Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) Mata Pelajaran : Tingkatan Bilangan Pelajar Tarikh Masa Tema Subtema : : : : : Teknologi

Maklumat dan Komunikasi 4 Mekar : 30 orang

25 April 2012 (Rabu) 10.30 10.50 pagi (20 minit)

Elemen Multimedia Grafik dan Audio

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: (i) Mengenalpasti jenis-jenis grafik (ii) Mengenalpasti penggunaan elemen-elemen grafik dan audio dengan betul (iii) Menentukan jenis format fail grafik dan audio dan dengan betul Prasyarat : Pada amnya, pelajar-pelajar mengetahui elemen komputer : (ii) : (i) Slaid persembahan video (i) Berani mencuba

Bahan Bantu Mengajar

Penerapan Nilai Murni (ii) Rasional (iii) Sabar (iv) Kerajinan

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN AKTIVITI ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI/BAHAN BANTU MENGAJAR Set Induksi (2 min.) Pengenalan kepada elemen multimedia Guru membuat pertanyaan kepada pelajar: apakah yang kamu lihat dan faham mengenai video yang ditayangkan? Guru menunjukkan video mengenai elemen multimedia Nilai berani mencuba Langkah 1 (1 min.) Konsep elemen multimedia Guru menerangkan kepada pelajar elemen multimedia kepada para pelajar. Guru menu njukan gambar yang berkaitan dengan elemen multimedia Gambar rajah CATATAN/

Langkah2 (10 min.) Guru menerangkan definisi grafik, jenis grafik, sumber grafik, perisian grafik k omputer, format grafik, kegunaan grafik dan juga menerangkan definisi audio, for mat audio, perisian audio komputer, sumber audio dan kegunaannya. Guru memberikan contoh gambar-gambar yang berkaitan dengan grafik dan audio . Perbincangan Nilai kerajinan Nilai rasional Nilai kesabaran KBKK diterapkan Langkah 5 (Penilaian) (5 min.) Guru bertanyakan soalan kepada para pelajar. Guru meminta menjawab soalan yang d i beri. perbincangan Nilai kerajinan Nilai rasional Langkah 5 (Pengukuhan) (1 minit) Guru bertanyakan kepada para pelajar sama ada mereka faham atau tidak pembelajar an yang di pelajari Nilai bekerjasama Nilai rasional

Penutup (1 minit) Guru meminta pelajar membuat kesimpulan tentang apa yang telah di pelajari. Guru menyenaraikan sekali lagi apa yang telah dipelajari ini

Refleksi:

Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing: