Anda di halaman 1dari 2

MATLAMAT BELAJAR JANGKA PENDEK Matlamat jangka pendek samada berbentuk matlamat harian atau matlamat mingguan.

Contohnya saya akan belajar hari ini dari jam 7.30 malam hingga 10.30 malam. JANGKA PANJANG Matlamat jangka panjang adalah harapan pencapaian yang ingin dicapai dalam peperiksaan Akhir Tahun. MATLAMAT BELAJAR Bagi Peperiksaan saya pada 2012 , matlamat saya adalah untuk memperolehi keputusan penuh seperti berikut : BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MATAPELAJARAN KEPUTUSAN

Akhir Tahun

Tiga sebab utama saya perlu mencapai matlamat di atas ialah : 1. 2. 3. Saya boleh berjaya sebab : Dengan ini saya . berjanji untuk berusaha bersungguh-sungguh dan berterusan dari sekarang. Tandatangan : .. Tarikh : ..

MAKLUMAT DIRI PELAJAR Nama Tarikh Lahir : .. : .. Kelas Cita-cita : .. : ..

Alamat: .. Bil. Adik Beradik : Anak Ke : Tel :

Pekerjaan Penjaga : ..

KEPUTUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN

Unit Bimbingan dan Kaunseling SMKBB

MATA PELAJARAN

PEPERIKSAA N AKHIR TAHUN

UJIAN 1

PEPERIKSAA N THN

UJIAN 2

PEPERIKSAA N AKHIR TAHUN 2012

TARGET ANDA

Unit Bimbingan dan Kaunseling SMKBB