P. 1
Cerita Sunda

Cerita Sunda

|Views: 7|Likes:
Dipublikasikan oleh Ilham Marwah

More info:

Published by: Ilham Marwah on Jul 07, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2012

pdf

text

original

Puluhan murid sakola SDN Unsilster Desa Unsilster Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, nu dina tanggal 20 April 2010

keuna ku gempa. Masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal. Ku sabab sieun gempa deui. Pupuhu lembur didinya ngabewarakeun musibah Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, agung cahya netelakeun aya dua ratus opat puluh dua budak Sakola Dasar nepi ka sakola menengah pertama anu jadi korban gempa. Opat puluh genep urang diantarana nyaeta murid SDN Unsilster anu sakolana deukeut jeung tempat gempa. Maranehna ayena di ajar di tenda darurat. Khusus pikeun kelas genep anu minggu ieu bakal nyanghareupan Ujian Nasional, ti saprak dua minggu katukang maranehna cicing jeung diajar di imah kapala sakola SDN Unsilster. Murid kelas opat SDN Unsilster anu jumlahna tilu belas orang eta ngahaja ditempatkeun didinya, sangkan bisa meunang bingbingan diajar nu enya-enya. Samemeh ujian nasional murid utamana dibekelan pangajaran tambahan pikeun pangajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, jeung Pkn. Unggal poe senen opat puluh genep murid anu diajar ditenda meunang bingbingan ti guru husus anu didatangkeun ti dinas pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Sri Nurhayati, murid kelas opat SDN Unsilster anu diajar di SDN Cibubur, ngebrahkeun yen manehanana kurang ngeunah di sakola nu anyar. Sabab kudu ngabiasakeun deui hirup jeung murid atawa guru sarta lingkungan anu anyar. Kabehanana ayeuna aya saratus dalapan puluh tujuh murid SD jeung opat puluh murid SMP korban gempa anu geus dititipkeun ka sakola-sakola anu deukeut. Pamiarsa, mung sakitu nu kapihatur, Wilujeung patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur….. Amit mungkur..Wasalamu’alaikum Wr.Wb

gancang lumpat rek nyokot buah loa paparin Dewata tea. Sakadang Kuya kacida sugemanana. engke paparon” “Hade. cing tulungan pangalakeun. Manehna indit nepungan Sakadang Monyet. jongjon bae metikan jeung ngadaharan. Ngahaeut ka tengah poe. ulah ngaganggu. tapi hanjakal teu bisa naek.” tembal Sakadang Monyet. Tapi Sakadang Monyet teu malire. tuluy cupak capek. “Nya ari maksa-maksa teuing mah top bae. “ah. Kakara uing mah barang dahar ni’mat kieu. padahal eta teh milik kami?” “Hampura bae atuh nu enggeus-enggeus mah!.Object 1 Object 2 Object 3 21 Dina hiji poe Sakadang Kuya keur neangan kadaharan. kalahkah maledogan ku cangkangna. Sakadang Kuya mah teu dibere sapotong-potong acan. cuplak ceplak.” Sakadang Monyet pihara atoheunna. uing manggih tangkal cau nu buahna geus asak. metikan cau hiji-hiji bari ditungtut dihakanan. sing karunya ka uing ku hayang ngasaan buah loa paparin Dewata!” omongna deui lengas lengis. jejeritan awahing ku lada jeung panas. kapan bareto ge maneh teu mere cau ka kami. atuh bati cumeplak we neureuyan ciduh. sesakeun keur kami saparona. “Sakadang Monyet. Sakadang Kuya pohara nyerieunana.tuh cokot deukeut tangkal caringin itu!” tapi ulah dibeakeun kabeh. cara nu geus barang dahar geunah. Ditanya ku Sakadang Monyet. ngunek-ngunek hayang males. manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak. menta tulung. Ari beak…. maneh teh keur ngahadar naon? Cik uing menta!” Tembal Sakadang Kuya. ketembongna bangun aramis pisan. tuluy naek. nepi ka beak. Lantaran tabeatna hawek jeung sarakah manehna embung nyesakeun. uing lapar pisan. Adug lajer. “Di mana?” Tuluy maranehna arindit babarengan ka tempat tangkal cau tea. tapi ti isuk mula tacan manggih nanaon. di tengah jalan raus raus bae didahar. Biwirna dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. Kabeh dibawa lumpat.” “Cing ngasaan saeutik.“ Sakadang Monyet lumah lameh menta ngarah dipikarunya. “Keur naon make mere ka maneh. uing teh keur ngeunah ngadahar buah loa paparin ti Dewata. . “Sakadang Kuya. Dina hiji poe Sakadang Kuya indit ka kebon Juru tani. Ngala genep nu galede. mana bagian uing? Kapan geus jangji paparon” ceuk Sakadang Kuya ngagorowok. Sakadang Monyet. Kulantaran kitu. lantaran geus bisa males kanyeri hatena bareto. tuluy manehna bebeja ka Sakadang Monyet. tapi kumaha da teu bisa naek. Omongna “Sakadang Monyet. warnana bareureum. ngala cabe nu geus arasak.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->