Anda di halaman 1dari 7

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

2012

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 2012


NAMA

:___________________

KELAS

:_______________

A. Bulatkan jawapan yang betul.


1. Apabila Mei Keng dituduh mencuri buku kawannya, dia sanggup
mempertahankan ________________ dengan memberikan bukti-bukti
yang nyata.
A. maruah diri

C. anggota diri

B. muka diri

D. saiz diri

2. Tuak yang biasanya dijamu semasa pelawat melawat ke rumah panjang


boleh ditukar kepada minuman jenis lain untuk menjaga ______________
masyarakat beragama lain.
A. maruah

C. sensitiviti

B. kesihatan

D. keadaan

3. Abby bertukar-tukar hadiah dengan anggota anggota keluarga lain pada


___________________.
A. Hari Thaipusam

C. Hari Ponggol

B. Hari Deepavali

D. hari Krismas

4. Upacara pengkebumian penganut agama lain perlu difahami dan


_____________ walaupun ritualnya berbeza dan kadangkala bercanggah
dengan amalan agama kita.
A. dijaga

C. dihormati

B. dituruti

D. ditakuti

5. Samad ________________ dengan kesesakan lalu lintas semasa


perayaan Thaipusam di Batu Caves.
A. bertoleransi

C. geram

B. senyap

D. marah

6. Muthusamy hanya makan nasi dan sayur-sayuran pada hari Selasa dan
Jumaat. Amalan ini dilakukan oleh segolongan penganut agama
_________________.
A. Islam

C. Kristian

B. Buddha

D. Hindu

1|Page

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

2012

7. Khairuddin __________________ berjumpa dengan guru besar untuk


menerangkan kedudukan dirinya yang tidak bersalah dalam kes kecurian di
kantin sekolah.
A. dipaksa

C. rela

B. susah

D. tidak mahu

Soalan 8 hingga soalan 14 adalah berdasarkan pernyataan dibawah ini.


i.

Agama Islam

ii.

Agama Buddha

iii.

Agama Kristian

iv.

vii.

Agama Hindu

v.

Agama Tao

vi.

Agama Sikh

Kepercayaan animisme

8. Penganutnya diwajibkan sembahyang lima kali sehari.


A. i

C. iii

B. ii

D. iv

9. Penganutnya percaya terhadap adanya kuasa pada batu, pokok dan objek
alam yang lain.
A. iv

C. vi

B. v

D. vii

10. Penganutnya bermeditasi di tempat ibadat.


A. i

C. iii

B. ii

D. iv

11. Penganut lelaki memakai serban dan penganut perempuan memakai


selendang.
A. iv

C. vi

B. v

D. vii

12. Penganutnya bertukar-tukar hadiah semasa musim perayaan.


A. i

C. iii

B. ii

D. iv

2|Page

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

2012

13. Penganutnya memberikan penekanan terhadap keseimbangan alam dan


manusia.
A. iv

C. v

B. vi

D. vii

14. Penganutnya meletakkan tilak pada dahi selepas sembahyang.


A. i

C. ii

B. iii

D. iv

15. Laxman suka melayari internet pada waktu lapang kerana internet
membolehkannya memperoleh banyak ___________________.
A. maklumat

C. gambar

B. kawan

D. permainan

16. Sekiranya kkita telah melakukan sesuatu kesalahan, kita perlu


______________ kesalahan tersebut.
A. melupakan

C. mengakui

B. mengingati

D. menerima

17. Salah satu amalan terpuji yang dituntut oleh agama Sharon ialah saling
______________ dan memaafkan individu yang telah insaf.
A. menyayangi

C. memarahi

B. membenci

D. menegur

18. Sikap ________________ adalah amalan yang terpuji bagi individu yang
ingin berjaya dalam hidupnya.
A. mulia

C. kasih sayang

B. dedikasi

D. bertimbang rasa

19. Amalan berfikiran _____________ dan memikirkan kepentingan orang


lain akan melahirkan masyarakat penyayang.
A. negatif

C. kecantikan

B. kebersihan

D. kemegahan

20. Penjagaan kesihatan dan ________________ diri adalah tuntutan setiap


agama di dunia.
A. pengetahuan

C. kecantikan

B. kebersihan

D. kemegahan
/20M

3|Page

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

B.

2012

Lengkapkan rajah berikut dengan jawapan yang betul.

Tidak dibenarkan menyapu lantai pada pagi Tahun Baru Cina.


Wajib membasuh anggota badan sebelum sembahyang.
Perlu mencuci kaki sebelum memasuki perkarangan kuil.
Menutup kepala sebelum memasuki tempat ibadat.
Perayaan diadakan selepas musim menuai padi sebagai tanda kesyukuran.

Kepercayaan pelbagai kaum di Malaysia

1.

Masyarakat Melayu

2.

Masyarakat Cina

3.

Masyarakat India

4.

Masyarakat Iban dan

5.

Kadazan

Masyarakat Sikh

/10M

4|Page

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

2012

C. Isikan tempat kosong dengan menggunakan perkataan yang disediakan.


menggangu
agama

mencemarkan

kebaikan

berguna
menerima

menghantar
berhubung

lemah
keburukan

Internet sangat (1) _______________ kepada kita. Penggunaan Internet


membolehkan

kita

(2)

_______________

dan

(3)

_______________

maklumat dalam masa yang singkat. Maklumat tersebut boleh dihantar atau
diterima dalam bentuk teks, gambar atau grafik. Teknologi ini ada (4)
_______________

dan (5) _______________ nya. Internet membolehkan

kita melayari laman web bila-bila masa untuk mendapatkan maklumat atau (6)
_________________ dengan rakan. Meskipun demikian, Internet boleh
menyebabkan seseorang yang (7) _______________ pedoman hidup dan tidak
kuat pegangan (8) _______________ melayari laman web yang berunsur
negative. Hal ini akan (9) _______________ emosi dan (10) ______________
pemikiran.
/10M

D. Jawab soalan dibawah ini berdasarkan petikan yang telah kamu


lengkapkan di atas.
1. Mengapakah Internet sangat berguna kepada kita?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Nyatakan satu kebaikan Internet.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. Nyatakan satu keburukan Internet.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4. Bagaimanakah kita boleh menghindari laman web yang berunsur negatif?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5. Apakah nilai yang harus ada pada seseorang murid yang menggunakan
Internet?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
/10M

5|Page

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

2012

E. Perhatikan cerita bersiri di bawah ini dan jawab soalan yang diberikan.

1. Bagaimanakah perasaan Joseph apabila mendapat pembaris baru dari


ayahnya?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Pada pendapat kamu, mengapakah Carl menuduh Joseph mencuri
pembarisnya?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh Joseph?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4. Nyatakan nilai murni yang patut diamalkan oleh:
(a)

Joseph
__________________________________________________

(b)

Carl
__________________________________________________

5. Pada pandangan kamu,apakah kesudahan cerita ini?


_______________________________________________________
_______________________________________________________
/10M

6|Page

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

2012

F. Fahami situasi dalam gambar dibawah di bawah ini dan jawab soalan
yang berikut.

1. Jelaskan amalan yang dipraktikkan oleh watak-watak dalam di atas.


(a)

__________________________________________________

(b)

__________________________________________________

(c)

__________________________________________________

2. Nyatakan nilai yang diamalkan oleh setiap watak tersebut.


_______________________________________________________
3. Berikan tiga amalan yang dituntut oleh agama kamu.
(a)

__________________________________________________

(b)

__________________________________________________

(c)

__________________________________________________

4. Berikan tiga perbuatan yang dilarang oleh agama kamu.


(a)

__________________________________________________

(b)

__________________________________________________

(c)

__________________________________________________
/20M

Disediakan oleh,

Disemak dan disahkan oleh,

..
(Mohd Rizal Hadi b Rusli)
Ketua Panitia Pend. Moral
SK Danau Kota,
Kuala Lumpur

.
(Kasniza Jumari b Shamsir)
GPK Tadbir & Kurikulum
SK Danau Kota,
Kuala Lumpur

7|Page