Anda di halaman 1dari 3

Ma'rifatullah

MAKRIFAT ialah :Mengenal Allah SWT. pada Zat-nya,pada Sifat-nya, pada Asmanya dan pada Afal-nya. 1. AWALUDIN MARIFATULLAH Artinya : Awal agama mengenal Allah. 2. LAYASUL SHALAT ILLA BIN MARIFAT Artinya : Tidak syah shalat tanpa mengenal Allah. 3. MAN ARAFA NAFSAHU FAKAT ARAFA RABBAHU Artinya : Barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. 4. ALASTUBIRAFBIKUM QOLU BALA SYAHIDENA Artinya : Bukankah aku ini Tuhanmu?............................. Betul engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. (QS.AL-ARAF 172) 5. AL INSANNU SIRRI WA ANNA SIRRUHU Artinya : Manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya. 6. WAFI AMFUSIKUM AFALA TUBSIRUUN Artinya : Aku ada didalam Jiwamu mengapa kamu tidak melihat. 7. WANAHNU AKRABI MIN HABIL WARIZ Artinya : Aku lebih dekat dari urat nadi lehermu. 8. LAA TAK BUDU RABBANA LAM YARAH Artinya : Aku tidak akan menyembah Allah bila aku tidak melihatnya lebih dahulu.

Sewaktu masa dalam keadaan antah-berantah hanya ada DZAT ALLAH semata-mata, belum ada awal dan belum ada akhir, belum ada Bulan dan belum ada Matahari, belum ada bintang belum ada apa apa (zahir). Malahan belum ada Tuhan yang bernama Allah, maka dalam keadaan ini, diri yang punya zat tersebut ialah Mentajalikan diri-nya untuk memuji diri-Nya Lantas Tajali-nyalah Nur Allah dan kemudian ditajali-nya pula Nur Muhammad Yaitu Insan Kamil, yang pada peringkat ini dinamakan Anta Ana, Ana Anta. Maka yang punya zat bertanya kepada Nur Muhammad dan sekalian Roh untuk menentukan kedudukan dan taraf hamba. Lantas ditanyakan kepada Nur Muhammad, aku ini Tuhanmu?.......... Maka jawablah Nur Muhammad yang mewakili seluruh Roh, YaEngkau Tuhanku. Persaksian ini dengan jelas diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Araf 172. ALASTUBIRABBIKUM, QOOLU BALA SYAHIDNA.

Artinya : Bukan aku ini tuhanmu?............ Betul engkau Tuhan kami, Kami menjadi Saksi. Selepas pengakuan atau persumpahan Roh ini dilaksanakan, maka bermulalah Era baru di dalam perwujudan Allah SWT. seperti firman Allah dalam Hadits Qudsi yang artinya : Aku suka mengenal diriku, lalu aku jadikan mahkluk ini dan aku perkenalkan diriku. Apa yang dimaksud dengan mahkluk ini ialah : Nur Muhammad sebab seluruh kejadian alam maya ini dijadikan dari pada Nur Muhammad. tujuan yang punya zat mentajalikan Nur Muhammad adalah untuk memperkenalkan dirinya sendiri dengan diri Rahasianya sendiri, Maka diri Rahasianya itu adalah ditanggung dan diakui Amanah ya oleh suatu kejadian yang bernama : Insan yang bertubuh diri bathin (Roh) dan diri bathin itulah diri manusia, atau Rohani. FIRMAN ALLAH DALAM HADITS QUDSI AL-INSAANU SIRRI WA-ANA SIRRUHU Artinya : Manusia itu Rahasiaku dan akulah yang menjadi Rahasianya. Jadi yang dinamakan manusia itu ialah : karena IA MENGANDUNG RAHASIA. Dengan perkataan lain manusia itu mengandung Rahasia Allah. Karena manusia menanggung Rahasia Allah maka manusia harus berusaha mengenal dirinya,dan dengan mengenal dirinya manusia akan dapat mengenal tuhannya,sehingga lebih mudah kembali menyerahkan dirinya kepada yang punya diri pada waktu dipanggil oleh Allah SWT. yaitu tatkala berpisah Roh dengan jasad. Firman Allah dalam surat An-nisa ayat 58 Sbb: INNALLAHA YAK MARUKUM ANTU ABDUL AMANATI ILAAHLIHA. Artinya : Sesunggunya Allah memerintahkan kamu supaya memulangkan amanah kepada yang berhak menerimanya. (Allah). Hal tersebut diatas dipertegas lagi oleh Allah dalam Hadits Qudsi : MAN ARAFA NAFSAHU, FAQAT ARAFA RABAHU. Artinya : Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal tuhannya. Dalam menawarkan tugas yang sangat berat ini, Pernah ditawarkan Rahasia-nya itu kepada Langit, Bumi dan Gunung-gunung tetapi semuanya tidak sanggup menerimanya. Seperti firman Allah SWT. Dalam Al-Quran surat AlAhzab ayat 72. INNA ARAT NAL AMATA, ALAS SAMAWATI WAL ARDI WAL JIBAL FA ABAINA ANYAH MILNAHA WA AS FAKNA MINHA, WAHAMA LAHAL

INSANNU. Artinya : Sesungguhnya kami telah menawarkan suatu amanat kepada Langit, Bumi danGunung-gunung tetapi mereka enggan memikulnya dan merasa tidak akan sanggup, Lantas hanya manusia yang sanggup menerimanya. Oleh karena amanat (Rahasia Allah) telah diterima, maka adalah menjadi tanggung jawab manusia untuk menunaikan janjinya. Dengan kata lain tugas manusia adalah menjaga hubungannya dengan yang punya Rahasia. Setelah amanat (Rahasia Allah) diterima oleh manusia (diri Bathin/Roh) untuk tujuan inilah maka Adam dilahirkan untuk memperbanyak diri, diri penanggung Rahasia dan berkembang dari satu Dekade ke satu Dekade,diri satu generasi ke generasi yang lain sampai alam ini mengalami KIAMAT DAN RAHASIA DI KUMPUL KEMBALI. INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAAJIUN. Artinya : Kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah.