Anda di halaman 1dari 6

CONTOH FORMAT KERTAS KERJA

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KERTAS KERJA NAMA PROGRAM

TARIKH : 01 JANUARI 2010

TEMPAT : DEWAN SITC UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ANJURAN: KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT PENGURUSAN KOKURIKULUM UKT 1301 DENGAN KERJASAMA:

PUSAT KOKURIKULUM 1.0 TUJUAN Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapatkan pertimbangan dan sumbangan kewangan daripada Pusat Kokurikulum dengan tujuan berikut: 1.1 Untuk mendapatkan kelulusan program termasuk bantuan kewangan dari Pengarah Pusat Kokurikulum. 2.0 PENGENALAN Program ini adalah berdasarkan keperihatinan pihak mahasiswa terhadap perkaraperkara berikut: 2.1 2.3 Latar belakang program yang akan dijalankan. 2.2 Menghuraikan kepentingan jika perlu melibatkan pihak luar. Nyatakan pihak yang akan bekerjasama (jika ada) 3.0 OBJEKTIF 3.1 Nyatakan objektif/tujuan yang hendak dicapai. 3.2 Memberikan huraian okjektif yang mantap dan jelas maksudnya serta tidak melerat-lerat. 3.3 Ada hubungkait dengan matlamat program, jika sekiranya bekerjasama dengan pihak luar. 4.0 JUSTIFIKASI Memberikan penjelasan mengenai keperluan untuk mengadakan program.

5.0 TARIKH, HARI DAN TEMPAT PROGRAM Tarikh Hari Tempat : ....................................... : ....................................... : .......................................

(Nyatakan justifikasi jika ingin mengadakan program di luar kampus) 6.0 SENARAI TETAMU KEHORMAT DAN PERASMI PROGRAM Senaraikan nama TETAMU KEHORMAT dan nyatakan nama PERASMI ( jika orangnya berbeza ) 7.0 SENARAI PENCERAMAH Sila berikan maklumat lengkap mengenai setiap orang penceramah yang dicadang 8.0 KUMPULAN SASARAN/PESERTA 8.1 Nyatakan siapa peserta program(sama ada pelajar/kakitangan/ masyarakat luar atau antarabangsa dan jumlahmya) 8.2 Berikan justifikasi (mengapa mereka dipilih) 8.3 Sertakan maklumat lengkap peserta

9.0 TENTATIF PROGRAM Sediakan cadangan tentatif yang akan dilaksanakan dari awal hingga akhir program termasuk aturcara perasmian dan penutup. Nyatakan juga masa, tempat, nama penceramah dan tajuk penceramah. 10.0 SENARAI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA DAN SENARAI TUGAS Sediakan senarai nama penuh Ahli Jawatankuasa berserta nombor matrik dan jawatan yang disandang serta peranan dan tugasnya. 10.2 10.3 Bagi melincinkan aktiviti/projek setiap ajk di atas boleh melantik ahli jawatankuasa kecil masing-masing. Semua jawatan dan ajk yang ditetapkan adalah kekal untuk digunakan bagi setiap urusan surat menyurat. 11.0 ANGGARAN KEWANGAN Nyatakan secara terperinci dan logik anggaran pendapatan dan perbelanjaan program dan diperincikan mengikut butir-butir perbelanjaan. Nyatakan jumlah pembiayaan yang diperlukan: 11.1 Pendapatan 11.2 Perbelanjaan 11.3 Sumbangan 12.0 KEPERLUAN PERALATAN Senarai keperluan-jika ada 13.0 PENUTUP Nyatakan ucapan terima kasih dan memohon untuk pertimbangan dan kelulusan

10.1

14.0 TANDATANGAN Sila sediakan ruang tandatangan nama penuh serta jawatan penyedia kertas kerja, disemak oleh Tenaga Pengajar, diperakukan oleh Penyelaras, dan diluluskan oleh Pengarah Pusat Kokurikulum.

PERHATIAN: Bagi program/aktiviti yang melibatkan kerjasama daripada persatuan/kelab, kertas kerja untuk kelulusan aktiviti dan peruntukan kewangan harus disediakan oleh pelajar kursus kokurikulum dan bukan daripada ahli jawatankuasa persatuan/kelab lain atau instruktur kokurikulum.

Contoh: Disediakan oleh: Setiausaha, Nama Program. Nama Kursus Kokurikulum

Berkredit ........................................ ( Disemak oleh: Tenaga Pengajar Nama Kursus Kokurikulum Berkredit ........................................ ( Diperakuka n oleh: Penyelaras Pusat Kokurikulum ........................................ ( Diluluskan oleh: Pengarah, Pusat Kokurikulum. Universiti Pendidikan Sultan Idris ........................................................ ( ) ) ) ) tel no.