Anda di halaman 1dari 70

IMPLIKASI TEORI KOGNITIF KE ATAS PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

TAN KAH FATT GURU PELATIH 2008 IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

TEORI PELBAGAI KECERDASAN


DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

iD

David Wechsler (dlm. J.C. Ruch, 1984): Intelligence is the capacity of an individual to understand the world about him and his resourcefulness to cope with its challenges Huffman et. al ., 1997: Intelligence as the capacity to solve problems and to adapt readily to a changing environment

PEMBAHAGIAN OTAK
(Sperry, Ornstein)

OTAK KIRI

OTAK KANAN Holistik Serentak Kreatif Imiginatif Intuisi Muzik Emosi

Analitik Logik Urutan Rasional Fakta Terperinci Perancangan Prosedur

Korpus kolosom : garisan tengah yang membahagi otak kanan dan kiri

HOWARD GARDNER

MASALAH
DEFINISI ASAS An intelligence is the ability to solve problems, or to create products, that are valued within one or more cultural settings. Kecerdasan ialah kebolehan untuk menyelesaikan masalah, atau mencipta barangan yang bernilai dalam lingkungan satu Atau lebih latar budaya.

BARANGAN
FRAMES OF MIND

RUMUSAN DEFINISI
(a) Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar ;

(b) Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan ; dan

(c) Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.

JENIS PELBAGAI KECERDASAN


Verbal-Linguistik Naturalis Logik-Matematik

Intrapersonal

8 7

2 3

Visual-Ruang

KECERDASAN PELBAGAI

6
Interpersonal

4 5

Kinestetik

Muzik

PK boleh dipermudah seperti berik


ALAM

?
O RA N G

?
DIRI

POTENSI
INDIVIDU SEPENUHNYA

TA KA

KIRA

? ?

D BA AN

?
U M

RUANG

tetapi bagaimana dengan

? pengisiannya

K ZI

POTENSI
ORANG LAIN PERASAAN MOTIVASI KEHENDAK INTERAKSI BINAAN & POLA KONSEP ABSTRAK NOMBORAN SEBAB-AKIBAT PENGGUNAAN & PENGUASAAN BAHASA FONOLOGI MORFOLOGI SINTAKSIS SEMANTIK BAHASA BADAN PERGERAKAN IMBANGAN KEPANTASAN KEANJALAN IRAMA & LAGU DETIK RITMA NADA MELODI CERMIN DIRI KESEDARAN KEPERCAYAAN BERFIKIR KENDIRIAN

PENGAMATAN FLORA & FAUNA MENGALAMI MENGECAM MENGKATEGORI MENGKLASIFIKASI VISUALISASI IMAGINASI GAMBARAN GRAFIK GARISAN

1. Kecerdasan Verbal Linguistik


Kebolehan berfikir dengan

perkataan; menggunakan bahasa untuk menyatakan atau memahami maksud yang kompleks.
Penulis buku, penyajak, jurnalis,

pembaca berita, penceramah, ahli politik menunjukkan kecerdasan linguistik yang tinggi.

Petunjuk:
Suka mendengar dan bergerak balas

kepada bunyi, ritma, dan bahasa lisan. Suka permainan menggunakan perkataan. Belajar melalui bacaan, menulis, mendengar dan berbincang. Boleh bercakap kepada pelbagai jenis pendengar meyakinkan, mempengaruhi, penuh perasaan dll. Menunjukkan kebolehan belajar bahasa asing.

2. Kecerdasan Logikmatematik
Kecerdasan ini membolehkan

seseorang mengira dengan mudah, atau menyelesaikan masalah matematik yang kompleks.
Saintis, ahli matematik,

akauntan, jurutera, pengaturcara komputer menunjukkan kebolehan logikmatematik yang tinggi.

Petunjuk:
Mengguna simbol abstrak untuk menyatakan

objek / konsep konkrit.


Menunjukkan kemahiran menyelesaikan

masalah logikal.
Boleh mengenali pola & hubungan. Suka operasi kompleks kalkulus, fizik,

pengaturcaraan komputer, kaedah penyelidikan.


Berfikir secara matematik kumpul bukti, buat

hipotesis, bina model, beri contoh yang menentang, & bina hujah yang meyakinkan.

3. Kecerdasan Visual Ruang


Kebolehan berfikir dalam 3

dimensi.
Kebolehan melihat imej luar

& dalam; mencipta, menukar, atau mengubahsuai imej tersebut.


Kebolehan melayari ruang. Kebolehan menghasilkan /

memahami maklumat grafik.

Petunjuk:
Belajar dengan melihat &

memerhati. Kenal muka, objek, bentuk, warna, & pemandangan. memandu di jalan yang sebok, melayari laut & sampai ke pantai. berfikir dalam bentuk gambar guna gambaran untuk ingat sesuatu. mengukir hasilkan sesuatu dalam bentuk yang boleh dilihat.

Boleh keluar dari hutan,

Melihat dalam bentuk imej

Suka melukis, mewarna,

4. Kecerdasan kinestetik
Kebolehan memanipulasi

objek dan mencapai kemahiran fizikal yang tinggi.


Kebolehan menggunakan

tubuh badan untuk survival.


Ditemui di kalangan

penari, pelakon, ahli sukan, pencipta, doktor bedah, pemandu kereta lumba dll.

Petunjuk:
Belajar dengan sentuhan,

pegang, manipulasi bahan pembelajaran.


Mempunyai pergerakan

refleks yang baik imbangan, kelembutan, ketangkasan.


Suka belajar melalui

penglibatan & pengalaman konkrit lawatan, bina model, main peranan,

5. Kecerdasan Muzik
Jelas dapat dilihat

pada individu yang sensitif kepada bunyi, melodi, ritma dan nada.
Ditemui di kalangan

penghibur, pencipta, konduktor, jurutera rekording, pembuat alat muzik dll.

Petunjuk:
Perihatin & minat kepada

bunyi suara manusia, bunyi alam sekitar, irama dll.


Suka, seronok dan cari

peluang untuk dengar muzik / bunyi alam sekitar semasa belajar.


Bergerak balas kepada muzik

secara kinesthetik, emosi dan intelek.


Boleh bermain alat muzik.

6. Kecerdasan Interpersonal
Kebolehan mamahami

dan berinteraksi dengan baik.


Ditemui di kalangan

ahli politik, guru, pemimpin agama, kaunselor, juru jual dll.

Petunjuk:
Rapat dengan ibu bapa dan

boleh berinteraksi dengan orang lain.


Bina dan jaga hubungan &

pergaulan sosial.
Sedar tentang dan guna

pelbagai cara untuk berhubung dengan orang lain.


Memahami perasaan,

pemikiran, motivasi, tingkah laku, dan gaya hidup orang lain.

7. Kecerdasan Intrapersonal
Kebolehan membina

persepsi tentang diri sendiri dengan tepat dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk merancang dan menentukan hala tuju kendiri.
Ditemui di kalangan

novelis, kaunselor, ahli

Petunjuk:
Perihatin kepada emosi dan

nilai-nilai kendiri.
Dapat mencari pendekatan

untuk sampaikan perasaan atau pemikiran.


Berusaha untuk kenal pasti &

capai tujuan hidup sendiri.


Boleh bekerja bersendirian. Cuba memahami

pengalaman dalaman.

TPK boleh dibahagi kepada 3 kategori:

1. Kecerdasan berkaitan objek Visual ruang Logikal-matematikal kinesthetik 2. Kecerdasan bebas verbal linguistik muzik 3. Kecerdasan berkaitan manusia Interpersonal intrapesonal

Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh Menerima persamaan dan perbezaan antara selaras denganFalsafah Pendidikan Kebangsaan dan keperluan murid individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar 7 dengan cara yang berlainan Mempelbagai cara MENGAPA penilaian

TPK?

6 Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah 4 5

Meningkatkan kecerdasan Meningkatkan pelbagai seseorang Meningkatkan harga diri, dan menyedari bahawa profesionalisme guru kreativiti dan potensinya tidak dan menggalakkan motivasi melalui terbatas inovasi dan P&P yang penyelidikan dalam menyeronokkan P&P

Bagaimana Melakasanakan Teori Pelbagai Kecerdasan dalam Pengajaran dan Pembelajaran,

Satu titik permulaan ialah guru mengenal pasti kekuatan sendiri dalam kecerdasan pelbagai dan juga kekuatan murid. Maka guru dapat memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan murid. Dengan ini guru boleh memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyelah.

dalam

Pemerhatian tingkah laku murid semasa belajar Aktiviti yang digemari murid pada masa lapang Laporan prestasi murid Profil kecerdasan murid

BAGAIMANA MELAKSANAKAN TEORI PELBAGAI KECERDASAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


PERINGKAT 1: PADANAN PERINGKAT 2: PERCUBAAN PERINGKAT 3: PENINGKATAN

Peringkat 1: PADANAN Kesedaran bahawa perlunya memadankan pengajaran dan pembelajaran dengan kecerdasan pelbagai murid

Peringkat 2: PERCUBAAN Perancangan dan percubaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berasaskan TPK Peringkat 3: PENINGKATAN Kaitan TPK dengan kemahiran berfikir untuk perkembangan murid

Peringkat II: PERCUBAAN


Perancanga

n Persekitara n Proses Penilaian

PERANCANGAN

Guru mula memikirkan bagaimana TPK boleh diaplikasikan ke dalam pengajaran dan pembelajaran seharian

Soalan yang boleh membantu semasa menyediakan rancangan pelajaran


VERBALLINGUISTIK Bagaimanakah saya boleh menggunakan bahasa lisan , bacaan dan penulisan? LOGIKMATEMATIK Bagaimanakah saya boleh memasukkan nombor, pengiraan, pengelasan atau menggalakkan pemikiran kritis? MUZIK Bagaimanakah saya boleh menggunakan muzik, bunyibunyian persekitaran atau unsur ritma dan melodi?
+

VISUAL-RUANG Bagaimanakah saya boleh menggunakan alat bantu mengajar visualisasi, warna, seni, metafora atau penyusun grafik?

Soalan yang boleh membantu semasa menyediakan rancangan pelajaran


KINESTETIK Bagaimanakah saya boleh melibatkan pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti hands-on? INTERPERSONAL Bagaimanakah saya boleh melibatkan murid dalam perkongsian rakan sebaya, pembelajaran kerjasama atau simulasi kumpulan? NATURALIS Bagaimanakah saya boleh membawa alam semula jadi ke dalam bilik darjah atau membawa murid ke luar ke alam semula jadi?

INTRAPERSONAL Bagaimanakah saya boleh memberi pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri?

PERSEKITARAN

Guru memikirkan cara memaksimumkan potensi persekitaran terutama sekali keadaan di dalam bilik darjah

STESEN KECERDASAN
Setiap stesen

mempunyai unsur kecerdasan tertentu seperti mengadakan flora dan fauna untuk stesen Naturalis
Sudut

CONTOH: Stesen Tumpuan Intrapersonal


Sudut yang

jauh dari gangguan


Murid boleh

diwujudkan mengikut tema atau kecerdasan secara bergilir untuk

dibekalkan dengan plagtelinga supaya sunyi dan boleh membaca, menulis dalam dairi, berfikir

PERHIASAN BILIK DARJAH


Hias bilik darjah

dengan maklumat yang boleh dihargai oleh setiap kecerdasan


Contohnya,

CONTOH: Kecerdasan LogikMatematik


Gantungkan

+ -

murid yang cenderung kepada VerbalLinguistik menyediakan poster beberapa orang penulis terkenal

model bentuk atau formula di sekeliling bilik darjah


Lekatkan

contoh wang syiling dan kertas serta nama negeri / negara dan

LAWATAN LUAR
Membawa murid

keluar dari bilik darjah supaya mereka dapat memerhati dan memahami bagaimana setiap individu mempunyai dan menggunakan kecerdasan pelbagai masingmasing Ibu bapa memainkan peranan yang besar dalam

CONTOH: Lawatan Muzik


Membawa murid

mendengar Orkestra Filharmonik dan mengadakan sesi perkongsian bersama orkestra ke studio rakaman dan melihat bagaimana rancangan radio atau cakera padat dirakamkan

Membawa murid

SUMBER BILIK DARJAH

Bagi setiap mata pelajaran, banyak sumber boleh digabungjalinkan dengan kecerdasan pelbagai murid bagi meningkatkan minat belajar

SUMBER BILIK DARJAH


KINESTETIK Bola Payung Kit binaan Jam randik Gelung rotan Kit robotik INTERPERSON AL Biografi Kad main peranan Permainan papan (board games) Carta hari jadi

PROSES Guru mempunyai beberapa opsyen menggunakan TPK merentasi kurikulum. Lima model dicadangkan berdasarkan kesesuaian murid, bilik darjah, mata pelajaran dan topik yang diajar

PROSES
SISIPAN Guru boleh memilih satu atau dua kecerdasan dan digunakan dalam pengajaran secara tidak langsung

JARINGAN Setiap kecerdasan digunakan dalam pengajaran tematik

PROSES
JALINAN PERKONGSIA N Satu kecerdasan Beberapa digunakan kecerdasan dalam dipilih untuk beberapa digunakan mata dalam dua pelajaran mata KESEPADUAN pelajaran Beberapa kecerdasan digunakan secara bersepadu merentasi mata pelajaran yang berlainan

PENILAIAN

Guru boleh menggunakan cara yang berbeza mengendalikan penilaian dengan cara yang dicadangkan dalam TPK

PENILAIAN
BERMAKNA mempunyai

nilai kepada murid


BERKONTEKS berkaitan

dengan persekitaran dan kehidupan mereka


BERPADAN DENGAN

KECERDASAN MURID membenarkan masa untuk murid menghayati proses penghasilan sesuatu projek atau penilaian

PENILAIAN
MEMBENARKAN

PERKEMBANGAN KESEMUA KECERDASAN melibatkan kreativiti, perbincangan, penyelesaian masalah, demonstrasi, refleksi dan penyampaian
DIGABUNGJALINKAN DALAM

PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN murid belajar kerana ingin tahu dan digalakkan belajar dalam kumpulan
MENCERMINKAN KEPAKARAN

MURID DALAM SESUATU KEMAHIRAN perbandingan dibuat dengan hasil yang lepas

PENILAIAN

Murid haruslah dibenarkan memainkan peranan yang aktif dalam proses penilaian dari segi penggubalan dan penilaian kendiri dan rakan sebaya

JENIS PENILAIAN

Projek dan produk

Persembahan, penyampaian dan demonstrasi

Rakaman video, kaset dan penggambara n

JENIS PENILAIAN
Penyeles aian masalah dan eksperim en Laporan, folio, portfolio dan pameran Berupaya membina soalan dengan tujuan dan objektif yang jelas serta berkebole

Pemerhatian di stesenstesen kecerdasan

dalam

Peringkat III : Peningkatan

VisualRuang Kinesteti k Muzik

Melakar, membuat peta minda, membayangkan masalah dan penyelesaiannya Manipulasi alat, bahan untuk menyelesiakan masalah Menyedari ritma, harmoni, kecanggungan untuk mengenal pasti masalah dan penyelesaiannya

Interperso Mendapat pelbagai idea melalui interaksi dengan orang lain mengenai masalah nal dan penyelesaiannya Intraperso nal Membuat refleksi secara mendalam berasaskan pengalaman, perasaan diri mengenai masalah dan penyelesaiannya Menggunakan contoh daripada alam semula jadi untuk mengkaji masalah dan penyelesaiannya

Naturali s

Peringkat III : Peningkatan


untuk

Meningkatkan pemikiran yang lebih mendalam Memperoleh pelbagai perspektif mengenai sesuatu perkara Mengaplikasi pengetahuan yang sedia ada dalam situasi dan konteks yang baru dan berlainan

Melalui pemikiran sebegini, kreativiti dan inovasi dapat dicungkil daripada murid

SYARAT PENGAJARAN PELBAGAI KECERDASAN Tidak terikat dengan jadual waktu biasa (seelok-eloknya jadual waktu anjal) Guru mempunyai pengetahuan asas tentang semua subjek yang hendak diajar Guru bukan pengajar tetapi fasilitator/ motivator/ penggalak Kurikulum/sukatan pelajaran mesti diubahsuai/ dipinda

SYARAT PENGAJARAN PELBAGAI KECERDASAN (. Sambungan) Tidak semua 7 kecerdasan itu diberi penekanan pada sesuatu sesi pengajaran Beri kebebasan kepada pelajar memilih ahli kumpulan, jenis kecerdasan yang ingin diterokai dan aktiviti yang inign dijalankan Guru hendaklah sentiasa memberi galakan dan motivasi Beri kebebasan murid bergerak

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 7 KECERDASAN 1) Bahagikan pelajar kepada 7 kumpulan (mengikut jenis kecerdasan 2) Setiap kumpulan dikehendaki memilih ketua, pembentang dan pencatat 3) Guru memberi tema aktiviti P & P berdasarkan sukatan pelajaran/

LANGKAH PENGAJARAN 7 KECERDASAN


(. Sambungan)

4) Beri arahan bagaimana hendak melakukan aktiviti 5) sinkronise aktiviti antara kumpulan 6) Beri peluang setiap kumpulan membat persembahan 7) Guru/murid membuat kesimpulan refleksi

LogikMatematik VerbalLinguistik
Murid memberi interpretasi baru mengenai sesuatu cerpen atau hasil kesusasteraan Murid menjalankan eksperimen sains yang keputusannya di luar jangkaan murid

VisualRuang
Murid melukis sesuatu dengan menggunakan stail, media atau bahan baru

Kinestetik Muzik
Murid menghasilkan muzik yang luar biasa tetapi masih seronok dan gemar didengar Murid menggunakan pergerakan atau stail baru dalam tarian dan drama

Interperso nal
Murid menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama atau tokoh Intraperson sejarah

Naturalis
Murid mencari cara menggunakan bahan alam semula jadi sebagai bahan sumber penghasilan sesuatu yang baru dan luar biasa

al

Murid memahami diri secara lebih mendalam dengan mengaitkan apa yang dipelajari dengan diri sendiri

Peringkat III : Peningkatan


untuk

Kepelbagaia n Aktiviti Bilik Darjah Matriks

Aktiviti bilik darjah boleh dipelbagaikan dengan menggunakan strategi TKP untuk peningkatan perkembangan kognitif mengikut Taksonomi Bloom. Satu matriks boleh direka untuk tujuan ini. Matriks seperti ini boleh digunakan : Untuk menganalisis sesuatu bidang atau topik tertentu dalam kurikulum Sebagai peta bagi guru memastikan pelbagai aktiviti bilik darjah dijalankan ke arah perkembangan kognitif murid.

Contoh matriks Kemahiran Hidup

Mata Pelajaran Tingkatan

Sains Dua

Tajuk

Air dan Larutan

Sub-tajuk

Keterlarutan Bahan Dalam Air

Objekti f
Memperihalkan pelbagai kegunaan air dalam kehidupan harian.

Menerangkan maksud keterlarutan.

Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut dalam kehidupan harian.

Menghargai kepentingan air yang bersih untuk kualiti hidup.

Nilai Murni dan Sikap


Mensyukuri kewujudan pelbagai sumber untuk keperluan hidupan

Menyedari pentingnya manusia mengamalkan tindakan yang bertanggungjawab bagi memastikan sumber air bersih demi kesejahteraan dan kemandirian hidup manusia.

Set Induksi

Sumbangs aran Berkumpu lan Merancan g eksperime n

Linguistik

Langkah 1

LogikMatematik

Langkah 2

Menguji hipotesis
Kinestetik

Langkah 3

Menganali sis data

LogikMatematik

Langkah 4

Menyedia laporan
Linguistik


Visual-Ruang Muzik

Langkah 5: Aktiviti Lanjutan

Intrapersonal

Interpersonal

Naturalis

Implikasi TPK
Persekitaran pembelajaran

menyediakan penglaman pembelajaran yang melibatkan pelajar untuk membina 7 kecerdasan.

Kurikulum seimbang

memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka dan mengembangkan 7 kecerdasan mereka. kecerdasan dalam menyediakan bahan pengajaran.

Guru menggunakan 7

Implikasi TPK
Matlamat kurikulum

mengajar supaya pelajar faham. Skop kurikulum boleh disempitkan supaya pelajar belajar lebih mendalam tentang konsep asas bidang.
Pelajar belajar arah kendiri

dengan memulakan dan menyiapkan projek pilihan mereka.


Sekolah menekankan

perkembangan kemahiran tertentu melalui penerokaan.

Implikasi TPK
Bakat dan minat pelajar

individu boleh dikenal pasti dan dikembangkan. Pelajar diberi peluang untuk ambil bahagian dalam kokurikulum pilihan mereka.
Dengan kerjasama guru,

pelajar kenal pasti cara mereka harus dinilai.


Maklum balas didapati

daripada guru, rakan sebaya, orang luar, dan refleksi.

Gaya Pembelajaran
Dalam keadaan yang

bagaimana pelajar lebih mudah menerima maklumat?


Dalam keadaan yang

bagaimana pelajar boleh menyusun dan memproses maklumat?


Dalam keadaan yang

bagaimana pelajar dapat menyimpan maklumat?

Dapatan Kajian
30% pelajar ingat 75%

daripada yang didengar dalam kelas biasa. yang dibaca & dilihat (sama ada proses maklumat dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk gambar) pegang, tulis, lukis pengalaman konkrit.

40% ingat 75% daripada apa

15% belajar melalui sentuhan

15% pelajar cerdas kinestetik

LATIHAN:

1
VISUAL SPATIAL

7
LINGUISTI K

2
MUZIK

LOGIKAL MATEMATIKA L

Tema : Burun g

3
TUBUH KINESTETI K

5
L

INTERPERSON INTRAPERSONA AL

1 Lukis gambar burung 7

Memetik tata bahasa daripada petikan


6

Mencipta seni kata burung/Men yanyi lagu burung


Tema: Burung 3

Main peranan jual beli burung

5 4

Melakon kan watak burung

Mengaran g tentang burung Membaca petikan burung

Membincan gkan tentang burung

SEKIAN, TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai