Anda di halaman 1dari 13

Soalan Kekompetenan Bagi Jurutera dan Driver Setim Gred 2 & 1 1. Apa itu steam boiler?

Suatu bekas tertutup dimana stim dijana melebihi tekanan atmosfera. 2. Apakah perbezaan diantara boiler fire tube dan water tube? BFT dimana api berada di dalam tiub dan air berada di luar tiub manakala BWT dimana api berada di luar tiub dan air berada didalam tiub. 3. Berikan sebab-sebab boiler mengeluarkan asap putih? i. nisbah udara melebihi nisbah bahan api. 4. Berikan sebab-sebab boiler mengeluarkan asap hitam? i. nisbah bahan api melebihi nisbah udara. 5. Apakah warna asap apabila boiler beroperasi dengan baik? Tidak akan nampak apa-apa kesan asap atau jelaga. 6. Boiler dapat dibahagikan kepada 13 pemasangan wajib, namakan pemasangan tersebut? a. Safety Valve b. Gauge Glass c. Pressure Gauge d. Feed Pump e. Blowdown Valve f. Main Stop Valve g. Fusible Plug h. Feed Check Valve i. Low Water Fuel Cut Off j. High Low Water Alarm k. Inspector Test Attachment l. Name Plate m. Registration Plate 7. Apakah fungsi name plate? Apakah maklumat yang terdapat padanya? Maklumat boiler terdapatnya. Antaranya; a.No. siri b.Model c.Design code d.HT e.Bila HT dibuat f. Nama & Alamat kilang 8. Bagaimana anda menuji gauge glass? a.Pastikan semua cock dalam kedudukan service b.Pastikan ada air dalam stim drum

c.Pastikan tidak ada orang pada kawasan drain d.Pastikan kita memakai PPE nyatakan e.Berdiri disebelah g.g f. Crack open drain cock selama 30 s kemudian baru full open untuk elak glass pecah akibat thermal shock kita akan nampak stim bercampur air keluar melalui drain g.Tutup water cock, kita akan nampak stim sahaja akan keluar melalui drain h.Buka kembali water cock, dan crack close selama 30 s dan full close steam cock, kita akan nampak air sahaja akan keluar melalui drain i. Buka kembali steam cock dan tutup drain cock pastikan air kembali keparas normal g.g 9. Bagaimana anda menukar gauge glass yang pecah? a. Pastikan kita memakai PPE nyatakan b. Isolate kan stim serta water connection dengan menutup kedua-dua valve c. Tutup water dan stim cock dan buka drain cock d. Pastikan bawa spanner yang bersesuian. Buka nut g.g e. Buka dan tanggalkan kaca yang pecah f. Jangan guna kembali flat brass packing washers g. Pasangkan kaca baru yang tersedia ada, mesti 1/4 lebih agar dapat play dan tahanthermal expansion h. Selitkan nut serta packing yang baru pada kaca baru i. Centrekan kaca serta ikat guna tangan dan akhir sekali ketatkan pusinganmengunakan spanner j. Setelah selesai, on line kan kesemua valve serta crack open steam cock selama 10-20 min baru full open kedua dua cock dan tutup drain cock 10. Bagaiamana anda membersihkan gauge glass yang tersumbat? a. Pastikan semua cock dalam kedudukan service b. Pastikan tidak ada orang pada kawasan g.g c. Pastikan kita memakai PPE nyatakan d. Bawa spanner serta dawai sepanjang 3kaki yang depannya yang telah dibengkokkan e. Berdiri disebelah g.g. Pastikan bahagian air atau stim yang tersumbat. Kalau bahagian air tersumbat dalam g.g tak nampak air dan kalau bahagian stimtersumbat dalam g.g akan penuh air. f. Contohnya bahagian air tersumbat, maka dalam g.g tak kelihatan air g. Isolate kesemua valve pada bahagian air dan stim, tutup kesemua cock dan bukadrain cock, supaya air dan stim pada bahagian drain dapat dikeluarkan h. Dengan menggunakan spanner, buka cleaning plug pada bahagian air, dari sebelahtepi g.g, gunakan dawai untuk mengorek serta bersihkan laluan / bukaan air padag.g. Setelah pasti kesemua kekotoran telah dibersihkan, buka valve air dan buka perlahan lahan water cock serta buka habis supaya kesemua kekotoran dapatdiblow keluar. i. Pasang kembali cleaning plug dan inlinekan kesemua valve dan cock dan pastikanair kembali ke paras normal g.g

j. Jika masih tersumbat ulang semula procedur diatas 11. Apa kamu akan buat jika satu gauge glass pecah? Jika perlu, digantikan. Tetapi jika tidak, boiler masih boleh dijalankan kerana masih terdapat satu lagi. Pengawasan perlu dibuat lebih kerap lagi. 12. Jika kedua-dua gauge glass pecah, apa anda akan buat? Boiler mesti diberhentikan, cari punca-puncanya dan kedua-dua GG mesti digantikan. 13. Ada berapa jenis gauge glass? Namakan. a. tubular b. reflex c. plate 14. Bila kamu perlu test gauge glass? Paling kurang sekali satu shift 15. Ada berapa jenis safety valve? Namakan. a. dead weight b. spring loaded 16. Bagaiamana kamu set safety valve? a. Inspector mesti hadir b. Isi air dirawat c. Pasang Inspector test pressure gauge pada Inspectors test pressure gaugeattachment d. Light off boiler e. Naikkan tekanan stim f. Angkat lever bila tekanan mencapai 75% of the lowest-set safety valves g. Naikkan lagi tekanan ke tekanan lowest-set s.v/v h. Jika s.v. pops, kurangkan firing i. Ambil bacaan tekanan pada bila s.v/v pops and reseats j. Jika tak pop /reseat pada tekanan ditetapkan, kurangkan firing agar tekanan kurangdan adjust the s.v/vs spring compression and/or valves blowdown k. Naikkan tekanan pada set pressure sekali lagi dan ambil bacaan tekanan valve pops& reseats l. Apabila s.v/v mula beroperasi, kurangkan firing kepada tekanan minima m. Ulang langkah j - l sehingga tekanan yang dikehendaki diperolehi n. Kurangkan tekanan stim pada suatu tekanan yang selamat o. Gag s.v/v yang baru disetkan p. Naikkan tekanan stim kepada tekanan s.v/v yang kedua tinggi q. Ulangi langkah f - p sehingga kesemua s.v/vs di setkan r. Kurangkan tekanan stim pada tekanan selamat dan buka kesemua gags 17. Ada berapa safety valve pada water tube boiler? Paling kurang 2

18. Bagaimana kamu set safety valve pada boiler yang mempunyai superheater tube? Mengapa? S.V. pada superheater tube perlu disetkan paling rendah dari steam drum. Ini bagi mengelakkan stravation of steam pada s/heater tube. Apabila S.V. pada s/heater tiubblow dulu masih terdapat steam mengalir dalam tiub tersebut maka ia tidak akan musnah. 19. Apa itu syphone? Mengapa perlu ada syphone? Paip yang berbentuk bulat lagi bengkok yang dipasang pada P.G. 20. Mengapa perlu ada tanda pada muka pressure gauge? Tanda merah dibuat pada muka P.G. bagi menentukan tekanan pengoperasian boiler tidak melebihi ASWP dengan hanya sekali pandang dari kedudukan firing. 21. Ada berapa jenis blowdown? Nama serta terangkan fungsi setiap satu. Dimanakahkedudukan setiap satu? Ada 2 jenis; a. continuous b. intermittent 22. Bagaimana kamu buat blowdown? a. Pastikan semua b/down valve dalam kedudukan service b. Pastikan tidak ada orang pada kawasan b/down pit / chamber c. Pastikan ada air pada paras normal sebelum b/down dibuat d. Pastikan kita memakai PPE nyatakan e. Jika dari kedudukan b/down, kita tidak dapat melihat g.g, kita ke stationkan seorang pembantu di tempat g.g f. Crack open dan full open fast open valve g. Buka slow open valve pastikan kita dapat melihat paras air di g.g h. Setelah puas hati kuantiti air yang hendak dibuang, tutup slow open valve i. Tutup fast open valve dan buka kembali slow open dan tutup kembali slow open j. Pastikan air kembali ke paras normal g.g 23. Ada berapa jenis feed pump yang digunakan pada boiler? a. Centrifugal b. Reciprocating 24. Dimanakah kedudukan fusible plug pada boiler water tube? 3in dari kedudukan paling bawah drum 25. Dimanakah kedudukan fusible plug pada boiler fire tube? 3in dari kedudukan tiub paling tinggi 26. Ada berapa jenis fusible plug? Namakan a. Jenis fire side dipasang dari kedudukan fire side

b. Jenis water side dipasang dari kedudukan water side 27. Apa maklumat yang terdapat name plate? Manufacture/Makers name & address Manufacture/Makers serial no Manufacture/Makers design pressure Code/spec/rule of boiler design HT Pressure Date of HT 28. Apakah tugas anda sebagai boilerman bagi menjaga keselamatan anda dan boiler dibawah jagaan anda? Elak dari melakukan perkara serious misconduct Pastikan tidak berlaku dangerous occurances Melaksanakan arahan jurutera Maintain- Paras air - Test GG- Lakukan blowdown bila perlu- Bekalan bahanapiBekalan bahan kimia ke feed pump- Air Feed Memastikan logi dalam keadaan selamat Simpan rekod bekalan & pengunaan fuel Melakukan pemeriksaan berkala Selalu lakukan visual inspect keadaan jentera Kemaskan buku log jentera- Rekodkan data loji serta kejadian luar biasa Penyelenggaraan dilakukan pada setiap shift 29. Apakah tujuan anda menghadiri temuduga ini? Mengikut akta 29 (2a), sesiapa yang menjaga operasi mesin IPD mesti mempunyai sijilkekompetenan seperti mana yang dikehendaki oleh JKKP. 30. Apakah yang anda faham tentang OSHA dan FMA? OSHA Occaputional Safety and Health Act (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) Dikuatkuasakan pada tahun 1994, meliputi FMA, skop yang lagi luas. OSHA 1994, Akta undang2 yang harus dipatuhi dan diluluskan oleh Parlimen. Kandungan termasuk keperluan pekerja berkompeten, tugas2 pengendali, pemeriksaan berjadual, salah laku sewaktu bertugas, kejadian2 merbahaya. FMA Factory and Machinery Act (Akta Kilang dan Jentera). Diwartakan tahun 1967,mempunyai 15 peraturan. Akta139, 1967: Akta untuk mengawal perkara2 berkenaandengan keselamatan, kesihatan & kebajikan pekerja, pendaftaran dan pemeriksaan peralatan jentera dan perkara yang berkenaan dengannya.

31. Apakah peranan JKKP? Pihak yang mewakili kerajaan bagi menguatkuasakan peraturan-peraturan dibawah akta tersebut.

32. Dalam keadaan bagaimana kamu perlu menghubungi JKKP? Membeli, memasang Injin / Mesin baru. Kawalan mutu sewaktu pembuatan Injin / Mesin berkenaan. Mulatugas Injin / Mesin pertama kali. Senggaraan Berjadual (khususnya peralatan yang bersijil) Mengubah-suai, membaik-pulih besar-besaran Injin (major repairs / rehabilitation). Menambah Injin / Mesin pada loji yang sedia ada. Memindah, menjual atau melupuskan Injin / Mesin. Lain-lain perkara yang dinyatakan secara khusus oleh pihak JKKP. 33. Apa itu ASWP? Bermaksud tekanan maksima yang dibenarkan bagi sesuatu boiler atau unfired pressurevessel yang ditetapkan oleh Inspector. 34. Apa itu Design Pressure? Bermaksud tekanan maksima yang telah ditetapkan oleh Boiler Manufacturer atau padaunfired pressure vessel atau pada fittings atau pada piping yang ada bersamanya. 35. Siapakah Inspecting Authority? Bermaksud nama bahagian atau Jabatan yang bertanggung jawab keatas steam boiler atauunfired vessel seperti tertera pada Fourth Schedule. 36. Apakah tugas-tugas Inspecting Authority? Mengkaji dan menilai design drawing sebelum diserahkan kepada JKKP. Menjalankan quality inspection semasa pembinaan dan pengeluaran boiler. Sebagai saksi bagi pihak JKKP semasa menjalankan essential testing. 37. Apakah perbezaan antara OSHA dan FMA? 38. Namakan butir-butir yang terdapat pada C.F? Tarikh sah CF sehingga ASWP No PMD Nama Pembuat No Siri Nama Boiler & Jenis Heating Surface Nama Pemeriksa 39. Siapa itu Inspector? Pengarah Negeri JKKP setiap negeri ada satu inspector. 40. Siapa itu Ketua Inspector? Ketua Pengarah JKKP hanya ada satu sahaja 41. Apakah WPS atau PTW? WPS Welding Procedure Specification

PTW Permit To Work

42. Apakah jenis-jenis mesin yang tidak tertakluk di bawah Akta? Enjin untuk menggerakan kenderaan Peralatan yang digerakkan secara manual kecuali hoist Mesin serta peralatan persenderian untuk kegunaan persendirian Peralatan pejabat 43. Apakah jenis kemalangan yang mesti dilaporkan kepada JKKP mengikut Akta Kilang danJentera 1967? Kemalangan yang menyebabkan kematian. Kemalangan yang menyebabkan kecederaan serius dan mangsa tidak dapat bertugasselama 4 hari berturut-turut. Kejadian yang menyebabkan kerosakan serius pada mesin / enjin. Roda pengimbang atau lain-lain bahagian yang berputar pada mesin / enjin pecahatau terlerai. Kerosakan struktur yang menyebabkan krin, hoist, mesin dll. runtuh. Letupan, kebakaran dsb. yang menyebabkan timbul keraguan terhadap tahapkeselamatan struktur, mesin / enjin dan lain-lain. 44. Apakah perbuatan-perbuatan yang menyalahi tatakerja yang serius dalam FMA? Tidur Mabuk atau kurang sedar Meninggalkan mesin / enjin tanpa pengawasan Gagal membuat laporan kerosakan mesin / enjin yang serius Kelalaian yang menyebabkan kerosakan serius pada mesin / enjin 45. Apakah hubungkait di antara penyeliaan dan keselamatan pekerjaan? Penyeliaan yang berkesan mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan keselamatan. Penyeliaanyang berkesan akan memastikan tahap keselamatan sentiasa terjamin dengan cara: Penyelia / pengendali perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang secukupnyauntuk mengendalikan mesin / injin dan juga pekerja bawahan. Tidak melakukan kesilapan atau kecuaian yang boieh membawa kepada kemalangan, kerosakan mesin / injin dsb. Memastikan hanya orang atau pekerja yang sesuai sahaja untuk melakukan sesuatu tugasmengikut tahap-tahap kesusahan kerja. Memastikan mesin / injin sentiasa beroperasi da lam keadaan yang baik dan selamatserta sentiasa mematuhi undang-undang yang berkaitan. 46. Jelaskan apakah aspek-aspek keselamatan dan kesihatan yang perlu ada di tempat bertugas? Ruang kerja yang bersih dan teratur. Alat dan pakaian keselamatan yang sesuai, cahaya dan gantian udara yang cukup termasuk mempunyai escape route.

47. Apakah tindakan seharusnya dilakukan sekiranya berlaku kebakaran dan kemalangan di logianda bekerja? Tenang, dan bertindak , secara rasional. Sekiranya kebakaran berlaku kita hendaklah pastikan jenis kebakaran tersebut agar langkah memadan api yang sesuai boleh dijalankan.Sekiranya berlaku kemalangan, pastikan orang yang cedera diberi pertolongan yang bersesuaian disamping itu langkah yang perlu juga harus diambil agar penjalanan enjintidak terjejas. 48. Berapakah masa interval untuk pemeriksaan JKKP ke atas mesin-mesin di kilang anda? 15 bulan mengikut akta, dan lanjutan selama 3 bulan sebanyak 2 kali sahaja. Hanya kelulusan dari Ketua Inspektor dan di recomand oleh Inspektor 49. Mengapa purging sangat penting dan bila dilakukan? a. PURGING mestilah dilakukan terlebih dahulu sebelum bahan api dimasukkan kedalam kebuk pembakaran. b. Bertujuan untuk mengeluarkan sisa-sisa bahanapi atau gas dari Kebuk Pembakaran. c. Boleh menyebabkan letupan sekiranya diabaikan. 50. Bila purging dilakukan? Sebelum memulakan api yang pertama kali Jika api yang pertama kali itu gagal dihidupkan dalam masa :-.. 10 - 20 saat untuk bahan pembakar gas dan light fuel.. 30 - 60 saat untuk heavy fuels 51. Bagaimana melakukan purging? Semua isolating valve hendaklah ditutup Semua shut-off valve ditutup Hidupkan kipas draught dan blower Kapasiti aliran udara yang dialirkan hendaklah sama atau lebih dari 25% Perubahan isipadu dalam furnace tidak kurang dari 5 kali Kesemua dampers dan ducting yang memasuki dan keluar dari furnace hendaklah dibuka Masa purging hendaklah dibuat selama 5 minit 52. Apakah kesan atau hasil dari pembakaran? Sebahagian kesan yang terjadi semasa pembakaran fuel oil terhadap sifatnya Kesan sulfur Agent pengaratan kerana ia bersifat asidik, biasa terjadi pada chimney, stack air heatersdan economizer. Kesan moistureJika dibenarkan melalui atomizer akan menyebabkan api padam, kurang suhu pembakaran, memanjangkan flame. Ia akan menyumbatkan strainer dan sprayer platesmaka maintenance yang lebih kerap mesti dilakukan. 53. Selain dari karbon dan hidrogen, sulfur merupakan element penting dalam fuel. Mengapa penting jumlah sulfur dikurangkan dalam fuel?

Untuk mematuhi undang undang pencemaran, kerana sulfur oksida akan terbentuk semasa pembakaran fuel yang mana sangat merbahaya kepada kesihatan. BiasanayaApabila kepadatan penduduk sesuatu tempat adalah tinggi makan peratus gas sulfur sulfur oksida mesti dikurangkan melalui meninggikan chimney atau lokasi logi boiler dipindahkan. Sulfur oksida dan moisture yang terbentuk semasa pembakaran akan besatu menjadiasid surfuric. Ini akan mengakibatkan pengaratan pada tiub dan bahagian logam lainlalu menyebabkan kerosakan terok pada besi / plet.

54. Ada berapa jenis superheater? a. ConvectionDalam sesetengah boiler superheater tiub dilindungi dari radiant heat melalui water screen tubes. Barisan tiub ini akan menyerap radiant heat dari furnace makasuperheater tersebut dipanaskan melalui gelombang convection tidak melalui direct radiant. b. Radiant Dalam sesetengah boiler pula superheater tiub tidak mempunyai water screen tubeteapi terdedah terus kepada radiant heat dari furnace. 55. Apakah aktiviti -aktiviti yang terlibat sebelum commissioning boiler? a. Pre commissioning cleaning Alkali Boiling Out Chemical Cleaning b. Drying out c. Hydrostatic Test d. Safety Valve Setting / Floating e. Stem Blowing 56. Apa tujuan alkali boiling out? Bagaimana ia dilakukan? Tujuan alkali boiling out adalah untuk membersihkan kesan gris dan minyak yangtertinggal semasa pembinaan boiler baru atau selepas kerja repair dibuat.Caracara dilakukan; a. Isi air yang mengandungi campuran sama bah. tri-sodium phosphate, calcium carbonate dan caustic soda: 6lb of campuran kepada setiap 1000lb air b. Jalankan boiler pada kadar perlahan tetapi tidak melebihi 20 bar c. Stabilkan tekanan beberapa jam d. Tambah air sampai H e. Guna continous blow down selama lebih 48 jam f. Ganti air dan kimia g. Ambil sample dan pastikan samples are clear and tetap sama h. Stop boiler dan tunggu sejuk i. Buka semua vents & drains

j.

Buka drum:.. Kesat jika ada sludge.. Bilas dengan air

57. Apa tujuan chemical cleaning? Ada berapa cara ia dilakukan? Bagaimana ia dilakukan? Tujuan chemical cleaning adalah untuk membuang scale. Terdapat 2 cara cleaning; a. Soaking b. Recirculation Soaking tidak berkesan sebagaimana recirculating. Tetapi, peralatan kurang digunakan a. Soaking Isi boiler, economizer & s/heater dengan inhibited acid Beri masa bagi asid bertindak Bilas Masukkan larutan caustic soda bagi menutralkan kesan asid b. Recirculation Gunakan pam untuk mengedarkan inhibited acid kesemua bah boiler Uji cleaning solution Jika solution shows menunjukan tiada kesan- weakening, ini menunjukan scale sudah terlarut Bilas dengan caustic soda solution untuk neutralise kesan asid 58. Apa tujuan Hydrostatic Test (H.T.)? Bagaimana ia dilakukan? Tutup boiler stop v/v Tutup kesemua boiler drain v/vs Buka v/vs drum dan S/H Isikan boiler & s/Hs dengan air dirawat / air biasa sehingga boiler stop v/v denganmenggunakan pam Tutup vent v/vs apabila air mengalir keluar melaluinya Naikkan tekanan air ke tekanan H.T (2x or 1.5x +50 psi) Tetapkan tekanan sekurang 20 minit Masa yang sama, pemeriksaan visual dilakukan pada bahagian bertekanan.. Jika terdapat kebocoran, ia perlu dibaiki dan HT diulangi. Selepas ujian dibuat, drain serta vents perlu dibuka 59. Bila H.T perlu dilakukan? a. UPV dan boiler baru b. Selepas menjalani kerja baik-pulih c. Sekurang-kurangnya sekali dalam 7 tahun d. Jika pemeriksaan dalaman yang terperinci tidak dapat dilakukan pada boiler e. Bila mana-mana bahagian boiler atau paip dikimpal 60. Apa langkah berjaga-jaga perlu diambil semasa melakukan H.T.? a. Pastikan Inspektor hadir

b. Jangan gunakan air panas c. Jangan lupa tanggalkan gag pada S.V. selepas lakukan H.T. 61. Apa tujuan boiler storage? Ada berapa jenis? Bagaimana ia dilakukan? Melindungi boiler dari proses pengaratan / pitting semasa boiler tidak digunakan / beroperasi. Ada 2 jenis storage; a. Wet Storage jika boiler tidak digunakan kurang dari 1 bulan. Cara-cara; Selepas draining, Cuci & bersihkan boiler untuk menghilangkan sludge Isi boiler dengan air dirawat Tambah caustic soda (3lb /1000 gallon air) Tambah sodim sulphite (1.5lb /1000 gallon air) Panaskan air dengan low fire (approx. 30 mins) untuk membuang gasterlarut Blank semua sambungan ke boiler Pasangkan line vent nitrojen pada tekanan (0.3 bar) Jika perlu, pasangkan temporary water inspection tank pada vent Lakukan routine inspections to pastikan air sentiasa ada & ada tekanannitrogen Uji air boiler mingguan b. Dry Storage - jika boiler tidak digunakan lebih dari 1 bulan. Drain boiler Cuci & bersihkan boiler Keringkan boiler mengunakan angin panas Letakan lime / silica gel dalam boiler Seal boiler hanya untuk sambungan nitrogen ke line vent Maintain tekanan nitrogen pada 5 psig Periksa bekalan nitrogen selalu 62. Apa tujuan boiler drying-up? Bagaiamana ia dilakukan? Tujuan drying-up adalah untuk tujuan warming up & mengeringkan bhg boiler; Bahan Refractory Bhg boiler yang tidak boleh drain Tata cara dilakukan; On kan boiler Jalankan api rendah utk menghasilkan aliran wap yang keluar melalui drumvent J/masa : 48 jam - 1 minggu Kadar tekanan boiler dapat dikawal melalui membuka v/v drain s/heater Bila tekanan drum dalam 2 bar, buka boiler drum vent v/vs 63. Bagaimana kamu memberhentikan boiler dalam keadaan biasa?

64. Bagaimana kamu memberhentikan boiler dalam keadaan merbahaya? Atau dalam keadaan berikut: a. Safety Valve tidak blow b. Kebocoran c. Gauge Glass pecah d. Paras air merbahaya (rendah) e. Paras air tinggi 65. Mengapa bahan bakar perlu disediakan terlebih dahulu? a. Untuk mendapat pembakaran lengkap b. Agar pembakaran yang efficient dapat dicapai c. Untuk mengelakkan keadaan tidak stabil dalam furnace lalu mengakibatkanletupan furnace d. Penyedia bahan api pula bergantung kepada jenis fuel yang akan digunakan 66. Senaraikan langkah-langkah keselamatan yang kamu ambil sebelum memulatugaskan boiler / pemeriksaan awal? a. Pastikan PTW telah dibatalkan b. Pemakaian PPE c. Pastikan orang tak berkenaan tidak berada di logi d. Periksa; buku log water level overhead tank & deaerator tank Paras air dalam drum - pada W.G. Chemical dising equipmente. Tutup; Header drain cock Blowdown valve Main stop valve Auxiliary valvef. Buka S/Heater drain 67. Bagaimana anda memulakan operasi boiler? a. Lakukan kerja-kerja pemeriksaan awal b. Memulakan firing Purging selama 10 15 minit Masukkan fuel dan start light off Tutup furnace door Jalankan FD, S Fan Buka damper ID Fan & Ash Pit Door create natural draft & kemudian jalankan FD Fan Apabila stim keluar dari air cock, tutup dan naikkan pressure seperti berikut;

0 to 50 psi 45 min 50 to 200 psi 45 min 200 to 300 psi 20 min Buka MSV pada working pressure

68. Bagaimana anda membuat normal shutdown boiler? a. Tutup MSV b. Stop fuel supply c. Stop semua fan FD, S Fan d. Keluarkan api dari furnace e. Buka semua steam darin valve f. Kerangkan tekanan gradually sehingga tahap selamat g. Buka s/heater drain h. Buka air cock i. Buka outlet damper / furnace door untuk natural draft / cooling j. Purging dengan start stop ID Fan k. Pastikan paras air dalam level G.G 69. Namakan jenis jenis tiub pada sesuatu boiler? a. Generating Tube Kedudukan direct kepada flue gas Material Medium Carbon Steel OD 50 to 76mm & Thick 3.2 to 4.5mm b. Downcomer Tube Not direct to flue gas D > 150mm (6in) c. Superheater tube Material High Carbon Steel To generated superheated steam d. Distributing Tube / Injector In upper drum, from FCV to inner sec. Below LWL Theres hole 1/8 in facing down to avoid kocakkan air To distribute water in drum e. Economizer Tube To increase FW temp. To lower flue gas temp escaping to exhaust Last pass

Anda mungkin juga menyukai