Anda di halaman 1dari 13

Bahagian A [ 30 markah] Jawab semua soalan 1. Maklumat yang berikut merupakan keperluan asas hidupan.

P Udara Q Makanan R Tempat perlindungan S Cahaya Matahari

Antara berikut yang manakah keperluan asas tumbuhan? A B C D 2. P dan Q R dan S P dan S Q dan R

Berikut adalah hasil buangan oleh manusia.

- Air - Air kencing -Peluh

Apakah proses yang menyingkirkan bahan di atas? A B C D Pernafasan Perkumuhan Nyahnajis Pembiakan

3.

Rajah 1 menunjukkan pengelasan haiwan berdasarkan struktur pernafasan.

Haiwan

p Rajah 1 Antara berikut yang manakah mewakili P dan Q? P A B C D 4. Pepatung Katak Lipas Berudu Q Kucing Arnab Ikan Itik

Mengapa haiwan perlu membiak? A. memastikan spesiesnya kekal B. memastikan spesiesnya cukup bekalan makanan C. memastikan spesiesnya dilindungi dengan baik D. memastikan spesiesnya bertambah banyak

5.

Rajah 4 menunjukkan beberapa jenis makanan

Rajah 4 Mikroorganisma yang manakah digunakan untuk membuat makanan tersebut? A B C D 6. Rajah 5 menunjukkan siratan makanan di satu habitat. Kulat Yis Virus Bakteria

Rajah 5 Apa akan berlaku jika bilangan ular bertambah? A B C D Bilangan belalang bertambah Bilangan kambing bertambah Bilangan katak bertambah Bilangan tumbuhan bertambah

7. Rajah 4 menunjukkan dua jenis haiwan.

Antara berikut, yang manakah persamaan di antara kedua-dua haiwan di atas? A B C D


22 cm 8. Rajah 6 menunjukkan ukuran dua batang pen.

Menjaga telurnya Bertelur di dalam air Bertelur dengan banyak Menghasilkan telur

berlendir

Diagram 6 Rajah 6 What is the measurement of four pens? Apakah ukuran empat batang pen? A B C D 22 cm 44cm 66cm 88cm

9.

What is meant by non-renewable energy? Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga yang tidak dapat diperbaharui? A Energy that comes from dead plants Tenaga yang berasal dari tumbuhan mati 4

B C D

Energy that can be replenished when used up Tenaga yang dapat digantikan apabila telah kehabisan Energy that cannot be replenished when used up Tenaga yang tidak dapat digantikan apabila telah kehabisan Energy that can be changed into another form of energy Tenaga yang dapat ditukar kepada bentuk tenaga yang lain

10.

Antara berikut kedudukan mata yang manakah betul untuk membaca 25ml isipadu air? A C

Alat 11. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan perubahan tenaga dengan betul ?

Perubahan Tenaga Tenaga elektrik Tenaga haba

Tenaga kimia Tenaga cahaya

A Tenaga kinetik Tenaga elektrik

Tenaga kimia

Tenaga Cahaya

12.

Maklumat berikut adalah mengenai satu sumber elektrik. Menghasilkan elektrik dengan bantuan magnet Untuk menyalakan lampu basikal

Apakah sumber tenaga elektrik itu? A

13.

Apakah yang dimaksudkan dengan bahan lutcahaya? A Bahan yang tidak membenarkan cahaya menembusinya B C D Bahan yang membenarkan sebahagian cahaya menembusinya Bahan yang membenarkan semua cahaya menembusinya Bahan yang membenarkan cahaya yang berwarna warni menembusinya

14.

Beberapa paku besi diletakkan di luar rumah. Beberapa hari kemudian terbentuk satu lapisan yang kasar dan berwarna perang pada paku-paku besi tersebut. Apakah kesimpulan bagi pemerhatian tersebut? A B C D Paku-paku besi tersebut menarik tanah Satu lapisan kotoran pada paku-paku besi tersebut Paku-paku besi tersebut menyerap air di sekelilingnya Paku-paku besi terdedah kepada udara dan air

15.

Rajah 9 menunjukkan kitaran air secara semulajadi.

Rajah 9 Antara berikut, yang manakah proses-proses yang terlibat dalam pembentukan
7

awan dan hujan? A Peleburan dan pendidihan B Pendidihan dan penyejatan C Kondensasi dan pembekuan D Penyejatan dan kondensasi

16.

Adam menggunakan kertas litmus biru dan merah untuk menguji jus asam jawa . Apakah keputusan yang diperolehi? Kertas litmus biru Bertukar merah Tiada perubahan Tiada perubahan Bertukar merah D Kertas litmus merah Tiada perubahan Bertukar biru Tiada perubahan Bertukar biru

A B C

17.

Apakah planet yang terletak di antara Zuhal dan Neptun? A B C D Marikh Zuhrah Musytari Uranus

Sun J Bumi K

Diagram 11 8

Rajah 11 Mengapakah planet J dan K tidak sesuai untuk benda hidup? A B C D Kedua-dua J dan K tidak mempunyai udara, air dan suhu sesuai J lebih dekat manakala K lebih jauh dari Matahari J lebih kecil manakala K lebih besar daripada Bumi J ialah planet yang lebih panas manakala K lebih sejuk daripada Bumi

Berdasarkan kenyataan di atas, manakah gandingan manusia di dalam kehidupan. Setiap alatan mempunyai fungsi dalam membantu yang salah? Berdasarkan kenyataan diatas yang manakah SALAH dipadankan?

A Alatan Fungsi Untuk melihat bintang

Untuk melihat objek yang jauh

Untuk menyampaikan maklumat


A

29 Rajah 12 menunjukkan empat struktur.

Untuk mengangkat benda berat

P .

R Rajah 12

Susun struktur-struktur daripada yang paling stabil hingga yang paling kurang stabil. A B C D Q P R S S Q P R R P S R Q S P Q

30.

Antara berikut, kenderaan yang manakah paling stabil apabila membelok dengan kelajuan yang tinggi?

10

Rajah 7 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Muzammir. Bebola logam telah dipanaskan selama 5 minit. Before heating Sebelum dipanaskan Torch light Lampu suluh After heating Selepas dipanaskan Metal ball Bebola logam Object Objek 30 cm Diagram 7 Rajah 7 Metal ring Gelang logam

Torch light Lampu suluh

Antara berikut yang manakah benar tentang penyiasatan ini? 50 cm Object Objek A Gelang logam mengecut Objek B C D Bebola logam mengembang Bebola logam mengecut Torch light Gelang logam mengembang Lampu suluh 70 cm Object Objek Objek

Aniq telah menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jarak sumber cahaya dengan bayang-bayang yang terbentuk. Antara berikut yang manakah akan menghasilkan bayang-bayang yang paling kecil? Torch light Lampu suluh Lampu suluh 11 90 cm Object Objek Objek

. Rajah 11 menunjukkan Sistem Suria. Diagram 16 shows a model of a building structure. Rajah 16 menunjukkan satu model struktur binaan. 12

W X Y Z

Diagram 16 Rajah 16 What are the shapes that are used to construct the model? Apakah bentuk-bentuk yang digunakan untuk membina model ? W A B C D Pyramid Piramid Cone Kon Sphere Sfera Cone Kon X Cuboid Kuboid Cylinder Silinder Cuboid Kuboid Cylinder Silinder Y Cube Kubus Cuboid Kuboid Cylinder Silinder Cube Kubus Z Cylinder Silinder Cube Kubus Cone Kon Cuboid Kuboid

13