TEKUN / JPP 01 TEKUN Nasional Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani PANDUAN PERMOHONAN PINJAMAN TEKUN NASIONAL

SENARAI SEMAK Bil Dokumen Diperlukan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 Borang TEKUN / JPP 02 lengkap diisi. Borang TEKUN / JPP 06 ( Borang Maklumat Asas Perniagaan ) lengkap diisi. Gambar pemohon ukuran pasport ( 1 keping ) Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan ( jika berkenaan ) Salinan Lesen / Permit / Pendaftaran Perniagaan yang sah ( jika perlu ) Gambar premis / tempat perniagaan / tapak projek ( 1 keping ) Salinan Buku Simpanan / Penyata Bank ( muka pertama & transaksi terakhir ) Salinan salah satu Bil Utiliti ( elektrik / air / telefon ) rumah atau premis perniagaan Dokumen Tambahan ( Jika Berkenaan ) 9. 10. 11. Sebutharga / Cadangan pembelian perkakas / peralatan / ubahsuai ( jika berkenaan ) Salinan Hak Milik Tanah / Kebenaran penggunaan tapak ( jika berkenaan ) Salinan Perjanjian Sewa / surat kebenaran penggunaan premis ( jika berkenaan ) Perkara Disertakan Oleh Pemohon ( √ ) Disemak Oleh Pegawai TEKUN ( √ ) Catatan

No. JPP 20 :

Tandatangan : ..................................................................... Nama Pemohon : ..................................................................... Tarikh : .....................................................................

Disemak oleh Tandatangan : .......................................................... Nama PT / PTK : .......................................................... Tarikh : ..........................................................

................................................................................................Potong di sini ........................................................................................... SLIP AKUAN PENERIMAAN Tuan / puan, Permohonan Skim Pinjaman TEKUN Borang permohonan tuan / puan .......................................................................................... No K/P : .............................................. telah diterima dan akan diproses seterusnya. Tuan / puan diminta menghubungi 03-9056 1487 sekiranya tiada Pegawai TEKUN membuat pengesahan di premis tuan / puan dalam tempoh 7 hari dari tarikh akuan penerimaan ini. Sekian, terima kasih Tandatangan Nama PT / PTK Tarikh : ..................................................... : ..................................................... : .....................................................
Nota : Pemohon hendaklah memastikan Pegawai TEKUN menyerahkan Slip Akuan Penerimaan ini sebagai pengesahan / rujukan permohonan

No. JPP 20 :

000. Jumlah Pinjaman Jumlah pinjaman adalah dari RM 500 sehingga RM 50. Bumiputera dan berumur 18 – 65 tahun. 3. 7. Cara Bayaran Balik Para usahawan / peminjam boleh membuat bayaran balik pinjaman kepada TEKUN menerusi kaedah yang disediakan. 2. Salinan Kad Pengenalan Pemohon dan Pasangan ( jika berkenaan ) Sila kemukakan 1 salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan ( depan dan belakang ) di atas kertas bersaiz A4. Gambar Pemohon Sila kemukakan 1 keping gambar terbaru berukuran pasport. 4. Borang Maklumat Asas Perniagaan Borang TEKUN / JPP 06 hendaklah dilengkapkan oleh pemohon.000. PINJAMAN TEKUN Konsep Pinjaman TEKUN Pinjaman TEKUN adalah pinjaman mikro kredit secara mudah dan cepat. Salinan Perjanjian Sewa Sila kemukakan salinan perjanjian sewa / surat kebenaran penyewaan premis / pajakan tanah.Penerangan 1. 2. 10. Caj Perkhidmatan Caj perkhidmatan yang dikenakan adalah sebanyak 4%. ( Permohonan RM5.000 boleh dipertimbangkan bagi pemohon yang berniaga secara sambiian ). 5. ( Pembiayaan sehingga RM 5.000 menggunakan bayaran Cek Tertunda Tarikh ( Post. Bayaran Proses Pinjaman Kurang RM 10. Mempunyai cadangan atau rancangan perniagaan usaha niaga yang berpotensi dan berdaya maju. 11. Salinan Lesen / Permit / Pendaftaran Perniagaan Sila sertakan salinan lesen / permit / pendaftaran perniagaan yang sah dan masih belum tamat tempoh. .000 ke bawah dan di luar kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dikecualikan ) Gambar Premis / Tempat Perniagaan / Tapak Projek Sila kemukakan 1 keping gambar premis / tempat perniagaan / tapak projek yang menunjukkan aktiviti perniagaan yang sedang dijalankan. Salinan Hak Milik Tanah / Kebenaran Penggunaan Tapak ( Pertanian / Penternakan sahaja ) Sila kemukakan salinan Hak Milik Tanah / kebenaran penggunaan tapak.00 RM100. SYARAT KELAYAKAN ASAS PINJAMAN TEKUN NASIONAL 1. Salinan Bil Utiliti Sila kemukakan salinan Bil Utiliti yang terkini ( elektrik / air / telefon ) rumah atau premis perniagaan. Mempunyai tempat / lokasi perniagaan yang khusus atau berniaga secara bergerak ( mobile ). 7. 8.000 sehingga RM 50.000 tidak perlu Pendaftaran Perniagaan [SSM] ).000 Melebihi RM 30. Terlibat secara langsung dan sepenuh masa dalam perniagaan. Tempoh Bayaran Balik Tempoh bayaran balik pinjaman adalah antara 1 bulan hingga 5 tahun. 6. 6.000 – RM 30. Sebutharga Sila sertakan senarai sebutharga / cadangan pembelian perkakas / peralatan / ubahsuai yang diperlukan ( Jika berkenaan ). Salinan Buku Simpanan / Penyata Bank Sila sertakan salinan Buku Simpanan pemohon yang mengandungi nama dan no. akaun bank serta transaksi terakhir atau Penyata Bank terkini. Mempunyai lesen / Permit / Daftar Perniagaan yang sah ( Pinjaman di bawah RM5. 3. Satu pinjaman bagi satu isi rumah. 4. 5.( sekiranya alamat di Kad Pengenalan berbeza dengan alamat rumah / perniagaan ) Dokumen Sokongan: 9.00 RM 50.Dated Cheque ). Perlindungan Insuran Para usahawan TEKUN akan mendapat perlindungan di bawah Skim Insuran Takaful Berkelompok. 8. Bayaran balik pinjaman RM 20.00 Simpanan Para usahawan / peminjam digalakkan untuk membuat simpanan sebanyak 5% daripada nilai pinjaman setiap tahun.000 Bayaran RM 30. Pembiayaan perniagaan sedia ada tidak melebihi RM 50. Simpanan ini hendaklah dibuat bersama dengan bayaran balik pinjaman. Borang Permohonan Borang Permohonan TEKUN / JPP 02 hendaklah dilengkapkan oleh pemohon.000 RM 10.

Borang ini diberi secara PERCUMA & TIDAK BOLEH DIJUAL BORANG TEKUN JPP 02 BORANG PERMOHONAN PI NJAMAN TEKUN TEKUN Nasional Kementerian Pertanian dan I ndustri Asas Tani TABUNG EKONOMI KUMPULAN USAHA NIAGA (TEKUN) A 1 2 3 MAKLUMAT ASAS NEGERI KAWASAN PARLIMEN STATUS PERNIAGAAN SEDANG BERNIAGA MEMULAKAN PERNIAGAAN SEKTOR PERNIAGAAN : PERTANIAN & PERUSAHAAN ASAS TANI PERUNCITAN PERKHIDMATAN PEMBUATAN GAMBAR A M 4 5 6 TARIKH TERIMA NO. TEL SENDIRI SEWA 23 PENDAPATAN RM (H/P) KELUARGA / BULAN C 25 26 27 28 MAKLUMAT PASANGAN PEMOHON ( Sekiranya berkahwin ) NAMA *SUAMI / ISTERI NO KAD PENGENALAN PEKERJAAN ALAMAT MAJIKAN POSKOD 29 30 D 31 NO TELEFON MAJIKAN PENDAPATAN RM MAKLUMAT PERNIAGAAN NAMA PERNIAGAAN/ SYARIKAT AKTIVITI PERNIAGAAN/ PROJEK ALAMAT PERNIAGAAN/ PREMIS/PROJEK ANGGARAN PENDAPATAN KASAR (SEBULAN) NO TEL (Perniagaan) / BULAN HP 32 33 TEMPOH/PENGALAMAN BERNIAGA Th 34 POSKOD 35 36 (H/P) Edisi Julai 2010 . AKAUN BANK RAKYAT (Diisi oleh Pejabat Kawasan) (Kegunaan Ibu Pejabat) 7 NO. AKAUN BANK SIMPANAN NASIONAL KONTRAKTOR KECIL Sila tandakan B 8 MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON NAMA PEMOHON NO. K. KP (Baru) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 9 10 NO. RUJUKAN NO.P: ( Lama ) Lelaki Wanita 12 AGAMA ISLAM BUKAN ISLAM 11 13 15 JANTINA TARIKH LAHIR Hari 14 BANGSA / KAUM (Sila nyatakan) Bln Th UMUR ( semasa memohon) TARAF PENDIDIKAN tahun 16 TARAF PERKAHW INAN Bujang Berkahwin Duda Janda 17 BILANGAN TANGGUNGAN 18 Ijazah STPM / setaraf Diploma SPM / setaraf Sijil PMR / setaraf 19 ALAMAT KEDIAMAN POSKOD 20 21 22 24 NO TEL (Rumah) STATUS KEDIAMAN PEKERJAAN SEKARANG NAMA MAJIKAN ALAMAT NO.

.. :RM . ... KEAHLAIN hingga *(pagi/petang/malam) MAKLUMAT PINJAMAN PERNIAGAAN SEDIA ADA / LAIN Ada Tiada Sekiranya ada nyatakan.. KEAHLAIN NO. Saya bukan seorang yang bankrap. Perkongsian ) Sendirian Berhad (Modal berbayar RM 39 KEAHLIAN PERSATUAN DEWAN PERNIAGAAN PERSATUAN PENJAJA/ PENIAGA 40 E 41 MASA BERNIAGA Dari *(pagi/petang/malam) NO. Pihak TEKUN berhak menolak permohonan ini jika didapati butir yang diberikan tidak benar. . c. Tandatangan & Cop Jawatan H PENGESAHAN & PERAKUAN KELAB KOMUNITI USAHAWAN TEKUN ( KKUT ) NAMA ALAMAT JAWATAN DALAM KKUT TELEFON .) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SENDIRI I Individu 38 PEMILIKAN PERNIAGAAN ( Sila tanda / di petak berkenaan) Pemilik Tunggal . Saya bersetuju untuk menjadi ahli Kelab Komuniti Usahawan TEKUN..) SEWA KELUARGA LAIN-LAIN (Nyatakan .. Saya memperakukan bahawa kemudahan pinjaman ini tidak akan disalahgunakan. Jumlah Pinjaman F 42 43 44 44 45 G KETERANGAN MENGENAI PINJAMAN YANG DIPOHON JUMLAH PINJAMAN YANG DIPERLUKAN TEMPOH BAYARAN BALIK KEKARAPAN BAYARAN CARA BAYARAN SOKONGAN Ahli Parlimen / Ahli Dewan Undangan Negeri / Pengerusi Majlis Pembangunan Usahawan Daerah / Parlimen / Pemimpin Tempatan / Ketua Jabatan / Syarikat Rakan Niaga / Dewan Perniagaan / Persatuan Peniaga / Penjaja RM bulan Bulanan Pejabat TEKUN Mengikut Tempoh Projek BSN / Bank Rakyat Cek Tertunda NAMA ALAMAT TELEFON . a. : MARA/CGC/AIM/Bank/Sykt Kewangan/. Institusi Pinjaman b. Tarikh (Tandatangan Pemohon) . Baki Pinjaman . Nyatakan :RM .. Saya bersetuju untuk mengikuti Kursus Program Asas Keusahawanan TEKUN Nasional yang diwajibkan ke atas saya 1 2 3 4 5 6 7 . Tandatangan I AKUAN PEMOHON ADALAH DENGAN INI SAYA MENGAKU BAHAWA: Segala maklumat dan keterangan yang diberikan adalah benar.. Saya berikrar untuk membayar balik pinjaman yang diberikan sepertimana yang dijanjikan.D 37 MAKLUMAT PERNIAGAAN (sambungan STATUS PREMIS/PROJEK: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful