Anda di halaman 1dari 11

Farhad Bin Hassan Mohd Fahmi Bin Abdul Halim Nurul Farhana Binti Abdul Manaf Ainon Nazira

Binti Abdul Aziz Gurpreet Kaur A/P Bhupindeerjeet Singh

(MENULIS)

1. Murid melihat bentuk huruf yang dipaparkan didepan oleh guru. 2. Murid mendengar bunyi huruf yang dibunyikan oleh guru sama ada menggunakan mulut atau alatan elektronik.
3. Murid melihat pergerakan guru membuat bentuk huruf menggunakan seluruh badan. 4.Murid mengulang pergerakan guru membuat bentuk huruf.

5. Murid melihat pergerakan guru membuat bentuk huruf di udara menggunakan jari. 6. Murid mengulang pergerakan guru membuat bentuk huruf di udara menggunakan jari. 7. Guru mengedarkan plastisin kepada murid untuk membuat bentuk huruf mengikut pergerakan guru.

8. Murid menulis huruf di atas kertas berdasarkan keadaan fizikal plastisin yang telah dibentuk tadi.

(MENGEJA)

1. Guru menyebut huruf dan diikuti murid.

2. Guru memberikan 1 contoh menggunakan bunyi huruf yang telah digunakan pada langkah 1. Contohnya huruf a, Ayam, guru meminta murid memberikan contoh lain yang menggunakan huruf yang sama. Dimulakan dengan huruf vokal.
3. Guru menunjukkan gambar dan meminta murid menamakan gambar.

4.Guru membahagikan kumpulan.

murid

kepada

5. Guru menulis 1 perkataan di papan tulis.


6.Guru meminta murid membina perkataan sebanyak yang mungkin berdasarkan hurufhuruf yang terdapat di dalam perkataan didepan. Contohnya: a) Maharajalela raja, marah, halal

7. Guru menyemak setiap perkataan yang dibina dan bagi setiap perkataan yang betul akan dieja bersama murid.
8. Guru memilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk mengeja perkataan yang betul. 9. Ahli kumpulan dibenarkan membantu murid tersebut untuk mengeja agar nilai murni kerjasama dan tolong-menolong dapat diterapkan dalam sesi P&P.

Sekian,. Terima kasih..