HRPZ/JPA(L)S.175/4/4.

2 /2012

BORANG PERMOHONAN ELAUN BAGI PELAJAR INSTITUT PENGAJIAN TINGGI (IPTA/IPTS) YANG SEDANG MENJALANI LATIHAN AMALI/PRAKTIKAL A. MAKLUMAT PELAJAR Nama Pemohon/Pelajar : NOR ANGSIZA BINTI MOHD No. Kad Pengenalan : 890325-59-5362 No. Matriks : AB080111 Bangsa :MELAYU Agama :ISLAM

Bidang Pengajian :PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL Tempoh Latihan Amali :20/2/2012 - 15/6/2012 Masa : Tempat Latihan (Jabatan/Unit) : SM VOKASIONAL AMPANGAN, SEREMBAN, N.SEMBILAN No. Akaun Bank : Cawangan Bank:

Jantina:PEREMPU AN Kewarganegaraan : MALAYSIA Semester :8

B. PENGESAHAN OLEH JABATAN/UNIT Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua kenyataan di bawah adalah benar . i - Latihan yang dijalankan oleh pelajar ini adalah sebagai satu syarat untuk pelajar berkenaan menamatkan pengajiannya ( dilampirkan surat/kenyataan berkenaan ) ii- Elaun Latihan Amali yang diberi sebelum ini (sekiranya ada) akan ditamatkan sebaik sahaja beliau menerima Elaun Latihan Praktikal tersebut. Saya menyokong/ tidak menyokong permohonan ini. Tanda tangan pemohon: Jabatan: ……………………………………. Nama Pelajar: Tarikh :……………………… C. UNTUK KEGUNAAN UNIT LATIHAN Adalah disahkan pelajar ini menjalani latihan praktikal/amali seperti maklumat di Bahagian A di atas Tanda tangan & Cop Pegawai Unit Latihan : :………………………. ………………………………….. Tarikh Tandatangan & Cop Rasmi Ketua

………………………………………. Tarikh :……………..............

D. UNTUK KELULUSAN PENGARAH Diluluskan/Tidak diluluskan* Tanda tangan & Cop Pengarah : Tarikh:

………………………… …………………………………..

SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN ELAUN LATIHAN AMALI BIL. 1. 2. 3. 4. 5. PERKARA Borang permohonan Salinan Kad Pengenalan Buku Log/ Punch Card/ Catatan kehadiran Penyata akaun bank Salinan surat tawaran penempatan latihan praktikal daripada sekolah TANDA

Salinan dokumen seperti senarai di atas perlu disahkan oleh Pegawai Penyelia sebelum dikemukakan.