Anda di halaman 1dari 7

CARTA GANT SAINS TINGKATAN 4 2012 TINGKATAN 4

KANDUNGAN 1.1 Menganalisis kaedah dalam penyiasatan saintifik 1.2 Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan kaedah penyiasatan saintifik. 2.1 Memahami wujudnya koordinasi badan. HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan langkah langkah dalam penyiasatan saintifik Menjalankan penyiasatan saintifik Menulis laporan berkaitan penyiasatan saitifik Menerangkan kepentingan penyiasatan saintifik Mengenal pasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains. Mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan. Mempraktikkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan kaedah penyiasatan saintifik. Menerangkan maksud koordinasi badan. Mengenal pasti sistem dalam badan yang mengawal dan menyelaras koordinasi badan. Menerangkan kepentingan koordinasi badan. Menerangkan bahagian dalam sistem saraf manusia. Menerangkan fungsi dalam setiap bahagian dalam system saraf manusia Menerangkan neuron. Mengenal pasti setiap jenis neuron dan fungsinya. Menerangkan fungsi bahagian dalam neuron. Membandingkan dan membezakan jenis neuron. Menyatakan fungsi setiap neuron Menerangkan reseptor dan fungsinya Menerangkan efektor dan fungsinya. Menjelaskan dengan contoh tindakan refleks. Menerangkan arka refleks. Membuat urutan lintasan yang dilalui oleh impuls dalam tindakan refleks. Menerangkan apakah proprioseptor. Menerangkan kepentingan proprioseptor. Mengenal pasti bahagian utama otak manusia. Menyatakan fungsi bahagian utama otak manusia. Menerangkan tindakan terkawal. Memberi contoh tindakan terkawal Menerangkan tindakan luar kawal. Memberi contoh tindakan luar kawal Membandingkan dan membezakan tindakan terkawal dengan tindakan luar kawal. Meramalkan kesan daripada kecederaan bahagian tertentu otak manusia. TINGKATAN

2.2 Memahami sistem saraf manusia.

2.3 Menganalisis koordinasi saraf. 2.4 Memahami fungsi proprioseptor dalam mengekalkan keseimbangan dan koordinasi badan.

2.5 Memahami otak manusia dan kerencamannya.

2.6 Memahami koordinasi kimia dalam badan.

2.7 Menganalisis koordinasi antara sistem saraf dengan sistem endokrin. 2.8 Menilai kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan dan kesihatan. 2.9 Menilai kesan pengambilan minuman beralkohol terhadap koordinasi badan, kesihatan dan perlakuan. 2.10 Menghargai keharmonian dalam koordinasi badan.

3.1 Memahami proses pembahagian sel.

3.2 Memahami prinsip dan mekanisme pewarisan sifat.

3.3 Memahami penentuan seks anak dan kejadian kembar pada manusia.

3.4 Memahami mutasi dalam kehidupan.

Menerangkan hormon dan kelenjar endokrin. Mengenal pasti kelenjar endokrin utama. Menerangkan fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin utama. Meramalkan kesan ketidakseimbangan hormon terhadap kesihatan. Membandingkan dan membezakan koordinasi hormon dengan koordinasi saraf. Menjelaskan melalui contoh penyelarasan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan oleh sistem saraf dan sistem endokrin. Menerangkan kepentingan koordinasi antara sistem saraf dengan system endokrin dalam penyelarasan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Menerangkan maksud dadah. Menyenaraikan jenis dadah Menerangkan penyalahgunaan dadah. Menyatakan kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan. Menerangkan kesan penyalahgunaan dadah terhadap kesihatan badan. Menjelaskan dengan contoh minuman beralkohol. Menyatakan kesan pengambilan minuman beralkohol terhadap koordinasi badan, kesihatan dan perlakuan. Mewajarkan pentingnya mengelakkan diri daripada gejala ketagihan mengambil minuman beralkohol. Menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan minda. Mengenalpasti apakah factor yang mempengaruhi minda. Menerangkan bagaimana penyalahgunaan mempengaruhi minda. Menerangkan maksud gen, DNA dan kromosom. Menghubungkaitkan antara gen, DNA dan kromosom. Menerangkan mitosis. Menerangkan meiosis. Membandingkan dan membezakan mitosis dengan meiosis. Menerangkan kepentingan mitosis dan meiosis. Menerangkan maksud gen dominan dan gen resesif. Mengenal pasti sifat dominan dan sifat resesif pada manusia. Menggambarkan mekanisma perwarisan sifat menggunakan diagram. Menentukan nisbah hasil kacukan genetik Menerangkan maksud kromosom seks. Menerangkan mekanisme penentuan seks anak. Menerangkan kejadian kembar seiras dan kembar tak seiras. Membandingkan dan membezakan kembar seiras dengan kembar tak seiras. Menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan kembar siam Menerangkan maksud mutasi. Mengenal pasti jenis mutasi. Menyenaraikan contoh kesan mutasi. Mengenal pasti faktor yang menyebabkan mutasi. Menerangkan kebaikan dan keburukan mutasi dalam kehidupan.

3.5 Menilai kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia.

3.6 Menganalisis variasi di kalangan hidupan.

Menyenaraikan sumbangan penyelidikan genetik dalam pelbagai bidang. Menerangkan pembiakbakaan ke atas tanaman dan ternakan. Menyatakan kepentingan pembiakbakaan ke atas tanaman dan ternakan. Menghuraikan teknologi yang digunakan untuk pembiakbakaan Menaksir kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. Menerangkan maksud variasi. Menyenaraikan variasi pada hidupan. Mengelaskan variasi suatu populasi kepada variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Membandingkan dan membezakan variasi selanjar dengan variasi tak selanjar. Mengenal pasti faktor yang menyebabkan variasi. Menghuraikan kepentingan variasi. Menerangkan penyalahgunaan ilmu pengetahuan dalam bidang genetik akan memudaratkan kehidupan manusia sejagat. Menerangkan kepentingan mewujudkan dan mematuhi etika dalam penyelidikan saintifik untuk kebaikan manusia sejagat. Menerangkan teori kinetik jirim. Menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah jirim. Menghuraikan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. Menghuraikan struktur atom Mengenal pasti zarah subatom. Membandingkan dan membezakan zarah subatom. Menerangkan nombor proton. Menerangkan nombor nukleon. Menghubungkaitkan bilangan proton, neutron dan elektron dengan nombor proton dan nombor nukleon sebarang unsur. Menghubungkaitkan nombor proton, electron dan neutron dalam unsure yang berbeza. Mengaitkan bilangan proton dan elektron atom unsur yang berlainan. Menyatakan apakah isotop Menjelaskan dengan contoh maksud isotop. Menerangkan prinsip penyusunan unsur dalam jadual berkala. Menerangkan maksud kumpulan dan kala. Mengenal pasti kedudukan logam, bukan logam dan separuh logam. Menerangkan kepentingan jadual berkala. Membandingkan dan membezakan atom, molekul dan ion. Membandingkan dan membezakan bahan yang terdiri daripada atom, molekul dan ion berdasarkan sifat fizikalnya. Menyatakan contoh bahan yang terdiri daripada atom, molekul dan ion. Menghubungkaitkan sifat fizikal bahan yang terdiri daripada atom, molekul dan ion dengan daya tarikan antara zarah di dalamnya. Menghubunkaitkan sifat fizikal bahan dengan susunan dan tarikan zarah di dalamnya.

3.7 Menyedari penyelidikan genetik perlu dimanfaatkan untuk kebaikan manusia sejagat.

4.1 Menganalisis perubahan keadaan jirim. 4.2 Memahami struktur atom.

4.3 Mengaplikasikan idea tentang nombor Proton dan nombor nukleon dalam unsur.

4.4 Memahami pengelasan unsur dalam jadual Berkala.

4.5 Memahami sifat bahan berdasarkan zarah yang terdapat di dalamnya.

4.6 Memahami logam dan bukan logam.

4.7 Menganalisis kaedah penulenan bahan dalam kehidupan. 4.8 Menghargai kepelbagaian sifat dan keadaan bahan memberi manfaat kepada manusia. 5.1 Memahami perubahan kimia dan perubahan fizik.

5.2 Menganalisis perubahan haba dalam tindakbalas kimia.

5.3 Mensintesiskan siri kereaktifan logam.

5.4 Mengaplikasikan siri kereaktifan logam.

5.5 Memahami elektrolisis.

Menyenaraikan contoh logam dan bukan logam. Mencirikan logam dan bukan logam. Menyenaraikan kegunaan logam dan bukan logam. Membandingkan dan membezakan logam dengan bukan logam berdasarkan sifat fizikalnya. Menghubungkaitkan sifat logam dan bukan logam dengan kegunaannya dalam kehidupan harian. Mencirikan bahan tulen. Menerangkan kaedah penulenan bahan. Menghubungkaitkan sifat bahan dengan kaedah penulenan. Menjelaskan melalui contoh penggunaan kaedah penulenan dalam penghasilan bahan keperluan harian. Memerihalkan kehidupan manusia menggunakan pelbagai bahan yang mempunyai sifat dan ciri yang berbeza. Mewajarkan kepentingan menggunakan akal fikiran dalam usaha memanfaatkan kepelbagaian sifat dan keadaan pelbagai bahan kurniaan Tuhan dalam alam. Menerangkan maksud perubahan kimia. Menerangkan maksud perubahan fizik. Memberi contoh perubahan kimia dalam kehidupan harian. Memberi contoh perubahan fizik dalam kehidupan harian. Membandingkan dan membezakan perubahan kimia dengan perubahan fizik. Menerangkan perubahan haba dalam tidakbalas kimia. Mengenal pasti tindak balas eksotermik. Mengenal pasti tindak balas endotermik. Menghubungkaitkan perubahan suhu sekeliling bahan tindak balas dengan tindakbalas eksotermik dan tindak balas endotermik. Menjelaskan melalui contoh perubahan haba yang berlaku semasa tindak balas kimia dalam industri. Memerihalkan kecergasan tindak balas logam dengan air. Memerihalkan kecergasan tindak balas logam dengan asid. Memerihalkan kecergasan tindak balas logam dengan oksigen. Membandingkan dan membezakan kecergasan tindak balas logam dengan air, asid dan oksigen. Membuat urutan kecergasan tindak balas logam. Membina siri kereaktifan logam berdasarkan kecergasan tindak balas logam terhadap oksigen. Mengenal pasti kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Menghubungkaitkan kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam dengan kaedah mengekstrakan logam daripada bijihnya. Menjelaskan dengan contoh proses pengekstrakan logam daripada bijihnya dengan menggunakan karbon. Menerangkan kepentingan siri kereaktifan logam. Menyatakan maksud elektrolisis. Menyatakan apa yang dimaksudkan dengan anion, kation dan elektrolit Menerangkan proses elektrolisis suatu elektrolit menggunakan elektrod karbon. Menerangkan penggunaan elektrolisis dalam industri.

5.6 Memahami penghasilan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. 5.7 Memahami tindak balas kimia yang berlaku dengan adanya cahaya. 5.8 Menghargai kebijaksanaan manusia memanfaatkan tindak balas kimia.

6.1 Memahami bahan radioaktif.

6.2 Mengetahui penghasilan tenaga nuklear dan kegunaannya. 6.3 Menilai kesan penggunaan bahan radioaktif dan tenaga nuklear terhadap hidupan.

7.1 Mensintesis pembentukan imej.

Menerangkan penghasilan tenaga elektrik oleh sel ringkas. Menyatakan pelbagai jenis sel dan kegunaannya. Menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel. Mengenal pasti tindak balas kimia yang memerlukan tenaga cahaya. Menerangkan peranan cahaya dalam menghasilkan tindak balas kimia. Menghubungkaitkan kesan cahaya ke atas bahan kimia dengan cara penyimpanan bahan kimia berkenaan. Mewajarkan kepentingan memanfaatkan tindakbalas kimia dalam penghasilan tenaga. Memerihalkan penggunaan sumber tenaga secara berhemat. Memerihalkan penggunaan sumber tenaga tanpa mencemarkan alam sekitar. Mengamalkan nilai murni dalam penggunaan dan pembuangan sisa bahan kimia. Menerangkan bahan radioaktif. Menerangkan contoh bahan radioaktif. Menerangkan proses pereputan radioaktif. Menerangkan sinaran radioaktif. Menamakan tiga jenis sinaran radioaktif Menghuraikan cirri setiap jenis sinaran radioaktif Membandingkan dan membezakan sinaran radioaktif. Menerangkan apa yang dimaksudkan dengan radioisotop Memberi contoh radioisotop Menerangkan penggunaan bahan radioaktif Memerihalkan penghasilan tenaga nuklear. Menyatakan penggunaan tenaga nuklear. Memerihalkan proses penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Menerangkan kesan sinaran radioaktif kepada kehidupan seharian Menghuraikan kepentingan mengendalikan bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif dengan sempurna. Mencirikan imej yang dibentuk oleh cermin satah. Mencirikan imej yang dibentuk oleh kanta cembung. Mencirikan imej yang dibentuk oleh kanta cekung. Membandingkan dan membezakan imej yang dibentuk oleh kanta cembung dengan imej yang dibentuk oleh kanta cekung bagi objek jauh. Melukis gambar rajah sinar bagi sinar cahaya yang melalui kanta cembung. Melukis gambar rajah sinar bagi sinar cahaya yang melalui kanta cekung. Mengenal pasti bahagian dalam gambarajah sinar bagi cahaya yang melalui kanta cembung dan sinar cahaya yang melalui kanta cekung. Mereka bentuk eksperimen untuk menentukan panjang fokus kanta cembung.

7.2 Mensintesiskan pembentukan imej oleh mata dan alatan optik.

Mengenal pasti bahagian alatan optik yang terlibat dalam pembentukan imej. Melukis gambarajah sinar menunjukkan arah laluan cahaya melalui alatan optik. Membandingkan dan membezakan mata dengan alatan optik yang sesuai daripada segi pemfokusan dan pengawalan amaun cahaya. Membanding dan membezakan mekanisma penumpuan dan pengawalan jumlah cahaya yang menembusi mata dan kamera. Menerangkan struktur dan fungsi bahagian mata menggunakan kamera sebagai analogi

7.3 Menganalisis penyebaran cahaya.

Menyatakan maksud penyebaran cahaya Menjelaskan melalui contoh penyebaran cahaya dalam fenomena alam.

7.4 Menganalisis penyerakan cahaya.

Menyatakan maksud penyerakan cahaya. Menyatakan contoh fenomena alam melibatkan penyerakan cahaya Menjelaskan melalui contoh proses penyerakan cahaya.

7.5 Menganalisis penambahan dan penolakan cahaya berwarna. 7.6 Mengaplikasikan prinsip penolakan cahaya berwarna dalam penglihatan objek berwarna.

Mengenal pasti warna primer dan warna sekunder. Menerangkan penghasilan warna sekunder. Menghuraikan penolakan cahaya berwarna oleh penapis warna. Menerangkan prinsip penolakan cahaya berwarna oleh objek. Menjelaskan dengan contoh penglihatan objek berwarna dalam cahaya putih. Menjelaskan dengan contoh penglihatan objek berwarna dalam cahaya berwarna. Menerangkan fungsi sel rod dan sel kon pada mata dalam penglihatan objek berwarna. Menerangkan maksud pigmen. Menyenaraikan penggunaan pigmen. Membandingkan dan membezakan pencampuran pigmen dengan pencampuran cahaya berwarna. Menjelaskan melalui contoh kesan pigmen terhadap cahaya. Membuat kesimpulan tentang pencampuran pigmen. Menerangkan penggunaan warna dalam kehidupan harian. Menjelaskan dengan contoh kepentingan warna kepada hidupan. Mewajarkan kepentingan warna dalam kehidupan harian. Menghubungkaitkan penciptaan pelbagai alatan optik dengan manfaat yang diperoleh manusia untuk kesejahteraan hidup

7.7 Menganalisis pencampuran pigmen.

7.8 Menilai kepentingan warna dalam kehidupan harian. 7.9 Menghargai penciptaan pelbagai alatan optik dalam memberi manfaat kepada manusia.

8.1 Memahami sifat aloi dan penggunaannya.

8.2 Memahami penggunaan ammonia dalam industri.

8.3 Menganalisis kesan pembuangan bahan sisa industri terhadap alam sekitar. 8.4 Menyedari keperluan memelihara dan memulihara alam sekitar daripada dicemari bahan sisa industri demi kesejahteraan kehidupan manusia.

Menyatakan maksud aloi. Memberikan contoh aloi. Menerangkan pengaloian boleh mengubah sifat logam. Menghubungkaitkan perubahan sifat logam yang dijadikan aloi dengan susunan zarahnya. Menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya dalam kehidupan harian. Memerihalkan kepentingan aloi dalam industri. Menerangkan aloi superkonduktor. Menyenaraikan kegunaan ammonia dan komponennya dalam kehidupan harian. Menerangkan penghasilan ammonia secara industri. Mengenal pasti faktor yang memberi kesan terhadap penghasilan ammonia. Menyatakan kegunaan ammonia dalam industri Menghubungkaitkan ammonia dengan pembuatan baja urea dalam industri. Mengenal pasti aktiviti perkilangan yang menjadi punca pencemaran. Menerangkan kesan pembuangan bahan sisa industri yang tidak betul. Menghubungkaitkan kesan pembuangan bahan sisa industri dengan kemandirian hidupan. Menjelaskan melalui contoh kaedah pengawalan pembuangan sisa industri untuk menghindar pencemaran. Memerihalkan kesan pembuangan sisa industri yang tidak dikawal dan merbahaya Memerihalkan pentingnya manusia Mengamalkan sikap bertanggungjawab Dalam mengawal pembuangan bahan sisa industri.