Pengurusan Grafik 1.

0 Pengenalan Pengurusan grafik ialah pemetaan atau pola penyusunan yang boleh digunakan mewakili perhubungan antara maklumat-maklumat tentang

sesuatu idea. Pengurusan grafik juga dikenali sebagai kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran mempunyai dua jenis, iaitu kerangka fotograf dan kerangka bangunan. Kerangka fotograf memadankan gambar di dalam kerangka untuk membentuk suatu persembahan visual manakala kerangka bangunan pula menyokong keseluruhan bangunan persembahan visual tersebut. Biasanya pengurusan grafik menggunakan garisan, bulatan, gambar dan perkataan. Untuk menggunakan pengurusan grafik, kita hendaklah merancang dan menyusun idea dulu. Proses pemikiran kendiri kena difahami dengan teliti. Kemudian, fikiran yang tersirat hendaklah diterjemahkan kepada bentuk tersurat untuk memudahkan kefahaman pembaca. Semua maklumat dihubungkan dengan cara penghubungan maklumat yang bervariasi.