Anda di halaman 1dari 2

PERBANDINGAN KBSR DAN KSSR Aspek KBSR KSSR

Bentuk

Organisasi

Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai Komunikasi Kemanusiaan Manusia Dengan Alam Sekelilingnya Keterampilan Diri Perkembangan Diri Individu Perkembangan Fizikal dan Estetika Sains dan Teknologi Tahap I Modul Teras Asas Modul Teras Tema Modul Elektif Tahap II Modul Komunikasi Berasaskan mata pelajaran Modul Komunikasi Elektif Modul Kerohanian, Sikap dan Nilai Modul Fizikal dan Estetika Modul Sains dan Teknologi Modul Kemanusiaan Berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran Kemahiran Berfikir dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar

Kandungan

Penegasan dan penekanan kepada pendekatan berikut: Kemahiran Berfikir dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Pengajaran Berasaskan Kajian Pedagogi Masa Depan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata Peruntukan Masa pelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Dijalankan secar a berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam Kaedah Penekanan yang ketara kepada pembelajaran Pentaksiran pentaksiran sumatif Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai Bersifat autentik dan holistik Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Dokumen Kurikulum Kandungan Standard Kandungan Bahan Hasil Pembelajaran Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Buku Teks Buku Teks 1

Aspek Pengurusan Kurikulum

KBSR

KSSR

Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat.