Anda di halaman 1dari 52

AUDIO

dan
VIDEO
1

AUDIO
2

Menurut Steinmetz dan rakan (1995), audio/bunyi

adalah fenomena fizikal yang dihasilkan oleh getaran objek.


Audio ialah gelombang bunyi yang boleh ditafsir

oleh telinga manusia.


Ia biasa diintegrasikan ke dalam produksi multimedia

sebagai muzik latar, kesan bunyi khas dan suara latar.

KONSEP AUDIO
3

Sesuatu tekanan udara diwakili oleh kepadatan

molekul bagi udara.


Apabila objek bergerak, ia mengganggu susun atur

molekul-molekul dan menyebabkan kepadatannya berubah.


Oleh itu, audio/bunyi disebarkan oleh getaran udara di

sekeliling kita dan dikenali sebagai gelombang bunyi.

BENTUK AUDIO
4

Audio Analog
Dihasilkan

dari getaran udara.

Audio Digital
Bunyi

analog perlu ditukarkan kepada bentuk digital untuk difahami oleh komputer.

FORMAT AUDIO
5

Audio Interchange File Format(AIFF dan AIF)


Digunakan

pada sistem komputer jenis Macintosh,

IBM, Amiga dan Silicon Graphics


Menampung

pelbagai jenis saiz sampel pelbagai

aras (sehingga 32 bit)

FORMAT AUDIO
6

Sound (SND)
Mula

diperkenalkan oleh Apple


sesuai digunakan bagi audio yang

Hanya

mempunyai saiz sampel 8 bit

FORMAT AUDIO
7

Resource Interchange File Format (RIFF)


Diperkenalkan

oleh Microsoft

Mengandungi

pelbagai jenis data termasuklah gelombang dan juga MIDI

FORMAT AUDIO
8

Wave (WAV)
Format

yang paling meluas digunakan dan disokong sepenuhnya oleh sistem pengoperasian Windows. oleh syarikat Microsoft dan mampu menyokong rakaman dengan saiz sampel setinggi 8 bit dan 16 bit.

Dibangunkan

FORMAT AUDIO
9

Musical Instrument Digital Interface

(MID,MDI,MFF)
Format

yang diterima pakai di seluruh dunia Bertujuan menyimpan audio dari jenis MIDI Data MIDI bukanlah disimpan dalam bentuk audio atau bunyi sebenar tetapi dalam bentuk nota muzik Contoh: bunyi dari piano.

FORMAT AUDIO
10

MPEG Level 3 (MP3)


Motion

Picture Expert Group Popular untuk tujuan penyaluran muzik melalui internet Mempunyai teknik pemadatan fail yang baik

Audio.wav 45mb

Audio.mp3 4mb

PERISIAN AUDIO
11

Diperlukan untuk penghasilan audio yang lebih baik

dengan kesan-kesan audio khas yang lebih menarik.


Perisian mengedit audio:

Sound Forge COOL Edit Pro Gold Wave PROSONIQ SonicWORK Samplitude Studi

Sound Forge
12

COOL Edit Pro


13

Gold Wave
14

PROSONIQ SonicWORK
15

Samplitude Studi
16

17

Perisian tambahan yang khusus seperti Real Player,

Winamp dan sebagainya diperlukan untuk memainkan audio tersebut.

KELEBIHAN AUDIO
18

Memastikan maklumat penting dapat disampaikan.


Mendengar

lebih senang dari membaca

Mempunyai keupayaan yang unik Mempertingkatkan tarikan multimedia. Menjadikan video dan animasi lebih nyata dan

dikenangi.

KEKURANGAN AUDIO
19

Keberkesanannya akan hilang jika overused.

Memerlukan peralatan khas untuk menghasilkan

produk berkualiti.
Memerlukan kos yang tinggi untuk dihasilkan.

PERANAN AUDIO DALAM MULTIMEDIA


20

Memberi amaran dan peringatan

Muzik latar
Kesan bunyi Penceritaan Menyampaikan maklumat yang tidak dapat dibekalkan

oleh medium lain.

VIDEO
21

DEFINISI VIDEO
22

Video ialah kombinasi audio dan siri bingkai imej

dalam bentuk digital secara selari yang berasaskan masa.


Media digital yang menunjukkan susunan atau

urutan gambar-gambar pegun yang memberikan kita suatu ilusi (Agnew dan Kellerman (1997)
Menyediakan kaedah penyaluran informasi yang amat

menarik dan hidup.

BENTUK VIDEO
23

Video Analog Setiap bingkai atau frame video diwakili oleh signal elektrik yang tidak menentu dan dikenali sebagai gelombang analog. Format awal Video Komposit yang mempunyai ciri-ciri video yang asas. Sering mengalami masalah seperti kecairan warna, gambar yang kurang jelas dan kejatuhan kualiti apabila disimpan lama.

BENTUK VIDEO
24

Video Digital
Teknologi

yang digunakan untuk menggantikan masalah-masalah dalam video analog.

VIDEO ANALOG VS VIDEO DIGITAL


25

VIDEO ANALOG
Terdiri daripada video atau

VIDEO DIGITAL
Terdiri daripada imej-imej yang

turutan imej yang dihasilkan oleh gelombang analog yang berterusan


Kad pendigital video

mempunyai nilai diskret (digital penduaan 0 dan 1)

diperlukan untuk mengimport video analog ke komputer


Gambar dalam video analog

Imej digital yang terdiri

daripada piksel atau elemen gambar.


Gambar dalam video kurang

boleh dibesarkan atau diubah tanpa menjejaskan kualiti imejnya

berkualiti kerana terdiri daripada piksel

KELEBIHAN VIDEO DIGITAL


26

Video digital akan disimpan seperti fail komputer yang

lain. Ini membenarkan arahan seperti salinan, memotong dan menampal dilaksanakan.
Dengan menggunakan sistem komputer dan perisian,

sesebuah video itu mudah diedit dan diubahsuai turutan video.


Kebanyakan perisian video tidak memerlukan

perkakasan istimewa untuk dimain semula.

KELEBIHAN VIDEO DIGITAL


27

Kualiti rakaman semula hampir sama atau menyamai

kualiti video asal.


Video boleh dipindahkan melalui rangkaian komputer

serta melalui sistem mel elektronik.


Menyediakan kemudahan capaian secara rawak di

mana-mana bahagian video.

KEKURANGAN VIDEO DIGITAL


28

Memerlukan sistem komputer yang laju. Memerlukan peralatan storan yang besar.
1

saat video berkualiti tinggi dan bersaiz penuh skrin = 27mb sebelum melalui proses pemadatan.

Masalah cetak rompak


Mudah

dibuat salinan dan kualiti video hampir menyamai kualiti video asal.

KEKURANGAN VIDEO DIGITAL


29

Memerlukan kadar pemindahan data yang agak tinggi

dan tempoh masa yang agak panjang bagi tujuan pemadatan fail dan kerja-kerja pemprosesan yang lain.
Kualiti video digital lebih rendah berbanding video

analog atas faktor kekangan dari sudut saiz fail yang besar.
Memerlukan pengetahuan dalam menghasilkan video.

FORMAT VIDEO
30

QuickTime

Format fail video yang utama bagi tujuan penyaluran video menerusi internet. Masa untuk proses pindah, terima dan kualiti video (bagi tujuan mainsemula) boleh diubah mengikut julat yang diinginkan oleh pengguna. Saiz skrin yang lebih kecil dan frame rate yang rendah perlu dipilih bagi memastikan ianya boleh dipindah atau diterima.

FORMAT VIDEO
31

MPEG (Motion Picture Experts Group)

Kualiti klip video yang lebih baik dapat dihasilkan tanpa memerlukan ruang storan yang terlalu besar. Ini kerana, algorithma pemadatan fail yang digunakan oleh MPEG jauh lebih baik berbanding dengan QuickTime.

Vivi Active Video Real Video Stream Cam

PERISIAN VIDEO
32

Perisian-perisian bagi tujuan pengubahsuaian dan pendigitalan video sering digunakan bersamasama dengan set kad pendigital video :

Adobe Premiere Ulead Media Studio Windows Movie Marker dan sebagainya

Adobe Premiere
33

Ulead Media Studio


34

Windows Movie Marker


35

PERISIAN VIDEO
36

Antara ciri-ciri yang boleh dilakukan oleh perisianperisian video ialah :

Membentuk kesan khas animasi atau kesan khas transasi. Melakukan proses Superimposing titles dan seterusnya membentuk animasi bagi elemen tersebut. Memasukkan unsur-unsur kesan istimewa seperti twisting, zooming, rotating dan distorting. Menyamakan audio dengan video.

PROSES PENGHASILAN VIDEO


37

Penghasilan video memerlukan beberapa komponen

asas :
KOMPONEN ASAS
SISTEM KOMPUTER PERIBADI

SUMBER VIDEO

WARNA

JANGKA MASA

1. SISTEM KOMPUTER PERIBADI


38

Diperlukan untuk merekod dan menghasilkan video

digital
Memerlukan komputer yang efisien dan berkuasa

2. SUMBER VIDEO
39

Contoh sumber video:

Perakam kaset Video Hi-fi Beta Cam Camcoders Camera Laser

Pastikan sumber video dalam

keadaan yang bersih dan jelas.

3. WARNA
40

Kualiti video turut bergantung pada kualiti atau jumlah

warna yang digunakan bagi setiap imej.


Resolusi atau kedalaman warna merujuk kepada

jumlah warna yang akan dipaparkan oleh skrin.


Komputer menggunakan format warna RGB,

sementara video menggunakan banyak format.(YUV)

41

Cth : resolusi warna RGB 8 bit/piksel(256 warna)

YUV = 7 bit, 4:1:1 (sekitar 2juta warna)


Klip video hitam dan putih mengambil ruang storan

yang kecil.

4. JANGKA MASA
42

Jangka masa klip video digital boleh menambahkan

dan mengurangkan saiz fail. Lebih lama jangka masa diambil, lebih besar saiz fail.
Contohnya; bagi suatu klip video yang panjangnya 1

saat dengan ciri-ciri berikut:


Frame Rate = 15 fps Saiz imej = 320 x 240 Kedalaman warna = 24 bit Akan mempunyai saiz fail sebanyak 3.5 mb

PROSES PENGHASILAN VIDEO


43

3 Fasa dalam aktiviti produksi digital video:

Praproduksi

Produksi

Pasca Produksi

Fasa Praproduksi
44

Pra

Produksi merupakan fasa perencanaan / perancangan.


peringkat persiapan sebelum memulakan proses produksi.

Merupakan

Contoh:

membuat senarai rakaman dan perancangan jadual kerja.

Fasa Praproduksi
45

Tujuan pra produksi adalah mempersiapkan segalanya agar proses produksi dapat berjalan sesuai dengan konsep serta dapat menghasilkan suatu projek digital video yang dikehendaki.
Elemen-elemen penting dalam fasa ini adalah :
1.
2.

3.
4.

Menyediakan outline/skrip Papan cerita Shooting Board Rencana Anggaran Biaya

Fasa Produksi
46

Melibatkan beberapa aktiviti dan bermula dengan proses merakam berdasarkan skrip/storyboard yang dirancang. Seperti :

lighting/pencahayaan, blocking (dimana dan bagaimana aktor atau subjek kita bergerak), shooting (bagaimana pergerakan kamera dan dari sudut mana scene kita dilihat).

Fasa Pasca Produksi


47

Melibatkan

proses kerja yang dilakukan selepas

rakaman.
Melibatkan

proses penyuntingan: memotong, menyalin dan menyusun video, menambah kesan khas kesan bunyi/suara, serta teks tajuk dan grafik. projek video yang telah siap boleh disebar kepada umum menerusi media.

Akhirnya,

48

KELEBIHAN PENGGUNAAN VIDEO


49

Menawan hati pengguna. Meningkatkan daya ingatan pengguna. Dapat menerangkan aksi fizikal dan perhubungan

kompleks.
Dapat bergabung dengan media lain.
Membentuk kemahiran dengan lebih pantas dan berkesan. Menjimatkan masa, tenaga dan perbelanjaan.

KELEMAHAN PENGGUNAAN VIDEO


50

Memerlukan kos yang tinggi untuk proses

pembangunan video.
Memerlukan ingatan dan storan yang banyak. Peralatan khas untuk penghasilan dan tontonan. Tidak boleh menerangkan konsep abstrak.

PERANAN VIDEO DALAM MULTIMEDIA


51

Maklumat lebih realistik Mampu merangsang pelbagai deria Memudahkan proses pengulangan

Meningkatkan keberkesanan proses P & P


Mampu mengubah sikap dan mengubah emosi

KESIMPULAN
52

Teknologi audio dan video semakin berkembang dan semakin mudah dihasilkan. Namun dalam membangunkan sesebuah aplikasi multimedia, banyak perkara perlu diambil kira. Sekiranya elemen audio dan video digunakan dengan sebaiknya, aplikasi multimedia yang baik dan berkesan berjaya dihasilkan.