Anda di halaman 1dari 6

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN

SK SERI GELIGA

PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN (PSK)


SK SERI GELIGA KEMAMAN.

1.0 PENDAHULUAN

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan(PSK) –


merupakan loncatan untuk mengembangkan potensi dan kemahiran boleh guna
pelajar di samping memanfaatkan masa pelajar di peringkat sekolah rendah
dalam membentuk sahsiah terpuju dan berketrampilan.PSK memainkan peranan
penting untuk melahirkan murid yang kreatif dan berkemahiran dalam bidang
pengamalan budaya kerja yang baik dan selamat serta boleh mengurus diri
dengan lebih sempurna dan berupaya menjadi penyumbang pembangunan
insan yang terbaik. Peranan awal yang diimplemenkan ialah memastikan proses
pengajaran dan pembelajaran berlangsung mengikut sukatan yang telah
ditetapkan dan selaras dengan rancangan tahunan. Semua guru dalam panitia
ini memikul tanggungjawab untuk memperkasakan prestasi pelajar dalam aspek
akademik, kemahiran dan sahsiah.

2.0 CARTA ORGANISASI

GURU BESAR
EN OMOR BIN DRAMAN

PEN. KANAN KURIKULUM


TN HJ MD IDRIS BIN MUDA

KETUA PANITIA
ZAKARIA BIN TAHIR

SETIAUSAHA MATA PELAJARAN


ANITA BT NAWI

Ahli Jawatan Kuasa Panitia


Pend. Sivik & Kewarganegaraan
3.0 VISI PANITIA
1
PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
SK SERI GELIGA

Ketrampilan dan kompetensi bertahap secara inkrimental.

4.0 MISI PANITIA

Mewujudkan persekitaran kondusif harmoni untuk menghasilkan pelajar yang


trampil dan kompeten dalam akademik dan kerjaya melalui pengurusan yang
fleksibel terpimpin.

a. Tugas : Mewujudkan persekitaran yang kondusif harmoni.


b. Sasaran : Pelajar yang trampil dan kompeten dalam akademik dan
Sahsiah
c. Imej : Pengurusan panitia yang fleksibel terpimpin.

5.0 ANALISIS SWOT

5.1 ANALISIS DALAMAN


5.1.1 KEKUATAN
Panitia PSK mempunyai guru yang merupakan tenaga pengajar yang terlatih
dengan kursus yang berjadual mengikut tahap dan aliran. Kemahiran dan teknik
yang terdapat dalam modul pembelajaran dan pengajaran telah dikuasai dengan
baik oleh guru. Selain itu guru di bawah panitia ini mempunyai pengalaman
dalam pengajaran yang berkesan. Ini memberi nilai tambah kepada keyakinan
guru dan kepercayaan pelajar terhadap abiliti guru.

5.1.2 KELEMAHAN
Walaubagaimanapun, kekuatan ini dikaburi dengan beberapa kekurangan dalam
aspek kemahiran yang releven dengan kemudahan bahan bantu mengajar yang
lebih efektif dan fleksibel. Ada guru-guru yang tidak menyertai sesi kursus juga
mengajar PSK yang memungkinkan pencapaian kepada tahap yang
dihalatujukan tidak dapat dicapai dengan lebih berkesan.

5.1.3 PELUANG
2
PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
SK SERI GELIGA
Keperluan kemahiran dalam aliran pendidikan masa kini menyuntik minat kepada
pelajar mengikuti mata pelajaran ini. Mereka melihat dan dibimbing bahawa
kemahiran yang dipelajari dalam modul boleh dijadikan asas berdikari pada
masa akan datang. Ini menyumbang kepada kehadiran yang baik kepada pelajar
yang mempunyai minat dan dapat membentuk sahsiah yang lebih hebat.

5.1.4 ANCAMAN

Sungguhpun demikian, keadaan persekitaran pencacatkan impak positif ini.


Pelajar yang kurang pertahanan dalaman akan mudah terpedaya dengan
desakan luar yang menjadi penyumbang kepada peningkatan masalah disiplin.
Selain itu, ia dilihat sebagai ancaman kepada keberkesanan P&P.

6 PERANCANGAN STRATEGIK

JANGKA TINDAK
BIL PROGRAM MATLAMAT SASARAN KOS
MASA AN
• Rancangan Pengajaran
Tahunan dan Format
Rancangan Harian
• Takwim Panitia Semua ahli KP PSK
Mesyuarat
1 Panitia Jan 08
panitia 1 • Jadual waktu pengajaran
PSK S/U PSK
guru
• Perbelanjaan pentaksiran
• Format pentaksiran
-Feb
• Pencerapan -April
• Pencerapan P&P Guru mata PK 1
2 Pencerapan -Julai
pelajaran KP PSK
• Pencerapan pentaksiran -Sept

• Analisis item
Mesyuarat Semua ahli KP PSK
3 • Audit silibus Mei
panitia 2 Panitia S/U PSK
• Audit pentaksiran

6.1 PENINGKATAN AKADEMIK (KURIKULUM)

3
PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
SK SERI GELIGA

JANGKA TINDAK
BIL PROGRAM MATLAMAT SASARAN KOS
MASA AN
• Menjalankan sesi latihan Mac-
Program
September
KEPAK menjawab secara bertahap dan
Pelajar T4 1 kali
1 (Kelas berfokus. Guru MP
dan T5 seminggu
Peningkatan • Menjalankan sesi ulangkaji 2 jam 1 kali
Akademik) secara bertahap dan berfokus kelas
Mac –
• Memberi peluang pelajar September
Projek STING berbincang dan bertukar Sebulan
Pelajar T4,
2 (Study In pendapat sekali 4 Guru MP
T5 & T6
Group) • Menjimatkan masa ulangkaji waktu
pelajar dalam
kelas
• Meningkatkan pencapaian
pelajar Pelajar
• Mengenalpasti kelemahan dan kumpulan
Program Sepanjang
3 memperbaiki kelemahan prestsi Guru MP
bantufaham tahun
• Pengkhususan terhadap rendah
kelemahan pelajar

• Ujian pendek berkala pelbagai


Kuiz Sepantas bab (10 minit Permulaan/akhir Pelajar T4 2 kali
4 P&P) Guru MP
Memori & T5 sebulan
• Latihan harian(bab semasa)
• Menyiapkan kerja projek yang
Projek
5 berkualiti. 10 jam
Kewarganegar T4, T5, T6 Guru MP
• Menyiapkan laporan projek setahun
aan
dengan sempurna

6.2 PROGRAM KHAS PANITIA

JANGKA TINDAK
BIL PROGRAM MATLAMAT SASARAN KOS
MASA AN
• Mendedahkan pelajar dengan
teknik menjawab dengan tepat KP PSK
Bengkel Teknik Pelajar T4
1 • Merancang persediaan yang Keperluan
Menjawab T5
perlu dihadapi dalam menjawab UBK
soalan.
• Melahirkan pelajar yang kreatif, KP PSK
Projek berkemahiran. Pelajar T4 Sepanjang
2 S/U PSK
Kompeten • Membuka peluang kepada pelajar & T5 Tahun
Guru MP
agar dapat berdikari
• Membentuk pelajar yang
Sambutan berpatriotik. Pelajar T4 Guru MP
3 1 Bulan
Kemerdekaan • Melahirkan pelajar yang peka & T5 UBK
dengan sejarah Negara.
• Apikasi teori dan amali kepada
suasana sebenar Pelajar T4 KP PSK
4 Hari PSK 1 hari
• Pamer hasil kerja / projek & T5 Guru MP
kewarganegaraan kepada umum
4
PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
SK SERI GELIGA

6.3 PERKEMBANGAN STAFF

JANGKA TINDAK
BIL PROGRAM MATLAMAT SASARAN KOS
MASA AN
Sehari
Latihan
•Meningkatkan kemahiran guru Semua ahli
pada
KP PSK
1 dengan teknik dan skill yang Panitia
Dalaman hujung
diperlukan semasa P&P PSK S/U PSK
minggu
•Menjurus kepada pedagogi
Kursus Guru mata Sehari KP PSK
2 dateknik menjawab soalan
Dalaman pelajaran S/U PSK
efektif

7 CARTA GANTT (PERANCANGAN STRATEGIK)

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV
KEKERAPAN
BIL AKTIVITI
SEPANJANG TAHUN
01 Program KEPAK
Program STING
02 SETIAP KALI HABIS SATU TEMA
(Study in Group)
SEPANJANG TAHUN
03 Program BantuFaham
KENAL PASTI DAN PERBAIKI KELEMAHAN
10 MINIT PERMULAAN / AKHIR PELAJARAN
04 Kuiz Sepantas Memori
10 JAM SETAHUN – WAKTU YANG SESUAI MENGIKUT GURU
05 Projek Kewarganegaraan
MATA PELAJARAN

8 PENILAIAN DAN KAWALAN MUTU

8.1 Soalan-soalan ujian dan peperiksaan


8.2 Borang pencerapan
- Buku Rekod Mengajar
- Pengajaran dan Pembelajaran
- Pentaksiran
- Evidens
8.3 Rekod Penyemakan Buku Latihan Pelajar
8.4 Rekod Penghantaran Buku Nota Pelajar

9 PENUTUP

Ketrampilan dan kompetensi bertahap secara inkrimental-kecapaian visi ini


banyak bergantung kepada kebolehlaksanaan program-program yang telah
dirancang. Penambahbaikan akan sentiasa diimplemen agar terus seiring
dengan visi SKSG Gemilang 2010.

5
PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
SK SERI GELIGA

Disediakan oleh;

___________________
( ZAKARIA BIN TAHIR )
Ketua Panitia,
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan,
Sekolah Kebangsaan Seri Geliga Kemaman,
24000 Kemaman.

Disahkan oleh;

_______________________
( EN OMOR BIN DRAMAN )
Guru Besar,
SK. Seri Geliga Kemaman,
24000 Kemaman.

Anda mungkin juga menyukai