Anda di halaman 1dari 3

SENARAI FAIL CADANGAN ICT DAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

PENGERTIAN SISTEM FAIL

Satu proses mengklasifikasi, menyusun dan menyimpan semua surat, rekod mahupun maklumat. PRINSIP-PRINSIP SISTEM FAIL 1. Fail berkulit nipis berwarna putih. 2. Mudah disediakan dan disimpan. 3. Murah dan mudah didapati. 4. Mudah diperluas dan dipakai berterusan - Jilid 2 dan seterusnya. 5. Beri tanda apabila dikeluarkan. 6. Pengedaran fail secara bersistem. 7. Fail hendaklah dikelas dan diberikan kod yang sesuai. 8. Fail akan disusun mengikut TAJUK BESAR (Level 1). 9. Tiap-tiap TAJUK BESAR akan dipecahkan kepada TAJUK KECIL (Level 2). 10. TAJUK KECIL akan dipecahkan kepada PERKARA (Level 3). CONTOH:
TAJUK BESAR TAJUK KECIL PERKARA : : : Kurikulum ICT - 01 - 10 - 001

Fail Meja GPB/GP ICT

Oleh itu KOD FAIL : 01/10/001 cara tulis : SKGR/01/06/001 atau SKGR/01/06/001 Jld 2 1

BIL 1 2

NO RUJ BORANG Nama Sekolah/ 01/10/001 Nama Sekolah/ 01/10/002

TAJUK FAIL FAIL MEJA GPB/ GP ICT FAIL INDUK Visi sekolah Misi sekolah Objektif Matlamat Piagam Pelanggan Organisasi JK Kerja ICT Sekolah Organisasi JK Kerja Pengawas ICT Sekolah Peranan dan bidang tugas Perancangan Jangka Panjang Perancangan Jangka Pendek FAIL MESYUARAT Minit Mesyuarat Minit Curai FAIL AKTIVITI DAN PROGRAM FAIL SURAT PEKELILING FAIL SURAT MENYURAT KPM BTPN JPN PPD PKG FAIL Sijil Akuan Penerimaan FAIL LAPORAN FAIL SSQS FAIL SPPICTS FAIL STS FAIL BAHAN CDRI/e-BAHAN BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH DAFTAR HARTA MODAL DAFTAR INVENTORI SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SENARAI DAFTAR INVENTORI DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET ALIH KERAJAAN 23 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI SENARAI ASET YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN 2

Nama Sekolah/ 01/10/003

4 5 6

Nama Sekolah/ 01/10/004 Nama Sekolah/ 01/10/005 Nama Sekolah/ 01/10/006

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nama Sekolah/ 01/10/007 Nama Sekolah/ 01/10/008 Nama Sekolah/ 01/10/009 Nama Sekolah/ 01/10/010 Nama Sekolah/ 01/10/011 Nama Sekolah/ 01/10/012 Nama Sekolah/KEW.PA-1 Nama Sekolah/KEW.PA-2 Nama Sekolah/KEW.PA-3 Nama Sekolah/ KEW.PA-4 Nama Sekolah/ KEW.PA-5 Nama Sekolah/ KEW.PA-6 Nama Sekolah/ KEW.PA-7 Nama Sekolah/ KEW.PA-8 Nama Sekolah/ Nama Sekolah/ Nama Sekolah/ Nama Sekolah/ KEW.PA-9 KEW.PA-10 KEW.PA-11 KEW.PA-12

Nama Sekolah/ KEW.PA-13

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Nama Sekolah/ Nama Sekolah/ Nama Sekolah/ Nama Sekolah/ Nama Sekolah/ Nama Sekolah/ Nama Sekolah/ Nama Sekolah/

KEW.PA-14 KEW.PA-15 KEW.PA-16 KEW.PA-17 KEW.PA-18 KEW.PA-19 KEW.PA-20 KEW.PA-21

Nama Sekolah/ KEW.PA-22 Nama Sekolah/ KEW.PA-23 Nama Sekolah/ KEW.PA-24 Nama Sekolah/ Nama Sekolah/ Nama Sekolah/ Nama Sekolah/ 27(A) Nama Sekolah/ Nama Sekolah/ Nama Sekolah/ Nama Sekolah/ Nama Sekolah/ KEW.PA-25 KEW.PA-26 KEW.PA-27 KEW.PAKEW.PA-28 KEW.PA-29 KEW.PA-30 KEW.PA-31 KEW.PA-32

DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL SURAT LANTIKAN AHLI JKK TEKNIKAL PELUPUSAN PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) LAPORAN JKK TEKNIKAL PELUPUSAN SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH JADUAL TENDER PELUPUSAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH SENARAI ASET YANG DILELONG LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH PELANTIKAN J/KUASA PENYIASATAN LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB

Anda mungkin juga menyukai