Anda di halaman 1dari 20

PGT 201E TEKNOLOGI PENGAJARAN

SHAHAIDA SHAHARAL 94901 HARTINI MOHD NOOR 94787 NOR MAZILA MOHKTAR 94849 NOR AZIZAH MOHD DIAH 94842

GEOGRAFI TINGKATAN 1

BAB 4: GRAF GARISAN MUDAH

OBJEKTIF AM

pelajar dapat memahami cara mengaplikasikan maklumat dalam bentuk jadual dan melukis graf garis mudah.

OBJEKTIF KHAS

Pada akhir pembelajaran, pelajar-pelajar akan dapat :

- mengumpul dan merekod data -memilih data yang releven -membina graf garis mudah berdasarkan jadual dengan menggunakan label dan petunjuk yang betul

GRAF GARISAN
Graf garis terdiri daripada satu garisan yang dilukis untuk menunjukkan nilai yang berbeza bagi satu tempoh. Graf garis terbahagi kepada graf garis mudah dan graf

FUNGSI GRAF GARIS

Graf garis dibentuk dengan menandakan setiap data dengan satu titik di atas kertas graf dan kemudian titik-titik tersebut akan disambung dan akan terbentuklah graf garis.

Graf yang telah siap dilukis di atas paksi ini mestilah dilengkapkan dengan tajuk iaitu untuk menyatakan data berkaitan sesuatu perkara yang diwakili oleh graf yang telah dibina tersebut.

Paksi tegak (y) dan paksi mendatar (x) juga mesti dilabel dengan betul. Graf garis mudah digunakan untuk menunjukkan pola perubahan satu unsur sahaja.

Langkah-langkah melukis graf garis mudah:

Lukis paksi mendatar dan menegak ( paksi x dan paksi y ). Labelkan paksi menegak sebagai suhu dalam C ( jika data yang dikumpul adalah mengenai suhu ) dan paksi mendatar mewakili bulan. Skala yang sesuai perlu ditentukan. Contoh: 1 cm= 5 C untuk memudahkan graf diplot.

Untuk mewakili bulan pula, paksi mendatar dibahagikan kepada 12 bulan dan dinamakan dengan 12 bulan tersebut. Merujuk kepada jadual, poinpoin nilai suhu ditanda di atas graf dengan menggunakan titik () atau tanda x.

Setelah semua poin ditanda, poin-poin tersebut ditanda untuk membentuk satu garisan Graf yang telah dilukis kemudian perlu dilengkapkan dengan tajuk

Jadual 1.1: Min suhu bulanan Kuantan, Pahang 1998


BULAN

J 26

F 26

M 27

A 28

M 29

J 28

J 28

O 27

S 27

O 27

N 26

D 26

MIN SUHU (C)

Jadual 1.2: Hujan Tahunan Sandakan 2001


BULAN

HUJAN( mm)

120 100 80

100 120 150 180 200 250 300 350 300

KERJA RUMAH
Buku teks-halaman 31 dan 32 (latihan 1 dan 2)

Anda mungkin juga menyukai