“Peneraju Pendidikan Negara”

PENDIDIKAN KESIHATAN

Matlamat PENDIDIKAN KESIHATAN membolehkan individu:

• mengawal kesihatan diri, keluarga, masyarakat dan
persekitaran menerusi pengetahuan, kemahiran serta amalan gaya hidup sihat

• sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek
fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani

• bersikap positif untuk mencapai kesejahteraan
hidup dan meningkatkan potensi ke tahap kesihatan optimum serta jangka hayat panjang yang berkualiti.

KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN KSSR

SKILLS-BASED HEALTH EDUCATION
an approach to creating or maintaining healthy lifestyles and conditions through the development of knowledge, attitudes, and especially skills, using a variety of learning experiences, with an emphasis on participatory methods

Kemahiran Kecekapan Psikososial
 Kebolehan seseorang menangani secara berkesan kehendak dan cabaran harian.  Kebolehan seseorang mengekalkan keadaan mental yang baik dan mendemonstrasikan dalam perlakuan yang positif.
(Abilities for adaptive and positive behaviour that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life).

Komponen dalam Kemahiran Kecekapan Psikososial

Kurikulum Pendidikan Kesihatan
“Peneraju Pendidikan Negara”

Modul Kesihatan Fizikal Modul Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Modul Kesihatan Persekitaran

• Kesihatan diri dan reproduktif • Penyalahgunaan bahan • Kemahiran pengurusan mental dan emosi • Kekeluargaan • Perhubungan • Pencegahan penyakit • Keselamatan diri

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) (75%)
Pemakanan (15%)

Pertolongan Cemas (10%)

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL
(PEERS)

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

PEERS
Sosiobudaya Psikologikal Biologikal Kerohanian

Amalan tingkah laku yang sihat: • kehidupan seksual • etiket perhubungan jantina • persediaan untuk kedewasaan, perkahwinan dan keibubapaan

PEERS WOMB TO TOMB
13

Terima Terima Kasih Kasih