HRPZ/JPA(L)S.175/4/4.

2 /2012

BORANG PERMOHONAN ELAUN BAGI PELAJAR INSTITUT PENGAJIAN TINGGI (IPTA/IPTS) YANG SEDANG MENJALANI LATIHAN AMALI/PRAKTIKAL A. MAKLUMAT PELAJAR Nama Pemohon/Pelajar : NOR ANGSIZA BINTI MOHD No. Kad Pengenalan : 890325-59-5362 No. Matriks : AB080111 Bangsa :MELAYU Agama :ISLAM

Bidang Pengajian :PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL Tempoh Latihan Amali :20/2/2012 - 15/6/2012 Masa : Tempat Latihan (Jabatan/Unit) : SM VOKASIONAL AMPANGAN, SEREMBAN, N.SEMBILAN No. Akaun Bank : Cawangan Bank:

Jantina:PEREMPU AN Kewarganegaraan : MALAYSIA Semester :8

B. PENGESAHAN OLEH JABATAN/UNIT Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua kenyataan di bawah adalah benar . i - Latihan yang dijalankan oleh pelajar ini adalah sebagai satu syarat untuk pelajar berkenaan menamatkan pengajiannya ( dilampirkan surat/kenyataan berkenaan ) ii- Elaun Latihan Amali yang diberi sebelum ini (sekiranya ada) akan ditamatkan sebaik sahaja beliau menerima Elaun Latihan Praktikal tersebut. Saya menyokong/ tidak menyokong permohonan ini. Tanda tangan pemohon: Jabatan: ……………………………………. Nama Pelajar: Tarikh :……………………… C. UNTUK KEGUNAAN UNIT LATIHAN Adalah disahkan pelajar ini menjalani latihan praktikal/amali seperti maklumat di Bahagian A di atas Tanda tangan & Cop Pegawai Unit Latihan : :………………………. ………………………………….. Tarikh Tandatangan & Cop Rasmi Ketua

………………………………………. Tarikh :……………..............

D. UNTUK KELULUSAN PENGARAH Diluluskan/Tidak diluluskan* Tanda tangan & Cop Pengarah : Tarikh:

………………………… …………………………………..

SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN ELAUN LATIHAN AMALI BIL. 1. 2. 3. 4. 5. PERKARA Borang permohonan Salinan Kad Pengenalan Buku Log/ Punch Card/ Catatan kehadiran Penyata akaun bank Salinan surat tawaran penempatan latihan praktikal daripada sekolah TANDA

Salinan dokumen seperti senarai di atas perlu disahkan oleh Pegawai Penyelia sebelum dikemukakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful