Anda di halaman 1dari 48

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PENGAJARAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT
DAN KOMUNIKASI
(SJKT)
TAHUN 3
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011


Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

HALAMAN

MS Word

13

19

25

2 x 3

29

33

37

MS PowerPoint

MS Excel

E-mel


()
3
1

2.0, 5.0

2.1, 5.1

(Ms Word)
,
.
.
.

60 (2 )

,
.
,
.

1. MS Word
.
2.
3. MS Power Point
4. .

1. .
2.
.
3.
.

1. MS Word- .

2.
3.
4.
5.
6.
7.

.
.
.
.
.
.

.
x
x MS Word
x
x .
x Format Paragraph - .
x Centered- Ok- .
x Justified- Ok- .


:
1.
2.
3.
4.

20102011


(MS WORDS)


(BULLETS AND NUMBERING)

:
TMK

TMK

20102011

2.0

2.1

::

(Ms
Word)
,

(Bullets and Numbering) .

.
,
,
.

,
(Poster)
.
(Bullets and Numbering)
.

60 (2 )

1.

Bullets and Numbering


A4
.
2. Bullets and Numbering
.
: , ,

(Bullets
and Numbering)
.
:


.
6

20102011

1. (Bullets and
Numbering)
.
2.
(Bullets and Numbering)
.

3. Microsoft
Word-

,
:
a. Bullets-
b. Numbering-
4. .
5. .
6.


Bullets and Numbering ,


.


PERATURAN MAKMAL KOMPUTER
Anda perlu:
Jaga kebersihan makmal
Jangan makan dalam makmal.
Tutup elektrik apabila keluar dari makmal.

20102011

SELAMAT DATANG KE RESTORAN PAK ABU

MENU
MAKANAN:
x NASI GORENG - RM4.00
x NASI KERABU - RM 4.00
x MEE GORENG
- RM3.50
x MEE REBUS
- RM4.50
x BIHUN GORENG - RM 3.50
x BIHUN HAILAM RM4.00
MINUMAN:
x TEH O
x TEH AIS
x KOPI O
x KOPI AIS
x MILO PANAS
x MILO AIS
x NESCAFE PANAS
x NESCAFE AIS

20102011

Window Media Player- .

10

20102011

20102011

() .

Format- .

Bullets and Numbering-


Bulleted


OK-

() .

Format- .

Bullets and Numbering-


Numbered

OK-

11

Draf 09/04/2012(MS POWERPOINT)

13

Draf 09/04/2012

2.0

2.2

,
.
MS
PowerPoint .

60 : ( 2 )

1. .
2. .

:
:
1.
.
2. my picture
.
3.
.

1.

.
2.
.
3.
.
4. My picture
.
5.
.
14

Draf 09/04/2012

6. .
7. view show .
8. MS PowerPoint
.
9.
.


:
1. .
2.
3.
4.

15

: ...........................................................................

: ...........................................................................

5. .

4. .

Draf 09042012

: ..................................

3.

1.
.
2.
.

, , .

2.2

( / ) .

2.0

: 1) 2) 3)

16

Draf 09042012


:
: ...................................................................
: ....................................

.

SlideShow-CustomAnimation-

Slide Show-View Show-

Insert-Picture-From File-

Add Effect

Click to add title

17

09/04/2012(MS POWERPOINT)

19

09/04/2012

2.0,7.0

2.3,7.1

,
.
(fitur)
.

60 : ( 2 )

1.
.
2. .

(features)
.

1. .
2.

3. , .
4.
.

1.
.
2. ,

.
3.
.
4.
.
5.

.

20

09/04/2012

6. view show- .
7.
.


:
1. .
2. , .

21

: ...........................................................................

: ...........................................................................

09/04/2012

: .............................................

, , .

7.1

2.3

.
()

( / ) .

2.0

.
7.0

: 1) 2) 3)
22

09/04/2012

: ...................................................................
: ....................................
:
.
:
1.
.
2.
:
x .
x 8
.
x
x .
3.
.

23

09/04/2012

(MS POWERPOINT)

3

25

09/04/2012

2.0

2.4

,
.

.
,

.

60 : ( 2 )

1.
2.
3.

1. .
2.

1.
2.
3.
4.
5.


:
1. , .
2.
3. .

26

: ...........................................................................

2.4

2.0

: 1) 2) 3)

( / ) .

27

5. .

4. .

3.

1.

2. .

( / )
.
1
2
3

: .............................................

, , .

: ...........................................................................

09/04/2012

DRAF080311(MS EXCEL)
2 x 3

29

DRAF09/04/2012

2.0, 3.0

.2.5, 3.1

, (MS Excel)
2 x 3
(Autosum)
.,
.
.
60 (2 )


, (MS

,
.

Excel)

1. .
2.
.
3. , (Print Preview)
4. ,

.

1. 2 x 3
.
2.
.
3.
.
4. ,
.
5. ,
.
6. ,
(bentang).

30

DRAF09/04/2012


.
1) 2 x 3 .
2) .
3) .

1.
(MS Excel) .

31

12/04/2011

33

25/03/2011

::

7.0

::

7.1

,
.
. ,

.

::

60 (2 )

1.
.

1.
.
2. ,

/
.
3. My Document-
IBU HAIWAN
.

1.
:
(M
MS Excel) (M
MS
PowerPoint)
.
2. (M
MS Excel)
(M
MS PowerPoint) (Link)
.
3. IBU HAIWAN .
4. (M
MS PowerPoint )
.
5. (M
MS Excel)
.
6. (MS PowerPoint)
MS Excel

34

25/03/2011
.
7. MS Excel MS
PowerPoint
.
:
:
- (M
MS PowerPoint) .
- .
- (M
MS PowerPoint)
(M
MS Excel) .
- (M
MS Excel) (M
MS
PowerPoint) .
- .

::

::

(M
MS PowerPoint)
.
MS Excel .

35

25/03/2011


3
: .
: _______________________________

: _______________

7.1.

7.1


.

, ,
:
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .

36

( )

10032011

37

10032011

1.0 4.0

1.2, 4.1 4.2

60 (2 )

1. My Picture .
2. .
3. .


.
:
1. .
2.
.
3. My Picture


.
4.
.
. Hotmail 12


.
5.

()

38

10032011

.
6.
.
7. Internet Eksplorer (IE) -
.
8.

.
http://www.bbc.co.uk/webwise/courses/internetbasics/lessons/email-with-dick-and-harry

1:
1. .


.
.


?
2. .
3.

, (
).
(attachment
file) ,
.

:
. .
. You Tube
.
2:
1.
.
2. (akaun emel) . My Picture-
.
3. .
4.
39

10032011
.
5. .

:
.

.
:..

40

Anda mungkin juga menyukai