Anda di halaman 1dari 3

Tarikh: 27 Jun 2012

Masa: 8.45-9.45 pagi (60 minit)

Tahun: 2

Jumlah Murid: 35 orang

Matapelajaran: Matematik

Tajuk: Nombor Bulat

Subtajuk: Penolakan dalam lingkungan 1000

Standard kandung:

Murid dibimbing untuk menolak sebarang nombor dua digit dengan dua digit tanpa mengumpul semula dalam bentuk ayat dan bentuk lazim.

Standard Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran, murid berupaya untuk: 1. Menolak sebarang nombor dua digit dengan dua digit tanpa mengumpul semula dalam bentuk ayat. . 2. Mengeluarkan bilangan pembilang yang hendak ditolak dengan betul. 3. Menulis dan menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk ayat dan bentuk lazim dengan semuanya betul.

Pengetahuan sedia ada: 1. Murid sudah mengenal simbol tolak. 2. Murid boleh menolak dalam lingkungan 10 tanpa mengumpul semula. 3. Murid boleh menolak sebarang nombor satu digit dengan dua digit tanpa mengumpul semula. Kemahiran Berfikir: 1. Mensintesis: murid dapat menggabungkan idea-idea mengira menggunakan bahan konkrit untuk mendapatkan jawapan. 2. Menilai: murid membuat pertimbangan dalam memilih bahan-bahan yang sesuai dalam operasi tolak. 3. Menjana idea: murid mengemuka idea untuk menolak dua nombor tanpa mengumpul semula.

Nilai Murni: Ketekunan, kesungguhan Bahan Bantu Mengajar:

Kad nombor Pembilang Puzzle Matematik

Langkah Set Induksi (5 minit)

Isi Pelajaran Menyusun turutan nombor dari besar ke kecil *Mengulangkaji pelajaran lepas Contoh: 18 - 0

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru memberikan kad-kad nombor kepada pelajar. Guru meminta murid agar murid menyusun kadkad nombor tersebut mengikut tertib menurun. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran iaitu penolakan yang melibatkan nilai menjadi semakin kecil/berkurangan. Guru menunjukkan pada murid cara meletakkan pembilang pada kad nilai tempat. Murid bersama-sama mengikut apa-apa yang ditunjukkan oleh guru. Murid mengeluarkan pembilang yang tidak diperlukan untuk mendapatkan jawapan. 35 24 = 11 32 11 = 21 43 22 = 21 45 21 = 24 Murid dibimbing oleh guru untuk menyelesaikan soalan-soalan tersebut.

Catatan BBM: Kad nombor

Langkah 1 ( 20 minit)

Menolak nombor 2-digit dan nombor 2-digit; menggunakan bahan konkrit. * Guru menunjukkan pengiraan menggunakan pembilang dengan meletakkan pada nilai tempat yang disediakan. * 29 16 = 13

BBM: - Pembilang kayu chopstik - Kad nilai tempat KBKK: Menjana idea, menilai Nilai: Ketekunan

Langkah 2 ( 15 minit)

Menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk ayat kepada bentuk lazim 29 15 = 14 bentuk lazim

Pengajaran kepada didedahkan 2 15 = 14 2 - 1 9 5

Guru memberikan beberapa soalan kepada murid dalam bentuk ayat. Guru menunjukkan cara menyelesaikan operasi tolak daripada bentuk ayat kepada bentuk lazim. Murid dibimbing menyelesaikan operasi tolak daripada bentuk ayat kepada bentuk lazim. Murid menyelesaikan soalan yang telah diberikan oleh guru.menggunakan garis nombor mendapatkan jawapan dengan bimbingan guru. 35 23 = 25 13 = 45 21 = 44 22 = Guru menyediakan soalan-soalan yang dilekatkan pada kepingan puzzle. Murid mnyelesaikan soalan pada kepingan puzzle dengan membuat pengiraan dalam bentuk lazim di atas kertas. Setelah memperoleh jawapan, murid mencari jawapan kepada soalan dengan melengkapkan papan puzzle yang berisi jawapan. Guru merumus mengenai dipelajari pada hari ini. apa yang telah

BBM: Papan putih kecil KBKK: Menjana idea, menilai

Nilai: Ketekunann

Langkah 3 ( 10 minit)

Pengukuhan - Permainan puzzle matematik. 14 25 15 11 34 18 23 24 14

Teknik: Latih tubi BBM: Papan puzzle KBKK: Menjana idea, Nilai: kesungguhan

Penutup ( 2 minit )

Penutup Kognitif * Guru memberi soalan tambahan sebagai pengukuhan

Anda mungkin juga menyukai