KEMAHIRAN MENCARI MAKLUMAT

Pada Akhir Kuliah, Pelajar Akan Dapat 3 Perkara Asas:
 APA

ITU MAKLUMAT  APA ITU LITERASI MAKLUMAT  APLIKASINYA

APA ITU MAKLUMAT ?

DEFINISI MAKLUMAT

KAMUS DEWAN Maklumat adalah satu pengetahuan

KAMUS OXFORD Apa yang diketahui seseorang dan apa ang diberitahu kepada seseorang.

MAKLUMAT Data, bahan, pengetahuan dan kebijaksanaan
MAKLUMAT juga adalah data yang tersusun dalam satu struktur tertentu yang mempunyai makna

CIRI-CIRI MAKLUMAT
 


  

RELEVAN BOLEH DIPERCAYAI BOLEH DIFAHAMI LENGKAP TEPAT PADA MASANYA MENGURANGKAN KETIDAKPASTIAN

BUKAN MAKLUMAT SEKIRANYA…
 Lama/

Ketinggalan  Terlalu Banyak  Tidak Jelas  Tidak Lengkap  Bukan Dalam Format Yang Diperlukan

ORGANISASI YANG MENGURUS MAKLUMAT
 Perpustakaan  Arkib

 Muzium
 Galeri

Seni  Internet

APA ITU LITERASI MAKLUMAT ?

KONSEP LITERASI MAKLUMAT

Diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980an oleh AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION (ALA)

Di Amerika Syarikat pencarian maklumat dicipta oleh Michael B. Eisenberg dan Robert Berkowitz (1987) yang dinamakan Big Six Skills atau Enam Kemahiran Utama

Definisi Literasi Mempunyai pengetahuan yang secukupnya untuk menggunakan sesuatu

Literasi Maklumat adalah
Kebolehan mencari dan memperoleh maklumat dalam apa jua format Menggunakan maklumat tersebut secara aktif .

“Information is power, action is absolute power”. Anthony Robins - The Unlimited Power

Definasi Literasi Maklumat (Information Literacy) “…kemahiran yang diperoleh dari pelbagai sumber dan kebolehan mencapai dan menggunakan maklumat tersebut..”

Pat Avann (1985)

Kebolehan mencapai (access), menilai (evaluate) dan mengguna maklumat dari pelbagai sumber

Christina A. Doyle (1992)

Literasi Maklumat juga boleh didefinisikan sebagai keupayaan untuk

mengekses dan menilai maklumat bagi membuat pemilihan dan menyelesaikan permasalahan secara efektif.

Dahulu…
Murid Murid Murid

Murid GURU

Murid

Murid Murid Murid

Murid

Sekarang…
Radio

TVP TVP

Internet

PSS

MURID

Buku

Murid

APLIKASI LITERASI MAKLUMAT

Ciri-Ciri Kemahiran Maklumat
Mengutamakan:  Kemahiran perpustakaan, belajar, berkomunikasi dan kemahiran hidup

Penggunaan sumber maklumat bercetak, tidak bercetak dan elektronik
Mementingkan konsep „Resource

Based Learning‟

Kemahiran Maklumat merangkumi:
A.

Kemahiran Perpustakaan
kecekapan menggunakan PSS: Lokasi bahan Sistem katalog Susunan buku, majalah, akhbar dll Bahagian buku, glosari, indeks dll Menggunakan bahan rujukan asas Membuat rujukan dan bibliografi Mengakses dan menggunakan internet


 


 

Kemahiran Maklumat merangkumi:
B. Kemahiran Belajar yang terkandung di dalamnya kemahiran:  Berfikir  Membaca  Mendengar  Melihat  Mencatat nota  Mengorganisasi dan menyampaikan maklumat secara betul  Membuat renungan dan rumusan

Kemahiran Maklumat merangkumi:
C. Kemahiran Komunikasi iaitu kemahiran
   


Bertanya Menemuramah Memberi pendapat Berbahas Memberikan ucapan Menyampaikan laporan

Kemahiran Maklumat merangkumi:
D.

Kemahiran Hidup yang melibatkan kecekapan:


  

Mengurus masa Mengurus diri Berinteraksi dan etika Pembelajaran sepanjang hayat

Model Michael Eisenberg & Bob Berkowitz (1998)
Model Enam Kemahiran Utama (The Big 6 skills information problem-solving approach to library and information skills instruction) – cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kemahiran maklumat

ENAM KEMAHIRAN UTAMA
1. 2. 3. 4. 5. 6. Menentukan Mencari Memilih Menggunakan / Menguruskan Menyampaikan Menilai Kembali

Ringkasan 6 langkah untuk Pelajar
Langkah 1 – Menentukan Apa yang perlu saya ketahui secara tepat? Apakah yang sudah saya tahu? Apakah yang akan saya buat dengan maklumat tersebut?

Ringkasan 6 langkah untuk Pelajar
Langkah 2 - Mencari

Di mana saya boleh mendapat maklumat?

Ringkasan 6 langkah untuk Pelajar
Langkah 3 - Mengguna Apakah maklumat yang perlu saya ketahui?

Ringkasan 6 langkah untuk Pelajar
Langkah 4 - Mencatat

Apakah maklumat yang perlu saya catatkan?
Bagaimana memilih dan mencatatnya?

Ringkasan 6 langkah untuk Pelajar
Langkah 5 - Melapor Apa yang diperlukan untuk mendapat maklumat secara sistematis dan mempersembahkannya dengan baik?

Ringkasan 6 langkah untuk Pelajar
Langkah 6 - Menilai Proses/pembinaanya? Hasil terakhir? Puas hati?

Manusia mengingati:

10% 20% 30% 40% > 70%

- dibaca - didengari - dilihat - didengari dan dilihat - dilakukan

INDIVIDU YANG KAYA MAKLUMAT
Membina ilmu Berkomunikasi Berbahas Bertutur dengan lancar Membuat bandingan Meramal Berfikir secara kritikal Memberi pelbagai contoh

INDIVIDU YANG KAYA MAKLUMAT
Memberi contoh terkini Membuat keputusan Menjadi bebas Berani bercakap Berani menghadapi apa-apa situasi, topik dan krisis Percaya diri sendiri Tidak hipokrit Berfikiran terbuka

KOMPONEN MODEL LITERASI MAKLUMAT

Proses pemikiran pencari maklumat: kenapa maklumat diperlukan?  Proses penyelidikan: menentukan keperluan maklumat  Strategi pencarian: kaedah yang akan digunakan untuk mendapat maklumat.

KOMPONEN KEMAHIRAN

Kitaran maklumat: penghasilan, penyebaran, perolehan, pemerosesan, penyimpanan dan penggunaan.

Penilaian maklumat: kewibawaan, kesahihan, kejituan, kesesuaian. Menganalisis & mengsintesis maklumat
Pengolahan dan penyampaian maklumat

ELEMEN DALAM BUDAYA KEMAHIRAN MAKLUMAT

inovatif

organisasi bercetak

individu

Budaya o maklumat

keusahawan

kreatif Sumber elektronik

KESIMPULAN
“Dalam organisasi sekarang, setiap daripada kita perlu bertanggungjawab memperoleh maklumat kerana maklumat adalah peralatan utama bagi melakukan segala-galanya. Namun yang lebih penting lagi adalah kita perlu tahu menggunakan maklumat… tetapi sangat sedikit antara kita yang celik maklumat.” -Peter Drucker-

Sekian..