Anda di halaman 1dari 9

KEMAHIRAN PROSES SAINS BERSEPADU

(MERUMUS DAN MENGUJI HIPOTESIS)


Disediakan oleh : Chew Lay Kwan

Hor Xiao Ying


Ong Woan Min (3 PISMP SN/PJ/PC)

DEFINISI
Kemahiran membuat hipotesis merupakan satu kenyataan umum yang difikirkan benar berdasarkan inferens, untuk menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Ia merupakan suatu ramalan mengenai hubungan antara dua atau lebih pembolehubah. Hipotesis yang telah dibuat boleh diuji untuk membuktikan kesasihannya bagi membentuk satu kesimpulan. Hipotesis berperanan untuk memberi panduan tentang

jenis data yang dikumpul, cara data dikumpul dan diatur.

PETUNJUK UNTUK MEMBUAT HIPOTESIS


Cadangkan penjelasan yang sejajar dengan bukti Cadangkan penjelasan yang selaras dengan prinsipprinsip atau konsep sains Guna pengalaman sedia ada untuk memberi penjelasan Harus sedar bahawa terdapat lebih daripada satu cara

untuk menjelaskan kejadian atau peristiwa


Harus sedar bahawa penjelasan hanya boleh dipakai sebagai cadangan

CONTOH :
Problem : What factors determine the rate at which an object falls through air ? Possible Variables : a) volume of object b) surface of object c) length of fall

d) weight of object
Construct Hypothesis a) If volume of object increases, then the rate at which it falls through air decreases b) If the surface area of object increases, then rate at which it falls through air decreases c) If the longer ( or farther ) an object falls through air, then the faster it will fall

AKTIVITI
Sediakan 3 bikar label A, B dan C dengan isipadu air yang berlainan. Bikar A diisikan dengan 175ml air, bikar B diisikan dengan 125ml air, dan bikar C diisikan dengan 75ml air Ketiga-tiga bikar diketuk dengan rod kaca untuk menghasilkan bunyi. Kelangsingan bunyi digambarkan sama ada rendah, sedehana atau tinggi. Kelangsingan setiap bunyi direkodkan.

Gambar rajah ketiga-tiga bikar yang berlainan isipadu air

HIPOTESIS YANG BOLEH DIBUAT MELALUI AKTIVITI INI


Semakin sedikit air, kelangsingan bunyi yang dihasilkan semakin tinggi apabila bahagian tepi bikar diketuk dengan menggunakan rod kaca. Semakin banyak air, kelangsingan bunyi yang dihasilkan semakin rendah apabila bahagian tepi bikar diketuk dengan menggunakan rod kaca.

JADUAL KEPUTUSAN
Bikar Isipadu air (ml) Kelangsingan yang
dihasilkan dengan mengetuk rod kaca di tepi bikar A 175 Rendah

B
C

125
75

Sederhana
Tinggi

SEKIAN, TERIMA KASIH