Anda di halaman 1dari 2

Kemahiran: Tolak hingga 9 9.

. Tajuk Permainan: Saya Hebat Tolak Peralatan: 1 set kit Saya Hebat Peraturan Permainan 1. Para pemain boleh dalam kumpulan. Namun hanya 2 orang sahaja yang bermain dalam satu masa. Contohnya kumpulan A terdiri daripada Ali. Aling, dan Apau. Kumpulan B terdiri daripada Beji, Baja dan Bani.. Maka pusingan pertama Ali lawan Beji, pusingan ke-2 Aling lawan Baja; begitulah seterusnya. 2. Permainan akan dimulakan dengan hakim/guru mengocok kad-kad nombor jati. 3. Kad-kad nombor jati diedarkan kepada dua orang pemain tadi oleh hakim/guru. 4. Bagi memulakan permainan kedua-dua pemain akan mengeluarkan satu kad dengan serentak. 5. Kedua-dua pemain tadi akan menolak dua nombor yang telah dikeluarkan tadi. Manamana pemain yang menolak dengan betul dan paling cepat akan mendapat markah. 6. Markah yang dipungut ialah mengikut hasil tolak kedua-dua kad tadi yang dijawab dengan betul. 7. Permainan diteruskan sehingga keduadua pemain kehabisan kad di tangan. 8. Pemenang adalah pemain yang dapat mengumpul markah dengan paling tinggi. 9. Selepas habis pusingan pertama, pusingan kedua akan diteruskan oleh ahli kumpulan yang lain. 10. Kumpulan yang menang adalah markah

MATLAMAT Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi SAYA HEBAT TAJUK KIT: lebih menyeronokkan bila sesuatu kemahiran telah dikuasai dan BELAKANG LATAR diikuti dengan pengayaan . Daya ingatan dan pemahaman murid-murid akan berkembang dan Guru boleh menggunakan murid-murid rasa lebih seronok pendekatan rekreasi atau sambil belajar. Maka atas sebab itu permainan matematik dalam untuk menunaikan semua di atas penyelesaian masalah matematik. kit ini dapat menarik minat dan Cara Saya Hebat ini diperkenalkan. Kit Saya Hebat muridserta ini dapat rangsangan memperkembangkan minda muridmengukuhkan lagi kemahiran murid dan seterusnya mereka menghilangkan rasa bosan muridmurid. Di samping itu murid-murid Pendekatan pengajaran guru juga diubah mengisi masa lapang dapat kepada pendekatan boleh konstruktivisme. Penggunaan bahan-bahan konkrit lebih berkesan untuk membimbing dan membina sesuatu konsep kerana dengan cara ini murid berpeluang melibatkan diri secara langsung

Kemahiran: Darab hingga 9 x 9 Tajuk Permainan: Saya Hebat Darab Peralatan: 1 set kit Saya Hebat Peraturan Permainan 1. Bilangan pemain 2 orang sahaja. Namun cara permainan ini boleh dipelbagaikan secara berkumpulan. Contohnya kumpulan A dan kumpulan B. Setiap saringan 2 orang sahaja yang bermain dalam satu masa. 2. Permainan akan dimulakan dengan hakim/guru mengocok kad-kad nombor jati. 3. Kad-kad nombor jati diedarkan kepada pemain tadi oleh hakim/guru. 4. Bagi memulakan permainan, kedua-dua pemain tadi akan mengeluarkan satu kad dengan serentak. 5. Kedua-dua pemain tadi akan memberi jawapan hasil darab dua nombor pada kad yang dikeluarkan tadi. Mana-mana pemain yang memberi jawapan hasil darab dengan betul dan paling cepat akan mendapat markah. 6. Markah yang dipungut ialah mengikut hasil darab yang dijawab dengan betul, markah akan diisi ke dalam boring pemarkahan yang telah disediakan. Contohnya pemain A mengeluarkan kad nombor 8 dan pemain B mengeluarkan kad nombor 5. Pemain A dapat menjawab 40 dengan cepat dan betul, maka markah untuk pemain A ialah 40. Begitulah seterusnya. 7. Permainan diteruskan sehingga keduadua pemain kehabisan kad di tangan. 8. Pemenang adalah pemain yang dapat mengumpul markah paling tinggi. 9. Selepas habis pusingan pertama, pusingan kedua akan diteruskan oleh ahli kumpulan yang lain jika berkumplan atau peserta . Kemahiran:yang lain jika secara individu. Bahagi Sehingga 9 9 . 10. Kumpulan yang menang adalah markah Tajuk Permainan: Saya Hebat Bahagi kumpulan yang terkumpul oleh semua ahli Peralatan: 1 set kit Saya Hebat paling tinggi. Peraturan Permainan 11. Cara pemain 2 hingga 5 orang. individu juga boleh dikendalikan, 1. Bilangan 2. Permainan akan dimulakan dengan hakim/guru mengocok kad-kad nombor jati. 3. Kad-kad nombor jati diedarkan kepada setiap pemain tadi oleh hakim/guru. 4. Pemain yang mempunyai nilai nombor yang paling besar pada sebelah atas akan memulakan permainan. 5. Setelah kad nombor yang diletakan oleh pemain yang memulakan permainan tadi, pemain lain akan mengeluarkan kad nombor yang boleh membahagi nombor kad yang dikeluarkan tadi. Contohnya pemain pertama mengelaurakan kad nombor 9. Maka pemain lain akan mengeluarkan kad nombor 3 dan nombor 1 sahaja. 6. Mana-mana pemain yang tidak mempunyai kad nombor 3 dan kad nombor 1 tidak boleh mengeluarkan kad. 7. Permainan diteruskan dengan pemain yang mengeluarkan kad yang paling besar tadi. Contohnya, pemain A mengeluarkan kad nombor 3 dan pemain B mengeluarkan kad nombor 1, maka pemain A akan memulakan permainan seterusnya. 8. Sekiranya tidak ada mana-mana pemain memiliki mana-mana kad nombor yang dikeluarkan oleh pemain yang memulakan permaian sama ada permulaan atau seterusnya, maka pemain yang sama akan memulakan permainan seterusnya. 9. Pemenang permainan ini ialah mana-mana pemain yang dapat menyimpan kad-kad nombor nilainya yang paling kecil/sedikit. 10. Ini bermaknna borang sudah disediakan.

Kemahiran: Membanding Nilai Nombor. Tajuk Permainan: Saya Lebih Hebat Peralatan: 1 set kit Saya Hebat Peraturan Permainan 1. Bilangan pemain terdiri daripada 2 hingga 5 orang. 2. Permainan akan dimulakan dengan hakim/guru mengocok kad-kad nombor jati. 3. Kad-kad nombor jati diedarkan kepada setiap pemain tadi oleh hakim/guru. 4. Bagi memulakan permainan, para pemain akan mengeluarkan kad yang paling atas Kemahiran:sekali. Tambah Hingga 9 + 9 Mana-mana pemain yang Tajuk Permainan: Saya Hebat Tambah mempunyai nilai yang paling besar akan Peralatan: 1 set kit Saya Hebat memulakan permainan. Peraturan Permainan 5. Pemain yang memulakan permainan akan 1. Para pemain kad yang sudah dipilihnya boleh dalam kumpulan. membuka Namun hanya 2 lain akansahaja yang orang sendiri. Pemain mengeluarkan bermain dalam satu masa. Contohnya kad mereka yang sama warna dengan kad kumpulan A terdiri daripada Ali. Aling, dan yang dikeluarkan oleh pemain pertama Apau. Kumpulan B terdiri daripada Beji, tadi. 6. Baja dan kad yang paling besar pertama akan Antara Bani.. Maka pusingan nilainya Ali lawan Beji, pusinganpada pusingan itu. Maka dikira pemenang ke-2 Aling lawan Baja; begitulah seterusnya. dialah lebih Hebat 2. 7.Permainan akan dengan Pemain yang hebat dimulakan pada pusingan itu akan hakim/guru mengocok kad-kad nombor menyimpan kad-kad tadi, itu sudah dikira jati. sebagai satu kaki.(Bilang kad untuk satu 3. Kad-kad nombor jati diedarkan kepada kaki ialah mengikut jumlah pemain, kalau dua orang pemain oleh hakim/guru. 3 orang pemain, tiga keping kad sebagai 4. Bagi memulakan permainan kedua-dua satu kaki) pemain akan mengeluarkan satu kad 8.dengan serentak. Permainan diteruskan oleh pemain yang dapat memungut tadi 5. Kedua-dua pemain kaki. akan menambah dua nombor yang telah dikeluarkan tadi. 9.Mana-mana pemain yangpemain sudah Sekiranya seseorang menambah memiliki kaki sama dengan jumlah pemain dengan betul dan paling cepat akan maka dia boleh meminta.( Meminta mendapat markah. bermaksud seseorang pemain itu akan 6. Markah yang dipungut ialah mengikut hasil menyusun kadnya (belum membukanya) tambah kedua-dua kad tadi yang dijawab sehingga 5 keping secara tersusun). dengan betul. Pemain lain akan cuba menandingi kad 7. 10. Permainan diteruskan sehingga kedua(meminta) yang disusun di tangan. dua pemain kehabisan kad oleh pemain yang meminta adalah pemain yang 8. Pemenang tadi secara satu-persatu. dapat mengumpul markah dengan paling tinggi. 11. Sehingga semua pemain sudah 9. Selepas habis pusingan pertama, pusingan menandingi setiap kad(meminta) tadi kedua akan pemain yang ahli kumpulan barulah diteruskan oleh meminta tadi membuka persatu. kad-kad nombor tadi satu

12. Di sini kad nombor yang berfungsi sebagai

meminta lebih hebat. Contohnya kad nombor yang meminta ialah kad nombor 2 warna merah. Tetapi pemain yang cuba menandinginya ialah kad nombor 9 warna hitam, maka kad nombor 2 warna merah tadi dikira hebat. pemain juga diwajibkan mengeluarkan kad setiap kali pusingan

OBJEKTIF Objektif utama kit SAYA HEBAT ini dihasilkan adalah untuk mengembangkan dan mengukuhkan lagi konsep operasi asas dalam matematik iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Dalam pengajaran dan pembelajaran emapt operasi di atas kit Saya Hebat ini amat sesuai dan dapat membantu guru untuk mencapai objektifnya. Di samping itu, konsep yang diperkenalkan dalam kit Saya Hebat ini ialah didik hibur yang lebih menjurus kepada aktiviti pengayaan. Ianya juga boleh dijalankan selepas murid-murid menguasai empat operasi asas. Kit Saya Hebat ini boleh digunakan pada waktu lapang atau diakhir sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. SASARAN Sasaran utama kit Saya Hebat ini

13. Setiap