Disediakan oleh : Muhd Fauzan Khalid Nik Ahmad Syafiq Zahari

KBSR

KSSR

KOKURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH RENDAH

KOKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KBSR
•Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan.

KSSR
•Bertujuan membina murid menjadi murid menjadi individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran, berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapat kesejahteraan hidup.

KBSR 1. mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. 2. menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri. 3. melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. 4. membentuk sahsiah dan disiplin diri

KSSR 1. Melakukan kemahiran asas dengan lakuan yang betul mengikut konsep pergerakan. 2. Mengembangkan kebolehan dalam pergerakan dan kemahiran motor. 3. Mengetahui kepentingan melakukan aktiviti meningkatkan tahap kecergasan. 4. Mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

KBSR
KECERGASAN

KSSR
1. KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN 2. APLIKASI PENGETAHUAN DALAM MENINGKATKAN KECERGASAN

KEMAHIRAN

1. KEMAHIRAN PERGERAKAN 2. APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN

KESUKANAN

KESUKANAN

KBSR KEMAHIRAN I. Pergerakan asas I. Olahraga II. Gimnastik

KSSR Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan Murid mengusai pelbagai corak pergerakan dan kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan pelbagai aktiviti fikizal melaui: •Konsep pergerakan •Pergerakan asas lokomotor dan bukan loko motor. •Gimnastik asas •Akuatik asas •Rekreasi dan kesenggangan

III. Pergerakan kreatif
IV. Rekreasi V. Kesenggangan

KBSR

KSSR Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan mengenai konsep, prinsip dan strategi pergerakan dalam pembelajaran dan mengembangkan pengetahuan motor dalam melaksanakan aktiviti fizikal yang melibatkan : •Konsep pergerakan •Pergerakan asas yang melibatkan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, manipulasi alatan dan pergerakan berirama. •Akuatik asas •Rekreasi dan kesenggangan.

KBSR KECERGASAN I. Kecergasan tahan kardiovaskular I. Kecergasan berasaskan perlakuan

KSSR Aspek 3 : Kecergasan Meningkatkan Kesihatan Murid berupaya meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal yang melibatkan: •Konsep kecergasan •Komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu kapasiti aerobik, kelenturan, kekuatan dan daya tahan otot, dan komposisi badan.

I. Konsep , definisi , prinsip dan kaedah latihan

KBSR

KSSR
Aspek 4 : Aplikasi pengetahuan dalam meningkatkan kecergasan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan mengenai konsep, prinsip dan strategi meningkatkan kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal: •Konsep Kecergasan •Komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu kapasiti aerobik, kelenturan, kekuatan dan daya tahan otot, dan komposisi badan.

KBSR
KESUKANAN I. Keselamatan II. Pengurusan III. Kerjaya IV. Isu pendidikan jasmani dan sukan V. Etika

KSSR
Aspek 5 : kesukanan Berkeupayaan mengukuhkan amalan pendidikan jasmani menerusi elemen keselamatan, konsep sosiologi dan psikologi, prinsip dan strategi utnuk melakukan aktiviti fizikal dengan berkesan yang melibatkan : •Keselamatan dan pengurusan •Tanggungjawab kendiri •Interaksi sosial •Kumpulan dinamik

 http://www.moe.gov.my/bpk/sp_hsp/pj/kbsr

/hsp_pj_kbsr_mdepan.pdf dilayari pada 5 Februari 2012 , 12:35am
 http://akses.skseriampang.net/SP/09_Pen

didikan_Jasmani_Kesihatan/sp_pj_kbsr_k bsm.pdf dilayari pada 5 Februari 2012 , 1:05am

Penghargaan
EN ARIS RAKAN-RAKAN J2.6

Disediakan
Muhamad Fauzan Nik Ahmad Syafiq