Anda di halaman 1dari 2

BIJAK KENDIRI BIJAK BAHASA BIJAL LISAN BIJAK MATEMATIK

(intrapersonal)

BIJAK VISUAL / RUANG BIJAK KINESTATIK / TAKTIK BIJAK MUZIK BIJAK ANTARAPERSEORANGAN / SOSIAL BIJAK EMPATI BIJAK LOGIK BIJAK GERAK BATIN BIJAK KASIH SAYANG BIJAK BERDOA TEKNIK MERANGSANG MINDA KE ARAH (intuition)

KECEMERLANGAN

1. 2. 3.
4.

Tiada matlamat yang jelas Tiada rangka tindakan yang sistematik Tidak kenal kehebatan diri Tidak tahu cara untuk dorong diri Dikuasai pemikiran yang negatif Imej diri yang negatif Dipengaruhi oleh persekitaran Tidak berdoa Tidak tahu urus diri

5. 6. 7. 8. 9.

10.

BODOH SOMBONG