Anda di halaman 1dari 6

PROPOSAL BUKA PUASA BERSAMA TOKOH DAN MASYARAKAT SUKMAJAYA

PENDAHULUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, Robb pengatur Alam Semesta, Yang Maha Kasih dengan segala kasih, Yang Maha Penyayang dengan segala sayang, Raja yang menguasai hari akhir, Yang patut disembah dan dimintai pertolongan, hanya kepada-Nyalah kita menyembah dan memohon petunjuk ke jalan yang lurus bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Shalawat dan salam semoga terlimpah atas Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallama, keluarga, para sahabat dan semua orang yang telah mengikutinya. Amma Badu. Dalam rangka acara buka puasa bersama yang akan diadakan pada tanggal 21 Ramadhan 1432 / 21 Agustus 2011, panitia Ramadhan berencana untuk mengadakan acara buka puasa bersama tokoh dan masyarakat Sukmajaya yang berjumlah 100 orang. Kepada seluruh kaum muslimin, para pemimpin baik dalam organisasi sosial, politik, dan ekonomi, kami mengajak untuk dapat bergabung bersama mensukseskan acara tersebut, sebagai wujud rasa persatuan serta persaudaraan terhadap sesama. SASARAN KEGIATAN Sasaran dari kegiatan ini adalah para tokoh dan masyarakat wilayah kelurahan Sukmajaya dan sekitarnya. TUJUAN 1. Meningkatkan nilai-nilai ukhuwah islamiyah 2. Menggalang persatuan dan kesatuan umat 3. Memotivasi diri untuk ikut serta dalam kegiatan sosial.

NAMA DAN TEMA KEGIATAN Nama Kegiatan : Buka Puasa Bersama Tokoh dan Masyarakat Sukmajaya Tema Kegiatan : Tingkatkan Rasa Persaudaraan dengan Sesama WAKTU DAN TEMPAT Waktu : 21 Ramadhan 1432 H / 21 Agustus 2011 Tempat : Aula SDIT RAHMANIYAH Jl. Lapangan Member RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sukmajaya Kota Depok 16412 BENTUK ACARA Program acara ini berbentuk Ceramah menjelang berbuka puasa bersama tokoh dan masyarakat Sukmajaya (Susunan Acara terlampir) PENYELENGGARA Kegiatan ini di selenggarakan oleh Panitia Ramadhan 1432 H LTQ Rahmaniyah SPONSORSHIP Pihak- pihak lain yang berminat untuk menjadi sponsor pada kegiatan ini dapat berpartisipasi dengan ketentuanketentuan sponsorship yang akan ditentukan. Dengan kemasan acara yang menarik maka diharapkan banyak pihak yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini. KEPANITIAAN Susunan Panitia (terlampir) SUMBER DANA Sumber dana kegiatan ini diperoleh : 1. Kas LTQ Rahmaniyah 2. Donatur tidak mengikat 3. Sponsorship

ANGGARAN DANA Anggaran Dana (terlampir)

PENUTUP Demikianlah proposal Buka Puasa Bersama Tokoh dan Masyarakat Sukmajaya ini kami susun sebagai suatu usaha untuk memperkokoh tali persaudaraan antarsesama, dukungan dan partisipasi dari semua pihak sangat kami harapkan demi kelancaran dan kesuksesan acara ini. Semoga Allah SWT menjadikan kegiatan ini sebagai sebuah amal shaleh bagi kita semua dan hanya kepada Allah SWT-lah semua amal kita niatkan. Atas perhatian dan partisipasi yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. PANITIA PELAKSANA BUKA PUASA BERSAMA TOKOH DAN MASYARAKAT LTQ RAHMANIYAH

YAQUB MASNENO KETUA PELAKSANA

T O H I R, SEI SEKRETARIS

Mengetahui,

AA MUHAMMAD AL-AMIN KEPALA LTQ RAHMANIYAH

SUSUNAN ACARA BUKA PUASA BERSAMA TOKOH DAN MASYARAKAT SUKMAJAYA

Ahad, 21 Ramadhan 1432 H 16.30 16.40 Pembukaan 16.40 17.00 Pembacaan ayat-ayat suci Al Quran 17.00 17.30 Sambutan-sambutan 17.30 17.57 Ceramah menjelang berbuka Puasa 17.57 18.10 Berbuka puasa bersama 18.10 18.30 Sholat Maghrib berjamaah 18.30 18.40 Makan Bersama 18.40 19.00 Penutup

SUSUNAN PANITIA BUKA PUASA BERSAMA TOKOH DAN MASYARAKAT SUKMAJAYA

Pelindung : Widhy Prasetyo Penanggung Jawab : Irvan Heriyanto Organizing Committee Ketua : Yaqub Masneno Sekretaris : Tohir Bendahara : Untung Priyanto

Sie. Acara Koordinator : Heri Hamdani Anggota : 1. Jaka Suchendra 2. Haqul Yakin 3. Priyo Sie. Perlengkapan dan Dekorasi Koordinator : Jenal Nurdin Anggota : 1. Nasrullah 2. Mulyadi 3. Andi

ANGGARAN BIAYA BUKA PUASA BERSAMA TOKOH DAN MASYARAKAT SUKMAJAYA

1. Penceramah 2. Kesekretariatan 3. Dokumentasi 4. Dekorasi 5. Paket santunan yatim sebayak 20 orang @ Rp. 50.000,00 6. Snack tajil untuk 70 orang @ Rp.3000,00 7. Nasi box untuk 70 orang @ Rp.12.000,00

= Rp. 300.000,00 = Rp. 100.000,00 = Rp. 100.000,00 = Rp. 200.000,00 = Rp.1.000.000,00 = Rp. 210.000,00 = Rp. 840.000,00

Jumlah dana yang dibutuhkan

= Rp. 2.750.000,00

(terbilang dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Anda mungkin juga menyukai