Anda di halaman 1dari 7

PAGBASA SA IBAT IBANG DISIPLINA

KAHULUGAN NG PAGBASA Tumutukoy sa kognitibong proseso ng pag-unawa sa mensahe ng wikang nakasulat Pagsunud sa mga letrang nakalimbag sa pamamagitan ng mata na may pangunawa Pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas nang pasalita. Ito rin ay pag-unawa sa wika ng aktor sa pamamagitan ng mga nakasulat na simbulo. Isang aktibong proseso (hindi produkto) kung saan ang mambabasa ay gumagamit ng ibat ibang sanggunian ng impormasyon, nililinaw ang kahulugan at istratehiya, winawasto ang pagpapakahulugan o interpretasyon (nirerebisa kung kailangan) at paggamit ng kontekstong sosyal upang ituon ng kanilang pagtugon (Walker, 1988). KAHALAGAHAN NG PAGBASA: Gintong susi na magbubukas ng pinto sa daigdig ng karunungan at kasiyahan. Pangunahing kasangkapan sa pagtuklas ng kaalaman sa iba't ibang larangan ng buhay. Patnubay ito ng mga karanasan, mga mithiing pangarap. Nagsisilbing unang hakbang sa anumang larangan ng pagaaral at pagkatuto. Ginigising ang damdamin ng isang indibidwal. Nagiging lunas ng mga suliranin at kahinaan ng isang tao. Nasasalamin ang buhay ng ibang tao at naiuugnay ito sa sariling karanasan ng bumabasa. Nakakatulong sa pagtuklas ng karunungan sa iba't-ibang larangan. Naghahasa ng kaisipan ng isang tao/mambabasa. Nagdadagdag ng kaalaman. Nagpapalawak ng pananaw. Nagbibigay ng kasiyahan Nagbubukas din ng daan upang matuto sa iba't ibang disiplina tulad ng pilosopiya, sikolohiya, kasaysayan, matematika, at marami pang iba.

@KM.ALMAREZ

MODELO NG PAGBASA
MODELONG BABA-PATAAS TEORYANG BOTTOM UP Inilalarawan sa prosesong ito ang sunod-sunod na hakbang mula sa mga titik mga salita, at ang kahulugan. Para sa kaliwanagan,ang modelon baba-taas ay: Ang mga letra na ginawang representasyon ng mga ponema; Ang mga ponema bilang makabuluhang tunog na pinagsama-sama para makabuo ng salita; Ang salita na binibigyan ng kahulugan; Mga salita na pinagsama-sama upang makabuo ng makabuluhang pangungusap; Nabuo ang makabuluhang pagsama-sama ng mga salita; at Nakabuo ng impormasyon Pananaw na nabuo dahil sa teoryang behaviorist ng pilosopiya Binibigyang halaga ang mga elementong pangkapaligiran ng mambabasa Ang pagbasa ay ang gawain ng pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo na siyang lalapatan ng katumbas na tunog PINAKAMAHALAGANG HAKBANG: ( Aktwal na pagbasa ng teksto ) Inilalarawan bilang DATA DRIVEN MODELONG TAAS-PABABA O PAGSUBOK SA HINUYA TEORYANG TOP DOWN Inilalarawan sa prosesong ito na ang daloy ng impormasyon ay nagmula sa modelong ito sapagkat ang proseso ng pagkilala sa salita ay nakasalay sa kahulugan nito Para sa kaliwanagan nito: Halimbawa ng nakalimbag na teksto Paggawa ng hinuha na pinagbatayan ang salita sa pamamagitan ng dating kaalaman sa paksa at sa makabuluhang pangungusap Pagbasa para mapatunayan ng hinuha

Pagbuo ng kahulugan Pag-unawa sa bagong kaalaman Nakasanlig sa paniniwalang JOLISTIC ng mga sikolohiyang Gestalt @KM.ALMAREZ Ang tagabasa ay may iniingatang nakatagong kaalaman ( PRIOR KNOWLEDGE ) kaya nabibigyang kahulugan niya ang tekstong binabasa SMITH AT GOODMAN: ang mabisang pagbasa ay kinasasangkutan ng sandaling panahon kung saan ang tagabasa ay nakapamili ng mga hudyat na makatutulong sa pagpapakahulugan -CONCEPTUALLY DRIVEN TEORYANG ISKEMA Ang kaalaman o pagkabuo di-umano ay nagmumula sa karanasan ng isang tao na natatnim sa kanyang isipan. Halos lahat ng mga tao ay may kani-kaniyang paraan ng pagkatuto. Ang tawag sa paraang ito ay SCHEMATA ang paraan ng pag-iimbak o pagsalansan ng impormasyon na nalaman ng isang tao. SCHEMA ay tumutukoy sa malaking organisadong bahagi ng kaalaman o karanasan ng tao, kaalinsabay dito ang emosyon na kaugnay sa karanasan sa oras ng pagimbak ng impormasyon. Batayan nito ang pagkakaroon ng dating kaalaman ng mambabasa ukol sa kahulugan SANGLIGANG KAALAMAN ( BACKGROUND KNOWLEDGE ): nakaimbak na impormasyon sa isipan ng bumabasa. ISKEMA ( ISKEMATA ) balangkas pangkayarian ( conceptual framework ) ng mga sanligang kaalaman. Ang konsyusnes o diwa ay humugot sa isip ng isang tiyak na kaugnay o katumbasng nabasang paksa, mula dito ay maisasagawa ang pagpapakahulugan. INTERAKTIBONG PAGBASA Ang nilalaman ng babasahin ay may partisipasyon ang mambabasa-Ang pagbasa ay mayroong dalawang direksyon o BI-DIRECTIONAL Sa pagbabasa, ang awtor ay sumasailalim sa interaksyon sa pamamagitan ng teksto. Ang mensahe ng awtor ay nakalahad sa teksto at ang bumabasa ay nakalahad sa teksto at ang bumabasa ay may tungkuling bigyan ito ng kahulugan.

PAGPAPALIWANAG NG INTERAKTIBONG PAGBASA AYON SA MGA SUMUSUNOD: RUMMELHART Ang interaktibong pagbasa ay inihambing sa isangcomputer na binigyang katawagang MESSAGE BOARD. Tinitingnan bilang padron ng pagkabubuo ng nanawagan sa aplikasyon o integrasyon ng lahat ng dating kaalaman.

@KM.ALMAREZ

SPIRO Pagsusuri ng ibat ibang antas mula sa letra patungo sa kabuuan ng teksto Ang interaksyon ng proseso batay sa teksto at batay sa kaalaman gayundin ang mga antas sa bawat proseso ay mahalaga

PARAAN NG PAGBASA
ISKIMING MABILIS na pagkilos ng mata sa loob ng itinatayang panahon na 10 hanggang 15 minuto. PAHAPYAW na di naraanan ng paningin ang pamagat, panimula, nilalaman, mga paksa ng tsapter, mga larawan, kapsyon at iba pang dayagram. Ginagamit ito kung: Nais makita ng nagbabasa o agad na mahanap ang mga kaugnay na materyal ng isang paksa at nais matukoy ang pangkalahatang impresyon sa isang teksto aklat ISKANING Masinsinang pagkilala sa isang teksto o aklat Mahalagang taglayin ang mga kasanayan sa: Madaliang pagsasarbey upang mabatid ang estilo ng awtor sa pagsulat,pagbasa at muling pagbasa upang makilala ang mga pangungusap na naglalahad ng pangkalahatang ideya at pangsuportang detalye, at pagkilala sa mga ugnayang namamagitan sa mga pahayag ng teksto. METAKOGNITIV NA PAGBASA Paglinang ng kahusayan sa pagbasa at pag-unawa sa binabasa sa pamamagitan ng paglikha ng mga tanong.

MGA ISTRATEHIYA NG METAKOGNITIV NA PAGBASA AYON SA MGA SUMUSUNOD BAKER AT BROWN Ang metakognitiv na pagbasa tumutukoy sa kaalaman at pagkontrol sa sariling pagiisip at mga gawain sa pagkatuto JACOB AT PARIS Ang metakognitiv na pagbasa ay may sariling pagtataya at sariling pamamahala

@KM.ALMAREZ

CIARDELLO Ang metakognitiv n pagbasa ay pinatnubayang pamamaraan ng pagkatuto para maisaloob ang bagong impormasyon at magampanan ang pamamahala sa pinakamataas na antas ng kaisipan MORROW Nagmungkahi ng metakognitiv na estratehiya sa paraang pagpapakwento ng kwentong binasa, pagbibigay ng kongklusyon at rebyu ng binasang akda

MACLELLAH Ang metakognitiv na pagbasa ay muling pagsasaad ng kwento BLOOM Ang metakognitiv na pagbasa ay maaring gumawa ng kategoryang pagbuo ng mga tanong na saklaw sa kognitibong kaalaman STECH VAUGHN Nagpalimbag ng materyales sa larangan ng edukasyon sa pamamagitan ng software na nagbibigay ng elemento sa pagbasa MGA ELEMENTO NG METAKOGNITIV NA PAGBASA Pagkilala (Perception) Itoy nangangailangan ng pagkilala sa salita kasama ang kahulugan nito. Mahalaga na nabibigkas, nababasa at nauunawaan ang mga salita para masabing may persepsyon. Pag-unawa (Comprehension)- Pagkuha ng larawang diwa hindi lamang ang literal kundi ang realidad.

Reaksyon (Reaction) Ang mambabasa ay humahanga sa istilo at nilalaman ng nabasa. Asimilasyon (Assimilation)- Sa hakbanging ito, ang nakuhang kaalaman ay iniuugnay o isinasama sa katipunan ng mga kaisipang inimbak para sa kanyang kapakinabangan o paggamit. Panahon/Reyt sa Pagbasa (Rate in Reading) Ito ay may kinalaman sa panahon o oras sa pagbasa. Kabagalan o kabilisan batay sa dahilan at layunin. Kasanayan at kaugalian sa Pagbasa (Reading habit and skills) Ang mambabasa ay dapat na may mabuting sistema ng pag-aaral at konsistent. MGA ELEMENTO NG PAGBASA BOKABULARYO O TALASALITAAN Ang mga salitang nalalaman ng isang tao

@KM.ALMAREZ

KAHUSAYAN SA PAGBASA Tumutukoy sa kakayahan ng isang bata sa na magbasa nang mabilis at wasto sa teksto PAG-UNAWA Tumutukoy sa pag-intindi sa kahulugan ng teksto o sa mga susing salita nito PALABIGKASAN AT PALATUNUGAN Tumutukoy sa pag-aaral kung paano nagiging tunog ang mga letra

@KM.ALMAREZ