Kidung Panca Yadnya

KAWITAN WARGA SARI 1. Purwa kaning angripta rum Ring wana ukir Kahadang labuh kartika Panedengin sari, Angayon tangguli ketur Angringring jangge mure, 2. Sukanya arja winangun, Winarna sari Rumrumning puspa Priyaka ingolin tangi Sampuning riris sumawur Munggwing srengganing rajeng RITATKALA NEDUNAN IDA BETARA 1. Mendak maring gedong agung Merik sumirit gandane Gedong menyan gedong madu Ukir lawang singa wilis Pengawine mamas luwih KIDUNG WARGA SARI 1. Ida ratu saking luhur, Kawula nunas lugrane, Mangda sampun titian tandruh, Mengayat Bhatara mangkin, Titian ngaturang pejati, Canang suci mwang daksina, Sarwa sampun puput, Pratingkahing saji 2. Asep menyan maja gahu, Cenana nuhur Dewane Mangda Ida gelis rawuh, Mijil saking luhuring langit, Sampun medabdapan sami Maring giri meru reko Acangan sadulur Sami pada ngiring RITATKALA NYINEB 1. Piodalan sampun puput Manut sapari kramane Pangluar penglebar katur Damuh sami bakti nyiwi Sanggrahan bintak mengiring Makidung mawarga sirang Mabeles ring ungkur Sopa cara asri Sinarengan pajeng robrob Tumbak paying pagut Memakta widyadari NUNAS TIRTA / NGARUM 1. Turun tirta sakeng luhur Ne nyiratan pemangkune Mangelencok muncrat mumbul Mapan tirta merta jati Paican bhatara sami Panyupatan dasa mala Sami pada lebur Malane ring bhumi