TEKUN / JPP 01 TEKUN Nasional Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani PANDUAN PERMOHONAN PINJAMAN TEKUN NASIONAL

SENARAI SEMAK Bil Dokumen Diperlukan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 Borang TEKUN / JPP 02 lengkap diisi. Borang TEKUN / JPP 06 ( Borang Maklumat Asas Perniagaan ) lengkap diisi. Gambar pemohon ukuran pasport ( 1 keping ) Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan ( jika berkenaan ) Salinan Lesen / Permit / Pendaftaran Perniagaan yang sah ( jika perlu ) Gambar premis / tempat perniagaan / tapak projek ( 1 keping ) Salinan Buku Simpanan / Penyata Bank ( muka pertama & transaksi terakhir ) Salinan salah satu Bil Utiliti ( elektrik / air / telefon ) rumah atau premis perniagaan Dokumen Tambahan ( Jika Berkenaan ) 9. 10. 11. Sebutharga / Cadangan pembelian perkakas / peralatan / ubahsuai ( jika berkenaan ) Salinan Hak Milik Tanah / Kebenaran penggunaan tapak ( jika berkenaan ) Salinan Perjanjian Sewa / surat kebenaran penggunaan premis ( jika berkenaan ) Perkara Disertakan Oleh Pemohon ( √ ) Disemak Oleh Pegawai TEKUN ( √ ) Catatan

No. JPP 20 :

Tandatangan : ..................................................................... Nama Pemohon : ..................................................................... Tarikh : .....................................................................

Disemak oleh Tandatangan : .......................................................... Nama PT / PTK : .......................................................... Tarikh : ..........................................................

................................................................................................Potong di sini ........................................................................................... SLIP AKUAN PENERIMAAN Tuan / puan, Permohonan Skim Pinjaman TEKUN Borang permohonan tuan / puan .......................................................................................... No K/P : .............................................. telah diterima dan akan diproses seterusnya. Tuan / puan diminta menghubungi 03-9056 1487 sekiranya tiada Pegawai TEKUN membuat pengesahan di premis tuan / puan dalam tempoh 7 hari dari tarikh akuan penerimaan ini. Sekian, terima kasih Tandatangan Nama PT / PTK Tarikh : ..................................................... : ..................................................... : .....................................................
Nota : Pemohon hendaklah memastikan Pegawai TEKUN menyerahkan Slip Akuan Penerimaan ini sebagai pengesahan / rujukan permohonan

No. JPP 20 :

Satu pinjaman bagi satu isi rumah.000 Melebihi RM 30.000 RM 10. Caj Perkhidmatan Caj perkhidmatan yang dikenakan adalah sebanyak 4%. Bumiputera dan berumur 18 – 65 tahun. SYARAT KELAYAKAN ASAS PINJAMAN TEKUN NASIONAL 1. ( Pembiayaan sehingga RM 5. 6. 7.( sekiranya alamat di Kad Pengenalan berbeza dengan alamat rumah / perniagaan ) Dokumen Sokongan: 9. PINJAMAN TEKUN Konsep Pinjaman TEKUN Pinjaman TEKUN adalah pinjaman mikro kredit secara mudah dan cepat. 5. ( Permohonan RM5. Salinan Perjanjian Sewa Sila kemukakan salinan perjanjian sewa / surat kebenaran penyewaan premis / pajakan tanah. 3. 4. 8. 10. Perlindungan Insuran Para usahawan TEKUN akan mendapat perlindungan di bawah Skim Insuran Takaful Berkelompok.000 tidak perlu Pendaftaran Perniagaan [SSM] ). Salinan Hak Milik Tanah / Kebenaran Penggunaan Tapak ( Pertanian / Penternakan sahaja ) Sila kemukakan salinan Hak Milik Tanah / kebenaran penggunaan tapak. 8. Terlibat secara langsung dan sepenuh masa dalam perniagaan. Sebutharga Sila sertakan senarai sebutharga / cadangan pembelian perkakas / peralatan / ubahsuai yang diperlukan ( Jika berkenaan ).000. Bayaran balik pinjaman RM 20.000 menggunakan bayaran Cek Tertunda Tarikh ( Post. Salinan Bil Utiliti Sila kemukakan salinan Bil Utiliti yang terkini ( elektrik / air / telefon ) rumah atau premis perniagaan. Mempunyai tempat / lokasi perniagaan yang khusus atau berniaga secara bergerak ( mobile ). 4.Dated Cheque ).000 – RM 30. Gambar Pemohon Sila kemukakan 1 keping gambar terbaru berukuran pasport.000 ke bawah dan di luar kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dikecualikan ) Gambar Premis / Tempat Perniagaan / Tapak Projek Sila kemukakan 1 keping gambar premis / tempat perniagaan / tapak projek yang menunjukkan aktiviti perniagaan yang sedang dijalankan. Salinan Lesen / Permit / Pendaftaran Perniagaan Sila sertakan salinan lesen / permit / pendaftaran perniagaan yang sah dan masih belum tamat tempoh. 2. 7. 3. Bayaran Proses Pinjaman Kurang RM 10. Cara Bayaran Balik Para usahawan / peminjam boleh membuat bayaran balik pinjaman kepada TEKUN menerusi kaedah yang disediakan. Salinan Buku Simpanan / Penyata Bank Sila sertakan salinan Buku Simpanan pemohon yang mengandungi nama dan no. Mempunyai lesen / Permit / Daftar Perniagaan yang sah ( Pinjaman di bawah RM5.000. akaun bank serta transaksi terakhir atau Penyata Bank terkini. Mempunyai cadangan atau rancangan perniagaan usaha niaga yang berpotensi dan berdaya maju. 2.00 Simpanan Para usahawan / peminjam digalakkan untuk membuat simpanan sebanyak 5% daripada nilai pinjaman setiap tahun. 6. Pembiayaan perniagaan sedia ada tidak melebihi RM 50.Penerangan 1.000 Bayaran RM 30. 5. Salinan Kad Pengenalan Pemohon dan Pasangan ( jika berkenaan ) Sila kemukakan 1 salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan ( depan dan belakang ) di atas kertas bersaiz A4. Borang Maklumat Asas Perniagaan Borang TEKUN / JPP 06 hendaklah dilengkapkan oleh pemohon. 11. Simpanan ini hendaklah dibuat bersama dengan bayaran balik pinjaman.00 RM100.000 boleh dipertimbangkan bagi pemohon yang berniaga secara sambiian ).000 sehingga RM 50. .00 RM 50. Tempoh Bayaran Balik Tempoh bayaran balik pinjaman adalah antara 1 bulan hingga 5 tahun. Borang Permohonan Borang Permohonan TEKUN / JPP 02 hendaklah dilengkapkan oleh pemohon. Jumlah Pinjaman Jumlah pinjaman adalah dari RM 500 sehingga RM 50.

Borang ini diberi secara PERCUMA & TIDAK BOLEH DIJUAL BORANG TEKUN JPP 02 BORANG PERMOHONAN PI NJAMAN TEKUN TEKUN Nasional Kementerian Pertanian dan I ndustri Asas Tani TABUNG EKONOMI KUMPULAN USAHA NIAGA (TEKUN) A 1 2 3 MAKLUMAT ASAS NEGERI KAWASAN PARLIMEN STATUS PERNIAGAAN SEDANG BERNIAGA MEMULAKAN PERNIAGAAN SEKTOR PERNIAGAAN : PERTANIAN & PERUSAHAAN ASAS TANI PERUNCITAN PERKHIDMATAN PEMBUATAN GAMBAR A M 4 5 6 TARIKH TERIMA NO.P: ( Lama ) Lelaki Wanita 12 AGAMA ISLAM BUKAN ISLAM 11 13 15 JANTINA TARIKH LAHIR Hari 14 BANGSA / KAUM (Sila nyatakan) Bln Th UMUR ( semasa memohon) TARAF PENDIDIKAN tahun 16 TARAF PERKAHW INAN Bujang Berkahwin Duda Janda 17 BILANGAN TANGGUNGAN 18 Ijazah STPM / setaraf Diploma SPM / setaraf Sijil PMR / setaraf 19 ALAMAT KEDIAMAN POSKOD 20 21 22 24 NO TEL (Rumah) STATUS KEDIAMAN PEKERJAAN SEKARANG NAMA MAJIKAN ALAMAT NO. TEL SENDIRI SEWA 23 PENDAPATAN RM (H/P) KELUARGA / BULAN C 25 26 27 28 MAKLUMAT PASANGAN PEMOHON ( Sekiranya berkahwin ) NAMA *SUAMI / ISTERI NO KAD PENGENALAN PEKERJAAN ALAMAT MAJIKAN POSKOD 29 30 D 31 NO TELEFON MAJIKAN PENDAPATAN RM MAKLUMAT PERNIAGAAN NAMA PERNIAGAAN/ SYARIKAT AKTIVITI PERNIAGAAN/ PROJEK ALAMAT PERNIAGAAN/ PREMIS/PROJEK ANGGARAN PENDAPATAN KASAR (SEBULAN) NO TEL (Perniagaan) / BULAN HP 32 33 TEMPOH/PENGALAMAN BERNIAGA Th 34 POSKOD 35 36 (H/P) Edisi Julai 2010 . K. RUJUKAN NO. AKAUN BANK RAKYAT (Diisi oleh Pejabat Kawasan) (Kegunaan Ibu Pejabat) 7 NO. AKAUN BANK SIMPANAN NASIONAL KONTRAKTOR KECIL Sila tandakan B 8 MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON NAMA PEMOHON NO. KP (Baru) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 9 10 NO.

. Tandatangan & Cop Jawatan H PENGESAHAN & PERAKUAN KELAB KOMUNITI USAHAWAN TEKUN ( KKUT ) NAMA ALAMAT JAWATAN DALAM KKUT TELEFON . Saya memperakukan bahawa kemudahan pinjaman ini tidak akan disalahgunakan. ... . Pihak TEKUN berhak menolak permohonan ini jika didapati butir yang diberikan tidak benar. Tandatangan I AKUAN PEMOHON ADALAH DENGAN INI SAYA MENGAKU BAHAWA: Segala maklumat dan keterangan yang diberikan adalah benar. Saya bukan seorang yang bankrap.... KEAHLAIN hingga *(pagi/petang/malam) MAKLUMAT PINJAMAN PERNIAGAAN SEDIA ADA / LAIN Ada Tiada Sekiranya ada nyatakan.) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SENDIRI I Individu 38 PEMILIKAN PERNIAGAAN ( Sila tanda / di petak berkenaan) Pemilik Tunggal . Perkongsian ) Sendirian Berhad (Modal berbayar RM 39 KEAHLIAN PERSATUAN DEWAN PERNIAGAAN PERSATUAN PENJAJA/ PENIAGA 40 E 41 MASA BERNIAGA Dari *(pagi/petang/malam) NO. Saya bersetuju untuk menjadi ahli Kelab Komuniti Usahawan TEKUN. a.D 37 MAKLUMAT PERNIAGAAN (sambungan STATUS PREMIS/PROJEK: . Institusi Pinjaman b... Baki Pinjaman . c. KEAHLAIN NO. Jumlah Pinjaman F 42 43 44 44 45 G KETERANGAN MENGENAI PINJAMAN YANG DIPOHON JUMLAH PINJAMAN YANG DIPERLUKAN TEMPOH BAYARAN BALIK KEKARAPAN BAYARAN CARA BAYARAN SOKONGAN Ahli Parlimen / Ahli Dewan Undangan Negeri / Pengerusi Majlis Pembangunan Usahawan Daerah / Parlimen / Pemimpin Tempatan / Ketua Jabatan / Syarikat Rakan Niaga / Dewan Perniagaan / Persatuan Peniaga / Penjaja RM bulan Bulanan Pejabat TEKUN Mengikut Tempoh Projek BSN / Bank Rakyat Cek Tertunda NAMA ALAMAT TELEFON . :RM . : MARA/CGC/AIM/Bank/Sykt Kewangan/. Saya bersetuju untuk mengikuti Kursus Program Asas Keusahawanan TEKUN Nasional yang diwajibkan ke atas saya 1 2 3 4 5 6 7 . Nyatakan :RM . Saya berikrar untuk membayar balik pinjaman yang diberikan sepertimana yang dijanjikan.) SEWA KELUARGA LAIN-LAIN (Nyatakan . Tarikh (Tandatangan Pemohon) ..