Anda di halaman 1dari 14

Peneraju Pendidikan Negara

PENDIDIKAN KESIHATAN

Matlamat PENDIDIKAN KESIHATAN membolehkan individu:

mengawal kesihatan diri, keluarga, masyarakat dan


persekitaran menerusi pengetahuan, kemahiran serta amalan gaya hidup sihat

sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek


fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani

bersikap positif untuk mencapai kesejahteraan


hidup dan meningkatkan potensi ke tahap kesihatan optimum serta jangka hayat panjang yang berkualiti.

KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN KSSR

SKILLS-BASED HEALTH EDUCATION


an approach to creating or maintaining healthy lifestyles and conditions through the development of knowledge, attitudes, and especially skills, using a variety of learning experiences, with an emphasis on participatory methods

Kemahiran Kecekapan Psikososial


Kebolehan seseorang menangani secara berkesan kehendak dan cabaran harian. Kebolehan seseorang mengekalkan keadaan mental yang baik dan mendemonstrasikan dalam perlakuan yang positif.
(Abilities for adaptive and positive behaviour that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life).

Komponen dalam Kemahiran Kecekapan Psikososial

Kurikulum Pendidikan Kesihatan


Peneraju Pendidikan Negara

Modul Kesihatan Fizikal Modul Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Modul Kesihatan Persekitaran

Kesihatan diri dan reproduktif Penyalahgunaan bahan Kemahiran pengurusan mental dan emosi Kekeluargaan Perhubungan Pencegahan penyakit Keselamatan diri

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) (75%)


Pemakanan (15%)

Pertolongan Cemas (10%)

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL


(PEERS)

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

PEERS
Sosiobudaya Psikologikal Biologikal Kerohanian

Amalan tingkah laku yang sihat: kehidupan seksual etiket perhubungan jantina persediaan untuk kedewasaan, perkahwinan dan keibubapaan

PEERS WOMB TO TOMB


13

Terima Terima Kasih Kasih