FORMAT JADUAL KERJA / PELAN TINDAKAN Langkah Jenis Aktiviti / Tindakan 1.

Menerima tugasan dan taklimat projek Minggu 1 Tempoh Penglihatan / Tanggunjawab Pelajar dan Pensyarah pembimbing 2. Membuat perancangan pelaksanaan projek Minggu 1 Pelajar bersama ahli kumpulan dan pensyarah pembimbing 3. Mengumpul dan menyusun maklumat berkaitan projek. Minggu 1 Pelajar bersama ahli kumpulan dan pensyarah pembimbing Membuat perbincangan bersama ahli kumpulan. 4. Menyediakan Ujian Diagnostik 5. Mengenalpasti masalah murid dan merancang Rancangan Pengajaran Individu (RPI) 6. Melaksanakan RPI Membuat perbincangan bersama ahli kumpulan 7. Melaksanakan RPI Minggu 4 Pelajar bersama ahli kumpulan. Membuat perbincangan bersama ahli kumpulan. 8. Membuat perbincangan bersama ahli kumpulan Minggu 6 Pelajar bersama ahli kumpulan 23/4/12 5/4/12 Minggu 3 Minggu 2 Minggu 1 Pelajar bersama ahli kumpulan Pelajar bersama ahli kumpulan dan pensyarah pembimbing Pelajar bersama ahli kumpulan 2/4/12 28/3/12 23/3/12 21/3/12 20/3/12 19/3/12 Tarikh

Melengkapkan tugasan projek dengan lampiran yang berkaitan dijilidkan 9. Menghantar tugasan projek yang lengkap kepada pensyarah pembimbing Minggu 7 Pelajar bersama ahli kumpulan dan pensyarah pembimbing. 30/4/12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful