Anda di halaman 1dari 2

TATACARA PELUPUSAN BUKU-BUKU SPBT

1. Gunakan Borang KEW.PA-17. (Borang bersaiz A4) 2. Isikan maklumat berpandukan contoh yang diberi, juga dari keterangan dibawah pada ruang-ruang berkenaan: Cop sekolah, catatkan zon dan no. telefon. Ruang Bahagian Catatkan kod sekolah dan nama sekolah Keterangan Aset Catatkan judul buku Unit Kosongkan Kuantiti Kuantiti buku yang dilupus Tarikh Pembelian Rujuk imbois Tempoh Diguna/Disimpan Rujuk tarikh pembelian Harga Perolehan Catat harga seunit Jumlah Formula Nilai Semasa Kosongkan kedua-dua ruangan Nyatakan Keadaan Aset Dengan Jelas Catatkan samada: i. Keadaan fizikal buku adalah buruk dan rosak. ii. Buku kerja yang dipakai terus iii. Perubahan sukatan pelajaran / bahasa pengantar / ejaan l) Syor Kaedah Pelupusan dan Justifikasi Biarkan seperti sedia ada. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 3. Sediakan 7 salinan/set, dengan muka surat dan bilangan yang berturutan. (Tandatangan hidup di setiap salinan/set) 4. Hantar 6 salinan/set ke JPWPKL dengan surat iringan bertajuk MEMOHON KELULUSAN PELUPUSAN BUKU TEKS SPBT. Salinan/set ke 7 disimpan dalam fail sekolah. 5. Setelah lulus : 5 salinan/set KEW.PA-17 dipulangkan ke sekolah oleh JPWPKL beserta surat kelulusan. 6. Pelupusan akan dikutip oleh kontraktor. Sekolah Sediakan: 5 salinan borang KEW .PA-19 (Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan) b) 5 salinan borang BLS/PSPBT (Pengakuan Penyerahan Bahan-Bahan Pelupusan SPBT). c) 5 salinan KEW.PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan) untuk pelupusan buku-buku Agama Islam sahaja) a) 7. Setelah buku diambil oleh kontraktor, sekolah kembalikan ke JPWPKL:

a) Borang KEW.PA-17 4 sekolah). b) Borang KEW.PA-18 4 sekolah). c) Borang KEW.PA-19 4 sekolah). d) Borang BLS/PSBT 4 sekolah).

salinan (salinan ke 5 simpan di salinan (salinan ke 5 simpan di salinan (salinan ke 5 simpan di salinan(salinan ke 5 disimpan di