Anda di halaman 1dari 17

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO- BUDAYA

SEKOLAH
KURIKULUM TERSIRAT

Jenis sosio-budaya (dalam konteks Malaysia)


1. Kelas sosial (sosial strata) Golongan atasan Golongan pertengahan-atasan Golongan pertengahan-bawahan Golongan pekerja (working class) Golongan bawahan 2. Kaum 3. Jantina

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO- BUDAYA KEPADA SEKOLAH Wujudnya pelbagai jenis sekolah di Malaysia - pendekatan yang lebih khusus penting bagi memastikan kepelbagaian pendidikan untuk memenuhi minat dan potensi, kecenderungan dan kebolehan murid di pelbagai jenis sekolah.

Jenis-jenis Sekolah Rendah


Sekolah Kebangsaan (bahasa melayu) Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (bahasa cina) Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (bahasa tamil)

Jenis-jenis Sekolah Menengah Sekolah Menegah Kebangsaan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Cina Sekolah Berasrama Penuh
- memberi peluang kepada murid cemerlang khususnya dari luar bandar mendapat pendidikan yang terbaik supaya mereka lebih berjaya.

Sekolah Menengah Teknik


-Memberi peluang belajar kepada pelajar yang cenderung dalam bidang teknikal dan vokasional -Matlamat: menyediakan tenaga mahir dan separuh mahir yang mencukupi.

Sekolah Menengah Kebangsaan Agama - Diwujudkan bagi menyediakan pendidikan islam kepada murid. - memupuk potensi murid dari segi minat, kreativiti sahsiah dan kepimpinan serta menyediakan peluang melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang ilmu, dalam dan luar negara.

Sekolah Bestari
Mempunyai reka bentuk yang menarik, infrastruktur yang lengkap dan terletak dalam kawasan strategik, iaitu berhampiran dengan Kompleks Kerajaan Persekutuan. Sekolah di kejiranan cyberjaya dan putrajaya

Sekolah Pendidikan Khas


Menyediakan pendidikan khas kepada murid yang bermasalah penglihatan, pendengaran dan pembelajaran. Matlamat: supaya mereka menjadi insan yang berdikari dan dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Autisme,Sindrom down,Hyperaktif,dan disleksia

Sekolah premier Sekolah yang mempunyai tradisi yang panjang seperti sekolah yang berusia 100 tahun atau lebih.
Contoh:
Victoris institution, SM St John, Maktab Sultan Ismail, Sekolah Zainab

Sekolah wawasan Ditubuhkan untuk mewujudkan perpaduan di kalangan murid yang berbeza kaum Apabila anak Melayu, Cina dan India dapat berinteraksi sejak peringkat awal persekolahan sudah tentu lahir satu generasi Malaysia yang bersifat pelbagai budaya.

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA KEPADA KURIKULUM TERSIRAT


Takrif kurikulum tersirat (Hidden/latent kurikulum) Some of the outcomes or by-products of Schools Includes all of the recognised and sometimes unintended knowledge, values, and beliefs that are part of the learning process in schools and classrooms (Horn, 2003:298)

Takrif kurikulum tersirat (Hidden/latent kurikulum) -Refer to the transmission of norms, values and beliefs conveyed in both the formal education content and the social interactions within schools. Merujuk kepada norma, nilai dan kepercayaan yang disebarkan melalui pendidikan formal dan interaksi sosial di sekolah

Jenis-jenis kurikulum tersirat


Amalan, prosedur, peraturan, pertalian (relationships)dan struktur di sekolah Struktur sosial bilik darjah, cara guru mengurus kuasa, peraturan berkaitan hubungan guru-murid, aktiviti pembelajaran yang piawai, penggunaan bahasa oleh guru, buku teks, penggunaan alt pandang-dengar, perabut, binaan bilik darjah, amalan disiplin, jadual waktu, sistem pemantauan,

Jenis pengalaman yang diperoleh oleh setiap pelajar


sangat-sangat bergantung kepada ciri-ciri moral dan ideologi guru itu sendiri walaupun ini mungkin berlaku secara tidak sedar. Kurikulum tersirat bukan sahaja diperoleh daripada guru tetapi juga melalui interaksi dengan rakan sedarjah Kurikulum tersirat juga boleh diaplikasikan melalui aktiviti berpesatuan,kegiatan panatia dan aktiviti dalam kokurikulum.

Melalui kurikulum tersirat kementrian berusaha membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima budaya antara kaum.

Ciri-ciri kurikulum tersirat


Merangkumi semua pengalaman pembelajaran. Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi hasilan pembelajaran adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif. Merangkumi nilai-nilai yang dibentuk oleh pelaksana kurikulum itu sendiri(guru dan pelajar) Kewujudan adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum.

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA KEPADA KURIKULUM TERSIRAT


Kadang-kadang mempunyai kesan negatif kerana nilai-nilai yang disebarkan melalui kurikulum tersirat mungkin menyokong perbezaan kelas, kaum dan jantina = pengagihan modal pendidikan secara tidak sekata.

Maka kurikulum tersirat perlu diberi perhatian yang sewajarnya supaya bersifat positif ke arah membina keadilan sosial yang diinginkan oleh objektif pendidikan Ini merupakan salah satu peranan penting kegiatan-kegiatan ko-kurikulum