Anda di halaman 1dari 1

KEW.

PS-13
LAPORAN KEDUDUKAN STOK TAHUN 2010. (Tatacara Pengurusan Stor 33)

KEMENTERIAN/JABATAN KATEGORI STOR

: :
KEDUDUKAN STOK SEDIA ADA BILANGAN STOK (i ) JUMLAH NILAI STOK (RM) (a ) PEMBELIAN BILANGAN STOK (ii) JUMLAH NILAI STOK (RM) (b ) PENGELUARAN BILANGAN STOK (iii) JUMLAH NILAI STOK (RM) (c ) STOK SEMASA BILANGAN STOK (i + ii)-(iii) 100 150 180 100 300 730 7,500 10,300 6,000 20,800 44,600 50 20 20 120 JUMLAH NILAI STOK (RM) d=(a+b)-( C ) 5,000.00 2,500.00 1,200.00 1,200.00 8,400.00 2.00 5.57 5.00 4.33 6.66 KADAR PUSING STOK c/(a+d)/2

TAHUN SEMASA

Baki Bawa Hadapan


SUKU TAHUN PERTAMA SUKU TAHUN KEDUA SUKU TAHUN KETIGA SUKU TAHUN KEEMPAT NILAI TAHUNAN 100 50 20 20 5,000 2,500 1,200 1,200

BAKI STOK AKHIR TAHUN 2009 100 150 100 400 750 5,000 9,000 6,000 28,000 48,000

KADAR PUSINGAN STOK TAHUNAN ADALAH :

Disediakan Oleh:

Diperakukan oleh::

(Tandatangan Pegawai Stor)

(Tandatangan Pegawai Aset)

Nama: Jawatan: Tarikh: Cop Kementerian/Jabatan:

Nama: Jawatan: Tarikh: Cop Kementerian/Jabatan: