Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1 2012

M.P. BIL. UNIT Minggu 1 4-6 Januari TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI CADANGAN STRATEGI NILAI

MINGGU ORIENTASI Tunjang 1 (Kecergasan) Daya tahan kardiovasular - aspek keselamatan - prosedur latihan - kaedah latihan

PJ

Minggu 2 (2 waktu) 9 -13 Jan

i. Melakukan aktiviti-aktiviti khusus bagi membina daya tahan kardiovaskular ii.menyatakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiavaskular iii.mengetahui langkah-langkah keselamatan yang perlu diikuti semasa melakukan senaman i. Melakukan sekurang-kurangnya 3 aktiviti daya tahan otot.

Skipping 15 minit Berjalan pantas 15 minit

BCB Kontekstual

Kerjasama Tanggungjawab

Tunjang 1 (Kecergasan) Daya Tahan Otot PJ Minggu 3 (2 waktu) 16-20 Jan

Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan -tekan tubi -bangkit tubi -kilas pinggang Aspek-aspek keselamatan

PM Kontekstual

Kerjasama Tanggungjawab

Minggu 4 23 27 Jan PJ Minggu 5 (2 waktu) 30Jan-3Feb Minggu 6 (2 waktu) 6 10 Feb

CUTI TAHUN BARU CINA PENILAIAN KECERGASAN SEGAK Ujian Pra PENILAIAN KECERGASAN SEGAK Ujian Pra i. menguji tahap kecergasan diri pelajar Naik turun bangku Tekan tubi Ringkuk tubu separa Jangkauan Melunjur Naik turun bangku Tekan tubi Ringkuk tubu separa Jangkauan Melunjur Kontekstual Kerjasama Amanah

PJ

ii.menguji tahap kecergasan diri pelajar

Kontekstual

Kerjasama Amanah

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI Tunjang 2 (Kemahiran ) Permainan

OBJEKTIF i. Melakukan kemahirankemahiran asas yang telah dipelajari dengan teknik yang betul ii.mengenalpasti pergerakan yang berbahaya dalam situasi permainan

AKTIVITI Melakukan kemahiran permainan secara berpasukan. Menyediakan folio permainan secara individu atau berkumpulan.

CADANGAN STRATEGI BCB Konstruk

NILAI Toleransi Kerjasama

PJ

Minggu 7 (2 waktu) 13-17 Feb

Bola Sepak - menendang dan menyerkap - menggelecek dan hantaran Bola Jaring. - hantaran dan menerima - mengacah dan menghadang Tunjang 2 (Kemahiran) Olahraga Balapan Lari pecut (fasa permulaan berlepas) Undang-undang dan peraturan

PJ

Minggu 8 (2 waktu) 20-24 Feb

i. melakukan teknik permulaan larian dengan betul ii.menyatakan peraturan permulaan larian

Melakukan teknik permulaan dan berlepaslarian pecut secara individu. Melabel otot yang terlibat dalam lari pecut. Merancang aktiviti latih tubi latihan lari pecut dalam kumpulan Menyediakan folio kemahiran lari pecut.

ICT KMD

Cekal Yakin Tabah

PJ

Minggu 9 (2 waktu) 28 Feb 2 Mac

Tunjang 2 (Kemahiran) Olahraga Balapan Lari pecut (fasa melaju dan penamat) Aspek-aspek keselamatan

i. Menyatakan kesalahan biasa yang dilakukan semasa fasa latihan ii.ii.Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti lari pecut.

Kontekstual PM

Kerjasama Tanggungjawab Interaksi

PJPK

Minggu 10 (2 waktu) 7 9 Mac 12 -16 Mac

UJIAN 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI Tunjang 1 (Kecergasan) Daya Tahan Otot

OBJEKTIF i. melakukan sekurang-kurang 3 aktiviti daya tahan otot. ii.menyatakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. i. Melakukan sekurang-kurangnya 3 aktiviti kekuatan otot ii.Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti. i. melakukan kemahiran yang dipelajari dengan teknik yang betul ii.menyatakan prinsip biomekanik yang terdapat dalam kemahiran yang dipelajari. i. melontar peluru dengan gaya dan teknik yang betul ii.mengenalpasti otot penggerak utama yang digunakan dalam acara lontar peluru.

AKTIVITI -Shoulder shrugs -Heel Raises -Squat thrush

CADANGAN STRATEGI PAK PM

NILAI Toleransi Kerjasama

PJ

Minggu 11 (2 waktu) 1923 Mac

PJ

Minggu 12 (2 waktu) 26 - 30 Mac

Tunjang 1 (Kecergasan) Daya Tahan Otot

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan

BCB TKP

Cekal Yakin Tabah

Tunjang 2 (Kemahiran) PJ Minggu 13 (2 waktu) 1 6 April Bola Sepak -menanduk Bola Jaring -menjaring Tunjang 2 (Kemahiran) PJ Minggu 14 (2 waktu) 9 14 April Olahraga Lontar Peluru. -Gaya dan Fasa Lontaran -Aspek keselamatan

Latih tubi kemahiran secara individu dan berpasangan

BCB KBKK

Toleransi Kerjasama

Melakukan lontaran secara individu Merancang latihtubi latihan kemahiran Membuat demonstrasi DRABC secara berkumpulan

Kontekstual PM

Kerjasama Tanggungjawab Interaksi

PK

Minggu 15 (2 waktu ) 16 20April

Tunjang 3 (Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran) Pertolongan Cemas -DRABC (prinsip dan prosedur)

i. Menerangkan prinsip dan prosedur DRABC dengan betul. ii.Menunjuk cara prosedur DRABC secara praktikal dengan betul

TKP KBKK

Kesedaran Toleransi

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI Tunjang 2 (Kemahiran )

OBJEKTIF i. Melakukan kemahiran dengan teknik yang betul ii. membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. iii. menyenaraikan aspek-aspek keselamatan dalam permainan. i. melakukan sekurang-kurangnya 3 aktiviti kelenturan. ii.menyatakan kaedah dan faedah latihan kelenturan

AKTIVITI Melakukan kemahiran aktiviti secara praktikal Perbincangan aspekaspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan.

CADANGAN STRATEGI PAK Kontekstual

NILAI Toleransi Kerjasama

PJ

Minggu 16 (2 waktu ) 23 27April

Bola Sepak -menjaring dan menjaga gol , undang-undang dan peraturan Bola Jaring -Pergerakan kaki, undangundang dan keselamatan Tunjang 1 (Kecergasan) Kelenturan -Kaedah dan Faedah latihan -Aspek keselamatan

PJ

Minggu 17 (2 waktu) 30 April 4 Mei

-meniarap -angkat dada dan tengkuk -melentik sisi -duduk melunjur sebelah kaki -jangkau bersilang -kilas pinggang -lompat jauh berdiri -hop melepasi halangan -duduk melunjur melontar bola. -lari pecut 30 meter -lari pecut 60 meter -melakukan aktuviti kelajuan secara individu dan berkumpulan -merekod masa pencapaian kelajuan

Konstruktivisme PM

Kerjasama Toleransi

PJ

Minggu 18 (2 waktu) 7 11 Mei

Tunjang 1 (Kecergasan) Kuasa -Kaedah latihan -Aspek keselamatan

i. melakukan sekurang-kurangnya 3 aktiviti kuasa ii. menyatakan kaedah dan aspek keselamatan latihan kuasa

Kontekstual PM

Kesedaran Toleransi

PJ

Minggu 19 (2 waktu) 14 18 Mei

Tunjang 1 (Kecergasan) Kelajuan -definisi -kaedah latihan -aspek keselamatan

i. Melakukan sekurangkurangnya 2 aktiviti kelajuan. ii. menerang kaedah latihan yang bersesuaian iii. Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti.

BCB TKP

Kesedaran Toleransi

Minggu 20 23 27 Mei 28 Mei 10 Jun

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2011

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI Tunjang 2 (Kemahiran)

OBJEKTIF i. melakukan kemahiran yang dipelajari dengan teknik yang betul. ii.menerangkan pergerakan bola kesan teknik pukulan yang berbeza iii. membincangkan kesalahankesalahan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. i. menguji tahap kecergasan diri pelajar

AKTIVITI Demontrasi teknik Latih tubi melakukan kemahiran

CADANGAN STRATEGI BCB Kontekstual

NILAI Tanggungjawab Kasih sayang Kesedaran

PJ

Minggu 21 (2 waktu) 11 15 Jun

Ping Pong -Grip -Servis -pukulan pepat dan kilas -Smash -Undang-undang dan peraturan

PJ

Minggu 22 (2 waktu) 18 22 Jun Minggu 23 (2 waktu) 25 30 Jun

PENILAIAN KECERGASAN SEGAK UJIAN POS PENILAIAN KECERGASAN SEGAK UJIAN POS Tunjang 2 (Kemahiran) Pendidikan Pergerakan -Gimnastik Artistik (pola pergerakan 1 pendaratan) -Jimnastik Irama (pergerakan 1 imbangan)

Naik turun bangku Tekan Tubi Ringkuk Tubi Separa Jangkauan Melunjur Naik turun bangku Tekan Tubi Ringkuk Tubi Separa Jangkauan Melunjur Demontrasi kemahiran Melakukan aktiviti secara ansur maju secara individu dan berkumpulan PM Konstruktivisme

Kerjasama Amanah

PJ

i. menguji tahap kecergasan diri pelajar

Kerjasama Amanah

PJ

Minggu 24 (2 waktu) 2 6 Julai

i. melakukan kemahiran yang dipelajari dengan teknik yang betul dan selamat. ii.kenalpasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. i. melakukan kemahiran yang dipelajari dengan teknik yang betul dan selamat. ii. kenalpasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. iii. kenalpasti aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti.

Toleransi Kerjasama

PJ

Minggu 25 (2 waktu) 9 13 Julai

Tunjang 2 (Kemahiran) Pendidikan Pergerakan -Gimnastik Artistik (pola pergerakan Statik dan aspek keselamatan) Gimnastik Irama (pergerakan 2 melentik dan aspek keselamatan)

Demontrasi kemahiran Melakukan aktiviti secara ansur maju secara individu dan berkumpulan. Perbincangan tentang aspek keselamatan

PM KBKK

Kesedaran Toleransi

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI Tunjang 3 (Keselamatan, kebersihan dan keselamatan kawasan) Keselamatan -Agensi yang terlibat (Kem. Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, FOMCA, Mahkamah Tribunal Pengguna)

OBJEKTIF i. Menyatakan fungi agensiagensi yang terlibat dalam kepenggunaan. ii.menggunakan perkhidmatan agensi yang terlibat.

AKTIVITI -kajian kes berkaitan akta dan undangundang -temuramah

CADANGAN STRATEGI PAK ICT

NILAI Kebersihan Tanggungjawab Kesedaran

PJ

Minggu 26 (2 waktu) 16-20Julai

PJPK

Minggu 27 (2 waktu) 23-27Julai Minggu 28 30 Julai 3 Ogos

UJIAN 2

PK Ramadan

Tunjang 1 (Kesihatan Diri) Kekeluargaan -institusi keluarga -makna perkahwinan -kerukunan rumahtangga Tunjang 1 Kesihatan Diri - Malnutrisi - Jenis penyakit dan akibatnya Tunjang 2 (Gaya hidup sihat) Penyalahgunaan Bahan -definisi -jenis-jenis dadah -cara pengambilan

i. menyatakan makna perkahwinan ii.menyenaraikan ahli dalam sebuah keluarga

Main peranan Lakonan sketsa

ICT KBKK

Kasih sayang Hormat menghormati

PK

Minggu 29 (2 waktu) 8 -10 Ogos

i. menyenaraikan penyakitpenyakit malnutrisi ii.menganalisis tanda-tanda dan sintom pengidap malnutrisi

Perbincangan jenis penyakit Menggunakan rujukan pelbagai media.

ICT

Cekal Yakin Tabah

i. menyatakan definasi penyalahgunaan bahan ii. mengklasifikasi dadah dan ubat ii. bincang kesan bahaya dadah kepada negara

Merujuk pelbagai media Melukis poster. Perbahasan

PAK ICT

Kesedaran Toleransi

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI Tunjang 2 (Gaya Hidup Sihat) Pemakanan Piramid makanan Aras 1 dan 2

OBJEKTIF i. menyatakan setiap kumpulan makanan dalam setiap aras 1 dan 2 ii.menjelaskan fungsi setiap kumpulan makanan dalam setiap aras 1 dan 2 i.merancang hidangan seimbang untuk sarapan harian.

AKTIVITI Merujuk pyramid makanan dalam bentuk media. Kuiz

CADANGAN STRATEGI PAK ICT

NILAI Toleransi Kerjasama

PK

Minggu 30 (2 waktu) 13-17Ogos

Tunjang 2 (Gaya Hidup Sihat) Pemakanan Piramid Pemakanan Aras 3 dan Aras 4 20 26 Ogos

Menyediakan menu harian Menyediakan folio

Konstruktivis me ICT

Kerjasama Interaksi Toleransi

CUTI PERTENGAHAN - PENGGAL KE II

PK

Minggu 31 (2 waktu) 27-31Ogos

Tunjang 2 (Gaya Hidup Sihat) Pengurusan Stres -definisi, punca dan cara mengatasi. Tunjang 2 (Kemahiran) Gimnastik Pendidikan Tema 1 Kesedaran tubuh badan.

i. menyatakan definisi stres dengan tepat. ii.menceritakan pengalaman dan cara mengatasi stress. i. melakukan kemahiran jimnastik Pendidikan dengan teknik yang betul. ii.kenalpasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran penuh dilakukan. i. melakukan kemahiran jimnastik Pendidikan dengan teknik yang betul. ii.kenalpasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran penuh dilakukan.

Ceramah Stres Lakonan / sketsa

ICT Konstruktivis me

Toleransi Kerjasama

PJ

Minggu 32 (2 waktu) 3 - 7 Sept

-bergerak secara sentuhan berselang -bergerak secara sentuhan selalu -bergerak tanpa sentuhan seketika -bergerak berbagai cara menggunakan ruang am -bergerak menggunakan ruang diri -bergerak menggunakan berbagai aras.

TKP

Kesedaran Toleransi

PJ

Minggu 33 (2 waktu) 10-14 Sept

Tunjang 2 (Kemahiran) Gimnastik Pendidikan Tema 2 Kesedaran Ruang -Aspek Keselamatan.

PM

Kesedaran Toleransi

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI Tunjang 1(Kesihatan Diri dan Keluarga) Isu-isu Kekeluargaan -tidak persefahaman -tidak menghormati orang lain -jurang generasi -lari dari rumah -perceraian Tunjang 2 (Kemahiran) Pendidikan Kreatif -Tema 1 - Kesedaran Tubuh Badan -Tema 2 Kesedaran Rintangan, Beban dan Masa Tunjang 2 (Kemahiran) Pendidikan Kreatif -Tema 3 - Kesedaran Ruang, -Kawasan, Arah -Tema 4 Aliran beban badan dalam ruang dan masa aliran dan ruang -Aspek keselamatan.

OBJEKTIF i. membincangkan peranan ahli keluarga untuk mencapai ciri-ciri keluarga bahagia.

AKTIVITI Menyediakan folio Poster Drama

CADANGAN STRATEGI Kontekstual ICT

NILAI Kerjasama Tanggungjawab

PK

Minggu 34 (2 waktu) 17-21 Sept

PJ

Minggu 35 (2 waktu) 24-28 Sept

i. melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat. ii.menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. i. melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat. ii. menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. iii. menyatakan otot penggerak utama yang digunakan dalam acara pergerakan kreatif. i. menyatakan jenis-jenis khemah ii.membincangkan pelan lokasi kawasan perkhemahan.

-pergerakan keseluruhan tubuh badan -pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor -beban, masa

BCB PM

Kerjasama Tanggungjawab Toleransi

PJ

Minggu 36 (2 waktu) 1 - 5 Okt

- membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif - menamakan otot-otot penggerak utama yang terlibat dalam pergerakan kreatif

BCB Kontekstual

Tangungjawab Toleransi

PJ

Minggu 37 (2 waktu) 8 - 12 Okt

Tunjang 2 (kemahiran) Rekreasi dan kesenggangan -Perkhemahan -pengurusan tempat

-memasang khemah -tinjauan kawasan Melakar pelan lokasi kawasan perkhemahan.

Konstruktivis me TKP

Kerjasama Interaksi Semangat kesukanan

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI

NILAI

PJ

Minggu 38 (2 waktu) 15 - 20 Okt Minggu 39 (2 waktu) 22 27 Okt Tunjang 2 (kemahiran) Rekreasi dan kesenggangan Perkhemahan -Ciri-ciri pemilihan tempat yang selamat -cara mendirikan khemah -aspek keselamatan 4 Tunjang 3 (Kesukanan) Pengurusan Alatan Sukan - saiz objek - bentuk objek - berat / ringan objek PENILAIAN AKHIR TAHUN 2011 i. mendirikan khemah ii. menerangkan cara mendirikan dan mengemaskan khemah. iii. menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. -mendirikan dan mengemaskan khemah -perbincangan tentang faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi. Konstruktivis me PM Tanggungjawab Toleransi

PJ

PJ

Minggu 40 (2 waktu) 8 11 Nov

i. menyatakan cara pengurusan alatan sukan yang baik dan delamat. ii. mencadangkan cara susun atur alatan sukan di sekolah.

-menunjuk cara pengurusan -lawatan ke setor sukan Melukis pelan susun atur peralatan sukan.

KMD ICT

Kerjasama Interaksi Semangat kesukanan

PJPK

Minggu 41 5 9 Nov