KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

“A N T A S A R I”

Alamat Jalan A.Yani Km. 4,5 Telp. (0511) 3253939 Banjarmasin 70235
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH IAIN ANTASARI BANJARMASIN
Nomor : 44 Tahun 2012
Tentang
KELULUSAN PESERTA PLPG ANGKATAN X
SERTIFIKASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM/GURU MADRASAH
DALAM JABATAN TAHUN 2012
PADA LPTK RAYON 11 IAIN ANTASARI BANJARMASIN
Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, setelah:
Menimbang
: a. Bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu tahapan kegiatan sertifikasi guru yang
diamanahkan kepada LPTK Rayon 11 IAIN Antasari, maka dipandang perlu menetapkan Hasil
Kelulusan Peserta PLPG Angkatan X pada Kegiatan Sertifikasi Guru Agama Islam/Guru
Madrasah dalam Jabatan tahun 2012.
b. Bahwa peserta yang namanya tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini dipandang
memenuhi syarat sebagai guru profesional.
Mengingat

:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
Memperhatikan

:

UURI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
UURI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan
Kompetensi Pendidik;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan;
Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional
No. 075/P/2011 tentang Perguruan Tinggi
Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Agama/Bidang Studi Agama;
Surat Edaran Bersama Sekretaris Jendral Departemen Agama dan Direktur Jendral Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Nomor
SJ/DJ.I/Kp.02/1569/2007 –4823/F/SE/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Penyelenggaraan
Sertifikasi Guru;
Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Tahun 2012

Hasil Rapat Panitia Sertifikasi Guru LPTK Rayon 11 tanggal 6 Juli 2012.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama

:
:

Kedua

:

Ketiga

:

Menetapkan hasil kelulusan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Sertifikasi Guru Agama dalam
Jabatan Angkatan X tahun 2012 pada LPTK Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin.
Peserta PLPG yang dinyatakan lulus akan diproses Sertifikat Pendidik, dan mendapatkan hak
sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan; berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
: Banjarmasin
Pada tanggal
: 7 Juli 2012
Dekan/Ketua LPTK Rayon 11,

Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd
NIP. 19690730 199503 1 004
Tembusan disampaikan kepada yth.:
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah di Jakarta
3. Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI di Jakarta
4. Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur

50 98.00 75.00 96.05 94.00 91.42 90.72 87.00 73. Hafsah Mun'im Mutammimah Fitriah AH.44 88.67 89.75 97.77 85.22 86.75 85.00 81.25 95.00 91.35 89.30 90.28 88.00 98.40 87.50 73.50 95.25 98.07 86.00 96.ABDUL RONI ASAL SEKOLAH MTs N SELAT MAN Balikpapan MA Raadhiyatan Mardhiyyah Putra MTsN Muara Teweh MA PPKP Ribathul Khail MI Darutta'lim MAS ANNUR MIN Bereng Bengkel MTs Al-Azhar MIS Imaduddin MTsS Al Muhajirin Antang MAS Thalabul Irsyad MTsN Muara Ancalong MTsS Al-Muhajir MTs DDI MIN Lubuk Ranggan MI Al Istiqomah MTsS Darul Ulum MI SCM MTsN.25 93.Pd.00 71.75 92.00 95.00 81.90 88.50 96.00 89.75 91.75 98.10 91. S.67 86.60 85.00 75.75 93.01 88.75 95.77 85.50 96.63 85.50 98. Menty.00 77.25 91.00 77.00 90.50 74.17 90.00 83.00 73.52 84.03 85.00 77.92 85.90 86.Pd Tugimah Yuliani Nurliana.48 87.25 90.Hilir Selatan MIN Kereng Bangkirai MAN BULIK MI NOOR HUDA MIS MANARUL HUDA MIS Al Ikhlas Long Kali MIS Nahdlatussalam MI.00 78.50 92.83 94.10 82.20 86.53 86.47 89.Hj Hasannudin Anang Isil Mawaddah Jamilatunnur Hj.50 72.50 87.00 75.00 93.80 81.25 98.50 88.00 97. Sudahri Thabrani Husnaini Halim Hadiatunnur Mohd.50 80.75 92.90 90.00 75.00 75. Darul Ulum MTs NAHDLATUSSALAM MTsS Jamiyatul Washliyah MAS Sirajul Huda KAB/ KOTA Kapuas Balikpapan Balikpapan Barito Utara Kutai Kertanegara Balikpapan Kapuas Palangkaraya Samarinda Kotawaringin Timur Kapuas Kapuas Kutai Timur Katingan Bontang Kotawaringin Timur Kutai Kertanegara Palangkaraya Balikpapan Kotawaringin Timur Berau Murung Raya Kutai Barat Pulang Pisau Barito Utara Paser Paser Samarinda Kotawaringin Timur Palangkaraya Lamandau Kapuas Kapuas Paser Kapuas Palangkaraya Kapuas Kapuas Kapuas SUT 79.50 78.75 93.75 87.50 90.00 74.35 93.S.50 90.75 90.19 87. Yahya Siti Ruaida Mardjulin Siti Abdah Saripuddin Mulyadi Basri Rusdiah Esti Muniartini Saprani.00 77.37 85. URUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 NOMOR PESERTA 12140123720031 12166123520009 12166123620027 12140323720007 12160223620022 12166123520028 12140123720022 12146023620007 12166023620028 12140423720005 12140123720096 12140123720104 12161023620003 12140623720003 12166323520001 12140423720010 12160223620001 12146023520014 12166102820033 12140423720007 12160323520025 12141223720002 12160923620003 12141123620005 12140323720005 12160123520012 12160123620002 12166023620029 12140423620017 12146002820022 12140923720003 12140123720065 12140102820059 12160123520009 12140123720072 12146023620010 12140123720047 12140123720105 12140123720067 NAMA PESERTA ARBAINSYAH Khoirul Anam Siddeh Moh.00 76.40 90.59 LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS .47 88.23 86.68 92.Ag H.50 90.I Rohana ZAINAL ARIFIN Rusmiati NAJMI Hariyani H.Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua LPTK Rayon 11 Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin No: 44 Tahun 2012 Tentang Hasil Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Angkatan X Sertifikasi Guru Agama/Bidang Studi Agama Dalam Jabatan pada LPTK Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin DAFTAR NILAI AKHIR KELULUSAN PADA PLPG ANGKATAN X SERTIFIKASI GURU AGAMA DALAM JABATAN TAHUN 2012 LPTK FAKULTAS TARBIYAH IAIN ANTASARI BANJARMASIN NO.00 92.17 90.15 86.00 74.25 93.25 92.75 95.00 79.17 90.97 89.53 89.75 86.75 92.25 92.57 89.35 90.65 93.51 86.00 95.17 90.25 97.00 96.00 SAK KET 90.87 86.00 77.47 90.00 74.00 SS 98.08 86.70 85.10 83.39 85.50 95.Hilir Selatan MA Raadhiyatan Mardhiyyah Putri MAN Puruk Cahu MTS Negeri Melak MIN Bahaur MTs Istiqamah MTs Negeri Muara Komam MTs Negeri Tanah Grogot MTs Al-Misra MTsN.95 84.00 73.25 97.90 85.50 98.00 77.00 89.75 97.00 92.25 88. Menty.98 90.74 88.25 93.08 86.00 93.00 96.25 95.78 85.50 90.50 91.50 93.08 89.00 78.89 85.75 97.80 87.31 87.50 93. Ainun Naim Zatlaniah Nur Hasan Niar ARBAINSYAH.75 91.25 86.25 98.37 SP 93.08 91.00 77.75 92.42 88.75 96.48 88.50 90.25 97.75 92.75 98.88 87.74 87.00 79.00 97.44 86.53 87.50 91.25 92.48 88.00 86.75 91.23 88.75 85.75 96.25 95.00 93.75 97.00 88.50 89.61 85.70 77.00 79.90 86.75 88.17 91.41 90.75 95.50 77.00 80.27 83.47 85.00 90.91 91.50 89.MUHAMMADNOR SITI AISAH.00 84.33 90.37 87.92 89.30 93.75 97.50 93.87 87.73 85.75 87.00 79.17 93.Ag.00 70.25 90.68 87. S.00 88.64 86.50 93.50 85.67 86.42 89.50 NILAI PLPG SUP HW 94.75 95.M.57 91.

00 77.75 95.00 83. S.75 96.25 96. S.40 86.75 95.00 64.00 62.28 85.40 86.25 83.65 82. As Dahni Hajnah Sri Wahyu Anggraini Sunar Muliani Ismansyah ABD RAHMAN AZIZ NURYANTO MIN SELAT HULU MIN Tanjung Redeb MIS Nurul Iman MTsN Ampah MA Sabilal Muhtadin MI Al khairaat 009 MTsN Kahayan Hilir MTs Hidayatullah Bahaur MTsN 1 MA Al-Khairaat Nunukan MIS Kiyai Gede MTs Sabilarrasyad MAN Selat Tengah MIS NAHDLATUSSALAM MI Nurul Huda MIS NURUL HIKMAH MIS PKP KUALA KAPUAS MIS INTISYARUL ISLAM MIS Islamiyah MIN Ampah MIS NURUL HIKMAH MI Al-Azhar MIS DARUL ULUM.00 81.00 93.00 95.60 83.20 80.85 84.17 87.00 98.50 88. Fathul Jannah MTs Al.15 83.00 69.17 91.50 76.00 83.92 84.18 84.02 84.22 85.00 81.10 83.70 85.75 96.95 89.50 86.00 93.00 79.00 72.75 97.05 93.50 93.80 86.00 69.00 82.17 87.00 72.73 84.00 69.50 93.00 78.40 90.06 91.15 90.50 88.75 93.75 98.47 83.45 85.75 85.00 78.86 83. S.07 83.14 83.00 70. RB MTs Nurul Hidayah MI Asysyahadah MIS PKP KUALA KAPUAS Kapuas Berau Barito Utara Barito Timur Samarinda Bulungan Pulang Pisau Pulang Pisau Balikpapan Nunukan Kotawaringin Barat Kutai Kertanegara Kapuas Kapuas Paser Kapuas Kapuas Kapuas Barito Utara Barito Timur Kapuas Samarinda Kapuas Pulang Pisau Balikpapan Kapuas MI As'adiyah Santan Tengah Kutai Kertanegara MA Hidayatul Mustaqim MTs Sulaiman Yasin MI Darul Mukmin MTs.00 74.40 77.25 91.99 82.00 93.50 72.05 81.75 92.75 78.25 88.89 89.25 85.72 85.I Adawiyah RAHMADI Bibit Bahriati Risna AGUS SISWADI Sudarmi Hamzah Zaini Yusniansyah H.50 85.50 90.75 90.42 85.48 88.75 97.00 73.50 85.60 83. Abdurrahman.91 81.50 86.25 95.50 75.50 98.55 87.52 82. Syarbaini Masriana Ahmad Bone Ibrahim.40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 12140102820056 12160323620001 12140323720006 12141323720003 12166023520022 12160423520003 12141123520007 12141123520008 12166123620001 12160823620003 12140502820003 12160223520002 12140123720013 12140102820055 12160123620004 12140102820064 12140102820046 12140102820057 12140323720003 12141323720002 12140102820063 12166023620026 12140102820045 12141123520006 12166102120006 12140102820053 12160223520019 12166123620014 12166023620006 12140723620002 12146023620005 12166023620018 12160223520023 12166023620002 12141123520026 12141123520017 12140102820080 12140102820048 HAMDAH Islay Suriadi Rasuna Mulyadi Nurmiati H.Arsyadi MTs Al Istiqomah MTs Al.75 95.45 87.00 87.Ag RUSNAWATI.Pd.25 91.60 88.75 92.65 90.79 83.25 90.00 88.00 67.75 90.50 75.00 98.00 83.Ag Saiful Ahmad MUJTABA.02 89.75 85.50 84.31 85.94 82.00 76.73 84.00 97.50 90.00 80.55 82.50 74.00 86.30 81.40 89.85 86.50 78.65 82.93 90.50 98.23 90.73 88.25 96.27 87.25 98.75 92.25 92.00 69.25 96.50 90.79 82.79 84.00 84.25 87.25 93.75 90.75 92.07 85.75 97.00 93.00 77.25 96.58 86.25 96.75 90.50 91.50 91.00 90.61 82.75 90.25 76.90 84.59 82.65 82.00 92.05 84.05 79.45 87.25 95.00 65.75 91.65 85.00 74.25 91.66 84.15 77.18 83.90 90.00 69.90 86.20 89.00 75.00 70.75 91.00 88.00 60.75 91. S. B Siti Syara Wardani LATIFAH.09 87.75 86.50 98.Kautsar MIS Al Irsyad MIS Raudhatussalam MIS SAIFURRAHMAN MIS NURUL HUDA Balikpapan Samarinda Seruyan Palangkaraya Samarinda Kutai Kertanegara Samarinda Pulang Pisau Pulang Pisau Kapuas Kapuas 72.Ag NORHANA JAINAL ARIPIN Abdul Majid Ariati RIFAI RAHMAN.39 83.65 83.75 95.50 95.82 85.00 71.00 78.45 90.25 83.50 83.00 76.50 72.88 84.55 86.00 92.90 92.09 LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS .67 86.00 66.58 86.75 82.00 88.18 86.85 91.60 90.89 82.72 83.00 98.50 93.25 95.25 96.00 66.83 83.75 97.37 84.50 80.11 88.00 67.

75 88.25 81.10 90.25 90.98 81.05 89.25 74.83 80.50 88.75 95.I HAMLIN Hamlah HAMKA.Pd NIP.90 87.75 76.00 88.75 95.67 79.42 80.13 81.17 82.45 88.75 93. S.82 79.75 87.83 83.09 81.52 90.43 80.75 86.16 78.58 74.75 60.50 98.33 80.00 86.00 60.Pd.80 77.20 81.83 82.70 88.75 98.00 98.00 65.00 69. S. Rusyaidi Ani Wardah Rusmiati ARHAM.78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 12166023520031 12146002820018 12140123720075 12166023520009 12141123620010 12140102820099 12140102820062 12140502820001 12140102820070 12140102820081 12140102820074 12146023520022 12140102820071 12160223520017 12140102820090 12140102820087 12140102820076 12161023620005 12140102820100 12140102820054 12140102820092 12166223520001 12160223620012 12141323720005 12166123620010 12140102820069 12140102820083 12160223620024 12140102820089 12140102820082 12160123620006 12140102820091 12140102820095 12140102820101 12141123620009 12160223520026 12160923520005 12166023520015 12160223520007 Jainah B Maturidi H.00 64.00 93.00 93.67 81. Rusnawati H.I Raudatul Jannah H.11 81.50 77.75 90.00 60.15 85.00 98.75 98.00 93.75 95. S.00 98.64 86.08 74.40 78.58 79.00 60.66 86.75 82.Pd.50 85.43 90.57 80.50 95. H.00 63.50 90.00 93.89 88.25 84.00 60.25 82.25 88.00 95.30 90.Pd.00 60.00 71.51 81.27 88.75 98.00 60.I SUMIATI M.00 93. M.45 90.67 79.50 93.30 90.63 79.95 91.81 80.50 75.82 80.75 90.10 89.90 90.75 91.Ihsan Senaken MIS NURUL HUDA MIS SIRAJUDDIN MIS DARUL ARQAM MTs Sullamul Mubtadi MTs.75 93.00 93.Miftahul Ulum Sebulu MTs DDI Tering Seberang MA Darul Ihsan MTs Nahdlatul Wathan I Kutai Kertanegara Kapuas Kapuas Paser Kapuas Kapuas Kapuas Pulang Pisau Kutai Kertanegara Kutai Barat Samarinda Kutai Kertanegara 72.25 95.50 80.75 Banjarbaru.I MUKHTAR Taswin SUPIANNOR.64 81.17 80.00 81.75 93.I SITI MUAJIRAH Zaenab NORDIN SAIFUDDIN.I ARIFIN Ahmad Kusasi Mahrita Suhada C. 19690730 199503 1 004 81.67 82.00 60.00 60.00 98. S.31 79. S.70 86.25 80.50 80.00 98.00 60.00 63.75 93.00 70.95 86.70 89.00 64. SYUKRAN.25 83.03 80.05 81.00 78.75 92.00 98.Pd.00 79. Amiruddin K KASLAN RUSLAN.83 79.81 76.00 61.45 85.70 84.ST.JAHRAH.40 77.75 95.85 90.Pd.00 60.33 80.75 95.80 80.Pd.00 91.00 63.00 74.00 98.I Munirah SUMIANI.50 60.00 60.00 61.00 60. 7 Juli 2012 Ketua LPTK Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin Dr.I RUSMINI ARDIANSYAH Mahmud Jerin Mariawan Hj.75 90.75 90.75 90.70 80.75 95. S.50 98.Pd.80 79. S.00 60.75 88.75 93.I H.65 84.25 87.75 92.00 83.30 81.75 97.Pd.15 81.10 79.75 93.00 95.M.41 81.00 60. Hidayat Ma'ruf.75 85.40 78.00 64.50 93.19 LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS .49 81.60 79.00 96.00 93.83 88.25 95.44 79.27 86.00 60.60 90.45 89.00 60.00 71.14 87.50 83.75 98.65 77.Azhar MIN Langkai MA Nahdlatussalam MTs Normal Islam MTs Hidayatullah MIS NAHDLATUSSALAM MIN SELAT HULU MIS Kiyai Gede MIS Noorhidayah Darussalam MIN NAHDLATUSSALAM MIS Nahdlatussalam MTs Islamiyah MIS TARBIYATUSSIBYAN Mts As Salam Samboja MIS SABILAL MUHTADIN MIS MIFTAHUSSALAM MIS Nahdlatussalam MA Nurussa'adah MIS SULAMUL ULUM MIN PULAU PETAK MIS MIFTAHUSSALAM MTS Al Khairaat Samarinda Palangkaraya Kapuas Samarinda Pulang Pisau Kapuas Kapuas Kotawaringin Barat Kapuas Kapuas Kapuas Palangkaraya Kapuas Kutai Kertanegara Kapuas Kapuas Kapuas Kutai Timur Kapuas Kapuas Kapuas Tarakan MTs Nahdlatul Wathan II L.10 78.00 76.Pd.50 80. Ishaq SUMIYAH Hj.23 80.45 91. S. Gusti Suriani Paozan Keterangan: SUT : Skor Ujian Teoritis SUP : Skor Ujian Praktek HW : Skor Hasil Workshop SP : Skor Partisipasi SS : Skor Teman Sejawat SAK : Skor Akhir Kelulusan MTs Al.86 79.51 90.75 87.38 81.00 93.00 77.00 73.19 76.75 85.62 79.00 69.75 95.00 60.00 91.25 81.00 62.75 95.75 95.70 90.75 86.75 83.49 90.75 93.39 80.80 76. S.50 76.75 98.00 69.95 80.30 85.00 98.00 60.4 Kutai Kertanegara MTsN T Layang MI AL ULA MIS Miftahussalam MIS MUHAJIRIN MI Nahdlatul Wathan MIS SIRAJUDDIN Barito Timur Balikpapan Kapuas Kapuas MIS SULLAMUL ULUM HBA MTs Al.07 81.ARDANI.55 86.38 81.89 81.