Anda di halaman 1dari 5

BAB 4 : STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

BABBABBABBAB 4444
BABBABBABBAB 4444

KONFLIKKONFLIKKONFLIKKONFLIK MORALMORALMORALMORAL DANDANDANDAN PENYELESAIANPENYELESAIANPENYELESAIANPENYELESAIAN

Oleh : Nor Azlili, Nadhirah, Muthualagan, Syuja

MAKSUD KONFLIK atau PERTIKAIAN Ialah sesuatu permasalahan yang timbul akibat daripada pertembungan dua perkara atau lebih. Ini berbeza dengan masalah kerana konflik akan melibatkan jalan penyelesaian yang harus memilih di antara satu yang terbaik. Konflik boleh muncul dalam pelbagai bentuk seperti konflik yang melibatkan soal kehendak atau matlamat, perasaan, pendapat, nilai dan sebagainya. Konflik merupakan perkara biasa dalam kehidupan manusia dan kadang-kadang boleh membina seorang insan yang kreatif dan konstruktif dalam pemikiran. Konflik ialah ketegangan yang timbul apabila terdapat beberapa kemungkinan atau syor yang berbeza dan tidak sepadan untuk menangani sesuatu isu. Ada juga yang berpendapat bahawa konflik hanya membawa keburukan dalam kehidupan. Ketidak-upayaan dalam menyelesaikan konflik boleh menyebabkan perkara yang buruk seperti membunuh diri, pembunuhan, pembakaran, fitnah dan sebaginya.

membunuh diri, pembunuhan, pembakaran, fitnah dan sebaginya. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL KONFLIK MORAL Merupakan
membunuh diri, pembunuhan, pembakaran, fitnah dan sebaginya. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL KONFLIK MORAL Merupakan
membunuh diri, pembunuhan, pembakaran, fitnah dan sebaginya. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL KONFLIK MORAL Merupakan
membunuh diri, pembunuhan, pembakaran, fitnah dan sebaginya. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL KONFLIK MORAL Merupakan
membunuh diri, pembunuhan, pembakaran, fitnah dan sebaginya. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL KONFLIK MORAL Merupakan
membunuh diri, pembunuhan, pembakaran, fitnah dan sebaginya. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL KONFLIK MORAL Merupakan

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

KONFLIK MORAL Merupakan pertembungan di antara dua nilai yang bertentangan dalam satu keadaan. Konflik ini secara tidak langsung akan meletakkan seseorang itu dalam dilema untuk memilih jalan penyelesaian yang terbaik. Konflik moral boleh berlaku kepada sesiapa sahaja dalam kehidupan seharian sama ada di tempat kerja, rumah dan sebagainya. Kebiasaannya, konflik ini memerlukan pemikiran yang mendalam dan terperinci dalam usaha untuk menyelesaikannya. Sesetengah individu tidak mengambil perhatian terhadap konflik ini dan menganggapnya sebagai tidak berkepentingan. Ada yang terlalu emosional, tidak rasional, tenang, relaks dan sebaginya. Yang penting, apabila berhadapan dengan konflik moral ini, kita harus melihat dari semua sudut dan mengambil kira segala kepentingan sebelum membuat keputusan. Konflik moral yang kecil boleh menjadi besar jika tidak diselesaikan dengan penuh kebijaksanaan.

besar jika tidak diselesaikan dengan penuh kebijaksanaan. Contoh konflik moral 1) Memandu secara laju untuk
besar jika tidak diselesaikan dengan penuh kebijaksanaan. Contoh konflik moral 1) Memandu secara laju untuk
besar jika tidak diselesaikan dengan penuh kebijaksanaan. Contoh konflik moral 1) Memandu secara laju untuk
besar jika tidak diselesaikan dengan penuh kebijaksanaan. Contoh konflik moral 1) Memandu secara laju untuk
besar jika tidak diselesaikan dengan penuh kebijaksanaan. Contoh konflik moral 1) Memandu secara laju untuk
besar jika tidak diselesaikan dengan penuh kebijaksanaan. Contoh konflik moral 1) Memandu secara laju untuk
besar jika tidak diselesaikan dengan penuh kebijaksanaan. Contoh konflik moral 1) Memandu secara laju untuk

Contoh konflik moral 1) Memandu secara laju untuk menghantar seseorang ke hospital kerana memerlukan rawatan kecemasan. 2) Seseorang yang jujur dan setia tetapi ternampak rakan karib melakukan rasuah. 3) Kawan baik anda meniru dan membawa nota dalam dewan peperiksaan.

1 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

BAB 4 : STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

4) Kakak anda menyintai dan ingin berkahwin dengan penjenayah. 5) Chong & Chin adalah rakan kongsi. Suatu hari, Chong mendapati Chin telah melakukan penipuan dalam pengiklanan barangan untuk melariskan jualan.

Chong ada 2 pilihan iaitu sama ada membiarkan Chin meneruskan perbuatannya demi keuntungan atau memutuskan hubungan rakan kongsinya dengan Chin jika Chong seorang yang jujur. Chong mesti mengorbankan keuntungan atau kejujuran, iaitu tidak boleh mengaut kedua-duanya sekali.penipuan dalam pengiklanan barangan untuk melariskan jualan. Penyelesaian secara umum Dalam menyelesaikan konflik dan

Penyelesaian secara umum

Dalam menyelesaikan konflik dan masalah, kita mempunyai pelbagai cara penyelesaian. Berikut adalah tips berfikir secara kreatif dan bijak yang dapat membantu mencari idea yang terbaik dan seterusnya dapat menyelesaikan segala masalah atau konflik.boleh mengaut kedua-duanya sekali. Penyelesaian secara umum 1) Mendapat dan mengumpulkan nasihat, pendapat atau

1) Mendapat dan mengumpulkan nasihat, pendapat atau pandangan daripada orang-orang yang berpengalaman mengenai masalah tersebut. Selepas itu, buat pilihan dan kesimpulan yang terbaik.

2) Mengumpulkan semua maklumat dan pendapat dari orang-orang tertentu yang mempunyai kaitan dengan masalah tersebut. Selepas itu, buat analisis mengenai semua data dan kesimpulan serta pilihan.

3) Memecahkan paradigma lama dalam pemikiran yang menyebabkan kita gagal untuk berfikir lebih jauh.

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

4) Melihat dari persepsi baik atau buruk dengan menolak sebarang sentimen yang boleh menyebabkan berat sebelah atau prejudis dalam penilaian baik atau buruk.

5) Mencari jawapan dan penyelesaian dengan menggunakan kaedah hukum adat, semulajadi atau kebiasaan dan fakta sejarah.

6) Mencari punca sebenar permasalahan dan menyelesaikan terlebih dahulu punca permasalahan yang boleh menambahkan masalah lain.

PENYELESAIAN KONFLIK MORAL

1)

Strategi Pembinaan Hirarki

2)

Strategi Pencairan Masalah

3)

Strategi Kompromi

4)

Strategi Analisis Nilai

1) STRATEGI PEMBINAAN HIRARKI Mengutamakan nilai yang lebih berkepentingan. Memilih dan menyusun atur nilai yang wujud akibat konflik moral. Selepas mengenalpasti nilai-nilai yang terlibat, nilai-nilai ini akan disusun mengikut kepentingannya. Kebijaksanaan dalam menyusun kepentingan nilai membolehkan kita menyelesaikan konflik dengan baik. Penilaian terhadap nilai yang terbaik harus dibuat secara menyeluruh dan berhati. Contoh :

Ternampak kawan baik terlibat dalam pengedaran ganja. Patutkah dilaporkan? Tindakan yang betul :

terlibat dalam pengedaran ganja. Patutkah dilaporkan? Tindakan yang betul : 2 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
terlibat dalam pengedaran ganja. Patutkah dilaporkan? Tindakan yang betul : 2 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
terlibat dalam pengedaran ganja. Patutkah dilaporkan? Tindakan yang betul : 2 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
terlibat dalam pengedaran ganja. Patutkah dilaporkan? Tindakan yang betul : 2 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
terlibat dalam pengedaran ganja. Patutkah dilaporkan? Tindakan yang betul : 2 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
terlibat dalam pengedaran ganja. Patutkah dilaporkan? Tindakan yang betul : 2 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

2 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

BAB 4 : STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

patut

bersikap

jujur

dan

patut bersikap jujur dan Dalam menggunakan strategi ini,

Dalam menggunakan strategi ini,

melaporkannya kepada walaupun dia kawan yang setia.

polis

seseorang mestilah jelas dan sedar akan matlamat yang

Menjual maruah

Menjual

maruah

untuk

hendak dicapai

membiayai

pelajaran.

Patutkah

Disebabkan mempunyai pelbagai

Disebabkan mempunyai pelbagai

dilakukan?

matlamat atau alternatif, segala

Kelemahan Strategi Pembinaan Hirarki Nilai-nilai yang berkonflik tidak

Kelemahan Strategi Pembinaan Hirarki Nilai-nilai yang berkonflik tidak Langkah-langkah Strategi Pembinaan 1)
Kelemahan Strategi Pembinaan Hirarki Nilai-nilai yang berkonflik tidak Langkah-langkah Strategi Pembinaan 1)

Langkah-langkah Strategi Pembinaan

1)

nilai konflik dapat diselesaikan bersesuaian dengan matlamat baru yang dibuat. Contoh :

selalunya dapat disusun mengikut hirarki. Kadang-kadang sukar hendak

David berjanji untuk menanggung perbelanjaan perkahwinan adiknya pada 31 Ogos. Tiba-tiba anak David diculik dan dipaksa membayar wangJohn dan isterinya dalam perjalanan

John dan isterinya dalam perjalananuntuk menanggung perbelanjaan perkahwinan adiknya pada 31 Ogos. Tiba-tiba anak David diculik dan dipaksa membayar wang

dinyatakan atau ditunjukkan bahawa sesuatu nilai itu lebih asas atau lebih menyeluruh berbanding dengan nilai lain.

Hirarki :

tebusan pada 29 Ogos. David tiada pilihan lain kecuali membayar wang tebusan tersebut. Jika dia membayar wang tersebut, dia tidak ada wang simpanan lagi untuk membiayai perkahwinan adiknya. Apakah keputusan David?

ke KLIA kerana ditugaskan

2)

Kenalpasti nilai-nilai yang berkonflik Susun atur nilai-nilai yang

menyambut kedatangan seorang menteri dari luar negara. Ketika

berkonflik mengikut kepentingan iaitu daripada yang lebih penting sehingga yang kurang penting 3) Berikan sebab kepada susunan kepentingan tersebut

dalam perjalanan, John menerima panggilan menyatakan ibunya sedang tenat di hospital dan perlu pulang dengan segera. Apa keputusan John?

2) STRATEGI PENCAIRAN MASALAH Bersikap fleksibel terhadap masalah atau konflik dengan mencari alternatif lain yang lebih sesuai. Cuba menukarkan nilai yang bertembung dengan mewujudkan alternatif nilai yang lain. Jadi, nilai di dalam konflik ini bersifat boleh diubah dan tidak tetap.

di dalam konflik ini bersifat boleh diubah dan tidak tetap. Kelemahan Strategi Pencairan Masalah Sesetengah konflik
di dalam konflik ini bersifat boleh diubah dan tidak tetap. Kelemahan Strategi Pencairan Masalah Sesetengah konflik
di dalam konflik ini bersifat boleh diubah dan tidak tetap. Kelemahan Strategi Pencairan Masalah Sesetengah konflik

Kelemahan Strategi Pencairan Masalah Sesetengah konflik tidak dapat dihindar terutamanya jika berhadapan dengan keadaan yang tidak dikawal kerana di luar jangkaan. Strategi ini tidak membina perwatakan. Sebaliknya menggalakkan manusia untuk lari, mengelakkan diri atau menjauhkan diri daripada berhadapan dengan konflik secara langsung.

diri atau menjauhkan diri daripada berhadapan dengan konflik secara langsung. 3 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
diri atau menjauhkan diri daripada berhadapan dengan konflik secara langsung. 3 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

3 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

BAB 4 : STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

Langkah-langkah Strategi Pencairan Masalah :

1) Kenalpasti nilai-nilai yang berkonflik. 2) Berikan alternatif kepada nilai- nilai yang berkonflik. 3) Berikan sebab kenapa alternatif tersebut dibuat.

3) STRATEGI KOMPROMI

Berkompromi iaitu mengamalkan sikap ’give and take’.kenapa alternatif tersebut dibuat. 3) STRATEGI KOMPROMI Memperuntukkan sesuatu tetapi bukan segala-galanya kepada

Memperuntukkan sesuatu tetapi bukan segala-galanya kepadaBerkompromi iaitu mengamalkan sikap ’give and take’. orang atau memperuntukkan sedikit daripada setiap nilai.

orang atau

memperuntukkan sedikit daripada setiap nilai.

Bertolak-ansur atas konflik yang timbul dan keputusannya sudah tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri.orang atau memperuntukkan sedikit daripada setiap nilai. Untuk menyelesaikan konflik moral ini, strategi kompromi

Untuk menyelesaikan konflik moral ini, strategi kompromi hanya akan digunakan setelah strategi hirarki dan pencairan masalah tidak dapat digunakan. Contoh: Contoh:

Ketika Tahun Baru Cina, isteri anda mahu pulang ke kampungnya di Melaka dan anda mahu pulang ke kampung anda di Johor. Apa keputusan anda?

setiap

pulang ke kampung anda di Johor. Apa keputusan anda? setiap Strategi kompromi digunakan kerana ada andaian

Strategi kompromi digunakan kerana ada andaian menyatakan bahawa tidak dapat membina hirarki yang rasional tentang nilai mana yang lebih penting.pulang ke kampung anda di Johor. Apa keputusan anda? setiap Juga, konflik di antara nilai-nilai yang

Juga, konflik di antara nilai-nilai yang terbabit tidak dapat dicairkan.hirarki yang rasional tentang nilai mana yang lebih penting. Jika pencairan masalah boleh digunakan, kita tidak

Jika pencairan masalah boleh digunakan, kita tidak memerlukan strategi kompromi kerana hasil atau keuntungandi antara nilai-nilai yang terbabit tidak dapat dicairkan. MPW2153 PENDIDIKAN MORAL daripada kompromi adalah kurang

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

daripada kompromi adalah kurang atau lebih rendah.

Kelemahan Strategi Kompromi Andaian nilai-nilai yang berkonflik boleh dicapai pada tahap tertentu dan tidak sepenuhnya. Contoh :

Bolehkah menghormati seseorang pada tahap tertentu dan tidak mengamalkan keadilan sepenuhnya? Kelemahan dari segi praktis, iaitu kompromi akan berpihak kepada yang ada autoriti dan lebih berkuasa kerana mampu menegaskan kemahuannya berbanding yang lemah.

kerana mampu menegaskan kemahuannya berbanding yang lemah. Langkah-langkah Strategi Kompromi : 1) Kenalpasti
kerana mampu menegaskan kemahuannya berbanding yang lemah. Langkah-langkah Strategi Kompromi : 1) Kenalpasti

Langkah-langkah Strategi Kompromi :

1) Kenalpasti nilai-nilai yang berkonflik. 2) Nyatakan pihak yang akan berkompromi atau berkorban. 3) Berikan sebab kenapa kompromi tersebut dibuat.

Susun atur strategi 1) Cuba cairkan masalah atau konflik; mungkin semua nilai boleh dicapai atau ada pilihan alternatif lain (Pencairan Masalah) 2) Jika ada konflik yang serius, cuba bina hirarki untuk memaksimumkan nilai yang paling penting (Pembinaan Hirarki) 3) Jika hirarki nilai sukar dibina, buat persetujuan berdasarkan tolak ansur antara tuntutan atau nilai yang bertentangan (Kompromi)

4 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

BAB 4 : STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

4) STRATEGI ANALISIS NILAI

Menganalisa segala nilai yang wujud di dalam konflik moral dan membuat keputusan yang terbaik.4 : STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH 4) STRATEGI ANALISIS NILAI Langkah-langkah Strategi Analisis Nilai : 1) Kenalpasti

Langkah-langkah Strategi Analisis Nilai : :

1) Kenalpasti nilai-nilai yang berkonflik 2) Kenalpasti fakta-fakta yang sedia ada dalam konflik atau dilema ini. 3) Berdasarkan nilai-nilai yang berkonflik dan fakta yang sedia ada, senaraikan alternatif yang boleh dibuat untuk menyelesaikan konflik itu. 4) Dalam menentukan alternatif yang patut diambil, fikirkan kesan serta keputusan yang akan timbul hasil daripada alternatif yang telah diambil. 5) Setelah menganalisis kesan-kesan terhadap setiap alternatif, pilih satu daripada alternatif tersebut. i.e; dalam strategi analisis nilai, segala konflik, maklumat, nilai dan semua perkara yang timbul dalam konflik ini dinilai dan dianalisa dengan sehalusnya.

Analisa yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik Contoh: Contoh:

Tunang kamu mencadangkan agar dipercepatkan tarikh perkahwinan. Kamu memerlukan duit untuk menyara persekolahan adik kamu. Majikan kamu pula hendak menghantar anda ke luar negara selama 2 tahun. Ibu kamu pula sedang sakit dan perlu sentiasa dijaga.

tahun. Ibu kamu pula sedang sakit dan perlu sentiasa dijaga. Kelebihan Strategi Analisis Nilai 1) Individu
tahun. Ibu kamu pula sedang sakit dan perlu sentiasa dijaga. Kelebihan Strategi Analisis Nilai 1) Individu

Kelebihan Strategi Analisis Nilai 1) Individu akan menggunakan pemikiran logikal dalam penyelesaian konflik berdasarkan

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

fakta yang relevan dalam membuat pertimbangan nilai. 2) Dalam membuat analisis nilai, individu akan meneliti banyak fakta dan kesan-kesan terhadap setiap alternatif yang dikenalpasti. Ini akan meningkatkan kefahaman dan hormat kepada semua yang terlibat.

Kelemahan

Ia terlalu mementingkan fakta dan logik sahaja.kefahaman dan hormat kepada semua yang terlibat. Kelemahan Kurang mementingkan dimensi emosi moral dan perlakuan moral

Kurang mementingkan dimensi emosi moral dan perlakuan moral yang berpatutan dan termampu dilakukan. Kebiasaannya, kita perlu mengambilkira diri sendiri dan orang lain serta tahu kelemahan kita melakukan sesuatu yang patut dilakukan.Kelemahan Ia terlalu mementingkan fakta dan logik sahaja. Rujukan : Abdul Rahman Md. Aroff (1999). Pendidikan

Rujukan :

Abdul Rahman Md. Aroff (1999). Pendidikan Moral : Teori Etika Dan Amalan Moral, Serdang : Penerbit Universiti Putra Malaysia.

5 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)