Anda di halaman 1dari 5

Jadual Penetapan Strategi Mata Pelajaran SAINS TAHUN 4 INTELEK 2012 MATLAMAT TARGET OBJEKTIF KPI TOV (2011)

2012 2013 STRATEGI

BIDANG

ISU

1. Meningkatkan penguasaan murid untuk menguasai kemahiran proses sains 2. Membantu murid untuk mengenali istilah sains secara berterusan.

1. Murid dapat meningkatkan prestasi secara menyeluruh. 2. Murid dapat memperbaiki kualiti dan kuantiti A, B dalam peperiksaan. 3. Murid dapat menguasai kemahiran proses sains dengan baik. 4. Murid dapat mengenali istilah sains atas usaha berterusan.

1.Lemah dalam penguasaan kemahiran proses sains.

Kemahiran pelajar dalam kemahiran proses sains dapat ditingkatkan.

A 9 ORG B 8 ORG C 2 ORG

A 12 ORG B 7 ORG

Mengoptimumkan penggunaan peralatan sains dalam pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan kerjasama antara guru dan ibu bapa dalam mencemerlangkan pelajar. Membuat latih tubi khusus untuk soalan bahagian B secara berterusan

KURIKULUM

Kualiti dan kuantiti A,B akan dapat diperbaiki.

100%

100%

Jadual Penetapan Strategi Mata Pelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 BESTARI 2012 MATLAMAT TARGET OBJEKTIF KPI TOV (2010) 2011 2012 2013 STRATEGI

BIDANG

ISU

1. Meningkatkan penguasaan pelajar dalam kemahiran membaca. 2. Membantu murid untuk memahami beberapa istilah sains yang mudah.

1.Lemah dalam penguasaan kemahiran membaca. 2. Kurang memahami beberapa istilah sains yang mudah.

1. Murid dapat meningkatkan penguasaan membaca secara menyeluruh. 2. Murid dapat memperbaiki kualiti dan kuantiti B, C dalam peperiksaan. 3. Murid dapat mengetahui dan memahami beberapa istilah sains yang mudah.

Kemahiran murid dalam penguasaan membaca dapat ditingkatkan. A Kualiti dan kuantiti A dan B akan dapat diperbaiki. B C 53% 54% -

Mengoptimumkan aktiviti mengeja dan membaca ketika mempelajari Dunia Sains Dan Teknologi. Meningkatkan kerjasama antara guru dan ibu bapa dalam mencemerlangkan murid Meningkatkan kesedaran murid, guru dan ibu bapa kepentingan mempelajari Sains.

KURIKULUM

Jadual Penetapan Strategi Mata Pelajaran DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 INT 2012 MATLAMAT TARGET OBJEKTIF KPI TOV (2012) 2012 STRATEGI

BIDANG

ISU

1. Membantu murid untuk memahami beberapa istilah sains yang mudah.

1. Kurang memahami beberapa istilah sains yang mudah.

1. Murid dapat memperbaiki kualiti dan kuantiti B, C dalam peperiksaan. 2. Murid dapat mengetahui dan memahami beberapa istilah sains yang mudah.

Kemahiran murid dalam memahami beberapa istilah sains mudah dapat ditingkatkan.

A 21 org B 6 org

A 22 org B 5 org -

Mengoptimumkan aktiviti mengeja dan membaca ketika mempelajari Dunia Sains Dan Teknologi. Meningkatkan kerjasama antara guru dan ibu bapa dalam mencemerlangkan murid Meningkatkan kesedaran murid, guru dan ibu bapa kepentingan mempelajari Sains.

KURIKULUM

Kualiti dan kuantiti B dan C akan dapat diperbaiki.

Jadual Penetapan Strategi Mata Pelajaran BM TAHUN 2 BESTARI 2012 MATLAMAT TARGET OBJEKTIF KPI TOV (2011) 2012 2011 2012 STRATEGI

BIDANG

ISU

1. Meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran membaca dan menulis 2. Membantu murid mahir membaca dan menulis.

1.Lemah dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis.

1. Murid dapat meningkatkan prestasi secara menyeluruh. 2. Murid dapat memperbaiki kualiti dan kuantiti A dan B dalam peperiksaan. 3. Pelajar dapat menguasai kemahiran menulis dan membaca dengan baik, terutama murid LINUS dan LINUS TEGAR.

Kemahiran pelajar dalam kemahiran proses sains dapat ditingkatkan.

A 4 org B 5 org C 2 org

A 4 org B 5 org C 2 org

Mengoptimumkan aktiviti membaca dan menulis dalam pembelajaran. Meningkatkan kerjasama antara guru dan ibu bapa dalam mencemerlangkan pelajar. Meningkatkan kesedaran pelajar, guru dan ibu bapa berkaitan dengan pentingnya kemahiran membaca dan menulis.

KURIKULUM

Kualiti dan kuantiti A dan B akan dapat diperbaiki.

D 5 org E 1 org

D 5 org E 1 org