Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Harian Prasekolah(KSPK ) Minggu: 29 Tarikh: Hari: Selasa Tema: Negara Saya Subtema: Negaraku Malaysia Masa Tunjang

Standar Pembelajaran/Objektif Aktiviti Kesepaduan Catatan / ABM Rutin (BM)(10m) Doa, Menyanyi lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri, Mencata t kehadiran murid, Memberi salam kepada guru, Membaca kalendar dan cuaca. Perbualan pagi (BM)(20m) Menyanyi lagu yang bertema Saya Anak Malaysia Guru membimbing mur id menyanyikan lagu, Murid menyanyi sambil beraksi. Guru bercerita tentang lagu yang telah dinyanyikan. Guru menyoal murid-murid tentang lagu yang telah dinyanyikan KTI 2.1.2 PM 12.1.1 -Radio -Tv, cd MODUL TERAS (BM) ( 40 minit ) Pendidikan Moral/Islam PM 6.2.1 Menun jukkan cara menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat dengan bimbingan. PM 6.2.3 Menunjukkan cara menghoramti orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat. Murid menyatakan / menunjuk cara menghormati orang di sekeliling mereka. BM 1.1.2 Kad gambar MODUL BERTEMA (BI) ( 40 minit ) Awal Matematik ST 7.3.1 Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (c ounting on) ST 7.3.3 Menulis 10 20 Guru menunjukkan bendera Negara Malaysia (Jalur Gemilang) Guru meminta murid membilang jumlah jalur ,bucu bintang, bulan dan berap a warna yang terdapat pada bendera Jalur Gemilang. Mewarna gambar Jalur Gemilang KTI 1.1.5 PM 11.1.2 -Gambar Jalur Gemilang - Lembaran kerja MODUL TERAS (BI) (30 minit) English Communication BI 4.2.5 Write simple phrases. To label/ name states of Malaysia. KM 8.1.8 Glob Map flag (BM) ( 30 minit ) KUDAPAN Berbaris mencuci tangan dan mengambil makanan, G osok gigi selepas makan, Bermain alat mainan, menonton televisyen membaca kad su ku kata MODUL BERTEMA (BI) (60m) Kreativiti dan Estetika KTI 1.2.3 Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. Menyanyi lagu kebesaran negeri Sarawak. Membuat kolaj bendera negeri Sarawak PM 9.1.3

Kertas warna Gam - Gambar bendera negeri Sarawak (BM)(10m) Refleksi Menyata apa yang telah dipelajari, Mempamerkan hasil ker ja murid, Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri. Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman. Membuat penilaian tingkah laku murid. Membuat penilaian pengetahuan murid. Refleksi: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ____________________________________ Rancangan Harian Prasekolah( KSPK ) Minggu: 29 Tarikh: Hari: Isnin Tema: Negara Saya Subtema: Negaraku Malaysia Masa Tunjang SP/Objektif Aktiviti Kesepaduan Catatan / ABM Rutin ( BM ) ( 10 minit ) Doa, Menyanyi lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri, Mencata t kehadiran murid, Memberi salam kepada guru, Membaca kalendar dan cuaca. Perbualan pagi ( BM ) ( 20 minit ) Nyanyi lagu yang bertema Saya Anak Malaysia Guru membimbing murid menyanyikan lagu. Murid menyanyi sambil beraksi. KTI 2.1.2 PM 12.1.1 -radio -kaset MODUL TERAS (BM) ( 40 minit ) AKTIVITI LUAR PFK 2.1.7Melompat dengan menggunakan kedua-dua belah kaki menggunakan te knik yang betul PFK 2.1.15 Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki mengg unakan lakuan yang betul. Murid akan cuba melompat degan cara yang betul Kemudian aras untuk lompatan akan dinaikkan dan murid akan cuba melompat melepas inya. BM 1.1.7 KM 5.1.4 Tali skipping Wesel MODUL TERAS (BM) ( 40 minit ) Sains dan Teknologi (Awal Matematik) ST 7.3.2 Membandingkan : 10 dengan 11 (11 adalah lebih daripada 10) 12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya Menyanyi lagu nombor 10 20 Membilang nombor 10 20 Membandingkan nilai nombor 10 20 Membuat lembaran kerja KTI 2.1.10 Kad nombor 10 -20 Lembaran kerja MODUL BERTEMA (BM) (30 minit) Komunikasi Bahasa Malaysia BM 2.1.3 Berbual dengan ayat yan g mudah dengan sebutan yang betul 2.1.4 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila Guru menunjukkan gambar tempat yang menarik di Malaysia

Kanak-kanak diminta bercerita di dalam kelas berdasarkan gambar yang dib erikan KM 1.2.1 PSE 1.1.4 Gambar Papan Tulis (BM) ( 30 minit ) KUDAPAN Berbaris mencuci tangan dan mengambil makanan, Gosok gig i selepas makan. Bermain alat mainan, menonton televisyen, membaca buku atau kad suku kata MODUL BERTEMA (BM) ( 60 minit ) Kreativiti dan Estetika KTI 2.3.4 Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. Menyanyi lagu Saya Anak Malaysia dengan bimbingan guru PSE 2.3.3 Carta lagu Bekas Tin minuman Sudu (BM) ( 10 minit ) Refleksi Murid: Menyata apa yang telah diPelajari. Mempamerkan hasil kerja murid. Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri. Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman. Guru: Membuat penilaian tingkah laku murid. Membuat penilaian pengetahuan murid Refleksi : _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________ Rancangan Harian Prasekolah(KSPK ) Minggu: 29 Tarikh: Hari: Rabu Tema: Negara Saya Subtema: Negaraku Malaysia Masa Tunjang SP/Objektif Aktiviti Kesepaduan Catatan / ABM PERHIMPUNAN Rutin ( BM ) ( 10 minit ) Doa, Menyanyi lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri, Mencata t kehadiran murid, Memberi salam kepada guru. Membaca kalendar dan cuaca. Perbualan pagi ( BM ) ( 20 minit ) Nyanyi lagu yang bertema Guru membimbing murid menyanyikan lagu. Murid menyanyi sambil beraksi. KTI 2.1.2 PM 12.1.1 -radio -kaset MODUL TERAS (BM)

( 40 minit ) Aktiviti Luar (PFK) PFK 2.1.4 Berlari dengan lakuan yang betul. Murid berlari ke tempat yang tel ah ditetapkan. Lari berganti-ganti dalam kumpulan dengan bimbingan guru. BM 1.1.7 Skittle MODUL BERTEMA (BI) ( 40 minit ) Ketrampilan Perkembangan Sosioemosi Menyatakan emosi mengikut situasi

PSE 1.1.6

Melatih murid menghormati Jalur Gemilang dan lagu Negaraku.Guru menunjuk kan gambar-gambar seperti Bunga Raya ,Bangunan Parlimen, dan gambar pemimpin Neg ara. KM 8.1.10 gambar MODUL TERAS (BM) ( 30 minit ) Komunikasi Bahasa Malaysia BM 2.1.5 Menyatakan permintaan dengan bersopan BM 2.1.6 Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila Guru ber bual tentang rumah idaman kanak-kanak (kayu, papan, batu, konkrit) Guru bertanya kepada kanak-kanak tentang bentuk rumah kegemaran mereka Bersoal jawab dengan cara yang betul. BM 3.6.2 BM 4.2.6 Buku Cerita Lembaran kerja (BM) ( 30 minit ) KUDAPAN Berbaris mencuci tangan dan mengambil makanan, G osok gigi selepas makan, Bermain alat mainan, menonton televisyen, membaca buku atau kad suku kata MODUL BERTEMA (BI) ( 60 minit ) Komunikasi Bahasa Inggeris BI 1.5.1 listen to and recite nu rsery rhymes and action songs BI 1.5.2 Listen to, recite and act out nursery rhymes and action songs Teacher show the chart of nursery Teacher ask the pupils to follow read the nursery Teacher will read the repeat aloud twice and children follow and say it together. Teacher read the simple sentences given and children follow and say it t ogether. PSE 3.2.1 - pictures - color pencils (BM) ( 10 minit ) Refleksi Murid: Menyata apa yang telah dibelajari. Mempamerkan hasil kerja murid. Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri. Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman. Guru: Membuat penilaian tingkah laku murid. Membuat penilaian pengetahuan murid. Refleksi : _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Rancangan Harian Prasekolah ( KSPK ) Minggu: Tarikh: Hari: Khamis Tema: Negara Saya Subtema: Negaraku Malaysia Masa Tunjang SP/Objektif Aktiviti Kesepaduan Catatan / ABM Rutin ( BI ) ( 10 minit ) Doa, Menyanyi lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri, Mencata t kehadiran murid, Memberi salam kepada guru. Membaca kalendar dan cuaca. Perbualan pagi ( BI ) ( 20 minit ) Bercerita Big Book, Guru membacakan cerita dari Big Book, Menyatak an moral dari cerita tersebut KTI 2.1.2 PM 12.1.1 -radio -kaset MODUL TERAS (BM) ( 40 minit ) Pendidikan Moral PM 7.1.4 Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga Bercerita mengenai ahli keluarga dan menyatakan kepada murid sebab perlunya menyayangi keluarga Menyanyi lagu Saya Sayang Ibu Mewarna gambar Keluarga Saya KTI 1.1.5 Lembaran kerja MODUL BERTEMA (BI) ( 40 minit ) Sains dan Teknologi (Awal Sains) ST 2.1.1 Memerhati dan mengenal warna-warna di persekitaran. Mengenal warna y ang terdapat pada bunga raya. Melukis bunga raya mengikut kreativiti murid. Mewarna bunga raya yang telah dilukis KTI 1.2.7 Bunga ra ya hidup. Kertas lukisan MODUL TERAS (BI) ( 30 minit ) English Communication BI1.3.2 Talk about familiar experiences, favorite things and activities around them with guidance. Talk briefly about the different races in Malaysia. To label / name races in Malaysia. Doing worksheet. KM 5.2.2 Picture about races in Malaysia. worksheets (BI) ( 30 minit ) KUDAPAN Berbaris mencuci tangan dan mengambil makanan, G osok gigi selepas makan. Bermain alat mainan, menonton televisyen, membaca buku atau kad suku kata MODUL TERAS (BI ) ( 60 minit) Kemanusiaan KM 8.1.9 Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri. KM8.1.12 Menyanyikan lagu kebangsaan. -Menamakan nama negeri sendiri berdasarkan gambar negeri.

-Memadankan bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri. -Menyanyikan Lagu Negara ku. KTI 2.1.10 Gambar bendera negeri dan bendera Malaysia. Radio dan CD (BI) ( 10 minit ) Refleksi Murid: Menyata apa yang telah dibelajari. Mempamerkan hasil kerja murid. Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri. Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman. Guru: Membuat penilaian pengetahuan murid. Refleksi : _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Rancangan Harian Prasekolah( KSPK ) Minggu: 29 Tarikh: Hari: Jumaat Tema:Negara Saya Subtema: Negaraku Malaysia Masa Tunjang SP/Objektif Aktiviti Kesepaduan Catatan / ABM Rutin ( BM ) ( 10 minit ) Doa, Menyanyi lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri, Mencata t kehadiran murid, Memberi salam kepada guru. Membaca kalendar dan cuaca. Perbualan pagi ( BM ) ( 20 minit ) Nyanyi lagu yang bertema Guru membimbing murid menyanyikan lagu. Murid menyanyi sambil beraksi KTI 2.1.2 PM 12.1.1 -radio -kaset MODUL BERTEMA (BM) ( 40 minit ) Perkembangan Fizikal dan Estetika PFK 1.2.14 Menyurih menggunakan templet atau objek Murid menyurih membentuk bunga raya di a tas pasir. Muird menyurih membentuk bunga raya di atas kertas. PM 9.1.3 Pasir Kertas MODUL TERAS (BM) ( 40 minit ) Pendidikan Moral PM 1.1.2 Membezakan ciptaan Tuhan dan re kaan manusia Guru menunjukkan benda-benda hidup yang terdapat di sekeliling m urid seperti bunga, manusia dan haiwan. Guru menunjukkan benda yang direka oleh manusia seperti perlatan yang te rdapat dalam kelas. Membuat lembaran kerja iairu mewarnakan gambar benda yag direka oleh man usia (mambanding beza) ST 3.2.2 Bahan maujud Lembaran kera MODUL TERAS (BM) (30m ) Komunikasi

Bahasa Malaysia BM 1.1.3 Mengenal sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan luar bilik kelas BM 1.1.4 Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah BM 1.1.5 Mendengar lagu dan cerita serta memberi respon. Bercerit a tentang benda2 disekeliling kelas Bersoaljawab tentang ruang yang terdapat dalam kelas Guru memperdengarkan satu cerita pendek dan kanak-kanak memberi respon k epada setiap pertanyaan guru. KM 1.1.2 PSE 1.1.4 Kad gambar Buku cerita (BI) ( 30 minit ) KUDAPAN Berbaris mencuci tangan dan mengambil makanan, B ermain alat mainan, menonton televisyen, membaca buku atau kad suku kata MODUL TERAS (BI) (30 minit) Komunikasi Bahasa Inggeris 1.4.1 Listen to and follow one w ord instructions 1.4.2 Listen to and follow simple instructions Teacher give a simple instructio n to the class Teacher say aloud and twice the instruction Students asked to do what the instruction want and show to the class what it is. Do the exercise KM 4.1.3 PM 5.1.4 White board Picture Worksheet MODUL BERTEMA (BI) ( 30 minit ) Sains dan Teknologi (Awal Matematik) ST 7.1.3 Membilang objek 1 - 10 ST 7.3.1 Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) ST 7.3.3 Menulis 10-20. Murid membilang jumlah murid dalam kelas. Murid membilang jumlah murid mengikut kaum yang terdapat dalam kelas. Merekod jumlah murid mengikut kaum yang telah dibilang dalam kumpulan BM 1.1. 7 Murid dalam kelas Kertas A4 (BM) ( 10 minit ) Refleksi Murid: Menyata apa yang telah dibelajari. Mempamerkan hasil kerja murid. Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri. Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman. Guru: Membuat penilaian tingkah laku murid. Membuat penilaian pengetahuan murid. Refleksi: _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________