AKAUNTABILITI DALAM PROFESIONALISME GURU

OLEH DR. KAMISAH BINTI BUANG

1

AKAUNTABILITI GURU
TERHADAP :  NEGARA  PROGRAM PENDIDIKAN  PELAJAR DAN IBU BAPA  DIRI SENDIRI

“ AKAUNTABILITI “
 Bertanggungjawab kepada seseorang @

bertanggungjawab terhadap sesuatu.
 Konteks keguruan – bertanggungjawab terhadap

profesionalisme keguruan.

AKAUNTABILITI BOLEH DIHURAIKAN :
Bidang pekerjaan

Sekolah
Tingkah laku diri

Murid
Profesion

AKAUNTABILITI GURU TERHADAP NEGARA
 Tugas menyebarkan cita, matlamat falsafah

pendidikan negara, rukun negara dengan jelas.
 Memupuk nilai, sikap yang murni.  Mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan

masyarakat.

AKAUNTABILITI GURU TERHADAP NEGARA
 Mengeratkan persefahaman dan bekerjasama

dengan guru serta ibu bapa muridnya.
 Memberi sumbangan sukarela kepada

masyarakat dan negara.
 Bersopan santun dan bertingkah laku baik dalam

aktiviti sosial.

AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN
 Membaca meluas buku-buku berkaitan mata

pelajaran.
 Memahami selengkapnya isi dan ilmu

pengetahuan mata pelajaran.

AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN
 Menyertai seminar pendidikan, kursus dalam

perkhidmatan.
 Merancang, melaksanakan strategi pengajaran.  Mengajar dengan fakta yang betul.

AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PELAJAR DAN IBU BAPA
 Menjalankan tugas penuh dedikasi.
 Mengutamakan kebajikan, kemajuan dan

keselamatan murid.
 Bersikap adil.

AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PELAJAR DAN IBU BAPA
 Membimbing dan mengajar murid tanpa

meminta hadiah atau bayaran.
 Memberi contoh teladan yang baik.

AKAUNTABILITI TERHADAP TERHADAP DIRI SENDIRI
Menjaga kesihatan badan.
Mengawal emosi sendiri. Menguruskan kewangan sendiri.

AKAUNTABILITI TERHADAP TERHADAP DIRI SENDIRI
 Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan.
 Berpengetahuan dan peka terhadap peristiwa

sekeliling / semasa.
 Melibat diri dalam hobi atau aktiviti bermanfaat.

INTEGRITI DALAM PENDIDIKAN
 Kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan  Berkhidmat berlandaskan etika dan piagam pelanggan berdasar sistem dan proses kerja  pematuhan kepada amalan terbaik.  Kod etika dan piagam pelanggan diamal dan dihayati oleh anggota organisasi yang akhirnya menjadi budaya kerja organisasi.  Melaksana amanah dan kuasa yang dipertanggungjawab dengan memberi keutamaan kepada kepentingan awam.

INTEGRITI GURU
 Guru selaku pendidik perlu bertanggungjawab dan

bertindak sewajarnya terhadap murid. Di antaranya ialah seperti berikut:a. Sentiasa memikirkan masa depan murid. b. Ada tahap kesabaran yang tinggi. c. Bersifat pengasih dan penyayang. d. Pupuk suasana seronok belajar. e. Beri pengharapan baru. f. Bentuk roh dan sahsiah terpuji. g. Ada kapasiti mengubah murid menjadi yang terbaik.

4. Fungsi guru memupuk integriti:a. Sebagai pendidik (Muallim). b. Sebagai a good motivator. c. Sebagai a good coach. d. Sebagai a good preacher (Murabbi).

SEKIAN TERIMA KASI