Anda di halaman 1dari 3

RUKUN NEGARA Bahawasanya kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk

mencapai cita cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut; * KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN * KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA * KELUHURAN PERLEMBAGAAN * KEDAULATAN UNDANG UNDANG * KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU Falsafah Pendidikan Guru ialah untuk melahirkan guru-guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menjunjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatupadu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

VISI IPG IPG PENERAJU KECEMERLANGAN PENDIDIKAN GURU

MISI IPG Institut Pendidikan Guru melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia.

HALA TUJU IPG * Kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran * Kecemerlangan penyelidikan, pembangunan dan inovasi * Kecemerlangan pendidikan pembelajaran sepanjang hayat

PENGUPAYA * Nilai dan Falsafah Organisasi * Sumber Manusai Berkualiti * Perkhidmatan Berkualiti * Instruktur Berkualiti

PROSES * Memantapkan Program Pembangunan Insan Guru * Memperkukuh Tadbir Urus Dan Kepimpinan Berkesan * Memantapkan Pengantarabangsaaan, Perkongsian dan Kolaborasi * Memperluaskan Pengalaman Pelajar Guru * Membangunkan Budaya Organisasi Pembelajaran * memperluaskan Khidmat Dan Tanggunjawab Sosial

Nama: Mohd Izzat bin Zazali No K/P: 891225-11-5637 Kursus: PISMP Pendidkan Agama Islam Kelayakan Akademik Tertinggi: Sijil Pelajaran Malaysia Alamat Rumah Alamat di Institut

Jantina: Lelaki Keturunan: Melayu Ambilan: Januari 2009 Tahun: 2006

: B5/5/2, Flat Polis, Padang Hiliran, 21100, Kuala Terengganu : IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, KM 10 Jalan Padang Tengku, 27200 Kuala Lipis, Pahang.

No. Telefon: +6019-9908962 Nama Tutor Peribadi: Dr. Khairudin bin Said Tarikh Praktikum: 30 Januari 2012 27 April 2012

(Rumah): 09-6098240