REKOD EVIDENS SEKOLAH: GRAND CONT.

KELAS: 1 R MATA PELAJARAN: MATEMATIK NAMA GURU PENTAKSIR: EN MURID

BIL. 1

EVIDENS B1D1E1 - Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta.

2

B1D1E2 - Mengenalpasti pecahan, nombor bercampur, pecahan wajar dan pecahan tak wajar.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN - Guru menyebut satu nombor bulat dan meminta pelajar membilang nombor yang seterusnya. - Cth: 20, 21, 22, 23,……. - Guru menulis digit 0-9 di atas papan putih dan memanggil pelajar secara rawak untuk menulis suatu nombor, kemudian menyebut nombor tersebut. - Cth :35, 78, 108, 2357 - Guru menulis satu set nombor dan meminta pelajar mengelaskan senarai nombor kepada pecahan nombor bercampur, pecahan tak wajar dan pecahan wajar. - Cth : 2, 54, ,

CATATAN

, 2 , 3.4

@ guru menunjukkan kad imbasan yang mempunyai nombor-nombor tertentu yang meminta pelajar menyebut nombor tersebut. @ guru menyebut suatu nombor dan pelajar menulis nombor tersebut. Cth : 3 , , 3 B1D1E3 - Menyebut dan menulis integer - Guru memberi suatu integer dan meminta pelajar menyebut integer tersebut dan menulis integer tersebut di papan putih dan meminta semua pelajar menyebut semula integer tersebut. - Guru menulis satu nombor dan kemudian meminta

4

B2D1E1 - Kenal pasti nilai tempat dan nilai

digit nombor bulat sehingga juta

pelajar menyebut nombor tersebut. - Cth: 3785, 46 897 - guru gariskan digit dan meminta pelajar menyatakan nilai tempat bagi digit tersebut. - Guru mengarahkan pelajar untuk menulis set nombor 1 20 dalam buku masingmasing. - kemudian guru meminta pelajar pangkah no 1 dan bulatkan nombor 2 kemudian menyuruh pelajar memangkah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan nombor 2, bulatkan nombor 3 dan pangkah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan nombor 3 dan seterusnya….hasilnya guru menerangkan nombor yang dibulat tadi adalah nombor perdana kerana ia hanya boleh dibahagi dengan nombor 1 dan nombor dirinya sendiri. - Guru memilih pelajar secara rawak untuk membaca sifir 2, 3, 4, 5 - Pelajar yang lain akan menulis jawapan tersebut di papan tulis. - Guru menunjukkan proses pembundaran. - Guru memberi pelajar latihan pembundaran nombor. - Cth : 1. Bundarkan 365 kepada (i) puluh yang terdekat (ii) ratus yang terdekat 2. Bundarkan 41 567 kepada (i) ribu yang terdekat (ii) puluh ribu yang terdekat

5

B2D2E3 - Mengenalpasti ciri-ciri nombor perdana

6

B2D2E4 - Menyenaraikan nombor-nombor bulat

gandaan

7

B3D1E1 - Membundarkan nombor bulat

8

B4D1E1 - Melakukan pengiraan yang melibatkan operasi gabungan termasuk penggunaan kurungan ke atas nombor bulat

9

B5D2E1 - Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan

yang

- Guru menunjukkan proses gabungan operasi mengikut BODMAS. - Guru memberi pelajar latihan gabungan operasi nombor bulat. - Cth : Daud membeli 4 bakul durian. Setiap bakul ada 12 biji durian. Dia dan keluarganya telah makan 6 biji durian, manakala bakinya diberikan sama rata kepada 7 orang jirannya. Berapakah bilangan durian yang diterima oleh setiap jirannya? - Guru menunjuk cara penyelesaian masalah peratusan - Pelajar diminta untuk menjawab satu soalan lain. - Cth: Ali menyimpan RM4000 dalam Bank Q dengan faedah mudah 2% setahun. Berapakah jumlah wang Ali dalam Bank Q selepas tempoh setahun?