Anda di halaman 1dari 6

aaDatDADDaa talDBa DaacaB aoD

a aaDatfB BDt


a
a
aa
a a
a ,
a
a
a

a a
a
a
a

a
a a a
a
a a

a,

Ya Allah, jauhkanlah aku dari segala dosa-dosaku, sebagaimana Engkau telah


menjauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku,
sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku
dengan air, es, dan embun.

Ya Allah :
jauhkanlah :
antara aku :

dosa-dosaku :

sebagaimana :

a
a

dibersihkannya :

dan antara :

a
a

kain :

dosa-dosaku :

putih :

sebagaimana :

dari kotoran :

Engkau telah jauhkan :

Ya Allah :

a
a a

antara :

cucilah aku:

Timur :
dan Barat

Ya Allah:
bersihkanlah aku:
dari :

a
a


a
a

dari dosa-dosaku :
dengan air :
dan es :
dan embun :

a a
a

a
a

surat Al Fatihah
a
a

a
a

a
a

a
a
aa

a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala
puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maha pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai
hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah
kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. (Yaitu) jalan orang-orang
yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka; bukan jalan orang-orang yang
dimurkai dan bukan (pula) jalan mereka yang sesat. (QS. Al Fatihah: 1-7).

eanDaaeeaoem BaaDeDa:a

dan kepada-Mu:

a
a

Allah :

Kami minta pertolongan :

Yang Maha Pengasih :

aB ak aDalDtaaDe :a

Maha Penyayang :

Jalan :

Segala Puji :

Lurus :

bagi Allah :

nDlDa:a

Tuhan :

Orang-orang yang :

Semesta Alam :

Kau beri nikmat :

atas mereka :

aahDananDtDaheanDn t:a

Maha Penyayang:

bukan :

Penguasa :

orang yang Kau murkai:

Hari pembalasan :

atas mereka :

dan bukan pula :

Orang2 yang sesat :

aaeaD D-n a:a


Kami menyembah :

a
a

Doa ruku'

a a
a
Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. (3x).
Maha Suci :

Tuhanku :

a
a

Yang Maha Agung :

Lebih utama jika mau menambah dengan ucapan:

a a a a a a a

Maha Suci Engkau, ya Allah, dan dengan memuji Engkau, ampunilah aku.

Maha Suci Engkau :

dan dengan memuji-Mu:

a
a

Ya Allah :

Ya Allah :

Tuhan Kami :

ampunilah aku :

Mengangkat kepala dari ruku

a
a
a
Allah mendengar orang yang memuji-Nya.
mendengar :

bagi siapa :

Allah :

yang memujinya:


a
a
Tuhan kami, dan hanya milik-Mu segala pujian

: Tuhan kami

: dan hanya milik-Mu

: segala pujian

Doa Sujud

a
a
Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi

: Maha Suci

: Tuhanku
a
a : Yang Maha Tinggi
lebih baik lagi jika menambah bacaan:

a
a a a a a a

Maha Suci Engkau, ya Allah, Rabb kami dan dengan memuji Engkau, ya Allah,
ampunilah aku.
Maha Suci Engkau :

dan dengan memuji-Mu :

Ya Allah :

Ya Allah :

Tuhan kami :

ampunilah Aku :

a
a

Doa duduk diantara dua sujud

a
a a

a

a

Ya Rabbku, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupilah aku, berilah aku petunjuk, dan
limpahkanlah rizki-Mu kepadaku.
Tuhanku :
ampunilah aku :
dan kasihilah aku :

dan cukupilah aku :


dan berilah aku petunjuk:
dan berilah aku rizki:

Doa tasyahud

a
a
a a a
a a
a a
a

a

a

a
a , a
a ,
a a a
a a a a
a a
a a a a a a,

a a, a a a

a
aa a a
a a a
a a a a a, a
a a a a a

a
a a
a a a a a
a a
a
a a
a
a
a a, a
a

a a
a a

"Segala penghormatan milik Allah. Keselamatan dan kesejahteraan semoga


tercurahkan kepadamu, wahai Nabi, serta rahmat Allah dan berkah-Nya. Keselamatan dan
kesejahteraan semoga tercurahkan kepada kami dan hamba-hamba-Nya yang shaleh. Aku
bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa
Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah berikanlah keselamatan dan
kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah
memberi keselamatan dan kesejahteraan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim,
sesungguhnya Engkau maha Terpuji dan Maha Agung. Berkatilah Nabi Muhammad dan
keluarganya sebagaimana Engkau telah memberkati Nabi Ibrahim dan keluarganya.
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Aku berlindung kepada Allah dari
siksa Jahannam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah Al Masih Ad Dajjal.

segala penghormatan :
milik Allah :
juga Rahmat :

bahwa :
tiada sesembahan :
kecuali :

a
a a
a

dan segala kebaikan:

Allah :

semoga keselamatan :

dan aku bersaksi :

kepadamu :

bahwa :

wahai :

Nabi Muhammad :

Nabi :

Hamba :

dan juga rahmat :

dan Rasul-Nya:

Ramhatilah :


a
a
a

Allah :
dan berkah-Nya:

ya Allah :

semoga keselamatan:

atas :

kepada kami :

Nabi Muhammad :

dan kepada :

a
a

dan atas :

hamba-hamba Allah :
yang Sholih :
aku bersaksi :

keluarga :

Muhammad :

sebagaimana :

Engkau telah rahmati:

sebagaimana :

atas :

a
a
a
a

Engkau memberi barokah:

sesungguhnya Engkau:

Nabi Ibrahim :
dan keluarga:
Ibrahim :
dan berikan barokah :
atas:
Nabi Muhammad :
dan keluarga :
Muhammad :

a
a a

atas :
Nabi Ibrahim :
dan keluarga :
Ibrahim :

Maha Terpuji :
lagi Maha Agung :

a
a
a

a
a

a a
a aa a a
a a
a
a a
a a
a a,
a aa a

Ya Allah sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari adzab


neraka Jahannam, dan dari adzab kubur, dan dari fitnah hidup dan ketika mati, dan
dari fitnah dajjal

Copyright: Kajian Dakwah Islam PD IPM Sleman

Anda mungkin juga menyukai