Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH KEBANGSAAN DATO KRAMAT 10150 JALAN PERAK PULAU PINANG PELAKSANAAN PROGRAM : KLINIK SAINS

UNIT/PANITIA : TARIKH MASA TEMPAT : Sepanjang Tahun : Waktu mata pelajaran sains/waktu terluang guru sains. :SAINS 2012

KUMPULAN SASARAN : Semua murid yang lemah dalam matapelajaran sains dari tahun 1-6. GURU-GURU YANG TERLIBAT: Semua Guru Sains PENGENALAN : Klinik Sains adalam program yang dirancang untuk murid yang lemah dan sukar untuk menguasai sesuatu topik didalam matapelajaran sains tidak kira kelas jaya, maju atau usaha. Murid diberi pemulihan( ubat ) sebagai penawar kepada penyakit . OBJEKTIF : 1. Memulihkan murid matapelajaran sains. yang lemah dalam sesuatu topik bagi

2. Meningkatkan pencapaian sains bagi murid yang lemah. CARA PELAKSANAAN: 1. Mengenalpasti murid yang lemah bagi sesuatu topic yang diajar.

2. Memberi aktiviti pemulihan kepada murid yang dikenalpasti samada didalam kelas semasa P&P ataupun diwaktu terluang guru matapelajaran. 3. Merekodkan nama murid yang sakit didalam buku daftar klinik sains.

4. Sekiranya murid tersebut sudah sembuh dari sakit maka bolehlah dikeluarkan dari klinik sains. Disediakan oleh:

_______________________ ( ZULKIFLI BIN MOHAMAD )

Ketua Panitia Sains

SEKOLAH KEBANGSAAN DATO KRAMAT 10150 JALAN PERAK PULAU PINANG PELAKSANAAN PROGRAM : SMART POCKET
UNIT/PANITIA : TARIKH MASA TEMPAT : Sepanjang Tahun : Waktu mata pelajaran sains :SAINS 2012

KUMPULAN SASARAN : Semua murid tahun 3, 4, 5 dan 6 GURU-GURU YANG TERLIBAT: Semua Guru Sains PENGENALAN : Smart Pocket adalah program yang dirancang untuk murid tahun 3, 4, 5 dan 6 sahaja. Setiap murid perlu mempunyai satu buku kecil yang dimuatkan didalam poket masing-masing dan dibawa kemana-mana sahaja. Buku tersebut mengandungi istilah-istilah sains didalam bahasa inggeris dan maksudnya didalam bahasa melayu. . OBJEKTIF : 1. Meningkatkan pengetahuan murid terhadap istilah-istilah sains. 2. Membentuk semangat cintakan ilmu. 3. Meningkatkan penguasaan sains dan bahasa inggeris. CARA PELAKSANAAN: 1. Semua murid membeli buku kecil yang boleh dimuatkan didalam poket. 2. Sewaktu matapelajaran sains, jika ada istilah sains yang sukar didalam bahasa inggeris guru akan menyuruh murid mengeluarkan smart pocket dan menyalin istilah tersebut beserta maksudnya didalam bahasa melayu. 3. Jumlah istilah yang perlu ada dalam smart pocket adalah sekurangkurangnya 50 istilah setahun.

4. Smart pocket akan dikumpul pada hujung tahun untuk dinilai keberhasilannya. Disediakan oleh:

_______________________ ( ZULKIFLI BIN MOHAMAD ) Ketua Panitia Sains

SEKOLAH KEBANGSAAN DATO KRAMAT 10150 JALAN PERAK PULAU PINANG PELAKSANAAN PROGRAM : PETROSAINS PLAYSMART VISIT TO SCHOOL
UNIT/PANITIA : TARIKH MASA TEMPAT SAINS 2012

: Minggu Sains (11-15 Jun 2012) : (bergantung kepada petrosains playsmart) : Dewan Sri Anggerik

KUMPULAN SASARAN : Murid tahap 2 ( Murid tahun 4,5 dan 6) GURU-GURU YANG TERLIBAT: Semua Guru Sains PENGENALAN : Petrosains Playsmart Visit to School adalah program yang dirancang untuk memupuk minat murid terhadap sains. Panitia Sains bercadang menjemput Petrosains playsmart untuk datang kesekolah dan menjalankan aktiviti semasa minggu sains. . OBJEKTIF : 1. Memupuk minat murid terhadap sains 2. Meningkatkan pencapaian matapelajaran sains CARA PELAKSANAAN: 1. Menjemput Petrosains Playsmart kesekolah sempena minggu sains 2012.

2. Semua guru sains terlibat memantau disiplin murid semasa aktiviti dijalankan. Disediakan oleh:

_______________________ ( ZULKIFLI BIN MOHAMAD ) Ketua Panitia Sains

SEKOLAH KEBANGSAAN DATO KRAMAT 10150 JALAN PERAK PULAU PINANG PELAKSANAAN PROGRAM : TEKNIK MENJAWAB
UNIT/PANITIA : TARIKH MASA TEMPAT SAINS 2012

: 2 Kali Setahun 1. 18 Februari 2012 2. 28 Jun 2012 : Bergantung kepada penceramah : 1. Komtar 2. Dewan Sri Anggerik

KUMPULAN SASARAN : Semua murid tahun 6 ( 63 orang murid). GURU-GURU YANG TERLIBAT: Semua Guru Sains PENGENALAN : Memberi pendedahan secara terperinci teknik menjawab soalan-soalan bagi mata pelajaran Sains untuk murid-murid tahun 6 yang bakal menduduki peperiksaan UPSR pada bulan September 2011. Program yang dianjurkan ini bertujuan memantapkan daya juang serta membina motivasi diri positif ke arah mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan. Program ini membekalkan ciri-ciri penguasaan akademik seperti teknik dan kaedah menjawab soalan, pengurusan masa secara bersistematik serta penyerapan unsur kualiti dalam sahsiah murid sebagai pemangkin kejayaan. OBJEKTIF :

1. Mengaplikasikan pengetahuan tentang teknik menjawab soalan dalam


matapelajaran sains 2. Menilai semua tahap pencapaian semasa serta memberi motivasi ke arah pemantapan prestasi yang konsisten sepanjang masa. 3. Mengesan dan mengatasi kesukaran aras soalan, soalan-soalan tumpuan dan tips untuk mencapai markah maksima. CARA PELAKSANAAN:

1. Menjemput penceramah yang berkelayakan. 2. Semua guru sains membantu penceramah semasa menjalankan teknik menjawab.

Disediakan oleh:

_______________________ ( ZULKIFLI BIN MOHAMAD ) Ketua Panitia Sains SEKOLAH KEBANGSAAN DATO KRAMAT 10150 JALAN PERAK PULAU PINANG PELAKSANAAN PROGRAM : MINGGU SAINS
UNIT/PANITIA : TARIKH MASA TEMPAT : Minggu Sains : 11-15 Jun 2012 : Kelas/Dewan Sri Anggerik SAINS 2012

KUMPULAN SASARAN : Semua murid dari tahun 1-6. GURU-GURU YANG TERLIBAT : Semua Guru Sains PENGENALAN : Minggu Sains diadakan bagi memberi pendedahan kepada murid perkara-perkara yang berkaitan dengan sains. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang Minggu Sains ini diharap dapat memupuk minat murid terhadap sains serta menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap manusia. Sehubungan itu Panitia Sains Sekolah Kebangsaan Dato Kramat mengambil inisiatif merencanakan program Minggu Sains sebagai pemangkin dalam membina pelajar yang cemerlang, dinamik dan berintelek. OBJEKTIF : 1. 2. 3. Memupuk minat pelajar terhadap sains. Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai kepentingan kemajuan dan sains dan teknologi masa kini. Melahirkan pelajar yang menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap manusia.

CARA PELAKSANAAN:

1. 2. 3. 4.

Membincangkan agenda minggu sains dan membentuk jawatankuasa pelaksana minggu sains dalam mesyuarat panitia ke-2 Penyelaras aliran merancang aktiviti minggu sains bersama guru aliran. Melaksanakan aktiviti yang dirancang semasa minggu sains pada 11-15 Jun 2012 Penyampaian hadiah semasa majlis penutup minggu sains pada 15 Jun 2012.

Disediakan oleh:

_______________________ ( ZULKIFLI BIN MOHAMAD ) Ketua Panitia Sains