REKAP KUISIONER

Jumlah kader Jumlah masyarakat Jumlah stakeholder

:2 : 19 + 2 :

KADER a. Seputar Tugas dan Tanggung Jawab Kader No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. A I B I I I C D E Ket.

II II I I I II I

I I A: dekat rumah I II II I

I

b. Penyelenggaraan Posyandu No. 1. 2. A II II B C D E Ket.

12. 4. 6. 14. A I II II B I I Lain-lain: C D E F Ket. I I I I Timbangan: I Microtoa: I Dacin: Pita LiLA: I Lain-lain: Lain-lain: I E: disimpan dalam kamar khusus II I I Timbangan: II II Dacin: II Microtoa: Pita LiLA: Lain-lain: A: 1 buah. 2. 15. 4. 1. 2. Tempat penyelenggaraan No. timbangan bayi II c. 3.3. I A II I Lain-lain: I E: masyarakat B C D E Ket. 13. Monev No. 10. 11. 9. d. 1. 5. 3. 8. . 7.

I II I II Lain-lain: . 6. 5.4. 7.

1. 1. IIII I IIII Lain-lain: II b. kurang tau. Pembiayaan No. 6.000. 5. 7. 2. 10. 6. 11.MASYARAKAT a. I A IIII IIII IIII III IIII I B I IIII I I IIII IIII IIII III tidak punya uang IIII IIII IIII I I IIII IIII IIII I IIII IIII IIII I Lain-lain: 2 minggu 1x Rp50. 4. 2. 9. 8. 9. 3. 7. .. Rp1. Waktu No.C D E F G H Ket. 5. 8. A IIII IIII IIII IIII I IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII I II IIII III IIII III IIII IIII IIII II IIII B I IIII II IIII IIII IIII IIII I IIII IIII III IIII I I IIII IIII IIII III C D E F Ket.. 3.000. 4.

5. 11. 12. metlin d. 1. A IIII IIII IIII IIII II II IIII III I IIII I IIII IIII IIII I IIII III B C D E Ket. 15. A IIII IIII IIII IIII IIII I IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII I IIII IIII IIII Timbangan: IIII IIII IIII I B III II I I C D E Ket. 13. Penyelenggaraan Posyandu No. 1. 3. I IIII II IIII III IIII IIII I IIII IIII IIII IIII IIII I III I I II II III Lain-lain: IIII I Lain-lain: I II Lain-lain: c. 4. 2. 4. 2.10. 14. Tempat Penyelenggaraan No. 5. 6. IIII II Lain-lain: II E: masyarakat . Microtoa: IIII Dacin: IIII I Pita LiLA: IIII Lain-lain: I E: alat pengukur TB. 7. lingkar kepala. 3. 16.

IIII IIII IIII IIII I III IIII I IIII II . 7.6.