Anda di halaman 1dari 29

Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan

(untuk murid sekolah Malaysia)

Latar Belakang

SEGAK diilhamkan oleh KPM pada tahun 2005. PPK telah membina satu bateri ujian kecergasan fizikal berasaskan norma Malaysia untuk murid sekolah rendah dan menengah. Kertas cadangan SEGAK telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat (JKP) Bil. 4/2006 dan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP) Ke-187.

Keputusan Mesyuarat

SEGAK digunakan untuk murid Thn. 4 Tkn. 5. Norma kecergasan fizikal murid diwujudkan. SEGAK dimaklumkan dalam mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP). Sijil SEGAK dikeluarkan oleh sekolah dan diiktiraf oleh LPM. PPK boleh memohon wang peruntukan one-off untuk membeli dan membekalkan peralatan SEGAK ke sekolah.

JKP
(bil. 4/2006)

Ujian
Kecergasan

Ujian Daya Ketahanan Asas (UDTA) usaha Bahagian Sekolah, KPM Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (UKJK) usaha Kementerian Belia & Sukan Ujian kecergasan binaan JPN

Sedia Ada

Kebanyakan ujian kecergasan menggunakan norma dari AS

Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan

Dirujuk daripada Presidents Challenge, Euro Fit. Dan YMCA Fitness Testing.
Bateri ujian SEGAK adalah sama seperti ujian kecergasan Kementerian Kesihatan untuk orang dewasa.

Matlamat

Murid sentiasa peka, berpengetahuan tentang kecergasan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkat dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal yang optimum.

Objektif

Mengukur dan merekod tahap kecergasan fizikal. Menganalisis dan mentafsir kecergasan fizikal. Mengetahui tahap kecergasan kendiri. Merancang dan melakukan tindakan susulan. Mencapai tahap kecergasan yang diiktiraf.

Komponen Kecergasan

Komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu:


Komposisi badan Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot

Kekuatan otot
Kelenturan (fleksibiliti)

Item Bateri Ujian

Indeks Jisim Badan Naik Turun Bangku Tekan Tubi Ringkuk Tubi Separa Jangkauan Melunjur

Indeks Jisim Badan

Murid dikehendaki menimbang berat badan dalam ukuran kilogram dan mengukur ketinggian dalam meter. Kira indeks jisim badan berdasarkan formula berikut:
Indeks Jisim Badan = Berat badan (kg) Tinggi (m) x Tinggi (m)

Norma Komposisi Berat Badan Murid Perempuan (Rujukan: National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion 2000)

Umur (Tahun) 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kurang berat <14.8 <14.0 <14.4 <14.8 <15.3 <15.8 <16.3 <16.8 <17.3

Normal 14.8 - 19.2 14.0 - 19.9 14.4 - 20.8 14.8 - 21.6 15.3 - 22.5 15.8 - 23.2 16.3 - 24.0 16.8 - 24.5 17.3 - 25.2

Berisiko Berat Berlebihan >19.2 - 21.8 >19.9 - 22.9 >20.8 - 24.0 >21.6 - 25.2 >22.5 - 26.2 >23.2 - 27.2 >24.0 - 28.0 >24.5 - 28.8 >25.2 - 29.6

Berat berlebihan >21.8 >22.9 >24.0 >25.2 >26.2 >27.2 >28.0 >28.8 >29.6

Naik Turun Bangku

(mengukur daya tahan kardiovaskular)

Tekan Tubi

(mengukur daya tahan dan


kekuatan otot)

Tekan tubi untuk murid lelaki

Tekan tubi ubah suai untuk murid perempuan

Tekan Tubi

(mengukur daya tahan dan


kekuatan otot)

Tekan Tubi

(mengukur daya tahan dan


kekuatan otot)

Ringkuk Tubi Separa

(mengukur daya tahan & kekuatan otot)

Sedia

Ringkuk

Kedudukan Asal

Kiraan Satu Ulangan Lakuan

Jangkauan Melunjur

(mengukur kelenturan/fleksibiliti)

Sedia

Jangkau

Rehat

PERALATAN UJIAN SEGAK

1. Alat jangkauan melunjur 2. Bangku ketinggian 30.5 cm 3. Radio CD 4. Rakaman metronom 96 detik seminit dan 50 detik seminit 5. Span 6. Jam randik 7. Tilam senaman (jika permukaan lantai licin atau terlalu kasar)

NORMA SEGAK (10 tahun)


LELAKI 10 TAHUN A B C
102-125
9-12 11-14 25-31

D
126-148
7-8 8-10 19-24

NAIK TURUN BANGKU


TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR

79 ke bawah
15 ke atas 18 ke atas 37 ke atas

80-101
13-14 15-17 32-36

149 ke atas
6 ke bawah 7 ke bawah 18 ke bawah

PEREMPUAN 10 TAHUN A NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 84 ke bawah 21 ke atas 18 ke atas 35 ke atas B 85-108 17-20 15-17 30-34 C 109-133 13-16 11-14 24-29 D 134-158 9-12 8-10 18-23 E 159 ke atas 8 ke bawah 7 ke bawah 17 ke bawah

NORMA SEGAK (11 tahun)


LELAKI 11 TAHUN A NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR PEREMPUAN 11 TAHUN A NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 86 ke bawah 21 ke atas 18 ke atas 36 ke atas B 111-87 17-20 15-17 31-35 C 112-136 13-16 11-14 25-30 D 137-161 9-12 8-10 19-24 E 162 8 ke bawah 7 ke bawah 18 ke bawah 78 ke bawah 16 ke atas 19 ke atas 39 ke atas B 79-101 13-15 16-18 32-38 C 102-124 9-12 12-15 25-31 D 125-147 7-8 8-11 18-24 E 148 ke atas 6 ke bawah 7 ke bawah 17 ke bawah

NORMA SEGAK (12 tahun)


LELAKI 12 TAHUN
A B C D E

NAIK TURUN BANGKU


TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR

77 ke bawah
18 ke atas 20 ke atas 39 ke atas

78-100
15-17 16-19 32-38

101-123
11-14 12-15 25-31

124-146
8-10 8-11 19-24

147 ke atas
7 ke bawah 7 ke bawah 18 ke bawah

PEREMPUAN 12 TAHUN
A NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 83 ke bawah 21 ke atas 18 ke atas 38 ke atas B 84-107 18-20 15-17 32-37 C 108-132 13-17 11-14 25-31 D 133-156 9-12 8-10 20-24 E 157 ke atas 8 ke bawah 7 ke bawah 19 ke bawah

NORMA SEGAK (13 tahun)


LELAKI 13 TAHUN
A NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI 76 ke bawah 25 ke atas B 77-98 21-24 C 99-121 15-20 D 122-143 11-14 E 144 ke atas 10 ke bawah

RINGKUK TUBI SEPARA


JANGKAUAN MELUNJUR

21 ke atas
42 ke atas

17-20
34-41

13-16
25-33

9-12
16-24

8 ke bawah
15 ke bawah

PEREMPUAN 13 TAHUN
A B C D E

NAIK TURUN BANGKU


TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR

82 ke bawah
22 ke atas 19 ke atas 39 ke atas

83-106
18-21 16-18 33-38

107-130
13-17 11-15 26-32

131-154
9-12 8-10 20-25

155 ke atas
8 ke bawah 7 ke bawah 19 ke bawah

NORMA SEGAK (14 tahun)


LELAKI 14 TAHUN
A NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 76 ke bawah 27 ke atas 22 ke atas 44 ke atas B 98-77 22-26 18-21 35-43 C 99-121 17-21 13-17 26-34 D 122-143 12-16 9-12 17-25 E 144 ke atas 11 ke bawah 8 ke bawah 16 ke bawah

PEREMPUAN 14 TAHUN
A NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 81 ke bawah 22 ke atas 19 ke atas 39 ke atas B 82-104 19-21 16-18 33-38 C 105-128 14-18 11-15 27-32 D 129-152 10-13 8-10 21-26 E 153 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 20 ke bawah

NORMA SEGAK (15 tahun)


LELAKI 15 TAHUN
A NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 75 ke bawah 30 ke atas 23 ke atas 46 ke atas B 76-97 24-29 19-22 37-45 C 98-120 18-23 14-18 27-36 D 121-142 13-17 10-13 17-26 E 143 ke atas 12 ke bawah 9 ke bawah 16 ke bawah

PEREMPUAN 15 TAHUN
A NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 80 ke bawah 23 ke atas 19 ke atas 40 ke atas B 81-104 19-22 16-18 34-39 C 105-128 14-18 11-15 27-33 D 129-151 10-13 8-10 21-26 E 152 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 20 ke bawah

NORMA SEGAK (16 tahun)


LELAKI 16 TAHUN
A NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 74 ke bawah 30 ke atas 23 ke atas 47 ke atas B 75-96 25-29 19-22 37-46 C 97-119 19-24 14-18 27-36 D 120-140 13-18 10-13 17-26 E 141 ke atas 12 ke bawah 9 ke bawah 16 ke bawah

PEREMPUAN 16 TAHUN
A NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 78 ke bawah 23 ke atas 19 ke atas 41 ke atas B 79-100 19-22 16-18 35-40 C 101-124 14-18 11-15 28-34 D 125-146 10-13 8-10 21-27 E 147 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 20 ke bawah

NORMA SEGAK (17 tahun)


LELAKI 17 TAHUN
5 NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 70 ke bawah 31 ke atas 23 ke atas 48 ke atas 4 71-91 26-30 19-22 38-47 3 92-112 19-25 14-18 27-37 2 113-133 14-18 10-13 17-26 1 134 ke atas 13 ke bawah 9 ke bawah 16 ke bawah

PEREMPUAN 17 TAHUN
A NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI 75 ke bawah 24 ke atas B 76-97 20-23 C 98-120 15-19 D 121-142 10-14 E 143 ke atas 9 ke bawah

RINGKUK TUBI SEPARA


JANGKAUAN MELUNJUR

19 ke atas
41 ke atas

16-18
35-40

12-15
28-34

8-11
22-27

7 ke bawah
21 ke bawah

KEPUTUSAN KESELURUHAN Skala markah keseluruhan 4 ujian untuk menentukan tahap kecergasan bagi tujuan pemarkahan
JUMLAH SKOR KESELURUHAN GRED PENCAPAIAN PENYATAAN

18 - 20 MARKAH

EMAS/ 5 BINTANG

SYABAS, ANDA TELAH BERJAYA MENCAPAI TAHAP KECERGASAN YANG CEMERLANG


TAHNIAH, ANDA TELAH BERJAYA MENCAPAI TAHAP KECERGASAN YANG BAIK ANDA TELAH MENCAPAI TAHAP KECERGASAN MEMUASKAN ANDA PERLU BERI PERHATIAN UNTUK MENINGKATKAN TAHAPKECERGASAN KESELURUHAN

15 - 17 MARKAH

PERAK/ 4 BINTANG

12 - 14 MARKAH 8 - 11 MARKAH

C D

GANGSA/ 3 BINTANG KURANG CERGAS

4 HINGGA 7 MARKAH

PERLU TINGKATKAN KECERGASAN

ANDA PERLU BERI PERHATIAN KEPADA ASPEK KECERGASAN UNTUK MENGELAKKAN RISIKO PENYAKIT HIPOKINETIK

UJI RINTIS

Dilaksanakan pada 1 17 Ogos 2006.


Melibatkan 84 buah sekolah rendah dan 100 buah sekolah menengah. Melibatkan murid dari Thn 4 hingga Tkn 5

KRONOLOGI SEGAK

2005 2006

Kertas cadangan SEGAK Uji rintis SEGAK di 184 sekolah melibatkan 8416 murid sekolah harian Pembinaan norma SEGAK berdasarkan data 10609 murid.

2007

Uji rintis SEGAK pada 1390 murid sekolah harian.


Uji rintis SEGAK pada 803 orang murid sekolah sukan Malaysia

2008 Pelaksanaan SEGAK di


sekolah rendah dan menengah seluruh Malaysia