Anda di halaman 1dari 59

Panitia Kemahiran Hidup

SEKOLAH KEBANGSAAN CHUCHOH PUTERI 18000 KUALA KRAI KELANTAN

BUKU PENGURUSAN PANITIA KEMAHIRAN HIDUP 2012

Panitia Kemahiran Hidup

ISI KANDUNGAN
Isi Kandungan 1.0 Sekapur Sireh 1.1 Coretan Tuan Guru Besar 1.2 Coretan Ketua Panitia 2.0 Pengurusan & Pentadbiran 2.1 Misi Sekolah 2.2 Visi Sekolah 2.3 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 2.4 Piagam Pelanggan Sekolah 2.5 Carta Organisasi Sekolah 2.6 Carta Organisasi Panitia 2.7 Bidang Tugas / Panduan Ketua Panitia 2.8 Senarai Nama Ahli Panitia 2.9 Biodata Ahli Panitia 2.10 Senarai Agihan Guru Mengikut Kelas 2.11 Jadual Penyediaan Soalan 2.12 Carta Gantt 2.11 Data Murid 2.12 Anggaran Peruntukan Panitia 2012 2.13 Anggaran Perbelanjaan Panitia 2012 2.14 Pekeliling Berkaitan 3.0 Perancangan Akademik 3.1 Perancangan dan Perlaksanaan KH 3.2 Analisis SWOT 3.3 TOV murid 3.4 Senarai Projek 2011 3.5 Projek Khas 4.0 Dokumen Sokongan 4.1 Pengurusan Panitia Berkesan 4.2 Pengurusan Fail Panitia KH 4.3 Pengurusan Bengkel KHSR 4.4 Tatacara Pengurusan Mesyuarat KH 4.5 Perincian Stok & Peruntukan KHSR 4.6 Pengajaran & Pembelajaran Berkesan 4.7 Penyediaan Buku Rancangan Pengajaran Muka Surat 1 3 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 14 11

16 17 17 17 18

Panitia Kemahiran Hidup

Coretan Rasa Alhamdulillah, syukur ke hadrat Illahi dengan limpah dan izinNya dapat kita menjengah ke tahun baharu iaitu tahun 2012 untuk meneruskan aperiasasi dan hasrat warga SKCP ke arah mencapai kecemerlangan dan kemenjadian murid dalam semua bidang yang diceburi.

Panitia Kemahiran Hidup

Untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, sejujurnya kita perlu bersama sama berada di rakit yang sama dalam kayuhan bersepakat supaya apa yang kita impikan bersama menjadi kenyataan. Keutuhan dan kecemerlangan sesuatu organisasi adalah hasil permuafakatan yang jitu yang lahir dari hati yang ikhlas sememangnya perlu dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Seperti aur dengan tebing. Kita saling memerlukan antara satu sama lain. Oleh itu, bersama samalah kita mengorak langkah ke hadapan dalam menuju matlamat yang sama untuk menjayakan misi dam visi sekolah, semoga Sekolah Kebangsaan Chuchoh Puteri bergemerlapan megah dalam semua bidang. Insya Allah

. ( EN. ZAWANI TAIB ) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Chuchoh Puteri 18000 Kuala Krai Kelantan

Coretan Rasa

Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah yang Maha Kuasa, dapat lagi kita melangkah ke helaian baharu iaitu tahun 2012. Sepastinya di hadapan, pelbagai cabaran dan dugaan bakal kita tempuhi sebagai pemegang amanah di alam yang fana ini.

Panitia Kemahiran Hidup

Bagi memartabatkan mata pelajaran Kemahiran Hidup, pelbagai ranjau berduri mesti kita hadapi. Dengan sentimen murid yang menzahirkan bahawa mata pelajaran Kemahiran Hidup adalah mata pelajaran sisipan, pemikiran sebegini mesti diubah dengan segera. Tahun 2011 adalah suatu transformasi besar besaran dalam Panitia Kemahiran Hidup. Memupuk minat murid dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup adalah menjadi suatu matlamat utama dan komitmen ini memerlukan sokongan penuh daripada semua pihak. Harapannya, agar tahun 2012 memberi ruang yang luas agar transformasi ini Berjaya dan mata pelajaran Kemahiran Hidup dimartabatkan seiring dengan mata pelajaran teras lain. Insya Allah.

. ( NOOR EZZWAN MOHD ZAWAWI ) Ketua Panitia Kemahiran Hidup Sekolah Kebangsaan Chuchoh Puteri 18000 Kuala Krai Kelantan.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu

Panitia Kemahiran Hidup

secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

VISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Panitia Kemahiran Hidup

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Panitia Kemahiran Hidup

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Panitia Kemahiran Hidup

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, Menyediakan sumber tenaga manusia untuk Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua

bersatupadu. berilmu, berketerampilan dan sejahtera. keperluan kemajuan negara. warganegara Malaysia.

VISI JABATAN PELAJARAN KELANTAN

Panitia Kemahiran Hidup

Cakna Pendidikan Kelantan Gemilang 2015

MISI JABATAN PELAJARAN KELANTAN

Warga pendidik Kelantan melaksanakan pendidikan

Panitia Kemahiran Hidup

cemerlang secara holistik melalui perancangan strategik dalam semua bidang pendidikan bagi melahirkan modal insan kelas pertama.

VISI SEKOLAH

Panitia Kemahiran Hidup

SEKOLAH KEBANGSAAN CHUCHOH PUTERI AKAN MENJADI SEKOLAH YANG TERBAIK DI PPD KUALA KRAI MENJELANG 2014

MISI SEKOLAH

Panitia Kemahiran Hidup

UNTUK MEMBERI PENDIDIKAN YANG BERKUALITI KEPADA MURID-MURID BAGI MERIALISASIKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN MENGAMALKAN BUDAYAILMU UNTUK MELAHIRKAN INSAN CEMERLANG

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

Panitia Kemahiran Hidup

Memastikan setiap murid mendapat tempat serta pendidikan yang sempurna, melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, iltizam, prihatin, mampan dan berbudaya saing. Setiap urusan dilayan dengan cekap, dedikasi dan cemerlang serta penuh kemesraan sejajar dengan nilai sejagat. Member kerjasama dan layanan optimum. Menyelesaikan urusan dan arahan dengan kemas dan menepati masa. Melaksanakan dasar-dasar pendidikan dengan menepati Falsafah Pendidikan Kebangsaan

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

Panitia Kemahiran Hidup

Visi Panitia
Kemahiran Hidup Menjana

Panitia Kemahiran Hidup

Kreativiti & Inovasi Murid

Misi Panitia
Menjadi suatu agen perubahan ke arah modal insan berinovasi di SK Chuchoh Puteri menjelang 2015

Slogan Panitia
KH Terunggul

Motto Panitia
Inovasi Memartabatkan Tamadun
CARTA ORGANISASI PANITIA

Pn. Hajjah Mek Yah Yaacob Guru Besar En. Noor Rusman Mohd Zawawi En. Ezzwan Abdullah En. Rahim Yusoff PenolongSetiausaha Ahli Jawatankuasa Ketua Panitia Kanan Pentadbiran

Panitia Kemahiran Hidup

BIDANG TUGAS / PANDUAN KETUA PANITIA

Panitia Kemahiran Hidup

1. Bertanggungjawab

kepada

Guru

Besar

dalam

menyediakan

perancangan jangka pendek dan jangka panjang akademik sekolah. 2. Bertanggungjawab menyediakan garis panduan serta

menyelaraskan sukatan pelajaran yang dikemaskini 3. Menganalisis keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran

berkenaan dan mengkaji serta mencari jalan untuk meningkatkan prestasi dari masa ke semasa. 4. Membantu guru-guru dalam menyediakan rancangan pengajaran harian, penggal atau tahunan dengan seberapa lengkap dan sempurna mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. 5. Membantu guru-guru dalam menyediakan bahan media / APD / BBM / ICT dengan mengadakan perbengkelan, In House Training dan sebagainya. 6. Menyediakan anggaran perbelanjaan panitia untuk dikemukakan kepada pentadbir sekolah / Guru Besar. 7. Mengkaji dan menentukan jenis buku latihan / buku kerja bagi murid-murid jika perlu. 8. Menjalankan mesyuarat panitia secara formal sekurang-kurangnya 4 kali setahun. 9. Mengumpul soalan-soalan di dalam dan luar negeri untuk rujukan. 10. Merekod mengikut sistem pemfailan yang telah ditetapkan.

Panitia Kemahiran Hidup

11.

Merancang dan melaksanakan aktiviti tahunan dengan

berkesan mengikut kesesuaian panitia. 12. 13. 14. Mempelbagaikan aktiviti dan projek. Mengadakan kelas tambahan jika perlu Menyediakan sudut-sudut pengajaran dan pembelajaran

yang menarik minat murid dengan bahan-bahan ilmiah di setiap kelas. 15. Mengadakan lawatan sambil belajar.

SENARAI NAMA AHLI PANITIA

Panitia Kemahiran Hidup

1. EN. NOOR EZZWAN BIN MOHD ZAWAWI 2. EN. RAHIM BIN YUSOFF 3. EN. RUSMAN BIN ABDULLAH

BIODATA AHLI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

Panitia Kemahiran Hidup

Nama No. K/P Status Gred Pengalaman Pengajar Alamat Kediaman

Noor Ezzwan Bin Mohd Zawawi 820326-03-6155 Berkahwin DG41 SK Poyut, Baram, Sarawak SK Chuchoh Puteri PT 4140, Kampung Binjai Limbat, 16150 Kota Bharu, Kelantan

Panitia Kemahiran Hidup

Nama No. K/P Status Gred Pengalaman Pengajar

Rahim Bin Yusoff 620128-03-5737 Berkahwin DGA32 SK Chenulang SK Banggol Guchil SK Sungai Embak SK Chuchoh Puteri 1508, Taman Koperasi, Sungai Durian, 18000 Kuala Krai, Kelantan

Alamat Kediaman

Panitia Kemahiran Hidup

Nama No. K/P Status Gred Pengalaman Pengajar Alamat Kediaman

Rusman Bin Abdullah 700829-03-5051 Berkahwin DG41 SK Bintang, Terengganu SK Chuchoh Puteri PT 1347, Kampung Bechah Keranji, 16400 Kota Bharu, Kelantan

AGIHAN TUGAS GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN CHUCHOH PUTERI

Panitia Kemahiran Hidup

BIL 1 2 3 4 5 6

KELAS 6 GENIUS 6 SMART 5 GENIUS 5 SMART 4 GENIUS 4 SMART

NAMA GURU EN. RUSMAN ABDULLAH EN. NOOR EZZWAN MOHD ZAWAWI EN. NOOR EZZWAN MOHD ZAWAWI EN. NOOR EZZWAN MOHD ZAWAWI EN. RAHIM YUSOFF EN. NOOR EZZWAN MOHD ZAWAWI

PEMBAHAGIAN TUGAS PENYEDIAAN SOALAN

Panitia Kemahiran Hidup

BIL 1 2 3 4 5 6

KELAS 6 GENIUS 6 SMART 5 GENIUS 5 SMART 4 GENIUS 4 SMART

NAMA GURU EN. RUSMAN ABDULLAH EN. NOOR EZZWAN MOHD ZAWAWI EN. NOOR EZZWAN MOHD ZAWAWI EN. NOOR EZZWAN MOHD ZAWAWI EN. RAHIM YUSOFF EN. NOOR EZZWAN MOHD ZAWAWI

CARTA GANTT

Panitia Kemahiran Hidup

DATA MURID PANITIA KEMAHIRAN HIDUP 2011


TAHUN 4 GENIUS Bil. Nama 1 Ahmad Sukri Azahar 2 Amir Azian Alias 3 Che Amirul Aiman Che Saiful Bahri Catatan

Panitia Kemahiran Hidup

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Haris Ashraf Zulkifli Mohamad Alif Ikhwan Mohamad Mohammad Ashraf Abdul Rahman Muhamad Ilmanadam Mat Som Muhammad Aizat Yusoh Amira Aleesya Abdul Aziz Amirah Sudin Ainis Nur Sabrina Sahiful Napis Anisha Nur Fahira Alias Azirah Ilani Zulkifli Fatin Nor Izzati Mohamed Nor Noor Aisyah Azmin Noor Fathma Nazirah Che Othman Noor Nadia Mohd Patri Nor Atikah Mohamad Zain Nor Hamisha Balqis Hashbullhaikel Nur Amira Mohamad Nur Aunie Halim Nur Samihah Mansor Nurul Ain Sofea Zulkarnain Nurul Farhana Mohamad Zani Nurul Hadiana Mat Ali Nurul Huda Khalib Nurul Najihah Wahab Raudathul Jasmine Zayadi Sayyidah Nur Najwa Azman Siti Ashyah Azami Siti Fadilah Sulaiman Siti Najwa Muhamed Siti Nur Nabilah Rusman Siti Zaleha Din Suraya Azmi Wan Nur Aunie Wan Azman Wardah Jusoh

TAHUN 4 SMART

Bil . 1 2 3 4 5

Nama Ahmad Fakhrul Afiq Fadhir Ahmad Rafiqi Mohamad Zain Aiman Sabrin Rusli Amir Azizi Abdul Hameed Badrul Amin Yusuf

Catatan

Panitia Kemahiran Hidup

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Che Muhammad Zahid Che Mohd Latif Hafiy Syahiran Harun Mohamad Afiq Baihaqi Mohd Sukri Mohamad Azli Mahamadbooding Mohamad Daniel Luqman Abu Hassan Muhamad Khairul Aidil Fauzi Muhamad Raziehan Imani Abdullah Muhammad Akram Mohamad Nor Muhammad Amirul Shahdan Mohd Muhammad Faris Muhammad Shahrulaiman Baharu Nik Muhammad Fakrurazi Nik Mohd Che Mastura Che Mahusin Faizatul Aida Mohd Rofi Noor Azalina Othman Noorshahida Iranis Mohd Nasir Nor Asyikin Awang Nor Fathira Razahar Nor Rina Alias Nur Aida Mohd Nor Nur Syafikah Muhammad Hassan Nur Syahirah Izati Mohamad Salim Nurshafikah Lokman Nurul Ain Rosdi Nurul Fazliana Mamat Nurulhaida Khalid Robiah Ma Hussain

TAHUN 5 GENIUS Bil . 1 2 3 4 5 6

Nama Ahmad Amir Haziq Rusli Ahmad Taufiq Che Awang Khairul Aiman Muhammad Mohamad Fakrulazan Ramli Mohamad Rasydan Mohd Razali Mohammad Firdaus Alias

Catatan

Panitia Kemahiran Hidup

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Muhamad Arif Azim Abdullah Muhamad Saiful Bahrin Anizan Muhamad Zulfakar Mat Nuar Muhammad Amirul Md Rasid Muhammad Farhan Najmie Rusman Muhammad Farhan Zulkarnain Azmi Muhammad Hanif Hussin Muhammad Izzat Qusairy Mat Il Wan Iman Nurhaiqal Wan Azman Azma Hanis Ab Wahab Fatin Nadira Mohd Azmi Nardilla Syahiza Rosdi Noor Atika Mohd Yusoff Nor Ain Fatihah Abd Ghapa Nor Ain Syatila Mohd Zulkefli Nor 'Aisyah Razunazman Nor Atikah Abdul Nor Nasuha Zulkarnain Nor Safikah Khalid Nur Adilah Mansor Nur Amani Izzati Mohd Azhan Nur Farah Ahmad Nur Izzatul Asyikin Mohd Zamri Nur Syahirah Amira Mohd Zain Nur Syaidatul Mimi Saari Nur Zulaika Omar Nurhasma Natasha Abdullah Nurul Afifah Abdullah Nurul Hafizah Wahidah Hajimen Nurul Nasuha Mohd Abdullah Siti Aisyah Abu Bakar Siti Nazirah Roslan Siti Nurfitrah Baharuddin Siti Nurul Syahada Mohamad Letepi Sofea Ixora Zayadi Syafika Mohd Nor TAHUN 5 SMART

Bil . 1 2 3 4 5

Nama Abd. Muin Al Amin Abdullah Ahmad Hambali Abdul Halim Al Amin Asma Ramlee Amirul Naim Kamarudin Fareez Izzudin Shamsudin

Catatan

Panitia Kemahiran Hidup

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Farzwan Syafique Mat Lazim Khuldi Sudin Mohamad Al-Hafiz Mat Yaman Mohd Alif Akmal Azmi Mohamad Shahrul Azim Mohamad Shahrul Nizam Mohd Fadzlan Othman Mohamad Afnan Hamimi Mohd Yazid Mohd Hafiz Mohamad Nor Mohd Ridzwan Razak Mohd Syafiq Izzat Azmi Muhamad Baihaki Ramli Muhamad Shahril Bismi Muhamad Faiz Ikmal Ab. Rauf Mohamad Farid Ahmad Mohamad Firdaus Mohd Masri Mohamad Haikal Aiman Satar Mohamad Hakimin Firdaus Jusoh Muhamad Hasrul Haqim Zainuddin Muhamad Hirobbi Mat Romli Nurul Azhar Zahari Rosyam Farhan Rosly Syafiq Fahmi Zaidi Faryna Syafiqah Mat Lazim Fatin Nabila Mohd Azmi Nor Amalia Mohd Suhaimi Nor Amani Mohd Suhaimi Siti Nur Sahirah Zawawi Siti Norsolehah Azman Siti Rozaihah Saari Siti Zulaika Ali Naraman

TAHUN 6 GENIUS

Bil . 1 2 3 4 5

Nama Abdul Fattah Hassan Ahmad Akmal Jamaluddin Aidil Azhari Alias Luqman Hanafie Zayadi Mohamad Ashamuddin Mohamad Affendi

Catatan

Panitia Kemahiran Hidup

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Mohamad Amirul Abdullah Muhamad Amin Mat Zin Muhamad Syahidan Stapa Muhammed Badrul Amin Muhamed Muhammad Faris Firdaus Mohamed Aisyah Nurul Izzah Muhafaz Anis Nur Syazwani Sahiful Nafis Ce Siti Zulaikha Che Mohd Lazin Farah Norsyafika Che Ayop Masettah Azahar Nasriah Khalib Nik Nur Alia Amaleen Abdullah Noor Atikah Zulkefli Noor Farisha Izzaty Che Othman Noor Hani Hazlin Mohamed Nor Noor Syahirah Roslan Nor Fatihah Mat Jusoh Nor Intan Suhana Mohd Nasir Norsyahira Che Mohd Nasir Nur Alia Mahadi Nur Alifah Ilyana Mohd Sakri Nur Amirah Hussin Nur Anis Fatihah Mohamed Nur Farah Nalisa Hanafe Nur Shakila Mohamed Salim Nursyahidah Mohd Rozi Nursyahirah Mohd Rozi Nurul Aqilah Mohamad Asri Samsiyah Sidi Ahmad Siti Aisyah Mahmad Siti ZaharahMohamad Zain Zubaidah Sasudin TAHUN 6 SMART

Bi l 1 2 3 4 5

Nama Alif Aiman Awang Mohamad Abdul Muhaimi Mohd Idham Mohamad Azam Mohd Nafi Mohamad Azlan Mahamadbooding Mohamad Azri Azmi

Catatan

Panitia Kemahiran Hidup

6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1

Mohamad Hassan Azman Mohamad Hisyam Lokman Mohamad Sahir Abdul Rashid Mohamad Sazrul Hisyam Besmi Mohammad Hasrul Hiqmal Zainuddin Mohammad Kamarulzaman Mohd Nor Mohammad Lokman Hakim Mohammad Muhamad Fikhri Ashri Muhamad Hafizi Abd Aziz Muhamad Zulhilmie Rosdi Muhammad Amiruddin Mohamed Muhammad Fazli Mat Zali Muhammad Hilmi Mohd Saupi Muhammad Izzat Iqbal Muhammad Riduan Mohd Yusoff Nik Mohamad Nik Mohd Zulkifli Wan Hairy Asraf Wan Daud Farah Wahida Mohd Rofi Natasya Eliana Mustafa Nor Ain Mat Bazi Norerninazila Nordin Nur Fatin Zainal Nur Izzah Halim Nurul Afiqah Sufian Nurul Farahana Ashari Siti Hawa Ma Hussain

Panitia Kemahiran Hidup

ANGGARAN PERUNTUKAN PANITIA 2012 Cadangan BBM KH Tahun 4


Anggar an Harga ( RM ) 20 Jumlah (RM )

Bidang Reka Bentuk & Teknolo gi

Tajuk

Sub Tajuk

Bahan Bantu Mengajar

Kuantiti

Keselamatan dan Organisasi Bengkel

Peraturan Keselamatan

Carta Peraturan Keselamatan Am Carta Peraturan Keselamatan Diri Carta Peraturan Keselamatan Alatan dan Bahan Carta Pakaian di Bengkel Carta Penggunaan Pemadam Api

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Kerativiti dan Reka Cipta

Pengenalan Kreativiti Kajian Reka Bentuk dan Kefungsian Produk

Set Lego

20

120

Kit kereta lumba

20

120

Pemutar skru rata Pemutar skru philips Sepana Boleh Laras

6 6 6

3 3 10

18 19 60

Panitia Kemahiran Hidup

Playar Gabung Playar Muncung Tirus Pembaris Keluli Sesiku L Apit G Ragum Kayu Penahan Tepi Gergaji Putting Tukul warrington Ragum Kakak tua Gunting Kertas Penghasilan Projek Elektronik

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 20 50 10 15 5 10 3

30 30 30 30 120 300 60 90 30 60 18

Elektrik dan Elektronik

Mentol suis pisau sel kering pemegang mentol pemegang bateri

1 dozen 1 dozen 1 dozen 1 dozen 1 dozen 1 gulung 1 dozen 1 dozen 6

15 20 20 20 20

15 20 20 20 20

Wayar papan litar Skru penjalur wayar

30 50 25 10

30 50 25 60

Panitia Kemahiran Hidup

pemotong sisi Gerimit Baik Pulih dan Penyenggaraa n berus dawai

6 6 6

10 5 5

60 30 30

gergaji tangan Tanaman Hiasan

20

120

Penyiram Sekatuer sudip tangan pencakar tangan Sekop Cangkul gunting pemangkas serampang tangan Baldi Pongkes pasu plastic JUMLAH

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10

10 10 7 7 25 30 20 7 5 15 7

60 6 42 42 150 180 120 42 30 120 70 2597

Panitia Kemahiran Hidup

KEPERLUAN BAHAN BANTU MENGAJAR BAGI SUBJEK KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 BAGI TAHUN 2012
Panitia Kemahiran Hidup

Bidang Reka Bentuk dan Teknologi

Tajuk

Sub Tajuk

Bahan Bantu Mengajar

Kuantiti

Anggara n Harga ( RM ) 20

Jumlah (RM )

Kreativiti dan Reka Cipta

Kajian Reka Bentuk dan Kefungsian Produk

Kit Model Kereta

120

gunting logam gandin getah penggarit kikir rata kikir parut Penghasilan projek elektronik Diod Pemancar Cahaya perintang tetap

6 6 6 6 6

10 10 10 10 10

60 60 60 60 60

Elektrik dan Elektronik

1 dozen 1 dozen

20 20 30 30 30 6

20 20 30 30 30 20

Perintang boleh laras 1 dozen buzer wayar Baik Pulih dan Penyelenggar aan minyak 1 dozen 1 dozen 1 botol

penutup muka Jahitan pitar ukur gunting fabrik kapur tukang jahit jarum peniti jarum tangan penetas jahitan pembaris lurus

1 dozen 6 6 6 1 kotak 6 set 6 6 6 gulung

15 5 10 3 6 10 3 5

15 30 60 18 6 60 18 30

benang

24

Panitia Kemahiran Hidup

ANGGARAN PERBELANJAAN IVENTORI 2012

Panitia Kemahiran Hidup

Bil . Iventori 1 Cangkul Mini Gergaji Lengkung 2 Halus 3 Gergaji Kayu 4 Gergaji Puting 5 Gerudi Tangan 6 Kikir Parut 7 Pembaris Keluli 8 Penjalur Wayar 9 Playar 10 Playar Muncung Tirus 11 Pemutar Skru Philips 12 Penyiram 13 Test Pen 14 Sesiku L 15 Sudip Bunga 16 Seketaur 17 Serampang Tangan 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Tukul Warrington Tukul Kuku Kambing Rak Mini Apit G Soldering Iron Lego Kit Kereta Kawalan Ragum Kayu Ragum Kakak Tua Gerimit Pemotong Sisi Sekop Kereta Sorong Baldi Kecil Pongkes Gunting Kain Gunting Logam Ganding Getah Penggarit Kikir Rata Pita Ukur Kain Pita Ukur Besi Penetas Jahitan Jarum Tangan Akuarium Kecil Gergaji Elektrik

Terim a 4 3 3 6 5 5 6 5 5 5 6 4 3 6 6 6 6 6 6 1 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamba h Catatan 8 0 9 6 0 7 6 7 7 8 10 8 12 6 6 12 6 7 6 0 8 0 6 12 11 12 12 12 12 1 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 1 Hilang 1 Hilang 4 Hilang 3 Hilang 6 Hilang 1

Anggaran Harga (RM) 120 180 120 56 30 105 50 56 50 96 36 90 30 120 36 84 72 240 180 120 550 120 60 60 360 100 60 120 120 180 180 60 120 60 60 40 30 120 300 4571

Mandato ri 120 60 8 15 7 7 24 9

60 12 60 180 120 250 60 30 30 180 60 120 60 90 90 30 60 30 30 20 30 120 300 2272

Panitia Kemahiran Hidup

ANGGARAN PERBELANJAAN BARANG LUAK 2012


Bil . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Iventori Berus Syelek Kapasitor LED Pemegang Bateri 1 Sel Pemegang Bateri 2 Sel Pemegang Mentol Suis Mata Pisau Sarung Tangan Iron Soldering Transistor Plastersin Mentol Kecil Sel Kering Kad Stok Kertas Pasir Halus Kertas Pasir Kasar Kain Lap Wayar Gam UHU Papan Litar Minyak Pelincir SINGER Pasu Plastik Kecil Kapur Tukang Jahit Jarum Peniti Benang Butang Cangkuk dan Palang Butang Katup Batu Sungai Tumbuhan Akuatik Plastik Makanan Ikan Baja Ikan Bongkah Penyambung Bateri 9V Plastik Hadiah Biogel Kertas Warna Gam Plastik Suis Tekan Terim a 5 12 24 19 15 15 20 24 2 12 20 49 24 60 25 28 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tamba h 7 50 150 0 15 35 0 0 1 40 0 0 24 0 0 0 0 0 12 50 12 20 6 1 12 1 2 2 1 12 2 2 60 12 1 12 1 1 60 Catatan Anggaran Harga (RM) 25 10 30 15 18 Hilang 1 15 10 Hilang 1 Hilang 1 Hilang 8

25

72 50 30 50 6 10 12 5 5 5 30 30 10 10 60 60 15 36 15 15 60 734

Panitia Kemahiran Hidup

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi PERANCANGAN DANTahun 2012 ) PERLAKSANAAN PROGRAM PANITIA ( Tahun 2011-2015 ) (

KEMAHIRAN HIDUP

Program Perancangan dan Perlaksanaan aktiviti P & P

Panitia Kemahiran Hidup

1. Perancangan dan penyelarasan Nama projek:

Perlaksanaan Aktiviti P & P Aktiviti: Mesyuarat Panitia Tarikh:

Meningkatkan kualiti dalam subjek Kemahiran Hidup Meningkatkan penguasaan murid dalam subjek KH

Program Perancangan dan Perlaksanaan aktiviti P & P Objektif:

Empat kali setahun Penyelarasan P & P supaya lebih berkesan Mempunyai perancangan dan sukatan mata pelajaran yang sama Mempunyai perancangan yang boleh diubahsuai untuk kelas yang lemah Pelaksana: Panitia KH dan PK1 Perlaksanaan: Penubuhan carta organisasi Penyelarasan sukatan mata pelajaran dan format persediaan mengajar Membuat sasaran untuk setiap kelas Merancang aktiviti tahunan

Penetapan Dasar: Guru Besar, PK 1 dan Pengerusi Panitia Pemantauan: Guru Besar dan PK1

Indikator kejayaan: Ahli panitia dapat menyelaraskan sukatan dan format pelajaran serta menetapkan sasaran tahunan setiap kelas.

Program memupuk minat dalam subjek Kemahiran Hidup Meningkatkan minat murid terhadap subjek Kemahiran Hidup Meningkatkan kecenderungan murid dalam subjek Kemahiran Hidup

1. Memupuk minat murid dalam subjek Kemahirah Hidup Nama projek: Program Minat KH Objektif: Memahirkan murid dalam

Program meningkatkan minat murid terhadap subjek Kemahiran Hidup 1. Aktiviti: Projek Reka Cipta Tarikh :

Panitia Kemahiran Hidup

SEKOLAH KEBANGSAAN CHUCHOH PUTERI, KUALA KRAI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP ANALISIS PERMASALAHAN MURID DALAM KEMAHIRAN HIDUP BERDASARKAN SWOT

STRATEGI

HURAIAN
Murid beranggapan subjek Kemahiran Hidup adalah subjek sisipan dan tidak penting seperti subjek subjek UPSR. Tambahan pula, tiada kemudahan bengkel dan peralatan yang mencukupi menyebabkan minat murid berkurangan terhadap subjek Kemahiran Hidup Huraian sukatan pelajaran Rancangan Pengajaran Tahunan Nota dari sumber internet Buku kerja Kit projek Kerja Amali Latihan soalan latih tubi Buku rujukan Bank ujian Bank soalan Sumber P & P secara ICT

CATATAN

S
(SITUATION)

W
(WEAPON)

Panitia Kemahiran Hidup

O
(OBJECTIVE)

Pada akhir tahun, akan dapat : Meningkatkan minat murid dengan subjek Kemahiran Hidup Menyiapkan satu projek ringkas Mengenali alatan yang digunakan dalam P & P Kemahiran Hidup Pertandingan Berkumpulan Projek Reka Cipta Tayangan Reka Cipta P & P Bestari KH Minggu Keusahawanan Penilaian OTI Program 5 minit revisi di kelas / bengkel

T
(TACTIC)

Panitia Kemahiran Hidup

SENARAI CADANGAN PROJEK KH 2012

Tahun

Cadangan Projek

Projek Membuat Layang- layang Projek Asas Elektrik 4 Genius & 4 Smart Projek Bekas Pensel Projek Tanaman Hiasan

Projek Hiasan Sandwich Projek Bekas Serbaguna 5 Genius & 5 Smart Projek Bahan Terbuang Projek Pemeliharaan Ikan Hiasan

Projek Asas Elektrik Projek Elektronik 6 Genius & Smart Projek Pembungkusan Hadiah Projek Tanaman Sayuran

Panitia Kemahiran Hidup

PROJEK LAMAN KEMAHIRAN HIDUP Pengenalan

Mata pelajaran Kemahiran Hidup merupakan suatu subjek elektif dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Walaupun ianya suatu mata pelajaran elektif, pendedahan kepada murid-murid sekolah rendah amat penting dalam pengurusan hidup mereka. Oleh yang demikian, kepentingan mata pelajaran ini diajar untuk tahun 4, 5 dan 6 adalah perlu dan guru Kemahiran Hidup memainkan peranan penting dalam membentuk murid yang pandai menguruskan kehidupan mereka. Projek Laman KH adalah suatu inspirasi dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan dan mudah. Objektif

Objektif Projek Laman KH dibina adalah bertujuan untuk membantu guru KH semasa menjalankan P & P. Dengan adanya Laman KH ini, P & P akan lebih berkesan kerana melibatkan BBM yang maujud. Fungsi dan Kegunaan Antara fungsi dan kegunaan Laman KH adalah seperti berikut: Sebagai Bahan Bantu Mengajar di dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup untuk tahun 4, 5 dan 6. Sebagai taman mini untuk sesuatu sudut di kawasan sekolah Sebagai suatu One Stop Centre bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sebagai suatu tempat pembelajaran interaktif yang luar dari bilik darjah Sebagai suatu Self Learning Centre untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup

Panitia Kemahiran Hidup

Diskripsi Projek Antara bahan yang digunakan dalam pembinaan Laman KH adalah seperti berikut. Bahan-bahan dipecahkan mengikut pecahan tajuk dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup tahun 4, 5 dan 6. Reka Bentuk dan Penghasilan Projek Kayu beroti Kayu papan Paku Plywood Zink

Ikan Hiasan Akuarium atau kolam mini Ikan Pelaga atau ikan hiasan yang mudah didapati Tunggul kayu Batu batan Tumbuhan akuatik 1 set pam motor + aerator makanan ikan

Tanaman Hiasan Pokok-pokok bunga Pasu Plastik

Panitia Kemahiran Hidup

Baja bunga

Tanaman Sayuran Sayur-sayuran Pasu Plastik Baja

Elektrik dan Elektronik Jahitan kain satin sliding holder 1 set lampu hiasan

Asas Perniagaan Contoh Pengiraan Kos untuk penyediaan Ikan Hiasan

Panitia Kemahiran Hidup

CADANGANKemahiran HidupLAMAN KH SK CHUCHOH PUTERI 2012 Panitia KOS PROJEK BIL A 1 2 3 4 5 6 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 1 2 3 4 D 1 2 3 E 1 2 F 1 2 G 1 2 ITEM REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK Kayu Beroti Kayu Gelegar Kepingan Zink Paku Syelek Plywood IKAN HIASAN 1 set akuarium mini atau kolam mini 1 set aerator 1 beg pasir dasar 1 beg batu sungai tumbuhan akuatik tiruan ikan ( ikan tiger bulb, guppy, patin, bandaran ) 1 plastik makanan ikan 1 botol anti klorin tunggul kayu TANAMAN HIASAN Polybag baja bunga bunga-bunga yang mudah didapati pasu plastik TANAMAN SAYURAN pasu plastik baja organik biji benih sayuran ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 1 set lampu hiasan litar skema lampu hiasan JAHITAN 1 set alatan jahitan 0.5m2 kain satin ASAS KEUSAHAWANAN kotak-kotak barangan mounting board ANGGARAN HARGA (RM) 25 25 10 5 7 12

200 50 10 10 10 20 5 5 20

5 7 30

30 7 10

20

10 6

JUMLAH

544

Panitia Kemahiran Hidup

PAPAN ALATAN BERPENGGERA

LATAR BELAKANG
Projek ini merupakan satu projek ringkas yang mengaplikasikan litar selari bagi menyelesaikan masalah yang wujud dikalangan guru sekolah. Penggunaan litar selari ini di lengkapkan dengan menggunakan vero board Masalah kehilangan barang kecil di bengkel boleh menimbulkan masalah kepada guru panitia bagi memastikan alat bengkel mencukupi bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran berlangsung dengan berkesan. Bagi menjadikan produk ini nampak menarik terutamanya bagi murid-murid semasa sesi pengajran dan pembelajaran produk ini di jadikan ABM, produk ini dikemaskan dengan meletakkan kain tanpa menggunakan cat bagi meningkatkan nilai estetika produk ini supaya ia sesuai untuk diletakkan di mana sahaja. Penggunaan kain baldu menarik perhatian kerana ia meningkatkan kualiti produk. Binaan dari kayu boleh memberi ketahanan produk ini untuk jangka masa yang panjang dan ini juga lebih mesra alam kerana dalam pengunaan barangan ini tidak melibatkan pembuangan sisa. Manakala jika di lihat dari aspek keselamatan produk ini hanya mengunakan kuasa elektrik yang rendah sahaja iattu 12 volt. Penggunaan siren amat menarik kerana ia boleh menarik perhatian jika salah satu alatan di ambil tanpa kebenaran. Ini semua boleh membantu pengguna mengatasi masalah kehilangan barang.

Panitia Kemahiran Hidup

OBJEKTIF
a. Membantu guru Kemahiran Hidup sekolah rendah dalam menyediakan alat bantu mengajar bagi tajuk penyelengaraan dan tajuk elektrik dan elektronik bagi tahun 4,5 dan 6. b. Menyediakan satu alat yang boleh mengawal kehilangan alatan kecil di bengkel dan juga rumah

FUNGSI DAN KEGUNAAN


c. Sebagai alat Bantu mengajar ( ABM ) bagi tajuk 1.4 elektrik dan elektronik tahun 4 dan 5 mata pelajaran kemahiran hidup. d. Sebagai alat kawalan peralatan kecil di dalam bengkel sekolah dan rumah. e. Tempat penyimpanan alatan kecil yang selamat dan menarik.

Panitia Kemahiran Hidup

2. DISKRIPSI PROJEK
A. BAHAN BINAAN 1. Vero board ( 400mm x 800mm ) 2. Frame ( 2400 ) 3. Paku 4. Pemegang pemutar skru 5. 6. 7. 8. 9. (1x RM 0.30 x 6 ) Pemegang Playar Penyangkut Toggle switch Limit Switch 24. 1 playar muncung tirus 25. Mount board 26. Double side tape 27. UHU glue 28. Kain baldu 29. Lace ( 3 meter )

10. ( 1x1.30x9 ) 11. Mini Siren 12. 4 way bettery 13. AA holder 14. ( 1 x 2.00 x 2 ) 15. Battery AA 16. 1 x 2.00 x 2 17. wayar 18. 2 pemutar skru rata ( panjang ) 19. 1 pemutar skru philips ( panjang ) 20. 2 pemutar skru rata ( pendek ) 21. 1 pemutar skru Philips ( pendek ) 22. 1 playar gabung 23. 1 playar boleh laras

Panitia Kemahiran Hidup

SPESIFIKASI ALATAN Nama alatan Saiz Warna Berat Kuasa Tenaga Jangka hayat Tenaga Siren Kekuatan Bunyi : Papan Alatan Berpenggera : 800mm x 400mm x 60mm : Biru : < 1.5 kilogram : 12 Volt : Bateri AA 1.5 Volt setiap satu ( menggunakan 8 buah bateri ) : 3 hingga 5 bulan ( mengikut penggunaan ) : Mini siren : > 85 Desibel

Tetulang Utama : Vero board

( AMARAN : Bunyi yang dikeluarkan oleh siren amat kuat, iaitu melebihi 85 Desibel / Tidak sesuai digunakan oleh kanak-kanak kurang daripada 10 tahun )

Panitia Kemahiran Hidup

GAMBARAJAH LITAR SKEMATIK

Panitia Kemahiran Hidup

3. PENGIRAAN KOS
i. KOS PENGELUARAN Item Vero board ( 400mm x 800mm ) Frame ( 2400 ) Paku Pemegang pemutar skru (1x RM 0.30 x 6 ) Pemegang Playar Penyangkut Toggle switch Limit Switch ( 1x1.30x9 ) Mini Siren 4 way bettery AA holder ( 1 x 2.00 x 2 ) Battery AA 1 x 2.00 x 2 wayar 2 pemutar skru rata ( panjang ) 1 pemutar skru philips ( panjang ) 2 pemutar skru rata ( pendek ) 1 pemutar skru Philips ( pendek ) 1 playar gabung 1 playar boleh laras 1 playar muncung tirus Mount board Double side tape UHU glue Kain baldu Lace ( 3 meter ) 4.90 1.50 4.50 10.00 1.20 7.20 1.00 36.00 Harga 5.00 5.00 0.50 1.80 0.60 0.50 1.00 11.70 14.30 4.00

JUMLAH KOS

111.50

Panitia Kemahiran Hidup

STRATEGI PERLETAKAN HARGA Bagi menarik perhatian bakal pembeli produk ini akan dijadikan sebagai barang mampu milik yang mesti ada setiap isi rumah dan juga sekolah. Oleh itu dari segi perletakan harga saya akan membuat strategi perletakkan harga ganjil supaya pelanggan melihat produk ini murah. Contohnya RM 199.99. Pada peringkat awal produk ini akan dijual dengan membuat promosi menerusi pendiskaunan harga dalam tempoh 6 bulan pelancaran. Disamping itu juga bagi menambahkan lagi bilangan pembeli pada satu tahap akan datang, produk ini akan membuat strategi penarahan harga. Stretegi ini digunakan untuk mengelakkan berlakunya ketepuan pasaran.

STRATEGI PROMOSI Bagi menjamin produk ini mendapat sambutan pada peringkat awal kami akan buat promosi dalam bentuk pengiklanan di media massa yang meliputi media cetak dan juga elektronik.. Pengiklanan di media elektronik akan ditayangkan pada masa prima tayangan. Ini memandangkan barang ini merupakan produk baru yang mula memasuki pasaran

Panitia Kemahiran Hidup

Bagi menyedar dan menarik perhatian produk ini dikalangan bakal pembeli akan diadakan satu majlis pelancaran oleh vip nasional. Dengan pelancaran ini akan menarik perhatian bakal pembeli dalam pasaran. Promosi juga akan dibuat secara terus kepada guru-guru panitia Kemahiran Hidup di sekolah memandangkan guru panitia merupakan pembuat keputusan untuk membeli keperluan bengkel. Kami yakin promosi secara langsung ini dapat menyampaikan maklumat secara terus dan akan menambahkan lagi keyakinan pengguna terhadap produk ini. Bagi menambahkan penyebaran maklumat tentang produk ini pihak kami akan menyertai pameran pameran pendidikan yang dianjurkan. Di samping itu juga kami akan melakukan road show dari sekolah ke sekolah untuk menyampaikan maklumat penggunaan secara berkesan. Bagi memenuhi tuntutan dunia ICT pada hari ini, pihak kami akan membina web site bagi memboleh maklumat tentang produk ini boleh di capai pada bila bila masa mengikut keperluan dan keselesaan masa pengguna. Web site ini akan di hubungkan dengan web site Kementerian Pelajaran Malaysia

SASARAN PENGGUNA i. ii. Produk ini akan memfokuskan dua sasaran penguna. Sasaran pengguna yang akan di fokuskan ialah komuniti sekolah dan juga individu pengguna yang cenderung minat kepada penyelengaraan alatan.

Panitia Kemahiran Hidup

iii.

Bagi komuniti sekolah rendah kami menyasarkan penggunaan ini sebagai keperluan yang mesti ada dalam bengkel. Peralatan penyelengaraan ringkas ini boleh dijadikan sebagai alat bantu mengajar kepada guru-guru matapelajaran Kemahiran Hidup dalam bab penyelengaraan dan bab elektrik dan elektronik. Keadaan ini sesuai kerana sifat barang ini yang mudah alih dan bersifat mobility menyenangkan guru menayangkan kepada murid murid semasa dihadapan kelas.

iv.

Disamping itu sifat produk ini yang ada litar bersiri yang mempunyai siren sesuai untuk dijadikan alat kawalan barangan kecil dalam bengkel Ini boleh mengatasi masalah kehilangan barang dalam bengkel dan memastikan pergerakan barangan.

v.

Kami menyasarkan agar produk ini menjadi barang keperluan seperti kotak kecemasan yang mesti ada di setaip rumah bagi memastikan keselamatan dan juga risiko kehilangan alatan kecil. Dengan ciptaan yang menarik dan di masukkan unsur fabrik bolehlah produk ini diletak di tempat terbuka sebagai pelengkap barangan hiasan di mana-mana sudut rumah.

Anda mungkin juga menyukai