ASM dan salam sejahtera semua, Bersama ini disertakan Pengisian Data Emis seperti pada Julai 2009

. Table jawatan luar norma bagi SM dan SR juga ada diselitkan. Untuk makluman: 1.. jawatan dalam norma hanyalah jawatan yang tersenarai dalam B41 dan yang lainnya adalah Tugas Khas. 2. PGB atau semua PK yang memangku (ada surat pemangkuan) sahaja boleh mengisi medan jawatan, selain daripada itu adalah GT0 atau GT1 dan seterusnya. 3. Kegunaan blok: a) jika sesuatu blok digunakan untuk beberapa aktiviti contoh: makmal, P&P, perpustakaan dan pentadbiran. .. Lihat semula kegunaan asal blok tersebut (dalam pelan sekolah) dan jika blok tersebut masih digunakan untuk tujuan seperti yang tercatat dalam pelan sekolah (contoh: pentadbiran) maka isikan blok tersebut sebagai pentadbiran. b) Jika pelan sekolah tiada, 50% blok digunakan untuk makmal dan 50% P&P; isikan P&P. Diharap dapat menjadi panduan semasa membantu rakan2 GD mengisi data EMIS. Dr Markaini (BPPDP) 20/7/09 Terima kasih.

1

PENGISIAN DATA EMIS I. GURU 1. Bilangan Waktu Ajar – PGB mengajar sekurang-kurangnya 6 waktu (Pekeliling Pentadbiran Bil.3/1967) – PPT 12 waktu – Guru Media 6-8 waktu – Guru Data tidak lebih 12 waktu 2. Guru Agama Dalam Norma GPA GKAA STL/CBA/TTP/TPC (guru agama biasa) GURU KELAS ALIRAN AGAMA (di sekolah yang ada menawarkan Kelas Aliran Agama)

BSM. Julai 2009. Norma Perjawatan 2009.

Luar Norma GJQ Guru J-Qaf Telah tamat latihan 18 bulan Di semua sekolah rendah STL/CBA/TTP/TPC Gaji: P1T5 RM1653.73 Ikhtisas = Diploma Perguruan (005) Opsyen = Bahasa Arab atau Pendidikan Islam Kekal sebagai GJQ walaupun selepas dilantik dan disahkan oleh SPP DLJQ – Guru J-Qaf masih dalam latihan (LPBS) Guru J-Qaf Khas Telah tamat latihan 18 bulan Di sekolah Pend. Khas dan sekolah yang menjalankan Prog. Integrasi Kemungkinan mengajar kelas Agama yang dicantum STL/CBA/TTP/TPC

GJQK

Nota: Semua guru GJQ adalah guru siswazah di semua sekolah rendah sahaja Ambilan 2005/6: Taraf lantikan = TTP/TPC GKQ Guru Kemahiran Al-Quran Di sekolah-sekolah yang menawarkan Kelas Aliran Agama (KAA) STL/CBA/TTP/TPC Mata pelajaran ajar = Pendidikan Islam

2

GPI

Guru Agama di Sek. Sukan, Sek. Seni dan SBP Ada surat lantikan Maksimum 2 orang di sebuah sekolah STL/CBA/TTP/TPC Bagi SJKC, SJKT murid Islam >=5; SK = minima 3 kelas (kelas Pendidikan Khas + Kelas Pra Sekolah)

GTPI

J-Qaf - siswazah - 18 bulan di maktab - selepas tamat latihan akan ditempatkan di sekolah yang sama - isi tarikh melaporkan diri sekolah semasa - ke sekolah tanpa surat SPP - 3 orang di sebuah sekolah; 1 opsyen Bh. Arab, 2 opsyen Pend. Islam - Mata pelajaran di ajar seperti berikut: Subjek dan waktu ajar guru J-Qaf Tempoh Januari – Jun Tahun 1 2 Subjek Al-Quran Jawi Bh. Arab Al-Quran Jawi Bh. Arab Ushariah (PI) Pend. Khas (Apr. 08) Al-Quran Jawi Bh. Arab Ushariah Al-Quran Jawi Bh. Arab Ushariah (PI) Pend. Khas (Apr. 08) Bil. Waktu 4 2 2 4 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 3

Julai – November

1

2

Semua mata pelajaran ini KECUALI Bahasa Arab adalah mata pelajaran Pendidikan Islam
Sumber: JAPIM, 2007

3

3. Guru Pemulihan Khas Pedalaman (SKM) Jawatan Gred SSM Taraf Jawatan Pengisian Jawatan Catatan : GAB : DC41 : STT : Sementara : Guru Pemulihan Khas Pedalaman (SKM)

Ikuti LPBS 18 bulan, terima gaji dan EKA RM300 COLA RM100, lantikan terus JPN, mengisi kekosongan jawatan hakiki 4. Guru Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG)/PJJ Ikhtisas awal Sijil Perguruan Kursus diikuti PKPG Subjek Dengan pendidikan Dengan pendidikan Tanpa pendidikan Ikhtisas (selepas dilantik sebagai SW) Bac.Pendidikan - Opsyen ikut kelulusan PKPG seperti yang ditawar oleh IPT Bac Pendidikan - Opsyen ikut kelulusan PJJ Sijil Perguruan - Opsyen ikut kelulusan Sijil Akademik ISM

Sijil Perguruan

PJJ

ISM ISM Pkhususan = kursus PJJ

Nota:

i) Bagi guru PKPG dan PJJ yang belum dilantik sebagai guru SW: Taraf Jawatan=TTP/TPC ii) Bagi guru PKPG dan PJJ yang telah dilantik sebagai guru SW tetapi belum disahkan: Taraf Jawatan=CBA iii) Bagi guru PKPG dan PJJ yang telah disahkan sebagai guru SW: Taraf Jawatan=TTP/TPC 5. GSTT Pendidikan Khas KPLI Sekolah Rendah (ikut keperluan negeri) Jawatan : GAB Gred SSM : Taraf Jawatan : STT Pengisian Jawatan : Sementara Catatan : GSTT Pendidikan Khas KPLISR Ikuti LPBS 18 bulan dibayar elaun oleh BPG RM1300. Senarai nama dikeluarkan oleh BPG.

6. -

GSTT Kontrak di Sekolah Menengah bermula tahun 2008 bagi menampung kekurangan guru (mengisi norma 1.7) dibuat secara kontrak selama 1 tahun

4

-

kontrak boleh ditamatkan oleh sama ada KPM atau guru sendiri, pada bila-bila masa terima gaji bulanan Gred gaji : DC41 Taraf Jawatan : KO3 Pengisian Jawatan : 40

Sumber: BSM, April 2008

7. Guru Pemulihan - ada di semua SR kecuali SKM dan SR PKhas - tidak mengajar subjek lain kecuali mengikut keperluan sekolah 8. Guru Bimbingan Sepenuh masa (GBS) - Terdapat di sekolah enrolmen >350 - Bagi sekolah <350 yang masih ada Guru Bimbingan sebab belum dapat pertukaran - Sekiranya belum terima surat lantikan isikan: Jawatan : GAB Tugas Khas : GBS2 9. GPK & HEM (SM Gred A & B) - DG44 10. Guru Perpustakaan/Media (DG41 dan DGA29) - terdapat semua di sekolah - surat lantikan dikeluarkan oleh JPN - setiap sekolah 1 Guru Perpustakaan/Media 11. Penyelaras ICT Surat Lantikan dikeluarkan oleh JPN 12. Guru Penyelaras Bestari Ditempatkan di 88 buah sekolah bestari dan 500 buah sekolah model bestari 13. Pengetua DG52 - bagi sekolah yang ada Ting.6 yang telah dikenal pasti oleh BSM - sekolah menengah yang enrolmen lebih daripada 1750 (dengan atau tanpa Tingkatan 6) 14. Taraf Jawatan a) Bagi guru yang belum pernah dilantik:

5

Gred Gaji Taraf Jawatan Pengisian Jawatan

DC41 STL -----------(dilantik) SEMENTARA

DG41 CBA ---------------(disahkan) HAKIKI

DG41 TTP/TPC HAKIKI

Keterangan: Tamat kursus --- ditempatkan di sekolah DC41 (STL) --- lulus temuduga dan dilantik oleh SPP DG41 (CBA) --- setelah disah DG41 (TTP/TPC) Contoh: guru fresh dari universiti yang mengikuti B.Ed. atau guru yang mengikuti KPLI di maktab b) Bagi guru yang pernah dilantik: Gred Gaji DGA29 Taraf Jawatan TTP/TPC -----------(dilantik) Pengisian HAKIKI Jawatan Skim BS

DG41 CBA ---------------(disahkan) HAKIKI SW

DG41 TTP/TPC HAKIKI SW

Keterangan: Tamat kursus --- ditempatkan di sekolah DGA29 (TTP/TPC) --- lulus temuduga dan dilantik oleh SPP DG41 (CBA) --- setelah disah DG41 (TTP/TPC). Contoh: Guru sambung belajar 15. Naik Pangkat Secara: hakiki KUP (time based)

-

Seseorang guru layak dinaikkan pangkat sekiranya: a) telah disahkan untuk naik pangkat b) mendapat markah prestasi yang ditetapkan oleh panel naik pangkat c) telah lulus PTK mengikut gred berkaitan d) diperakukan oleh Ketua Jabatan (masuk zon naik pangkat)
Sumber: BSM Mac 2008

16. KUP (bagi diri pegawai bukan jawatan) 3 situasi: - Time based - Guru Cemerlang - Pengetua / Guru Besar Cemerlang Dibuat melalui dua cara: a) pentadbiran b) lantikan oleh BSM

6

-

Gred penyandang memegang jawatan lebih tinggi (DG48 sandang 52) Gred penyandang memegang jawatan lebih rendah (DGA34 sandang DGA32/ Guru Besar DG41 di SR/GB Cemerlang DGA38 sandang jawatan GB DGA34) 17. Bukan Tujuan Naik Pangkat (BTNP)

-

-

DGA32 KUP DGA29 memangku DGA32 dan dibayar elaun memangku Belum memenuhi syarat kenaikan pangkat Contoh: Menjawat PK HEM di SR GAB DG48 KUP yang mengisi jawatan Pengetua DG48 hakiki Gred 48 time based boleh dijadikan hakiki dan gred pegawai ini tidak boleh diturunkan kepada gred yang lebih rendah Bukan naik pangkat tetapi PERTUKARAN JAWATAN

18. Memangku Jawatan memangku hanya bagi gred yang lebih tinggi sahaja Menerima elaun memangku Tidak dikira naik pangkat sehingga diperakui dan menerima surat naik pangkat Jika gred setara adalah MENJALANKAN TUGAS 19. Kelulusan Akademik Bergantung kepada peringkat institusi yang mengeluarkan sijil kelayakan: KUITTHO, KUSTEM – peringkat universiti KUSZA – peringkat kolej Diploma Perguruan Khas (KDPK) - dulu Kursus Sijil Perguruan Khas (KSPK) kursus 1 tahun - bukan Ikhtisas (melibatkan kenaikan gaji) Akademik tinggi guru: Masukkan semua kelulusan akademik yang guru ada sebelum dan selepas menjawat jawatan guru 20. Opsyen Ikhtisas / Pengkhususan Guru Opsyen - Seperti yang tercatat dalam sijil/diploma/ijazah pendidikan yang dianugerah kepada guru. Jika tidak tercatat sila semak transkrip. Catatkan Major dan/atau minor opsyen/pengkhususan sahaja. Subjek elektif TIDAK dianggap sebagai opsyen Guru dengan pengkhususan bukan pendidikan contoh Sejarah, Ekonomi yang perlu menjalani praktikum di sekolah sebelum penempatan dikira sebagai opsyen ikhtisas

-

7

-

Hanya Sijil Conversion yang dijalankan oleh BPG sahaja (selama 6 minggu) diiktiraf sebagai ikhtisas tambahan, yang dijalankan oleh JPN atau PPD tidak diiktiraf. Bagi Guru Pendidikan Islam yang mempunyai 2 opsyen contoh: Matematik/PI dan Sains/PI: Kohort 2000-2002 dilantik oleh JAPIM Kohort 2003 dilantik oleh BS

-

21. Tarikh-tarikh Tarikh Mula berkhidmat dengan Kerajaan Sama dengan tarikh mula dilantik dalam jawatan pertama contoh: - bagi guru tarikh ini sama dengan tarikh mula dilantik oleh SPP/SPA/SPN/JPN/KPM - bagi bekas askar atau kerani tarikh ini sama dengan tarikh mula dilantik oleh SPP/SPA/Kementerian lain dalam jawatan berkenaan sekiranya mendapat perlepasan dengan izin Tarikh Lantikan Pertama dengan Perkhidmatan Pendidikan Sama dengan tarikh dilantik oleh /SPA/SPN/JPN/KPM Atau Sama dengan tarikh melapor diri (rujuk PPA21) Tarikh Masuk Skim Pencen Gunakan tarikh seperti yang dinyatakan dalam surat dari SPP sahaja Tarikh naik pangkat Gunakan tarikh mendapat KUP bagi guru time based. Bagi guru yang memangku ikut tarikh dalam surat perakuan NAIK PANGKAT dari KPM. 22. Dokumen bagi keperluan guru di sekolah SM menggunakan borang KG (Keperluan Guru) SR menggunakan borang TP (Teacher Pupil) Bagi guru yang berpindah pada 1 Julai isikan maklumat tersebut di ruangan CATATAN dalam borang KG/TP 23. Matapelajaran a) Bahasa Tambahan di Sekolah Rendah Matapelajaran diajar dalam jadual waktu dan sekiranya diajar di luar sidang bilangan waktu ajar perlu dilapor. Tahun 1-3

8

Bahasa Cina Komunikasi, Bahasa Tamil Komunikasi, Bahasa Arab Komunikasi, Bahasa Iban, Bahasa Semai Tahun 4-6 Bahasa Cina Komunikasi, Bahasa Tamil Komunikasi, Bahasa Arab Komunikasi, Bahasa Iban, Bahasa Semai, Bahasa Kadasandusun b) Information Communication Technology Literacy (ICTL) - program dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah sahaja - bagi Ting 1 & 2 SM adalah satu program dan tak perlu lapor dalam m/p ajar Bagi SR: - program dalam mata pelajaran BI - mula tahun 2005 - diajar untuk tempoh 3 bulan bagi Tahun 1-6 - 2 waktu seminggu menggunakan waktu BI di SK dan waktu Bahasa Ibunda atau waktu pilihan di SJK - laporkan mata pelajaran diajar sebagai BI Bagi SM: - hanya wajib bagi sekolah-sekolah yang dibekalkan kemudahan komputer oleh KPM sahaja - dilaksanakan di Ting.1 dan 2 mulai 2002 - bagi Ting 4 & 5 adalah satu program KDP bermula 2007 - 2 waktu seminggu dalam waktu persekolahan - bermula 2009 ada guru khas mengajar ICTL - laporkan sebagai mata pelajaran ICTL (E801)
Sumber: PPK April 2008

c) Bahasa Arab Sekolah Rendah Tahun Tahun 1 Tahun 2 & 3 Tahun 4, 5 & 6 Bahasa Arab Bh. Arab (bermula 2008) Bh. Arab Komunikasi Bh. Arab

Bh. Arab & Bh. Arab Komunikasi bagi Tahun 1 – 4 diajar oleh Guru j-QA F. Sekolah Menengah Tingkatan Ting. 1 Ting. 2 & 3 Ting. 4 & 5 Bahasa Arab Bh. Arab Bh. Arab Komunikasi Bh. Arab Komunikasi Bh. Arab Tinggi (elektif)

9

Bh. Arab dan Bh. Arab Komunikasi adalah mata pelajaran tambahan. Bh. Arab Tinggi adalah mata pelajaran elektif. d) POL dan Bh. Cina Komunikasi (BCK)/Bh. Tamil Komunikasi (BTK) POL adalah mata pelajaran: yang diajar di luar jadual waktu TIDAK ditawarkan di semua sekolah. BCK/BTK:

-

-

-

Diajar sama ada: Di luar jadual waktu pada hari Sabtu di SK, atau Extended periods (rintis Thn. 1 dan 2) 2 waktu dalam jadual bagi Thn. 3 hingga Thn. 6 adalah mata pelajaran TAMBAHAN Kod subjek ajar H108 B.Tamil Komunikasi H101 B.Cina Komunikasi ada di sekolah rendah sahaja e) Mata pelajaran cantum (bagi SKM) Laporkan satu kelas sahaja. Contoh: Thn 1, 2 dan 3 dicantum untuk mp PJK, laporkan sama ada Thn. 1, 2 atau 3 dengan bilangan waktu ajar mengajar PJK dalam seminggu.

f) Mata pelajaran MPT: ERT, PA, Perdagangan., LK, TK, SP
g) Amali Ting.1-3: KH, PSV; Ting.4-5: PSV; Ting.6 Fizik, Kimia, Biologi, Computing, PSV. 24. Sejarah Perkhidmatan TKPerubahan 01 Penempatan Pertama Penempatan pertama: Bagi guru - sebagai guru sandaran sebaik sahaja tamat kursus perguruan di maktab atau universiti atau mula menjawat jawatan dalam mana-mana perkhidmatan kerajaan Bagi bukan guru - mula menjawat jawatan dalam mana-mana perkhidmatan kerajaan Penempatan guru BS sebagai guru SW selepas tamat pengajian ijazah sepenuh masa (DGA29/32 ke DG41) Penempatan guru yang kembali bertugas selepas cuti belajar/ cuti tanpa gaji (dalam gred yang sama) atau kursus perguruan (bukan LDP) Pertukaran biasa dalam gred dan jawatan yang sama atas sebab permohonan sendiri atau atas arahan/keperluan perkhidmatan Contoh: GB Gred B kepada GB Gred A

02

Penempatan sebagai guru Siswazah Penempatan Semula Pertukaran Setara

03 04

10

05

Naik Pangkat

1.

Penempatan guru atas sebab naik pangkat iaitu mengisi jawatan yang lebih tinggi: Contoh: GAB ke PK... atau PK... ke PGB, dll. Gred hakiki kepada KUP (time based) yang lebih tinggi Contoh: DG41 ke DG44 KUP atau DGA29 ke DGA32 KUP, dll.

2.

(April, 2008)

06 07

Dipinjamkan Pertukaran Jawatan

Guru yang ditempatkan secara pentadbiran di sekolah lain selain daripada sekolah yang dinyatakan dalam surat penempatan Pertukaran gelaran jawatan sama ada jawatan hakiki atau tidak hakiki dalam gred yang sama atau tidak dan tidak melibatkan kenaikan pangkat Contoh: PK HEM (DG44 hakiki) kepada PK Pentadbiran (DG44 hakiki) atau GAB kepada GMA atau KB1 Perubahan daripada: 1. Gred hakiki kepada gred KUP yang lebih tinggi, tetapi bukan tujuan naik pangkat. Contoh: DGA32 memangku jawatan Guru Besar DGA34 tetapi belum layak dinaikkan ke gred DGA34 2. Gred SSB kepada SSM contoh DG6 ke DGA29
(April, 2008)

08

Perubahan Gred

Isu: 1) Perubahan dalam gred yang sama isikan PERTUKARAN JAWATAN Contoh: a) DG44(KUP) ke DG44 (hakiki) GAB PK b) DC41 bertukar gred kepada DG41 c) GAB DG48 Time based yang mengisi jawatan Pengetua DG48 hakiki 2) Jika perubahan berikut berlaku serentak, isikan NAIK PANGKAT Contoh: Bagi guru DG41 dilantik ke DG44 atau DGA29 ke DGA32 berlaku tiga perubahan secara serentak: a) perubahan gred (DG41 ke DG44 atau DGA29 ke DGA32) b) pertukaran jawatan (GAB ke PK - contoh) c) naik pangkat (menjawat jawatan PK) 25. Guru SABK a) Taraf jawatan bagi guru SABK: - TPC

11

-

TTP STL STT KO3

guru yang telah ada latihan perguruan sebelum SABK ditubuhkan

b) bagi yang selain daripada TPC, TTP dan STL Taraf jawatan: KO3/ STT Pengisian jawatan: sementara 26. Guru Tukar lantik - Perkhidmatan tidak putus - Tarikh Lantikan Pertama bagi yang telah ada ikhtisas sebelum MOU pada 2006 adalah tarikh menerima pelantikan oleh mana-mana agensi (cth: MAIN, JAIN atau YAIN) atau seperti surat lantikan BPSM - Pencen / kenaikan pangkat berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh BPSM bagi yang telah dilantik oleh KPM 27. Jawatan N di sekolah

-

N (Gred 11, 17, 22, 26) di sekolah dilantik oleh SPP/SPA N yang sambung pelajaran sebagai DG tidak putus perkhidmatan sekiranya mendapat kelulusan dengan izin N1 lantikan dibuat oleh sama ada JPN atau BSM

28. Pengisian maklumat JAWATAN dan TUGAS KHAS

a) Pengisian Kod jawatan Guru Pendidikan Islam (versi EMIS Online)
Kod jawatan Guru Agama (seperti surat lantikan) Luar Norma GPI, GKQ, GJQ, GJQK, GTPI (berdasarkan surat penempatan oleh BPI) Kod jawatan ditugaskan GPI, GKQ, GJQ, GJQK, GTPI PCM/PGB/PGK PGB PKTD/PKHM/PKKO PKTD/PKHM PKKO PKKO GMA/GPM/GIT/GKK/ GBS GDM/KBAG/KBBH/ KBKM/KBSM GPA/GKPI PCM/PGB/PGK PGB PKTD/PKHM PKTD/PKHM/PKKO *PKKO GMA/GPM/GIT/GKK/ GBS *GDM Gred sekolah A/B A/B A/B A B B B A/B A/B A/B A/B A/B A/B B A/B A/B GTKO GMA1/GPM1/GIT1/ GKK1/GBS1 GTPG GTTD/GTHM/GTKO Pengisian medan TUGAS KHAS Pengisian medan JAWATAN LUAR NORMA GPI, GKQ, GJQ, GJQK, GTPI PCM/PGB/PGK GPI, GKQ, GJQ, GJQK, GBA (Bh. Arab), GTPI GPI, GKQ, GJQ, GJQK, GBA (Bh. Arab), GTPI PK1/PK2 GPI, GKQ, GJQ, GJQK, GBA (Bh. Arab), GTPI GPI, GKQ, GJQ, GJQK, GBA (Bh. Arab), GTPI GPI, GKQ, GJQ, GJQK, GBA, GTPI GPI, GKQ, GJQ, GJQK, GBA (Bh. Arab), GTPI PCM/PGB/PGK GTPG PKTD/PKHM GTTD/GTHM/GTKO *GPA1 GMA/GPM/GIT/GKK/ GBS *GDM1 *GPA/GKPI GPA/GKPI *PKKO GPA/GKPI Pengisian medan JAWATAN DALAM NORMA

PKKO

Dalam Norma GPA, GKPI

GDM/KBAG/KBBH/ KBKM/KBSM GPA/GKPI

12

GMA/GPM/GIT/GKK/ GBS

A/B

GMA/GPM/GIT/GKK/ GBS

GPA/GKPI

Nota: *Guru Agama dalam norma memegang jawatan lain yang lebih tinggi dari segi hirarki contohnya PKKO di sekolah gred B, isikan PKKO sebagai JAWATAN DALAM NORMA. *Guru Agama dalam norma memegang jawatan dalam norma lain contohnya GDM, isikan kod GURU AGAMA sebagai JAWATAN DALAM NORMA seperti mana dalam surat penempatan. Guru Agama yang memegang MANA-MANA jawatan luar norma TIDAK lagi ditagging sebagai Guru Agama. b) Pengisian Kod Jawatan Luar Norma, Dalam Norma dan Tugas Khas (EMIS Online)
Kod jawatan disandang (seperti surat lantikan) Luar Norma PGB, PGC, PGK, PKTD, PKHM, PKKO, PKPK, PKPT, PKSE, PKSU, PKT6, G6PS, GPI, GJQ, GKQ, GBA, GBI, GBS, GKK, GPM, GIT, GMA, GPS, GTPI, GMZ, KBJS, KBSS, KBSG, KBMU, KBTA, KBTE, KBVI G6PS, GPI, GJQ, GKQ, GBA, GBI, GBS, GKK, GPM, GIT, GMA, GPS, GTPI, GMZ, KBJS, KBSS, KBSG, KBMU, KBTA, KBTE, KBVI GBS, GKK, GPM, GIT, GMA Kod jawatan ditugaskan Gred/ Jenis sekolah A/B Pengisian medan TUGAS KHAS Pengisian medan JAWATAN LUAR NORMA PGB, PGC, PGK, PKTD, PKHM, PKKO (hanya di sekolah gred A), PKPK, PKPT, PKSE, PKSU, PKT6, G6PS, GPI, GJQ, GKQ, GBA, GBI, GBS, GKK, GPM, GIT, GMA, GPS, GTPI, GMZ, KBJS, KBSS, KBSG, KBMU, KBTA, KBTE, KBVI G6PS, GPI, GJQ, GKQ, GBA, GBI, GBS, GKK, GPM, GIT, GMA, GPS, GTPI, GMZ, KBJS, KBSS, KBSG, KBMU, KBTA, KBTE, KBVI GBS1, GKK1, GPM1, GIT1, GMA1, PKTD, PKHM, PKKO, PKPK, PKPT, PKSE, PKSU, PKT6, G6PS, GPI, GJQ, GKQ, GBA, GBI, GBS, GKK, GPM, GIT, GMA, GPS, GTPI, GMZ, KBJS, KBSS, KBSG, KBMU, KBTA, KBTE, KBVI PKTD, PKHM, PKKO, PKPK, PKPT, PKSE, PKSU, PKT6, G6PS, GPI, GJQ, GKQ, GBA, GBI, GBS, GKK, GPM, GIT, GMA, GPS, GTPI, GMZ, KBJS, KBSS, KBSG, KBMU, KBTA, KBTE, KBVI PKKO Pengisian medan JAWATAN DALAM NORMA

PGB, PGC, PGK, PKTD, PKHM, PKKO, PKPK, PKPT, PKSE, PKSU, PKT6, G6PS, GPI, GJQ, GKQ, GBA, GBI, GBS, GKK, GPM, GIT, GMA, GPS, GTPI, GMZ, KBJS, KBSS, KBSG, KBMU, KBTA, KBTE, KBVI PKKO

B

PKTD, PKHM, PKKO, PKPK, PKPT, PKSE, PKSU, PKT6, G6PS, GPI, GJQ, GKQ, GBA, GBI, GBS, GKK, GPM, GIT, GMA, GPS, GTPI, GMZ, KBJS, KBSS, KBSG, KBMU, KBTA, KBTE, KBVI PGB, PCM, PGK

A/B

PKTD, PKHM, PKKO, PKPK, PKPT, PKSE, PKSU, PKT6, G6PS, GPI, GJQ, GKQ, GBA, GBI, GBS, GKK, GPM, GIT, GMA, GPS, GTPI, GMZ, KBJS, KBSS, KBSG, KBMU, KBTA, KBTE, KBVI

A/B

GT0

13

PKPK, PKPT, PKSE, PKSU, PKT6, G6PS, GPI, GJQ, GKQ, GBA, GBI, GBS, GKK, GPM, GIT, GMA, GPS, GTPI, GMZ, KBJS, KBSS, KBSG, KBMU, KBTA, KBTE, KBVI G6PS, GPI, GJQ, GKQ, GBA, GBI, GBS, GKK, GPM, GIT, GMA, GPS, GTPI, GMZ, KBJS, KBSS, KBSG, KBMU, KBTA, KBTE, KBVI

PKTD, PKHM, PKKO

A

GT1/GT2/GT3

GDM, GMPV

A/B

GMPV1

PKPK, PKPT, PKSE, PKSU, PKT6, G6PS, GPI, GJQ, GKQ, GBA, GBI, GBS, GKK, GPM, GIT, GMA, GPS, GTPI, GMZ, KBJS, KBSS, KBSG, KBMU, KBTA, KBTE, KBVI G6PS, GPI, GJQ, GKQ, GBA, GBI, GBS, GKK, GPM, GIT, GMA, GPS, GTPI, GMZ, KBJS, KBSS, KBSG, KBMU, KBTA, KBTE, KBVI

GDM

b) GAB yang memegang lebih daripada satu jawatan Contoh: GMA dan GDM Jawatan LUAR NORMA: GMA Jawatan DALAM NORMA: GDM c) GAB yang memegang lebih daripada satu jawatan dalam norma GDM dan mana-mana jawatan dalam norma yang tersenarai dalam aplikasi contoh: GMPV/GICT Jawatan DALAM NORMA: GMPV Jawatan TUGAS KHAS: GDM1 29. Pengisian maklumat taraf jawatan, pengisian jawatan, gred gaji dan kelulusan ikhtisas
mengikut sistem saraan dan skim khidmat Sistem Saraan Skim Khidmat Taraf Jawatan CBA/TTP/TPC/SARL LPBS/SARC/SKDC SMB/SMT KO3/KON/LTS STL STT CBA/TTP/TPC/SARL LPBS/SARC/SKDC SMB/SMT KO3/KON/LTS STL STT CBA/TTP/TPC SKDC SMB/SMT KO3/KON/LTS Pengisian Jawatan Hakiki/Memangku/KUP Sementara Sambilan/Sementara Kontrak Sementara (Sandaran) Sementara (Sandaran) Hakiki/Memangku/KUP Sementara Sambilan/Sementara Kontrak Sementara (Sandaran) Sementara (Sandaran) Hakiki/Memangku/KUP Sementara Sambilan/Sementara Kontrak Gred DGA DB (P0T0) DB DGA/DB DB/DBA DB DG/DGC DC (P0T0) DC DG/DGC/DA DC DC DG/DGA DB (P0T0) DB DG/DGA Kelulusan Ikhtisas 004, 005 (SPLI, KPLD), 006, 007, 008

BS

004, 005 (SPLI, KPLD), 006, 007, 008 004, 005 (SPLI, KPLD), 006, 007, 008 002, 003, 005 (KPLI), 008

SSM

SW

002, 003, 005 (KPLI), 008 002, 003, 005 (KPLI), 008 004, 005 (SPLI, KPLD), 006, 007, 008

SSB

BS

004, 005 (SPLI, KPLD), 006, 007, 008

14

SW

STL STT CBA/TTP/TPC SKDC SMB/SMT KO3/KON/LTS STL STT

Sementara (Sandaran) Sementara (Sandaran) Hakiki/Memangku/KUP Sementara Sambilan/Sementara Kontrak Sementara (Sandaran) Sementara (Sandaran)

B/DB DB DG DB (P0T0) DB DG DA DA

004, 005 (SPLI, KPLD), 006, 007, 008 003, 005 (KPLI), 008

003, 005 (KPLI), 008 003, 005 (KPLI), 008

30. Jawatan Guru Tingkatan 6 (Dalam Norma) a) GMPT – Mengajar mata pelajaran mengikut opsyen iaitu: ERT, Sains Pertanian, Lukisan Kejuruteraan, Teknologi Pendidikan, Perdagangan, Prinsip Akaun b) G6PS - Mengajar mata pelajaran mengikut opsyen iaitu: Fizik, Kimia, Biologi, Pengkomputeran, Pendidikan Sains Visual 31. Jawatan Guru Sekolah Menengah (Dalam Norma) a) GA13 - Mengajar mata pelajaran mengikut opsyen iaitu: Pendidikan Sains Visual dan KH (Perdagangan) b) GA45 - Mengajar mata pelajaran mengikut opsyen iaitu: Pendidikan Sains Visual 32. Subjek PPSMI Sek Menengah: Sains, sains tambahan, fizik, biologi, kimia, sains tulin Matematik, matematik tambahan, matematik S/T (bagi Ting.6) Bh. Inggeris Mata pelajaran ICT Ting.4 & 5 5 Mata pelajaran teknikal - Lukisan Kejuruteraan, Tek. Kejuruteraan (sekolah harian) - Pengajian Kejuruteraan Awam, Pengajian Kejuruteraan Elektrik, Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (SMT) - minimum 15 waktu Sains minimum Tahap 1 (3 waktu), Tahap 2 (5 waktu) Matematik minimum Tahap 1& 2 (7 waktu) Bh. Inggeris (SK, SJKC, SJKT) minimum Tahap 1 & 2 (5 waktu)

PPSMTI

Sek Rendah:

Sumber: PPK Ogos 2008

33. Guru Pendidikan Khas GPIK Guru Pendidikan Islam Khas Jawatan: guru Pendidikan Khas (dalam norma) Di sekolah Pendidikan Khas dan sekolah menengah yang menawarkan Program Integrasi (minimum 5 kelas integrasi)

15

Sumber Bhg. Pendidikan Khas, Mei 2009

16

JAWATAN LUAR NORMA 2009

Sekolah Menengah Gr ed A Gr ed B SM Best ari Mod el Sek Kha SB Suk s P an Bilangan 1 1 1 Se k Se ni SM PKh as SM PKha sV

Jawatan

Kod

Gred DG5 2 DG4 8 DG4 4 DG4 4 DG4 4 DG4 4 DG4 4 DG4 8 DG4 4 DG4 4 DG4 1 DGA 34 DG4

SM KA

SM T

SAB K

Catatan

Pengetua

PGB

1

1

1

1

1

1

1

1

1

murid >1750 / sekolah ada T6 murid <= 1750

PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Petang PK Pendidikan Khas PK Tingkatan 6

PKTD PKHM PKKO PKPT PKPK PKT6

1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 jika 2 sesi >= 25 murid / min 6 kelas T6 >= 10 kelas T6 <= 9 kelas

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 (44) 1 1 1 1

1 1

PK Sukan PK Seni PK Rendah Guru Penyelaras Bestari

PKSU PKSE PKSR GIT

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

Sekolah yang ada Pusat

17

1 Guru Perpustakaan/Media Guru Kemahiran AlQuran Guru Pendidikan Islam Guru Bahasa Inggeris Guru Muzik Guru Bahasa Antarabangsa Guru Psikologi Sukan Guru Unit Sains Sukan Guru Kod Braille Guru Kod Tangan GMA GKQ GPI GBI GMZ GBA GPSU GSSU GKB GKT DG4 1 DG4 1 DG4 1 DG4 1 DG4 1 DG4 1 DG4 1 DG4 1 DG4 1 DG4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gr ed A Gr ed B SM KA SM T SM Best ari Mod el Sek Kha SB Suk s P an Bilangan 3 2 Se k Se ni 2 SM Pkh as 1 1 SM PKha sV SAB K 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Akses yang diiktiraf oleh BTP SBP dan SM yang menawarkan KAA

Arab, Perancis, Mandarin, Jerman, Jepun

Catatan

Jawatan Guru Kaunseling dan Kerjaya

Kod GKK

Gred DG4 1

Berdasarkan enrolmen

Berdasarkan enrolmen

Bil.Muri d 001-500 5011000 10011500 15012000

Bil.Gu ru 1 2 3 4

18

20012500 25013000 3001 dan ke atas Ketua Bidang Kesetiausahaan Sukan Ketua Bidang Kejurulatihan Sukan Ketua Bidang Sains Sukan Gunaan KBSS KBJS KBSG 44 44 44 29/4 4 DG4 4 DG4 4 DG4 4 DG4 4 2944 2944 2944 2944 1 1 1 Jawatan terbuka Jawatan terbuka

5 6 7

Jurulatih Sukan

JLSU

1m*

Jawatan terbuka Jawatan terbuka: m* = kategori umur/jantina/bilangan jenis acara yang ada

Ketua Bidang Seni Visual Ketua Bidang Seni Muzik Ketua Bidang Seni Teater Ketua Bidang Seni Tari Jurulatih Seni Visual Jurulatih Seni Muzik Jurulatih Seni Teater Jurulatih Seni Tari

KBVI KBMU KBTE KBTA JLVI JLMU JLTE JLTA

1 1 1 1 1 1 1 1 Jawatan terbuka Jawatan terbuka Jawatan terbuka Jawatan terbuka

Sumber: BSM. Julai 2009. Norma Perjawatan Tahun 2009

19

JAWATAN LUAR NORMA 2009 Sekolah Rendah Gre dA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gre dB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SR Best ari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bil.Mur id Bil.Gur u 1 1 1 1 1 1 PKh PKh as A as B Bilangan 1 1 1 1 1 1 1 SK MA 1 1 1 (29) SK MB 1 (32) 1 1 (29) jika 2 sesi >= 25 murid / minima 4 kelas Sekolah yang mempunyai Pusat Akses yang diiktiraf oleh BTP

Jawatan Guru Besar PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum PK Petang PK Pendidikan Khas Guru Penyelaras Bestari Guru Perpustakaan/Media Guru Pemulihan Guru Tambahan Pendidikan Islam Guru Kod Braille Guru Kod Tangan Guru Bimbingan

Kod PGB PKTD PKHM PKKO PKPT PKPK GIT GMA GPM GTPI GKB GKT GBS

Gred

SABK 1 1 1 1 1 1 1

Catatan sekiranya penyandang ialah DG41 isikan KUP

DGA34 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA32 DGA29/DG4 1 DGA29/DG4 1 DGA29/DG4 1 DGA29/DG4 1 DG41 DGA29/DG4 1 DGA29/DG4

1

1

1

1 Bagi SJKC/T shj. murid Islam >= 5. SR yang ada min 3 kelas Pend.Khas + Kelas Pra Sekolah

20

1

Berdasarkan enrolmen

350-850 8511351 13521852 18532353 23542854 28553355 33563856

1 2 3 4 5 6 7

Sumber: BSM. Norma Perjawatan Tahun 2009.

21

II. ENROLMEN 1. Pengisian enrolmen MPV (mengikut kurikulum PPK) - Jadual 1: bagi kelas MPV tetap (ada dinyatakan (MPV) dalam kurungan) Mata pelajaran Elektif - lapor dalam Jadual Bil. Murid dan Kelas tanpa mengikut mata pelajaran elektif - Jadual 2: bagi bilangan murid dan kelas mengikut mata pelajaran elektif MPAV (mengikut kurikulum JPTek) - Bermula tahun 2003 - Guru ajar ikut kursus/modul Aliran Teknik - berakhir 2009 - guru ajar ikut subjek Bilangan murid KH bagi Ting. 1, 2, 3 = enrolmen keseluruhan Ting 1, 2, 3 Pengisian Jadual 1 dan 2 mesti sama Mata Pelajaran Seni Visual Bagi murid Ting. 1, 2, 3 di semua SMK adalah wajib 2. Enrolmen Murid Khas di sekolah biasa Jenis Murid Khas/ Kecacatan 1) Masalah Pembelajaran (cth: hyperactive, down syndrome, autisme) Keterangan Murid bermasalah pembelajaran dikumpulkan dalam satu kelas (tidak mengikut umur biologi tetapi mungkin dikelompokkan berdasarkan keupayaan akal individu) Murid cacat penglihatan dikumpulkan mengikut tahap dan tahun Murid cacat pendengaran dikumpulkan mengikut tahap dan tahun Murid bermasalah pembelajaran atau cacat pendengaran atau penglihatan ditempatkan dalam kelas normal (kelas inklusif) Jadual Enrolmen Murid (Butir Murid) kelas KKBP Label Sekolah Integrasi

2) Penglihatan 3) Pendengaran 4) Masalah Pembelajaran /Pendengaran/Penglihatan

cth: Tahap 1 Tahun 1 Pendidikan Khas cth: Tahap 1 Tahun 1 Pendidikan Khas cth: Tahap 1 Tahun 1

Integrasi Integrasi

22

2. Jadual 1 – Enrolmen & Kelas Pilihan Tahun/Tingkatan:  Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran (R) – hanya melaporkan bilangan murid yang bermasalah pembelajaran (contoh: hyperactive, down syndrome, autisme)  Prasekolah Pendidikan Khas – murid khas KKBP, pendengaran dan penglihatan)  Tahap 1 Tahun 1 Pendidikan Khas – murid khas cacat pendengaran dan penglihatan di sekolah integrasi) 3. Warganegara murid Bagi anak yang salah seorang ibu/bapanya bukan warganegara, kewarganegaraan anak bergantung kepada: - pilihan oleh ibu bapa semasa pendaftaran kelahiran anak dibuat - sama ada pernikahan ibu bapa didaftar di Malaysia atau sebaliknya

III. SEKOLAH 1. Bilangan Bilik Darjah / Kelas Khas Bergantung kepada bilangan ‘bay’ bilik darjah yang menempatkan murid khas yang dikumpulkan mengikut stesen Contoh: 10 stesen murid khas yang diwujudkan dalam bilik darjah 6 bay = 2 kelas khas 2. Bay bilik (ukuran anggaran) 1 bay = 10x2.5 3. Gred sekolah - gred semua sekolah ditentukan oleh BSM - gred SABK: sekolah menengah = SMKA = Gred A sekolah rendah = SR = Gred B; kelayakan guru KBSR = 1.7 4. Bilangan Bilik Darjah / Kelas Khas Bergantung kepada bilangan ‘bay’ bilik darjah yang menempatkan murid khas yang dikumpulkan mengikut stesen Contoh: 10 stesen murid khas yang diwujudkan dalam bilik darjah 6 bay = 10 kelas khas dan 2 bilik darjah khas (S419) 5. Sumber Elektrik Sekolah di Sabah yang dibekalkan solar hybrid di bawah Projek Solar Hybrid Sabah isi kod: 16: 24 jam solar hybrid. Sekolah di Sarawak yang dibekalkan jana kuasa di bawah Projek Membekal Set Jana Kuasa 24 Jam ke Sekolah-sekolah Luar bandar isi kod: 15: 24 jam jana kuasa, atau

23

25: 12 jam jana kuasa (walaupun jana kuasa daripada 5 KVA). 6. Bekalan Air Bekalan Air Utama: Bekalan air utama dan yang selalu digunakan di sekolah Bekalan Air Alternatif: Bekalan air yang digunakan sekiranya bekalan air utama tiada atau bekalan air yang ada di sekolah selain daripada bekalan air utama 7. Blok Bangunan yang mempunyai beberapa unit atau bilik. 8. Kod Bilik S1: Bilik P&P S2: Makmal S3: Bengkel S4: Bilik Khas S5: Bangunan Khas S6: Bilik Pentadbiran S7: Bilik Kokurikulum

IV) RUANG CATATAN Gunakan untuk mencatat sebarang butiran yang tiada dalam aplikasi contoh: opsyen/pengkhususan/mata pelajaran ajar yang tidak tersenarai dalam menu pilihan, Keterangan Kod MP Ajar dan Bidang MP Ajar A – am Terdiri daripada mata pelajaran selain daripada mata pelajaran yang terdapat dalam bidang teras, wajib, tambahan, dan elektif bagi MPV, MPAV, Aliran Teknikal, Aliran Vokasional dan Ting 6 (contoh: pemulihan, pra sekolah). Termasuk mata pelajaran yang diajar di SABK. T – Teras Terdiri daripada mata pelajaran bidang TERAS peringkat rendah, peralihan dan menengah serta mata pelajaran ELEKTIF Ting 6. E – Elektif Terdiri daripada mata pelajaran bidang ELEKTIF peringkat menengah atas (E1), Aliran Teknikal (E2), MPV (E3), MPAV (E4), Aliran Vokasional (E5) dan Ting 6 (E6). H - Tambahan Terdiri daripada mata pelajaran bidang TAMBAHAN peringkat rendah dan menengah (H1). H6 adalah mata pelajaran ELEKTIF bagi Ting 6 dan juga mata pelajaran TAMBAHAN bagi peringkat rendah dan menengah. K – Kemahiran

24

Terdiri daripada mata pelajaran Sijil Kemahiran Malaysia yang ditawarkan di SMT, SMPK, Prog. Integrasi Pend. Khas dan SMPK Vokasional. 1: Kategori murid di SMT 2: Kategori murid bermasalah pendengaran di SMPK, Prog. Integrasi Pend. Khas dan SMPK Vokasional 3: Kategori murid bermasalah penglihatan di SMPK, Prog. Integrasi Pend. Khas dan SMPK Vokasional 4: Kategori murid bermasalah pembelajaran di SMPK, Prog. Integrasi Pend. Khas dan SMPK Vokasional 5: Lebih dari satu (1) kategori murid di SMPK, Prog. Integrasi Pend. Khas dan SMPK Vokasional mengambil kursus ini W – Wajib Terdiri daripada mata pelajaran WAJIB peringkat rendah, menengah rendah, menengah atas dan Ting 6. X – Lain-lain d) Keterangan digit kedua dalam kod MP Ajar 1 – Am 2 – Aliran Teknikal 3 – MPV 4 – MPAV 5 – Aliran Vokasional 6 – Tingkatan 6 7 – Agama 8 – Teknologi dan Vokasional (selain 2 dan 3)

25

SENARAI MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU JADUAL 1 MATA PELAJARAN TERAS PERINGKAT RENDAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Bahasa Melayu; English Language; Bahasa Cina, bagi murid di sekolah jenis kebangsaan (Cina); Bahasa Tamil, bagi murid di sekolah jenis kebangsaan (Tamil); Mathematics; Science; Kajian Tempatan; Pendidikan Islam, bagi murid yang menganut agama Islam; Pendidikan Moral, bagi murid yang tidak menganut agama Islam; dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

JADUAL 2 MATA PELAJARAN WAJIB PERINGKAT RENDAH (1) (2) (3) (4) (5) Pendidikan Jasmani; Pendidikan Kesihatan; Kemahiran Hidup; Pendidikan Seni Visual; dan Pendidikan Muzik.

JADUAL 3 MATA PELAJARAN TAMBAHAN PERINGKAT RENDAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Bahasa Cina; Bahasa Cina Komunikasi; Bahasa Tamil; Bahasa Tamil Komunikasi; Bahasa Arab; Bahasa Iban; Bahasa Kadazandusun; dan

26

(8)

Bahasa Semai.

JADUAL 4 MATA PELAJARAN BAGI KELAS PERALIHAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Bahasa Melayu; English Language; Bahasa Cina; Bahasa Tamil; Amalan Bahasa Melayu; Pendidikan Seni Visual; Pendidikan Jasmani; dan Pendidikan Kesihatan.

JADUAL 5 MATA PELAJARAN TERAS PERINGKAT MENENGAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Bahasa Melayu; English Language; Mathematics; Science; Sejarah; Pendidikan Islam, bagi murid yang menganut agama Islam; Pendidikan Moral, bagi murid yang tidak menganut agama Islam; dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

JADUAL 6 MATA PELAJARAN WAJIB PERINGKAT MENENGAH RENDAH (1) (2) (3) (4) (5) Geografi; Pendidikan Jasmani; Pendidikan Kesihatan; Kemahiran Hidup; dan Pendidikan Seni Visual atau Pendidikan Muzik.

27

JADUAL 7 MATA PELAJARAN WAJIB PERINGKAT MENENGAH ATAS (1) (2) Pendidikan Jasmani; dan Pendidikan Kesihatan.

JADUAL 8 MATA PELAJARAN TAMBAHAN PERINGKAT MENENGAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Bahasa Cina; Bahasa Tamil; Bahasa Arab; Bahasa Iban; Bahasa Kadazandusun; Bahasa Jepun; Bahasa Perancis; dan Bahasa Jerman.

JADUAL 9 MATA PELAJARAN ELEKTIF PERINGKAT MENENGAH ATAS 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10 ) 11 ) 12 ) 28 Kesusasteraan Melayu; Literature in English; English for Science and Technology; Pendidikan Seni Visual; Pendidikan Muzik; Geografi; Ekonomi Asas; Additional Mathematics; Additional Science; Physics; Chemistry; Biology;

13 ) 14 ) 15 ) 16 ) 17 ) 18 ) 19 ) 20 ) 21 ) 22 ) 23 ) 24 ) 25 ) 26 ) 27 ) 28 ) 29 ) 30 ) 31 ) 32

Information and Communication Technology; Reka Cipta; Sains Sukan; Pembinaan Domestik; Membuat Perabot; Seni Reka Tanda; Kerja Paip Domestik; Pendawaian Domestik; Kimpalan Arka dan Gas; Menservis Automobil; Menservis Motosikal; Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara; Menservis Peralatan Elektrik Domestik; Rekaan dan Jahitan Pakaian; Katering dan Penyajian; Pemprosesan Makanan; Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut; Hiasan Dalaman Asas; Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak; Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik; 29

33 ) 34 ) 35 ) 36 ) 37 ) 38 ) 39 ) 40 ) 41 ) 42 ) 43 ) 44 ) 45 ) 46 ) 47 ) 48 ) 49 ) 50 ) 51 )

Landskap dan Nurseri; Akuakultur dan Haiwan Rekreasi; Tanaman Makanan; Grafik Berkomputer; Produksi Multimedia; Mechanical Engineering Studies; Civil Engineering Studies; Electrical & Electronic Engineering Studies; Engineering Drawing; Pengajian Agroteknologi; Sains Pertanian; Pengajian Keusahawanan; Perdagangan; Prinsip Perakaunan; Pengajian Pakaian; Pengurusan Makanan; Ekonomi Rumah Tangga; Engineering Technology; Fundamentals of Programming; 30

52 ) 53 ) 54 ) 55 ) 56 ) 57 ) 58 ) 59 ) 60 ) 61 ) 62 ) 63 ) 64 ) 65 ) 66 ) 67 ) 68 ) 69 ) 70 ) 71

Program and Development Tools; Pola Pakaian; Membuat Pakaian; Roti & Makanan Yis; Patisserie; Penyediaan Masakan Barat & Timur; Penyediaan Makanan & Minuman; Persolekan; Dandanan Rambut; Pengajian Perkembangan Kanak-Kanak; Perkhidmatan Awal Kanak-Kanak; Bahan Binaan; Teknologi Binaan; Prinsip Elektrik & Elektronik; Aplikasi Elektrik & Elektronik; Pemesinan Berkomputer; Amalan Bengkel Mekanikal; Penyejukan; Penyamanan Udara; Automotif Kenderaan; 31

72 ) 73 ) 74 ) 75 ) 76 ) 77 ) 78 ) 79 ) 80 ) 81 ) 82 ) 83 ) 84 ) 85 ) 86 ) 87 ) 88 ) 89 ) 90 )

Automotif Elektrik dan Disel; Kimpalan Arka; Kimpalan Gas; Kejenteraan Pertanian; Hortikultur Hiasan & Landskap Pengeluaran Tanaman; Pemprosesan Hasil Pertanian; Pengeluaran Ternakan; Teknologi Pejabat Perniagaan; Aplikasi Komputer Dalam Perniagaan; Perakaunan Perniagaan; Applied Science; Animasi dan Rekabentuk Penerbitan; Penerbitan Multimedia Kreatif; Sistem Sokongan Komputer; Sistem Sokongan Rangkaian; Asas Kemahiran Pelancongan; Pelancongan dan Rekreasi; Bahasa Arab Tinggi; 32

91 ) 92 ) 93 )

Tasawwur Islam; Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah; Pendidikan Syariah Islamiah;

JADUAL 10 MATA PELAJARAN PERINGKAT SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)/ TINGKATAN ENAM (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Pengajian Am; Bahasa Melayu; Bahasa Cina; Bahasa Tamil; Bahasa Arab; Literature in English; Kesusasteraan Melayu; Syariah; Usuluddin; Sejarah; Geografi; Ekonomi; Pengajian Perniagaan; Perakaunan; Mathematics S; Mathematics T; Further Mathematics T; Computing; Physics; Chemistry; Biology; 33

(22) (23)

Sains Sukan; dan Seni Visual.

34

JADUAL 11 (a) PERUNTUKAN WAKTU MINIMUM SEMINGGU SEKOLAH RENDAH (MINIT) MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Bahasa Cina Komunikasi/Bahasa Tamil Komunikasi Bahasa Arab Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Bahasa Semai English Language Mathematics Science Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Seni Visual Kemahiran Hidup Kajian Tempatan Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Perhimpunan JUMLAH Sekolah Kebangsaan Tahun 1 360 60 150 240 210 90 180 60 90 60 30 1380* TAHAP I Tahun 2 360 60 150 Tahun 3 360 60 150 120 120 240 210 90 180 60 90 60 30 1380* Tahun 4 300 60 150 120 120 120 210 240 150 180 60 60 60 60 60 60 30 1530* TAHAP II Tahun 5 300 60 150 120 120 120 210 240 150 180 60 60 60 60 60 60 30 1530* Tahun 6 300 60 150 120 120 120 210 240 150 180 60 60 60 60 60 60 30 1530*

240 210 90 180 60 90 60 30 1380*

Nota: 1. Satu waktu bersamaan dengan 30 minit. 2. * Hanya bagi sekolah yang tidak menawarkan mata pelajaran Bahasa Iban/ Bahasa Kadazandusun/Bahasa Semai

35

JADUAL 11 (b) PERUNTUKAN WAKTU MINIMUM SEMINGGU SEKOLAH RENDAH (MINIT)

Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Bahasa Tamil English Language Mathematics Science Pendidikan Moral Pendidikan Islam Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Seni Visual Kemahiran Hidup Kajian Tempatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Perhimpunan JUMLAH Nota: TAHAP I Tahun 1 270 360 60 210 90 150 150 60 90 60 0 0 0 30 1380* Tahun 2 270 360 60 210 90 150 150 60 90 60 0 0 0 30 1380* Tahun 3 270 360 60 210 90 150 150 60 90 60 0 0 0 30 1380* Tahun 4 180 300 120 240 150 120 150 60 60 60 60 60 60 30 1500* TAHAP II Tahun 5 180 300 120 240 150 120 150 60 60 60 60 60 60 30 1500* Tahun 6 180 300 120 240 150 120 150 60 60 60 60 60 60 30 1500*

1. Satu waktu bersamaan dengan 30 minit. 2. * Hanya bagi sekolah yang tidak menawarkan mata pelajaran Bahasa Iban/Bahasa Kadazandusun/Bahasa Semai

JADUAL 11 (c)

36

PERUNTUKAN WAKTU MINIMUM SEMINGGU SEKOLAH RENDAH (MINIT)

Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Bahasa Cina English Language Mathematics Science Pendidikan Moral Pendidikan Islam Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Seni Visual Kemahiran Hidup Kajian Tempatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Perhimpunan JUMLAH TAHAP I Tahun 1 270 360 60 300 180 120 150 60 60 60 30 1500 Tahun 2 270 360 60 300 180 120 150 60 60 60 30 1500 Tahun 3 270 360 60 300 180 120 150 60 60 60 30 1500 Tahun 4 180 300 120 240 150 120 150 60 60 60 60 60 60 30 1500 TAHAP II Tahun 5 180 300 120 240 150 120 150 60 60 60 60 60 60 30 1500 Tahun 6 180 300 120 240 150 120 150 60 60 60 60 60 60 30 1500

Nota: 1. Satu waktu bersamaan dengan 30 minit. 2. * Hanya bagi sekolah yang tidak menawarkan mata pelajaran Bahasa Iban/ Bahasa Kadazandusun/Bahasa Semai

37

JADUAL 12 PERUNTUKAN WAKTU MINIMUM SEMINGGU KELAS PERALIHAN (40 MINIT SATU WAKTU) MATA PELAJARAN Bahasa Melayu English Language Bahasa Cina Bahasa Tamil Amalan Bahasa Melayu Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan JUMLAH WAKTU 13 5 4 4 11 2

}

2*

Nota : * Jumlah waktu seminggu untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan mata pelajaran Pendidikan Kesihatan ialah 2 waktu

JADUAL 13

38

PERUNTUKAN WAKTU MINIMUM SEMINGGU PERINGKAT MENENGAH RENDAH (40 MINIT SATU WAKTU) MATA PELAJARAN Bahasa Melayu English Language Mathematics Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sejarah Geografi Science Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kemahiran Hidup Pendidikan Muzik Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Bahasa Perancis Bahasa Jepun Bahasa Jerman
mata pelajaran Pendidikan Kesihatan ialah 2 waktu

JUMLAH WAKTU 6 5 5 4 (3+1 (Amali) + 2 (Tambahan) 3 3 3 5

}

2* 2 2 3 3 (Dalam jadual) + 2 (luar jadual) 3 3 6 3 3 3 3 3

Nota : * Jumlah waktu seminggu untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan

JADUAL 14 PERUNTUKAN WAKTU MINIMUM SEMINGGU PERINGKAT MENENGAH ATAS (40 MINIT SATU WAKTU)

39

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu

JUMLAH WAKTU 6

40

MATA PELAJARAN English Language Literature in English English for Science and Technology Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sejarah Mathematics Science Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Bahasa Cina Bahasa Tamil Geografi Bahasa Arab Bahasa Iban Bahasa Perancis Bahasa Jepun Bahasa Jerman

JUMLAH WAKTU 5 3 3 4 [3+1 (Amali)] 3 3 5 5

}

2* 2 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 (dalam jadual) + 2 (luar jadual) 3 3 4 4 4 4 4

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

21.

Kesusasteraan Melayu Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Geografi Ekonomi Asas Additional Mathematics Additional Science Physics Chemistry Biology

41

MATA PELAJARAN Information and Communication Technology Reka Cipta Sains Sukan Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Kerja Paip Domestik Pendawaian Domestik Kimpalan Arka dan Gas Menservis Automobil Menservis Motosikal Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara 43. Menservis Peralatan Elektrik Domestik 44. Rekaan dan Jahitan Pakaian 45. Katering dan Penyajian 46. Pemprosesan Makanan 47. Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut 48. Hiasan Dalaman Asas 49. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak 50. Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 51. Landskap dan Nurseri 52. Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 53. Tanaman Makanan Grafik Berkomputer Produksi Multimedia Mechanical Engineering Studies Civil Engineering Studies Electrical & Electronic Engineering Studies Engineering Drawing

JUMLAH WAKTU 4 4 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 4 4 4 4

42

MATA PELAJARAN Pengajian Agroteknologi Sains Pertanian Pengajian Keusahawanan Perdagangan Prinsip Perakaunan Pengajian Pakaian Pengurusan Makanan Ekonomi Rumah Tangga Engineering Technology Fundamentals of Programming Program and Development Tools Pola Pakaian Membuat Pakaian Roti & Makanan Yis Patisserie Penyediaan Masakan Barat & Timur Penyediaan Makanan & Minuman Persolekan Dandanan Rambut Pengajian Perkembangan Kanak-Kanak Perkhidmatan Awal Kanak-Kanak Bahan Binaan Teknologi Binaan Prinsip Elektrik & Elektronik Aplikasi Elektrik & Elektronik Pemesinan Berkomputer Amalan Bengkel Mekanika Penyejukan Penyamanan Udara

JUMLAH WAKTU 4 4 4 3 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

43

MATA PELAJARAN Automotif Kenderaan Automotif Elektrik dan Diesel Kimpalan Arka Kimpalan Gas Kejenteraan Pertanian Hortikultur Hiasan & Landskap Pengeluaran Tanaman Pemprosesan Hasil Pertanian Pengeluaran Ternakan Teknologi Pejabat Perniagaan Aplikasi Komputer Dalam Perniagaan 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. Perakaunan Perniagaan Applied Science Animasi dan Rekabentuk Penerbitan Penerbitan Multimedia Kreatif Sistem Sokongan Komputer Sistem Sokongan Rangkaian Asas Kemahiran Pelancongan Pelancongan dan Rekreasi Bahasa Arab Tinggi Tasawwur Islam Pendidikan Al-Quran dan As-Sunah Pendidikan Syariah Islamiah Nota : * Jumlah waktu seminggu untuk mata pelajaran PJK ialah 2 waktu

JUMLAH WAKTU 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 4 4 4 4

JADUAL 15 PERUNTUKAN WAKTU MINIMUM SEMINGGU PERINGKAT SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)/ TINGKATAN ENAM (40 MINIT SATU WAKTU) MATA PELAJARAN JUMLAH WAKTU

44

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Pengajian Am Bahasa Melayu Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Literature in English Kesusasteraan Melayu Syariah Usuluddin Sejarah Geografi Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakaunan Mathematics S Mathematics T Further Mathematics T Computing Physics Chemistry Biology Seni Visual Sains Sukan Malaysian University Entrance Test (MUET)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6+2 (Amali) 6+2 (Amali) 6+2 (Amali) 6+2 (Amali) 8 8 8

Sumber: PPK April 2008

*Malaysian University Entrance Test (MUET) ini diluar sistem peperiksaan STPM tetapi MUET diajarkan diperingkat Tingkatan Enam sebagai satu mata pelajaran dengan peruntukan 8 waktu seminggu.

45

KELAYAKAN AKADEMIK DAN IKHTISAS BERDASARKAN KURSUS YANG DIIKUTI Kelayakan akademik SRP SPM/STPM SPM/STPM SPM/STPM SPM/STPM SPM/STPM SPM DIP DIP DIP ISM ISM ISM 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Sumber: BPG 11/05/2007 Ijazah bukan dengan pendidikan Ijazah bukan dengan pendidikan Scenario Guru ada Sijil Perguruan Asas Kursus diikuti Sijil Perguruan Diploma Pendidikan cth: Dip ESL di UM (bagi tempoh 1 tahun) KDPM Sijil Perguruan Sijil Perguruan Sarjana Muda Perguruan (5 tahun) KDPK (SDPK) KPLD Diploma (dgn pendidikan) Diploma Pendidikan KPLI Ijazah (dgn pendidikan) Institusi Maktab Perguruan IPTA Maktab Perguruan / IPG Maktab Perguruan / IPG Maktab Perguruan / IPG Maktab Perguruan / IPG Maktab Perguruan / IPG Maktab Perguruan / IPG IPTA IPTA Maktab Perguruan / IPG IPTA Kelayakan ikhtisas Sijil Perguruan Asas Sijil Perguruan Asas Diploma Perguruan Diploma Perguruan Sijil Perguruan Asas Sarjana Muda Perguruan Sijil Perguruan Asas Diploma Pendidikan Diploma Pendidikan Diploma Pendidikan Diploma Pendidikan Diploma Pendidikan Bac. Pendidikan/B.Sc Ed Bermula tahun 2005 Gagal KDPK Lulus KDPK - Guru mendapat 2 increment Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Guru yang menerima tawaran convert SIJIL kepada DIPLOMA Guru yang menolak tawaran convert SIJIL kepada DIPLOMA Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Guru ada Sijil Perguruan Asas Diploma Profesional cth di UiTM atau KUSZA

Bermula tahun 2006

Tiada PhD Pendidikan Sarjana Pendidikan Bachelor Pendidikan/Bachelor Sains Pendidikan Diploma Pendidikan Diploma Pendidikan (KPLI) Diploma Perguruan (KPLD/KDPK) Sijil Perguruan Asas Sijil Perguruan (Conversion) Sijil Perguruan (SPLI/KPLD)

46