Anda di halaman 1dari 93

STOCKHOLM Pengisytiharan Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Alam Sekitar Manusia Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Alam Sekitar

Manusia, telah ditemui di Stockholm 5-16 Jun 1972, setelah menimbangkan keperluan untuk pandangan bersama dan bagi prinsip-prinsip yang sama untuk memberi inspirasi dan memberi petunjuk kepada orang-orang dunia dalam pemeliharaan dan peningkatan alam sekitar manusia , Mengisytiharkan bahawa: 1. Manusia adalah kedua-dua makhluk dan pencipta alam sekitar, yang memberikan kepadanya rezeki fizikal dan mampu beliau peluang untuk intelektual, pertumbuhan moral, sosial dan rohani. Dalam evolusi yang panjang dan berliku-liku bangsa manusia di planet ini peringkat telah dicapai apabila, melalui pecutan pesat sains dan teknologi, manusia telah memperolehi kuasa untuk mengubah alam sekitar dengan cara yang tidak terkira banyaknya dan pada skala yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Kedua-dua aspek persekitaran manusia, alam dan orang yang dibuat, adalah penting untuk hak kesejahteraan dan untuk menikmati hak-hak asasi manusia kepada kehidupan itu sendiri. 2. Perlindungan dan pembaikan alam sekitar manusia merupakan isu utama yang menjejaskan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi di seluruh dunia; ia adalah keinginan rakyat seluruh dunia dengan segera dan kewajipan semua Kerajaan. 3. Seseorang itu sentiasa dengan jumlah pengalaman dan pergi menemui, mencipta, membentuk dan memajukan. Pada zaman kita ini, keupayaan manusia untuk mengubah persekitaran, jika digunakan secara bijak, boleh membawa kepada semua rakyat manfaat pembangunan dan peluang untuk meningkatkan kualiti hidup. Salah atau kelalaian digunakan, kuasa yang sama boleh melakukan kemudaratan yang tak terhitung kepada manusia dan persekitaran manusia. Kita lihat di sekeliling kita berkembang bukti bahaya buatan manusia di kebanyakan rantau di bumi: tahap berbahaya pencemaran air, udara, bumi dan makhluk hidup; utama dan gangguan yang tidak diingini kepada keseimbangan ekologi biosfera; kemusnahan dan kesusutan sumber digantikan dan kekurangan kasar, berbahaya kepada kesihatan fizikal, mental dan sosial manusia, dalam persekitaran buatan manusia, terutamanya dalam persekitaran yang tinggal dan bekerja. 4. Di negara-negara membangun yang paling masalah alam sekitar adalah disebabkan oleh di bawah pembangunan. Berjuta-juta terus hidup jauh di bawah tahap minimum yang diperlukan untuk kewujudan manusia yang baik, kekurangan

makanan dan pakaian yang mencukupi, tempat tinggal dan pendidikan, kesihatan dan sanitasi. Oleh itu, negara-negara membangun mesti mengarahkan usaha mereka untuk pembangunan dengan mengambil kira keutamaan mereka dan keperluan untuk melindungi dan memperbaiki alam sekitar. Bagi tujuan yang sama, negara-negara perindustrian perlu membuat usaha untuk mengurangkan jurang sendiri dan negara-negara membangun.Di negara-negara perindustrian, masalah alam sekitar yang berkaitan dengan perindustrian dan pembangunan teknologi. 5. Pertumbuhan semula jadi penduduk berterusan memberi masalah untuk pemuliharaan alam sekitar, dan dasar-dasar dan langkah-langkah yang mencukupi perlu diterima pakai, sebagaimana yang sesuai, untuk menghadapi masalahmasalah ini. Segala sesuatu di dunia, orang yang paling berharga. Ia adalah orangorang yang melonjakkan kemajuan sosial, mencipta kekayaan sosial, membangunkan sains dan teknologi dan melalui kerja keras mereka, terus mengubah persekitaran manusia.Seiring dengan kemajuan sosial dan pendahuluan pengeluaran, sains dan teknologi, keupayaan manusia untuk meningkatkan kenaikan persekitaran dengan setiap hari yang berlalu. 6. Titik A telah dicapai dalam sejarah apabila kita mesti membentuk tindakan kita di seluruh dunia dengan penjagaan yang lebih berhati-hati untuk kesan-kesan alam sekitar mereka. Melalui kejahilan atau sikap acuh tak acuh yang boleh kita lakukan bahaya besar-besaran dan tidak boleh diubah kepada persekitaran duniawi yang kehidupan kita dan kesejahteraan bergantung. Sebaliknya, melalui pengetahuan yang penuh dan tindakan yang bijak, kita boleh mencapai untuk diri sendiri dan generasi akan datang kami kehidupan yang lebih baik dalam persekitaran yang lebih selaras dengan keperluan dan harapan manusia. Terdapat pemandangan yang luas untuk meningkatkan kualiti alam sekitar dan mewujudkan kehidupan yang baik. Apa yang diperlukan ialah sebuah negara yang bersemangat tetapi tenang fikiran dan kerja sengit tetapi teratur. Bagi tujuan mencapai kebebasan di dunia alam, manusia perlu menggunakan pengetahuan untuk membina, dalam kerjasama dengan alam semulajadi, persekitaran yang lebih baik. Untuk mempertahankan dan memperbaiki persekitaran manusia untuk generasi masa kini dan akan datang telah menjadi satu matlamat penting bagi manusia-satu matlamat akan diteruskan bersama-sama, dan harmoni dengan matlamat yang mantap dan asas keamanan dan pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. 7. Untuk mencapai matlamat ini alam sekitar akan menuntut penerimaan tanggungjawab oleh rakyat dan masyarakat dan oleh perusahaan dan institusi di setiap peringkat, semua perkongsian saksama dalam usaha yang sama. Individu dalam semua lapisan hidup serta organisasi dalam pelbagai bidang, oleh nilai-nilai mereka dan jumlah tindakan mereka, akan membentuk persekitaran dunia masa depan. Kerajaan tempatan dan negara akan menanggung beban yang besar untuk dasar

alam sekitar secara besar-besaran dan tindakan dalam bidang kuasa mereka. Kerjasama antarabangsa juga diperlukan untuk mengumpul sumber untuk menyokong negara-negara membangun dalam menjalankan tanggungjawab mereka dalam bidang ini. Satu kelas masalah alam sekitar yang kian meningkat, kerana mereka adalah serantau atau global dalam tahap atau kerana mereka memberi kesan kepada alam antarabangsa yang sama, akan memerlukan kerjasama luas di kalangan negara-negara dan tindakan oleh organisasi-organisasi antarabangsa demi kepentingan bersama. Persidangan menyeru Kerajaan dan rakyat untuk menggiatkan usaha bersama untuk pemeliharaan dan peningkatan alam sekitar manusia, untuk faedah semua rakyat dan untuk generasi akan datang mereka. Prinsip-prinsip Menyatakan sabitan umum bahawa: Prinsip 1 Manusia mempunyai hak asas untuk kebebasan, kesaksamaan dan syarat-syarat yang mencukupi hidup dalam persekitaran yang berkualiti yang membenarkan kehidupan dengan kemuliaan dan kesejahteraan, dan dia menanggung tanggungjawab dengan penuh untuk melindungi dan memperbaiki alam sekitar bagi generasi masa kini dan masa depan. Dalam hal ini, dasar yang menggalakkan atau mengekalkan aparteid, pengasingan kaum, diskriminasi, penjajah dan lain-lain bentuk penindasan dan penguasaan asing berdiri dikutuk dan mesti dihapuskan. Prinsip 2 Sumber-sumber asli bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna dan terutama sampel perwakilan ekosistem semula jadi, perlu dilindungi untuk kebaikan generasi masa kini dan akan datang melalui perancangan yang teliti atau pengurusan, sebagaimana yang sesuai. Prinsip 3 Keupayaan bumi untuk menghasilkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui yang penting mesti dikekalkan dan, di mana-mana jua dapat dilaksanakan, dipulihkan atau diperbaiki. Prinsip 4 Manusia mempunyai tanggungjawab khas untuk melindungi dan bijak menguruskan warisan hidupan liar dan habitatnya, yang kini sungguh-sungguh tersekat oleh

kombinasi faktor-faktor yang buruk. Oleh itu, pemuliharaan alam semula jadi, termasuk hidupan liar, mesti menerima penting dalam perancangan untuk pembangunan ekonomi. Prinsip 5 Sumber-sumber yang tidak boleh diperbaharui bumi mesti bekerja dalam apa-apa cara untuk melindungi daripada bahaya keletihan masa depan mereka dan untuk memastikan bahawa manfaat daripada pekerjaan tersebut dikongsi bersama oleh semua manusia. Prinsip 6 Pelepasan bahan toksik atau bahan-bahan lain dan pembebasan haba, kuantiti atau kepekatan itu melebihi kapasiti persekitaran untuk menyebabkan mereka tidak berbahaya, mesti dihentikan untuk memastikan kerosakan serius atau tidak boleh diubah tidak dikenakan ke atas ekosistem . Perjuangan adil rakyat negara sakit terhadap pencemaran perlu disokong. Prinsip 7 Negara-negara mesti mengambil segala langkah yang mungkin untuk mengelakkan pencemaran laut oleh bahan yang bertanggungjawab untuk mewujudkan bahaya kepada kesihatan manusia, mencederakan sumber hidup dan kehidupan marin, kemudahan kerosakan atau mengganggu kegunaan lain yang sah laut. Prinsip 8 Pembangunan ekonomi dan sosial adalah penting untuk memastikan kehidupan yang menggalakkan dan persekitaran tempat kerja untuk manusia dan untuk mewujudkan keadaan di bumi yang perlu bagi meningkatkan kualiti hidup. Prinsip 9 Kekurangan alam sekitar yang terjana oleh syarat-syarat di bawah pembangunan dan bencana alam menimbulkan masalah yang besar dan terbaik dapat dibetulkan oleh pembangunan yang pesat melalui pemindahan kuantiti yang besar bantuan kewangan dan teknologi sebagai tambahan kepada usaha domestik negara-negara membangun dan apa-apa bantuan yang menepati masa sebagaimana yang dikehendaki. Prinsip 10 Bagi negara-negara membangun, kestabilan harga dan pendapatan yang

mencukupi bagi komoditi utama dan bahan mentah adalah penting untuk pengurusan alam sekitar, kerana faktor-faktor ekonomi serta proses ekologi mesti diambil kira. Prinsip 11 Dasar-dasar alam sekitar semua Negara perlu meningkatkan dan tidak menjejaskan potensi pembangunan masa kini atau masa hadapan negara-negara membangun, dan mereka pula tidak harus menghalang pencapaian keadaan hidup yang lebih baik untuk semua, dan langkah-langkah yang sesuai perlu diambil oleh Negara-negara dan pertubuhan antarabangsa dengan tujuan untuk mencapai persetujuan pada mesyuarat kebangsaan mungkin ekonomi antarabangsa dan juga akibat daripada pemakaian langkah-langkah alam sekitar. Prinsip 12 Sumber perlu disediakan untuk memelihara dan memperbaiki alam sekitar, dengan mengambil kira keadaan dan keperluan tertentu negara-negara membangun dan apa-apa kos yang mungkin berpunca daripada mereka yang menggabungkan perlindungan alam sekitar ke dalam perancangan pembangunan dan keperluan untuk menyediakan kepada mereka, apabila mereka permintaan, tambahan bantuan teknikal dan kewangan untuk tujuan ini. Prinsip 13 Bagi mencapai pengurusan sumber yang lebih rasional dan dengan itu untuk memperbaiki alam sekitar, negara harus mengambil pendekatan yang bersepadu dan tersusun untuk perancangan pembangunan mereka untuk memastikan pembangunan yang serasi dengan keperluan untuk melindungi dan meningkatkan persekitaran untuk manfaat mereka penduduk. Prinsip 14 Perancangan yang rasional yang boleh dianggap sebagai satu alat penting untuk mendamaikan sebarang konflik antara keperluan pembangunan dan keperluan untuk melindungi dan memperbaiki alam sekitar. Prinsip 15 Perancangan mesti digunakan untuk penempatan manusia dan perbandaran dengan tujuan untuk mengelakkan kesan buruk terhadap alam sekitar dan mendapatkan faedah sosial, ekonomi dan alam sekitar yang maksimum untuk semua. Dalam ini projek berkenaan yang arka yang direka untuk dominasi penjajah

dan perkauman mesti ditinggalkan. Prinsip 16 Polisi demografi yang tanpa menjejaskan hak asasi manusia dan yang difikirkan sesuai oleh Kerajaan yang berkenaan boleh diguna pakai dalam kawasan-kawasan di mana kadar pertumbuhan penduduk atau kepekatan penduduk yang berlebihan mungkin mempunyai kesan buruk terhadap alam sekitar alam sekitar manusia dan menghalang pembangunan . Prinsip 17 Institusi nasional yang sesuai mestilah diamanahkan dengan tugas merancang, mengurus atau mengawal 9 sumber alam sekitar Negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kualiti alam sekitar. Prinsip 18 Sains dan teknologi, sebagai sebahagian daripada sumbangan mereka kepada pembangunan ekonomi dan sosial, perlu digunakan untuk mengelakkan pengenalan, dan kawalan risiko alam sekitar dan penyelesaian masalah alam sekitar dan untuk kebaikan bersama manusia. Prinsip 19 Pendidikan dalam hal-hal alam sekitar, untuk generasi orang dewasa serta lebih muda, memberi pertimbangan yang sewajarnya kepada mereka yang kurang bernasib baik, adalah penting untuk memperluaskan asas bagi pendapat yang bijak dan tingkah laku bertanggungjawab oleh individu, perusahaan dan komuniti dalam melindungi dan memperbaiki alam sekitar dalam yang dimensi manusia yang penuh. Ianya juga penting bahawa media massa komunikasi mengelak daripada menyumbang kepada kemerosotan alam sekitar, tetapi, sebaliknya, menyebarkan maklumat yang bersifat pendidikan mengenai keperluan untuk projek dan memperbaiki alam sekitar bagi membolehkan mal untuk membangunkan berkenaan setiap. Prinsip 20 Penyelidikan dan pembangunan saintifik dalam konteks masalah alam sekitar, kedua-dua negara dan multinasional, perlu digalakkan di semua negara, terutamanya negara-negara membangun. Dalam hubungan ini, aliran bebas maklumat up-to-tarikh saintifik dan pemindahan pengalaman mesti disokong dan dibantu, untuk memudahkan penyelesaian masalah alam sekitar, teknologi alam sekitar harus disediakan kepada negara-negara membangun pada terma-terma

yang akan menggalakkan penyebaran meluas mereka tanpa membentuk beban ekonomi ke atas negara-negara membangun. Prinsip 21 Negeri, selaras dengan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan prinsip-prinsip undang-undang antarabangsa, hak kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber mereka sendiri selaras dengan dasar mereka sendiri alam sekitar, dan tanggungjawab untuk memastikan bahawa aktiviti-aktiviti dalam bidang kuasa atau kawalan mereka tidak menyebabkan kerosakan kepada alam sekitar negeri-negeri lain atau kawasan di luar had bidang kuasa negara. Prinsip 22 Negara-negara mesti bekerjasama untuk membangunkan lagi undang-undang antarabangsa mengenai liabiliti dan pampasan untuk mangsa-mangsa pencemaran dan kerosakan alam sekitar yang disebabkan oleh aktiviti dalam bidang kuasa atau kawalan Negara tersebut ke kawasan yang di luar bidang kuasa mereka. Prinsip 23 Tanpa menjejaskan apa-apa kriteria sebagaimana yang boleh dipersetujui oleh masyarakat antarabangsa, atau standard yang akan ditentukan di peringkat kebangsaan, ia akan menjadi penting dalam semua kes untuk mempertimbangkan sistem nilai yang wujud di setiap negara, dan sejauh mana ia sesuai standard yang sah bagi negara-negara yang paling maju, tetapi yang mungkin tidak sesuai dan kos sosial tidak wajar bagi negara-negara membangun. Prinsip 24 Antarabangsa perkara-perkara yang berkaitan dengan perlindungan dan pembaikan alam sekitar perlu ditangani dalam semangat kerjasama oleh semua negara, kecil dan besar, di atas landasan yang sama. Kerjasama melalui pengaturan hala atau dua hala atau lain-lain cara yang sesuai adalah penting untuk mengawal, mencegah, mengurangkan dan menghapuskan kesan buruk terhadap alam sekitar yang terhasil dari aktiviti yang dijalankan dalam semua bidang, dalam apa-apa cara bahawa akaun yang sewajarnya diambil kedaulatan dan kepentingan semua negeri. Prinsip 25 Negara-negara mesti memastikan bahawa organisasi antarabangsa memainkan peranan yang bersepadu, cekap dan dinamik bagi perlindungan dan pembaikan

alam sekitar. Prinsip 26 Manusia dan alam sekitar mesti terlepas daripada kesan senjata nuklear dan semua cara lain pemusnah besar-besaran. Negara-negara mesti berusaha untuk mencapai persetujuan dengan segera, dalam organ antarabangsa yang relevan, penghapusan dan pemusnahan senjata itu yang lengkap

LAPORAN DARIPADA BANGSA PERSIDANGAN KE ATAS ALAM SEKITAR MANUSIA UNITED


singkatannya Tindakan yang Diambil oleh Persidangan Pelan Tindakan bagi Alam Sekitar Manusia Pelan Tindakan Pengisytiharan Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Alam Sekitar Manusia (XXV11). Pengaturan institusi dan Kewangan untuk Kerjasama alam sekitar Antarabangsa Resolusi lain yang Angkat oleh Persidangan Mengadakan Persidangan Bangsa-Bangsa 2 Bersatu mengenai Alam Sekitar Manusia Ungkapan terima kasih Hari Alam Sekitar Sedunia Senjata nuklear ujian Rujukan kepada Kerajaan Cadangan Tindakan di Peringkat Kebangsaan Perlembagaan Persidangan Prosiding Persidangan Kehadiran dan Organisasi Kerja Ringkasan ringkas Perbahasan Ketua Penubuhan kumpulan kerja ke atas Deklarasi Alam Sekitar Manusia Tindakan ke atas Laporan Jawatankuasa dan Kumpulan Kerja Jawatankuasa pertama Jawatankuasa kedua Jawatankuasa ketiga Kumpulan Kerja ke atas Deklarasi Alam Sekitar Manusia Jawatankuasa Bukti kelayakan Penggunaan Pelan Tindakan bagi Alam Sekitar Manusia

STOCKHOLM 1972 Ditulis oleh Hannah Stoddart font size Cetak E-mail user yang pertama untuk komen! Kadar ini item1 2 3 4 5 (0 votes) Konsep pembangunan mampan tarikh sejak sekian lama, tetapi ia adalah pada Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengenai Alam Sekitar Manusia (Stockholm, 1972) bahawa masyarakat antarabangsa bertemu buat kali pertama untuk mempertimbangkan persekitaran global dan keperluan pembangunan bersama.

Deklarasi Stockholm dan Pelan Tindakan ditakrifkan prinsip bagi pemeliharaan dan peningkatan alam semula jadi, dan menekankan keperluan untuk menyokong mereka dalam proses ini. Salah satu keputusan yang digariskan dalam Perisytiharan Stockholm adalah pembentukan Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNEP). Persidangan menunjukkan bahawa masalah alam sekitar "perindustrian", seperti kemusnahan habitat, ketoksikan dan hujan asid, tidak semestinya isu-isu yang relevan bagi semua negara. Secara khusus, strategi pembangunan telah tidak memenuhi keperluan negara dan masyarakat termiskin. Walau bagaimanapun, ia adalah masalah yang belum selesai alam sekitar yang menguasai mesyuarat itu dan membawa kepada kesedaran alam sekitar awam yang lebih luas.

Laporan Founex mengenai Pembangunan dan Alam Sekitar telah dihasilkan oleh Masyarakat Sivil dalam jangka masa sehingga persidangan pada tahun 1971

Tbilisi

Deklarasi

(1977)

Persidangan yang pertama di dunia antara kerajaan pada pendidikan alam sekitar telah dianjurkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Pendidikan, Saintifik, dan Kebudayaan (UNESCO) dalam kerjasama dengan Program Alam Sekitar PBB (UNEP) dan telah diadakan di Tbilisi, Georgia (USSR) dari Oktober 14-26, 1977. Delegasi dari 66 negara anggota dan pemerhati dari dua nonmember negeri-negeri yang mengambil bahagian. Wakil-wakil dan pemerhati dari lapan agensi PBB dan program juga mengambil bahagian. Tiga organisasi antara kerajaan dan 20 pertubuhan bukan kerajaan antarabangsa juga diwakili. Dalam semua, 265 perwakilan dan 65 wakil dan pemerhati telah mengambil bahagian dalam persidangan itu. Deklarasi Tbilisi telah diterima pakai oleh sebulat pada penutup persidangan antara kerajaan. Perisytiharan itu menyatakan persetujuan sebulat suara dalam peranan penting pendidikan alam sekitar dalam pemeliharaan dan peningkatan alam sekitar dunia, serta dalam pembangunan yang kukuh dan seimbang masyarakat dunia. Peranan, Objektif, dan Ciri-ciri Pendidikan Alam Sekitar

Deklarasi bersama Tbilisi dengan dua cadangan Persidangan membentuk rangka kerja, prinsip, dan garis panduan untuk pendidikan alam sekitar di semua peringkat tempatan, kebangsaan, serantau dan antarabangsa dan untuk semua kumpulan umur di dalam dan di luar sistem persekolahan formal. I. Persidangan mencadangkan penggunaan kriteria tertentu yang akan membantu untuk memandu usaha-usaha untuk membangunkan pendidikan alam sekitar di peringkat nasional, serantau dan global: Sedangkan ia adalah hakikat bahawa ciri-ciri biologi dan fizikal merupakan asas semulajadi alam sekitar manusia, etika, sosial, dimensi budaya, dan ekonomi juga memainkan peranan mereka dalam menentukan / garis beliau pendekatan dan instrumen di mana orang boleh memahami dan m ~~ e penggunaan sumber asli yang lebih baik dalam memenuhi keperluan mereka. Pendidikan alam sekitar adalah hasil daripada orientasi semula dan dovetailing disiplin ilmu yang berbeza dan pengalaman pendidikan yang memudahkan persepsi bersepadu masalah alam sekitar, membolehkan tindakan yang lebih rasional yang mampu memenuhi keperluan sosial yang perlu diambil. Tujuan asas pendidikan alam sekitar adalah untuk berjaya dalam membuat individu dan masyarakat memahami sifat kompleks semula jadi dan persekitaran terbina hasil dari interaksi biologi, fizikal, aspek sosial, ekonomi, dan budaya, dan memperoleh ~ pengetahuan, nilai-nilai , sikap, dan kemahiran praktikal untuk mengambil bahagian dalam cara yang bertanggungjawab dan berkesan di dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah alam sekitar, dan dalam pengurusan kualiti alam sekitar. Matlamat asas pendidikan alam sekitar dengan jelas untuk menunjukkan saling pergantungan ekonomi, politik, dan ekologi dunia moden, di mana keputusan dan tindakan oleh negara-negara lain boleh memberi kesan antarabangsa. Pendidikan alam sekitar, dalam hal ini, membantu untuk membangunkan rasa tanggungjawab dan perpaduan di

kalangan negara-negara dan wilayah sebagai asas untuk mendapatkan perintah antarabangsa yang baru yang akan menjamin pemuliharaan dan pembaikan alam sekitar. Perhatian khusus perlu dibayar untuk memahami hubungan kompleks antara pembangunan sosio-ekonomi dan pembaikan alam sekitar. Bagi tujuan ini, pendidikan alam sekitar perlu menyediakan pengetahuan yang perlu bagi tafsiran fenomena kompleks yang membentuk alam sekitar, menggalakkan nilai-nilai etika, ekonomi, dan estetik, yang membentuk asas disiplin diri, akan melanjutkan pembangunan kelakuan yang serasi dengan pemeliharaan dan pembaikan alam sekitar. Ia juga harus menyediakan pelbagai kemahiran praktikal yang diperlukan dalam tipu daya dan permohonan penyelesaian yang berkesan kepada masalah alam sekitar. Untuk menjalankan tugas-tugas ini, pendidikan alam sekitar harus membawa pautan yang lebih erat antara proses pendidikan dan kehidupan sebenar, membina aktiviti di sekitar masalah alam sekitar yang dihadapi oleh masyarakat tertentu dan analisis tumpuan kepada melalui pendekatan antara disiplin, komprehensif yang akan membenarkan pemahaman yang betul tentang masalah alam sekitar. Pendidikan alam sekitar perlu memenuhi semua peringkat umur dan kumpulan sosioprofesional di kalangan penduduk. Ia hendaklah dialamatkan kepada (a) orang awam nonspecialist orang dewasa dan muda yang harian kelakuan mempunyai pengaruh yang tegas kepada pemeliharaan dan pembaikan alam sekitar; (b) untuk kumpulan-kumpulan sosial tertentu yang profesional aktiviti memberi kesan kepada kualiti alam sekitar; dan untuk ahli sains dan juruteknik yang khusus penyelidikan dan kerja akan meletakkan asasasas pengetahuan di mana pengurusan pendidikan, latihan, dan cekap alam sekitar harus berdasarkan. Untuk mencapai pembangunan yang lebih berkesan pendidikan alam sekitar, kelebihan penuh mesti diambil semua kemudahan awam dan swasta kepada masyarakat untuk pendidikan penduduk: sistem pendidikan formal, bentuk pendidikan SV yang berbeza, dan media massa. Untuk membuat sumbangan yang berkesan ke arah memperbaiki alam sekitar, tindakan pendidikan mesti dikaitkan dengan perundangan, dasar, langkah-langkah kawalan, dan keputusan bahawa kerajaan boleh menerima pakai dalam berhubung dengan persekitaran manusia. II. Persidangan menyokong matlamat berikut, objektif, dan prinsip panduan bagi pendidikan alam sekitar: Matlamat pendidikan alam sekitar adalah:

untuk memupuk kesedaran yang jelas, dan kebimbangan mengenai, kesalingbergantungan ekonomi, sosial, politik, dan ekologi di kawasan bandar dan luar bandar; untuk menyediakan setiap orang dengan peluang untuk memperolehi pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan kemahiran yang diperlukan untuk melindungi dan memperbaiki alam sekitar; untuk mewujudkan corak baru tingkah laku individu, kumpulan dan masyarakat secara keseluruhannya terhadap alam sekitar. Kategori objektif pendidikan alam sekitar adalah: Kesedaran untuk membantu kumpulan-kumpulan sosial dan individu memperoleh kesedaran dan kepekaan terhadap persekitaran jumlah dan masalah bersekutu.

Pengetahuan untuk membantu kumpulan-kumpulan sosial dan individu memperoleh pelbagai pengalaman dalam, dan memperoleh kefahaman yang asas, alam sekitar dan masalah yang berkaitan dengannya. Sikap untuk membantu kumpulan-kumpulan sosial dan individu memperoleh satu set nilainilai dan perasaan keprihatinan terhadap alam sekitar dan motivasi untuk menyertai secara aktif dalam penambahbaikan dan perlindungan alam sekitar. Kemahiran untuk membantu kumpulan sosial dan individu memperoleh kemahiran untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah alam sekitar. Penyertaan untuk menyediakan kumpulan-kumpulan sosial dan individu yang mempunyai peluang untuk terlibat secara aktif di semua peringkat untuk bekerja ke arah penyelesaian masalah alam sekitar. Pendidikan prinsip alam sekitar sekiranya

mempertimbangkan alam sekitar semula jadi keseluruhan dan membina, teknologi dan sosial (ekonomi, politik, budaya sejarah, etika, estetik); menjadi satu proses sepanjang hayat yang berterusan, bermula di peringkat tadika dan berterusan pada semua peringkat rasmi dan SV; menjadi antara disiplin dalam pendekatannya, menarik pada kandungan tertentu setiap disiplin dalam membuat mungkin holistik dan perspektif yang seimbang; meneliti isu-isu alam sekitar yang utama mata dari tempatan, kebangsaan, serantau dan antarabangsa supaya pelajar menerima gambaran tentang keadaan alam sekitar di kawasan geografi yang lain; memberi tumpuan kepada situasi semasa dan berpotensi terhadap alam sekitar di samping mengambil kira perspektif sejarah; menggalakkan nilai dan keperluan kerjasama dalam pencegahan dan penyelesaian masalah alam sekitar tempatan, kebangsaan, dan antarabangsa; jelas mempertimbangkan aspek-aspek alam sekitar dalam perancangan untuk pembangunan dan pertumbuhan; membolehkan pelajar mempunyai peranan dalam merancang pengalaman pembelajaran mereka dan menyediakan peluang untuk membuat keputusan dan menerima akibat mereka; berkaitan sensitiviti alam sekitar, pengetahuan, kemahiran menyelesaikan masalah, dan penjelasan nilai kepada setiap peringkat umur, tetapi dengan penekanan khas kepada sensitiviti alam sekitar kepada masyarakat sendiri belajar dalam tahun-tahun awal; membantu pelajar mengetahui gejala dan punca sebenar masalah alam sekitar; menekankan kerumitan masalah alam sekitar dan keperluan untuk membangunkan pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah; menggunakan pelbagai persekitaran pembelajaran dan pelbagai pendekatan pendidikan yang meluas untuk pengajaran, pembelajaran dan dari persekitaran dengan tekanan akibat aktiviti praktikal dan pengalaman pertama

THE BELGRADE CHARTER 1975 Belgrade Piagam Rangka Kerja Global bagi Pendidikan Alam SekitarDi Pakai secara sebulat suara pada penutupan bengkel 10 hari di Belgrade adalah satu kenyataan,tertakluk kepada pengubahsuaian oleh mesyuarat berikutnya serantau, rangka kerja dan membimbing prinsip pendidikan alam sekitar global, yang kemudiannya dikenali sebagai Piagam Belgrade Ia berikut: Situasi alam sekitar Generasi kita telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah berlaku sebelum ini dan teknologi proses, di mana, di samping membawa manfaat kepada ramai orang, juga telah disebabkan teruk sosial dankesan - kesan ke atas alam sekitar. Ketidaksamaan pendapatan antara yang miskin dan kaya di kalangan negara-negara dan dalam negara-negara berkembang dan terdapat bukti kemerosotan fizikalpersekitaran dalam beberapa bentuk pada skala seluruh dunia. Keadaan ini, walaupun terutamanya disebabkan dengan bilangan yang agak kecil negaranegara, memberi kesan kepada semua umat manusia.Pengisytiharan Bangsa-Bangsa Amerika untuk Perintah Ekonomi Baru Antarabangsa memerlukan satu konsep baru pembangunan yang mengambil kira kepuasan keperluan dan mahu setiap rakyat bumi, pluralisme masyarakat dan imbangan keharmonian antara manusia dan alam sekitar. Apa yang dipanggil untuk membasmi penyebab asas kemiskinan, kebuluran, buta huruf, pencemaran, eksploitasi, dan dominasi. Yang corak sebelumnya berurusan dengan masalah ini penting atas dasar fragmentaris tidak lagi boleh dilaksanakan. Ia adalah sangat penting bahawa warga dunia mendesak langkah-langkah yang akan menyokong jenis pertumbuhan ekonomi yang tidak akan mempunyai kesan berbahaya ke atas orang yang tidak akan dalam apa jua cara mengurangkan persekitaran mereka dan keadaan hidup mereka. Ia adalah perlu untuk mencari jalan untuk memastikan bahawa negara tidak akan berkembang atau membangunkan pada perbelanjaan negara lain dan bahawa penggunaan tiada individu yang harus meningkat pada perbelanjaan individu lain. Yang sumber-sumber dunia harus dibangunkan dalam cara yang akan memberi manfaat kepada semua umat manusia dan menyediakan potensi untuk meningkatkan kualiti hidup untuk semua orang. Kita perlu apa-apa yang pendek etika global yang baru - etika yang mendukung sikap dan tingkah laku individu dan masyarakat yang merupakan konsonan dengan tempat manusia dalam masa biosfera; yang mengiktiraf dan sensitif respons kepada yang kompleks dan sentiasa berubah-ubah hubungan antara manusia dan alam dan antara orang. Perubahan ketara berlaku di semua negara-negara di dunia untuk memastikan pembangunan yang

rasional yang akan dipandu oleh ideal global baru ini - perubahan yang akan ditumpukan ke arah yang saksama pengagihan sumber-sumber dunia dan lebih adil memenuhi keperluan semua orang. Seperti ini pembangunan juga akan memerlukan pengurangan maksimum dalam kesan berbahaya ke atas alam sekitar, penggunaan bahan-bahan buangan untuk tujuan produktif, dan reka bentuk teknologi yang akan membolehkan objektif tersebut dapat dicapai. Di atas, ia akan menuntut jaminan keamanan yang berterusan melalui kewujudan bersama dan kerjasama di kalangan negara-negara dengan sistem sosial yang berbeza. Sebahagian besar sumber bagi pengagihan semula untuk memenuhi keperluan manusia boleh menjadi diperolehi melalui menyekat belanjawan ketenteraan dan mengurangkan persaingan dalam pembuatansenjata. Pelucutan senjata perlu sebagai matlamat mutlak.

Belgrade Piagam Pengiktirafan antarabangsa dalam Persidangan PBB mengenai Alam Sekitar Manusia di Stockholm, Sweden 1972. Syor 96, EE dipanggil sebagai satu cara untuk menangani isu alam sekitar di seluruh dunia. Pada tahun 1975, cadangan ini telah ditangani pada Bengkel Alam Sekitar Antarabangsa di Belgrade, Yugoslavia. Peserta di Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) bengkel, mencadangkan satu rangka kerja global untuk pendidikan alam sekitar, yang disebut sebagai Piagam Belgrade. Penyata Matlamat Piagam untuk pendidikan alam sekitar telah diterima oleh profesional dalam bidang. Piagam menyatakan: Pendidikan alam sekitar, difahami dengan betul, harus membentuk pendidikan yang menyeluruh sepanjang hayat, satu responsif kepada perubahan dalam dunia yang pesat berubah. Ia harus menyediakan individu untuk hidup melalui pemahaman masalah utama dunia kontemporari, dan penyediaan kemahiran dan sifat-sifat yang diperlukan untuk memainkan peranan produktif ke arah meningkatkan dan melindungi alam sekitar dengan perhatian yang sewajarnya diberikan kepada nilai-nilai etika. Matlamat pendidikan alam sekitar adalah untuk membangunkan penduduk dunia yang sedar dan prihatin tentang alam sekitar dan masalah yang berkaitan dengannya, dan yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, sikap, motivasi dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif ke arah penyelesaian arus masalah dan pencegahan yang baru.

DEKLARASI MONTREAL 1987


Setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai hak dan martabat yang sama. Kalimat pertama yang terkenal dari Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) ini, diadopsi hampir enam puluh tahun yang lalu oleh Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), mengandung di dalamnya agenda-agenda politik kami sebagai orangorang lesbian, gay, biseksual, transgender, transeksual, transisi dan interseksual. Dunia telah perlahan-lahan menerima bahwa individu manusia memiliki perbedaan-perbedaan dalam jenis kelamin, asal ras atau etnis, dan agama, dan bahwasanya perbedaan-perbedaan ini haruslah dihormati dan tidak digunakan sebagai alasan untuk perlakuan diskriminasi. Akan tetapi kebanyakan negara masih belum menerima dua aspek dari keanekaragaman manusia: 1. bahwasanya manusia mempunyai perbedaan dalam orientasi seksual dan identitas gender; 2. bahwasanya dua perempuan ataupun dua lelaki dapat saling jatuh cinta; 3. dan bahwasanya identitas seseorang, sebagai perempuan atau lelaki ataupun bukan keduanya, adalah tidak selalu ditentukan oleh jenis tubuh dimana mereka dilahirkan. Penolakan untuk menerima dan menghormati perbedaan-perbedaan ini berarti bahwa penindasan atas orang-orang yang mempunyai orientasi seksual Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) adalah tetap merupakan realitas sehari-hari di banyak wilayah di dunia. Di beberapa negara, diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT semakin memburuk. Akan tetapi semakin banyak juga individu dan kelompok-kelompok yang berani memperjuangkan hak-hak asasi LGBT di semua wilayah di dunia. Terutama, individu-individu dan kelompok-kelompok di Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropa Timur sudah tidak lagi bisa menerima prasangka dan diskriminasi, dan mulai menjadi tidak begitu sabar lagi untuk mencapai kebebasan dan kesetaraan. Akan tetapi kemajuan tersebut tidak merata dan tidak otomatis. Di seluruh dunia, kita melihat kemajuan-kemajuan maupun kemunduran-kemunduran. Kemajuan dalam menerapkan hak asasi manusia LGBT menuntut perubahan multi-lapisan di semua wilayah di dunia: hak-hak harus dijamin, peraturan perundang-undangan diubah, kebijakan baru dirancang dan diterapkan, dan perlakuan secara institusional diadaptasi. Individuindvidu dan kelompok-kelompok LGBT adalah agen perubahan yang utama. Akan tetapi kita hanya akan menang apabila kita melibatkan pihak lain dalam aliansi perjuangan kita. Tujuan dari deklarasi ini adalah untuk membuat daftar dan menjelaskan perubahanperubahan yang kita perlukan, dan membangun agenda untuk aksi global.

1. HAK-HAK MENDASAR Permintaan pertama adalah untuk menjaga dan melindungi hak-hak paling mendasar dari orangorang LGBT, hak-hak yang telah jelas ditetapkan dan tidak kontroversial menurut hukum. (a) Perlindungan dari kekerasan negara dan perorangan (b) Sembilan negara menghukum homoseksualitas dengan hukuman mati yang sendirinya merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia, terlepas dari alasan penerapan hukuman Kita menyaksikan di banyak negara, secara ekstra judisial, penyiksaan dan kekerasan lainnya terhadap dan bahkan pembunuhan dari individu-individu LGBT hanya dikarenakan mereka adalah lesbian, gay, biseksual atau transgender. Kejahatan berdasar kebencian (hate crimes) ini dilakukan oleh pelaku pribadi (dengan bantuan aktif atau dukungan pasif dari pejabat-pejabat publik, seperti yang telah terjadi pada beberapa pawai pride/pawai ekspresi diri), atau oleh polisi, tentara dan pegawai pemerintah sendiri. Hate Crimes terhadap individu-individu LGBT adalah masalah yang semakin mengembang; banyak negara yang gagal dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi orang-orang LGBT dari kejahatan semacam ini. Di banyak bagian dunia, individu-individu LGBT masih dipaksa untuk menikah paksa dengan orang berjenis kelamin berbeda, dan mengambil resiko menerima hukuman yang berat (termasuk kekerasan dan kematian di tangan anggota keluarga sendiri) jika mereka mencoba untuk melarikan diri dari perlakuan semacam itu. Kawin paksa merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dilawan. Individu Interseksual menjadi korban bentuk kekerasan yang khusus, seperti mutilasi alat kelamin yang terjadi saat operasi paska-kelahiran yang dirancang untuk membuat mereka menyesuaikan diri dengan model binari dari karakteristik fisik jenis kelamin yang kaku.

(b) Kebebasan untuk berekspresi, berkumpul dan membentuk perkumpulan Di berbagai negara, kelompok-kelompok hak asasi manusia dan individu-individu LGBT pemberani melihat hak-hak mereka untuk kebebasan berekspresi, membentuk perkumpulan dan serikat dihadang oleh otoritas publik. Pawai ekspresi diri tidak diijinkan, jurnalis dipenjara, klub-klub ditutup, dan Organisasi Non-Pemerintah tidak diberikan ijin untuk operasi. Tanpa hak yang mendasar dari organisasi LGBT untuk melakukan aktivitas mereka, bebas dari pembatasan-pembatasan yang represif dan diskriminatif, tidak akan mungkin untuk melakukan kampanye mendukung reformasi peraturan perundang-undangan yang diskriminatif. Aktivis-aktivis LGBT, seperti juga aktivis pembela hak asasi lainnya, berhak atas perlindungan dan dukungan, dan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri tanpa ketakutan akan tindakan balasan. (c) Kebebasan untuk melakukan aktivitas seksual dengan sesama jenis (antara orang dewasa yang konsensual dan tidak dilakukan di depan publik) Tujuh puluh lima negara lebih dari sepertiga jumlah negara di dunia masih mempunyai peraturan perundang-undangan yang melarang perilaku seksual sesama jenis. Perilaku yang tidak membahayakan orang. Dibawah standar internasional hak asasi manusia, hal ini merupakan pelanggaran hak-hak pribadi, sebagaimana diakui oleh Komite Persatuan Bangsa Bangsa untuk Hak Asasi Manusia dalam keputusan Toonen yang diambil di tahun 1994, dan hal tersebut juga merupakan diskriminasi: sebuah penolakan untuk mengakui kesetaraan martabat dan harga diri individu-individu LGBT. Dimana perundangan tersebut dalam prakteknya tidak diterapkan, juga tetap saja akan menyebabkan stigmatisasi, menguatkan prasangka, mendorong pemerasan dan intimidasi, dan dapat dijadikan sebagai alasan untuk berbagai macam diskriminasi lainnya. Kami mendorong komunitas internasional untuk menekan pemerintahpemerintah negara-negara yang masih melanggar hak asasi manusia yang mendasar dari orang LGBT. Kami menuntut penghentian segera atas ancaman dan pelaksanaan hukuman

mati di seluruh dunia terutama atas apa yang dinamakan kejahatan aktivitas seksual sesama jenis antara orang dewasa yang konsensual. Kami mendesak pemerintah-pemerintah negara dan organisasi-organisasi internasional untuk membangun dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk mencegah, menginvestigasi dan menghukum kejahatan kebencian atas orientasi seksual atau identitas gender. Kami mendesak bahwa operasi alat kelamin pada orang interseksual dilarang sampai mereka cukup tua untuk mngerti dan menyetujuinya. Kami mendesak bahwa organisasi-organisasi internasional (pada tingkatan global dan regional) memonitor secara sistematis situasi hak asasi manusia orang LGBT dan mengumumkan temuan-temuan mereka. Kami menghimbau komunitas internasional untuk melindungi dan memberikan dukungan politik dan finansial kepada organisasi-organisasi dan pembela hak asasi para LGBT, terutama sekali mereka yang berlokasi di negara-negara dimana orang LGBT masih harus hidup dalam ketakutan setiap hari atas keselamatan jiwanya. Kami mendesak pemerintah-pemerintah nasional dan organisasi-organisai internasional agar memberikan bantuan pembangunan internasional mereka dengan bersyarat bahwa ada kemajuan dalam hal hak asasi manusia, termasuk juga hak asasi manusia para LGBT. Kami mendesak pencabutan semua peraturan perundang-undangan yang melarang kegiatan seksual antara orang dewasa berjenis kelamin sama yang konsensual dan dilakukan tidak di depan umum. 2. ISU-ISU GLOBAL Sebuah dunia dimana hak asasi LGBT dilanggar secara sistematis, adalah dunia dimana tidak seorangpun merasa aman dan bebas. Semua hak asasi manusia adalah bersifat universal, tak terbagi dan saling tergantung dan terhubung (Konferensi Dunia untuk Hak Asasi Manusia , Wina, 1993) Declaration of Montral Identitas dan perilaku LGBT telah ada dan akan terus berada di setiap budaya dan wilayah duniA hal ini sebenarnya hanya merupakan bagian dari kondisi manusia. Melawan ketidakpedulian dan prasangka tetap menjadi priroritas kami yang nomor satu. Informasi yang lebih banyak mengenai orang-orang LGBT, dan bertambahnya orang-orang LGBT sendiri yang bersedia untuk terbuka dengan identitasnya (hanya apabila dapat dilakukan secara aman), adalah syaratsyarat yang diperlukan untuk suatu kemajuan.

Untuk itu kami mengumumkan persiapan kampanye informasi di seluruh dunia. Kami meminta penyelengara Konferensi Internasional untuk Hak Asasi LGBT pada World Outgames yang ke-dua di Kopenhagen tahun 2009 untuk meluncurkan kampanye serupa. Kami meminta dukungan dari LSM yang sealiran dan pemerintah-pemerintah yang bersimpati dalam persiapan dan pelaksanaan kampanye tersebut. Orang-orang LGBT tidak hidup di sebuah pulau, akan tetapi merupakan bagian dari semua masyarakat, dan berhak untuk mengharapkan bahwa situasi dan permintaan mereka dipertimbangkan dalam membuat semua kebijakan publik. Ini hanya dapat dicapai apabila pergerakan internasional hak asasi manusia LGBT dilakukan dalam perjuangan yang lebih luas, seperti misalnya perjuangan untuk perdagangan dan pembangunan yang adil, hakhak ekonomi dan sosial di seluruh dunia, serta stabilitas dan perdamaian internasional. Hak asasi manusia LGBT mungkin tampaknya seperti hanya impian di wilayah dunia dimana pembebasan diri dari kemiskinan dan kekerasan merupakan agenda sehari-hari. Walaupun demikian, usaha untuk mengatasi masalah-masalah tersebut juga sebaiknya mengikutsertakan usaha untuk perbaikan kondisi hidup individu-individu LGBT. Salah satu isu global yang krusial adalah pandemi HIV/AIDS. Hentikan dan mulai untuk melawan penyebaran HIV/AIDS. Ini adalah Tujuan Pembangunan Persatuan Bangsa Bangsa (Milleneum Development Goal) Nomor 6, dengan tahun pencapaian 2015, yang disahkan oleh 189 Kepala Negara dan Pemerintahan di tahun 2000. Tujuan ini hanya dapat dicapai dengan menjalankan pendekatan yang berdasar atas hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya hak asasi manusia para individu LGBT. Pelarangan secara hukum atas kegiatan seksual antara lelaki dan pelarangan kebebasan berekspresi untuk kelompok-kelompok LGBT, yang masih merupakan praktek yang sering terjadi di beberapa negara, memberi efek yang fatal (detrimental)

atas pencegahan penyebaran HIV/AIDS. Kami mendorong pemerintah-pemerintah untuk menghentikan usaha pelarangan atas kelompok-kelompok LGBT yang menyebarkan informasi pencegahan dan perawatan HIV/AIDS di antara individu-individu LGBT, dan malah sebaliknya untuk menjadikannya sebagai tangung jawab mereka untuk melibatkan orangorang LGBT dalam perlawanan terhadap HIV/AIDS. Kami mendorong negara-negara donor dan institusi internasional untuk meningkatkan program bantuannya dalam pencegahan HIV/AIDS, dan bekerja dengan kelompok-kelompok kesehatan LGBT lokal untuk menjamin orang-orang LGBT diikutsertakan dalam program-program semacam itu. Kami mendesak pencabutan batasan-batasan berbasis moralitas dalam pendidikan, pencegahan dan kampanye perawatan HIV/AIDS, termasuk juga pencabutan batasan-batasan dalam promosi penggunaan kondom. Isu Global lainnya adalah asilum. Tujuan utama kita adalah untuk bekerja untuk lingkungan yang aman di setiap negara, sehingga orang-orang LGBT tidak perlu untuk meninggalkan negaranya karena ketakutan atas jiwanya. Akan tetapi setiap negara mempunyai sebuah kewajiban untuk mengabulkan asilum kepada mereka yang ditangkap atas dasar ras, agama, opini politik dan semacamnya. Orang-orang LGBT yang memiliki ketakutan yang beralasan akan dipersekusi oleh negara maupun pelaku non-pemerintah hanya karena orientasi seksual maupun identitas gender mereka, juga harus diberikan perlindungan yang serupa dalam kerangka kerja Konvensi Jenewa tahun 1951. Jumlah negara yang secara eksplisit menerjemahkan Konvensi ini dengan cara demikian semakin bertambah banyak. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi). Kami berpendapat bahwa negara-negara lain juga seharusnya mengikuti contoh mereka. Kami mendesak bahwa pemerintah-pemerintah nasional secara eksplisit memberikan pengakuan hukum dan menerapkan hak atas asilum berdasar atas ketakutan yang jelas akan persekusi hanya karena orientasi seksual atau identitas gender mereka.

Kami mendesak agar Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi meningkatkan aksiaksinya untuk meyakinkan pemerintah-pemerintah nasional untuk menerapkan Guidelines on Gender-related Persecution (Panduan atas Persekusi yang berkaitan dengan gender), yang diadopsi di tahun 2002. Isu Global yang ke-tiga: migrasi. Dunia semakin bertambah sempit, semakin banyak orang yang melakukan perjalanan di dunia, membuat teman-teman baru, dan bertemu teman percintaan yang terkadang menjadi pasangan hidup. Akan tetapi sebagian besar negara tidak memberikan hak untuk pasangan sesama jenis berkebangsaan berbeda sehingga mereka dapat mensponsori pasangannya masing-masing untuk berimigrasi; yang bagi pasangan heteroseksual adalah hak yang dianggap biasa. Bahkan bagi pasangan sesama jenis yang memiliki sertifikat pernikahan atau mendapatkan sertifikat pasangan domestik, yang diakui oleh negara asal salah satu dari sang pasangan, hal ini tidak menjamin status mereka saat mereka berpindah ke tempat lain. Kami mendesak pemerintahan nasional kami masing-masing untuk memberikan ijin tinggal bagi pasangan kami dari negara lain dengan syarat yang sama seperti yang berlaku bagi pasangan menikah berjenis kelamin lain, tanpa ada diskriminasi atas jenis kelamin, orientasi seksual atau identitas gender Kami meminta bahwa perjanjian internasional dalam masalah ini dapat dirombak dan untuk memberikan hak-hak yang sama bagi pasangan berjenis kelamin sama sebagaimana pasangan menikah yang berjenis kelamin berbeda. Perserikatan Bangsa Bangsa sampai saat ini tidak bersedia atau tidak mampu untuk mengakui hak-hak asasi manusia para LGBT, dan untuk memasukkan secara menyeluruh isuisu LGBT ke dalam usahanya untuk hak asasi manusia. Beberapa badan perjanjian PBB dan special rapporteurs yang spesifik telah mempertimbangkan hak-hak para LGBT. Akan tetapi di tahun 2005, UN Commission on Human Rights (Komisi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Hak asasi

manusia) menolak untuk ketiga kalinya untuk memberi keputusan atas sebuah resolusi umum tentang Human Rights and Sexual Orientation (Hak asasi manusia dan Orientasi Seksual) yang diusulkan oleh Brazil untuk pertama kalinya pada tahun 2003. Dan di tahun 2006, the Economic and Social Council of the UN (Badan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa Bangsa) untuk ketigakalinya menolak untuk memberikan status konsultatif kepada ILGA the International Lesbian and Gay Association (Asosiasi Internasional Lesbian dan Gay) sebagaimana yang terjadi di tahun 1992, di tahun 1994 (ketika status konsultatif yang diberikan di tahun 1993 dicabut sementara), dan tahun 2002. Kami akan terus mengetuk pintu Perserikatan Bangsa Bangsa. Kami tidak bisa menerima bahwa sebuah organisasi dunia menutup pintunya untuk bagian yang spesifik dari populasi dunia, dan yang memutuskan bahwa mereka tidak ingin untuk berhadapan dengan isu-isu tersebut. Untuk itu kami mendorong pemerintah-pemerintah untuk memasukkan hak asasi manusia LGBT ke dalam agenda dari UN Human Rights Council (Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa) yang baru, dan untuk mengusahakan adopsi dari sebuah teks, yang memberi mandat kepada Dewan tersebut dan badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa lainnya untuk mengatasi isu hak asasi manusia LGBT sebagai bagian normal dari usaha mereka. Kami meminta bahwa ILGA dan organisasi-organisasi LGBT lainnya diberikan posisinya di antara banyak Organisasi Non-Pemerintah lainnya yang berhak untuk berkonsultasi dengan Dewan HAM PBB. Kami mendorong Komisi HAM dan badan-badan perjanjian PBB lainnya untuk mengintegrasi monitoring hak asasi manusia LGBT yang sistematis ke dalam program mereka. Kami mendorong ahli hukum, institusi hak asasi manusia, dan Organisasi NonPemerintah atau LSM untuk terus mempelajari hak asasi manusia individuindividu LGBT yang mana yang dilindungi oleh perjanjian internasional hak asasi manusia yang berlaku, dan apakah ada celah perbedaan dalam perlindungan yang diberikan

oleh perjanjian-perjanjian tersebut. Hal ini dapat menuju ke diskusi atas keuntungankeuntungan yang potensial dari UN Convention on the Elimination of all forms of Sexual Orientation and Gender Identity Discrimination (CESOGID Konvensi PBB untuk Penghapusan semua bentuk Diskriminasi atas Orientasi Seksual dan Identitas Gender) Kami mendorong semua UN Special Procedures (Prosedur Khusus PBB) untuk menangapi masalah hak asasi manusia LGBT dalam mandat mereka yang relevan. 3. KOMUNITAS LGBT YANG BERBEDA-BEDA Tuntutan kami agar kaum mayoritas heteroseksual dan non-transgender untuk menghormati hak asasi manusia dan perbedaan-perbedaan di antara kami tidak berhenti di batas pintu kami sendiri. Kami juga harus berusaha untuk membangun sebuah komunitas LGBT yang terbuka untuk semua, dan memberi kesempatan yang adil kepada semua, terlepas dari jenis kelamin, ras, agama, kemampuan tubuh, umur, status ekonomi atau karaketeristik serupa lainnya. Kami harus melawan diskriminasi didalam kelompok kami sendiri. Kami tidak memberi toleransi kepada seksisme dan rasisme dalam pergerakan kami. Kami terdiri dari kaum Muslim, Kristen, Yahudi, Tak Berkepercayaan, Buddha, Hindu, Sikh, dan Humanis. Di antara kami, terdiri dari mereka dengan berbagai macam status kecacatan, anggota dari setiap kelompok usia, dan anggota dari setiap kelas ekonomi dan sosial. Visibilitas dan aktivisme kelompok-kelompok LGBT yang semakin tumbuh berkembang di Global South (negara-negara Selatan) harus dipertimbangkan. Kita harus berusaha sekeras mungkin sehingga aktivis-aktivis LGBT dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropa Timur dapat berpartisipasi dalam pergerakan global hak asasi manusia LGBT. Tujuan jangka panjang kita, terbatasi oleh sumber daya yang tersedia, seharusnya mengusahakan perwakilan yang lebih

proporsional di konferensi-konferensi internasional LGBT dari Dunia Berkembang. Kita harus ingat bahwa 88% dari orang-orang LGBT hidup di Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropa Timur. Posisi perempuan yang tidak seimbang di dalam pergerakan kita mencerminkan hubungan kuasa yang masih tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki di dunia secara keseluruhan. Meskipun sudah banyak kemajuan yang dicapai di beberapa dekade terakhir, perempuan masih le deuxime sexe, tak terkecuali untuk perempuan lesbian. Untuk itu kita harus membentuk kerjasama yang lebih erat dengan pergerakan perempuan, dan menekankan persamaanpersamaan diantara kita. Persamaan tersebut adalah hak kita untuk mengkontrol tubuh kita sendiri dan untuk memilih bagaimana kita hidup dengan cara kita sendiri. Tujuan bersama kita adalah untuk menantang rigiditas peranan-peranan yang dikotak-kotak untuk perempuan dan laki-laki, dan dominasi norma-norma dan kepentingankepentingan laki-laki heteroseksual. Tujuan bersama ini bukanlah sesuatu yang marjinal, akan tetapi adalah bagian dari usaha inti pergerakan hak asasi manusia LGBT. Individu-individu transgender, transeksual, transisi dan interseksual telah menjadi bagian yang semakin nampak dari pergerakan kami, dan kami telah melihat bahwa sebagian dari permintaan mereka diikutsertakan. Orang-orang non-transgender lesbian, gay dan biseksual akan harus mengakui bahwa diskusi tentang pengertian jenis kelamin dan penolakan atas peranan-peranan gender yang kaku adalah dua sisi dari koin yang sama. Untuk itu isu-isu transgender seharusnya sudah dianggap secara langsung sebagai bagian dari perjuangan bersama kita untuk kesetaraan dan martabat. Kami membuat rekomendasi bahwa organisasi-organisasi LGBT internasional memperluas stok kandidat untuk posisi-posisi kepemimpinan dengan menawarkan kursus-kursus pelatihan dan sejenisnya untuk aktivis-aktivis yang baru (perempuan, laki-laki, transgender) dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropa Timur.

Kami meminta penyelenggara Konferensi Internasional untuk Hak Asasi Manusia LGBT pada 2nd World Outgames di Kopenhagen tahun 2009 untuk membuat suatu usaha ekstra untuk merealisasikan kesetaraan partisipasi bagi perempuan dan lakilaki, untuk memaksimalkan partisipasi dari Dunia Berkembang dan dari minoritasminoritas etnis dan budaya, dan untuk menjamin pencakupan penuh dari isu-isu dan orang-orang transgender. Kami juga menginginkan untuk melihat lebih banyak workshops tentang peranan perempuan di dalam dan di luar pergerakan kita, dan tentang peningkatan kerja sama dengan pergerakan perempuan di konferensi tersebut. 4. PARTISIPASI DALAM MASYARAKAT (a) Umum Di banyak negara, perlawanan atas aturan-aturan dan praktek-praktek diskriminatif, yang dimulai lebih dari lima puluh tahun yang lalu, telah membawa kesuksesan. Kita bangga akan kemenangan-kemenangan pergerakan internasional hak asasi manusia LGBT. Untuk itu kita membuat daftar: Penghapusan Homoseksualitas dari daftar resmi penyakit-penyakit jiwa; Daftar panjang negara yang telah menghapus undang-undang pidana yang diskriminatif; Klausa-klausa kesetaraan konstitusi yang secara eksplisit menyebutkan orientasi seksual; Bertambahnya jumlah negara, negara bagian, propinsi, teritori, distrik ataupun kota yang telah melarang diskriminasi berbasis orientasi seksual atau identitas gender; Sejumlah negara, yang meski masih sedikit namun terus bertambah, yang telah memberi ijin perkawinan legal untuk pasangan sesama jenis; Semakin bertambah banyak negara yang mengakui pasangan hidup sesama jenis; Keterbukaan yang meningkat dari orang-orang LGBT dalam masyarakat di banyak negara, sehingga sebagai contohnya keberadaan seniman maupun politisi LGBT sudah bukanlah merupakan hal yang aneh lagi. Perubahan-perubahan dalam opini publik yang memungkinkan bagi individuindvidu LGBT untuk menjadi diri mereka sendiri dan hidup sesuai yang diinginkan, tanpa ketakutan; dan Bertambahnya jumlah institusi umum dan swasta, termasuk organisasi hak asasi

manusia, serikat pekerja dan LSM lainnya, yang menjadikan sebagai tanggung jawab mereka untuk mengintegrasikan hak asasi manusia LGBT ke dalam usaha mereka sehari-hari. AKAN TETAPI, Kesuksesan tersebut hanyalah bagian dari suatu kisah, dan hanya berlaku untuk sebagian kecil dunia. Usaha yang lebih banyak tetap harus diupayakan. Dengan berjalannya waktu, semua sektor masyarakat harus diamati akan adanya aturan-aturan dan praktek-praktek yang masih menghambat partisipasi yang setara, bebas, terbuka dari individu-individu LGBT. Di antara sektor-sektor ini, prioritas yang spesifik untuk aksi harus diputuskan oleh pergerakan hak asasi manusia LGBT di setiap negara, yang disesuaikan dengan situasi lokal. Kami mendesak bahwa semua pemerintah membangun dan mengimplementasikan suatu kebijakan yang komprehensif melawan diskriminasi orientasi seksual dan identitas gender di semua sektor masyarakat. Ini seharusnya dilakukan didalam kerangka kerja kebijakan anti-diskriminasi keseluruhan yang dirancang untuk mengatasi semua bentuk diskriminasi di semua aspek kehidupan dalam hal apapun dengan mengindahkan isu-isu LGBT. Kami mendesak bahwa kebijakan anti-diskriminasi tersebut memberi fokus pada kesetaraan hukum dan pengakhiran perlakuan kelas dua oleh negara, dan juga tentang kesetaraan sosial, pemberantasan diskriminasi dan prasangka di seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga tentang peranan pihak swasta. Kami mendesak bahwa parlemen-parlemen nasional membuat pemerintahan masing-masing untuk bertanggung jawab, menjamin hak-hak semua penduduk, termasuk penduduk LGBT. Kami mendesak bahwa ahli-ahli dan organisasi-organisasi LGBT diikutsertakan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dan bahwa dampak-dampaknya diawasi secara tepat; Kami mendesak bahwa isu-isu hak asasi manusia LGBT diarusutamakan dalam pembuatan keputusan pemerintah secara keseluruhan. Ini berarti bahwa sebelum keputusan diambil, dampak-dampak dari proposal kebijakan atas situasi individuindividu LGBT harus diidentifikasi dan dipertimbangkan. Kami mendorong organisasi-organisasi LGBT internasional untuk terus mengawasi pembuatan keputusan nasional tentang isu-isu LGBT, merancang indikator-indikator kemajuan yang dapat dibandingkan dan

memperbaiki database yang mendokumentasi legislasi dan praktek-praktek di negara-negara yang berbeda di seluruh dunia mendistribusikan informasi mengenai kebiasaan atau praktek-praktek yang terbaik (b) Per Sektor Kesempatan yang adil dalam pekerjaan ataupun usaha adalah esensial bagi individu-individu LGBT untuk menjadi independen dalam masalah finansial, mempertahankan rasa percaya diri, dan menjalani kehidupan yang produktif dan berisi. Diskriminasi atas orientasi seksual atau identitas gender di tempat kerja harus dilawan oleh semua pihak terkait, bekerja bersama-sama dalam program-program yang dirancang dengan baik, yang dimonitor secara tepat. Untuk itu kami mensahkan Rencana Aksi yang diadopsi hari kemarin oleh konperensi-konperensi Workers Out! (konferensi pekerja LGBT ) dan Out for Business! (konferensi pengusaha LGBT). Kami mendesak pemerintah-pemerintah dan institusi umum untuk menjadi suatu contoh yang baik, dengan menghapus diskriminasi atas pekerja-pekerja LGBT, dan mempromosikan kesetaraan dan keamanan di tempat kerja. Orang-orang LGBT adalah bukan individu-individu yang hidup terisolasi. Kami jatuh cinta, dan membina suatu hubungan dan keluarga bagaimanapun itu bentuknya. Bagi banyak dari kami, hubungan-hubungan dan keluarga-keluarga ini adalah bagianbagian yang terpenting dari hidup kami. Kecuali diakui secara hukum, hak-hak kami atas kesetaraan dan martabat tidak dapat dijamin secara penuh. Memang, banyak negara bersedia untuk memberi kepada kami kesetaraan di semua aspek kehidupan kami, kecuali yang berkaitan dengan perhubungan dan keluarga kami, yang menjamin masih adanya stigma bahwa pola perhubungan dan keluarga kami adalah inferior. Sebagai suatu masalah kesetaraan semata, pasangan sesama jenis berhak atas pilihan-pilihan perhubungan yang lengkap yang dimiliki oleh pasangan berbeda kelamin termasuk juga pernikahan untuk mereka yang memilihnya. Pada saat yang bersamaan, individu-individu LGBT dan pasangan sesama kelamin yang juga

adalah orang tua atau menginginkan untuk menjadi orang tua, berhak atas hak yang sama, dan akses yang sama atas pilihan-pilihan orang tua yang lengkap yang dimiliki oleh individu-individu heteroseksual dan pasangan-pasangan berbeda kelamin, termasuk adopsi, mengangkat anak, dan prokreasi dengan bantuan medis. Perlakuan yang adil atas realita pola kehidupan keluarga yang berubah, termasuk mengakui dan memberi hak yang sama atas perhubungan non-marital, dan menyediakan pilihan ini untuk semua pasangan, tanpa ada diskriminasi atas kelamin, orientasi seksual atau identitas gender. Untuk itu kita mendesak kepada semua pemerintah yang belum menjalankannya untuk segera mereformasi peraturan perundang-undangan keluarga untuk mencerminkan perbedaan-perbedaan dalam kehidupan keluarga, Dengan membuka kesempatan pernikahan legal untuk pasangan sesama kelamin, Memberi hak-hak pasangan hidup yang serupa untuk semua pasangan yang tidak menikah, dan Menjamin akses yang sama kepada semua untuk setiap pilihan menjadi orang tua. Pendidikan, media, pelayanan kesehatan, dan agama adalah institusi-institusi sosial yang mempunyai kepentingan krusial terhadap kesuksesan atau kegagalan perjuangan hak asasi manusia LGBT. Setiap orang mempunyai peranan untuk dimainkan dan kontribusi untuk diberikan. Kami mendesak bahwa hanya otoritas pemerintahan (lokal dan nasional) yang berkompetenlah yang diberi wewenang dalam kebijakan pendidikan, termasuk sebagai dewan sekolah. Memasukkan pelajaran tentang hak asasi manusia LGBT dalam kurikulum sekolah; dan Beraksi untuk melawan intimidasi dan kekerasan atas murid dan guru LGBT. Kami mendesak bahwa media mainstream untuk kontribusi dalam menghancurkan stereotipe, dan untuk mempromosikan visibilitas yang realistis tentang orangorang LGBT.

Kami mendesak fasilitas pelayanan kesehatan dan individu penyedia pelayanan kesehatan agar lebih terbuka dalam memenuhi kebutuhan kesehatan spesial orangorang LGBT, melawan prasangka, dan mensuplai informasi yang relevan dalam basis yang non-diskriminatif. mi mendesak agar pemerintah mengijinkan semua perawatan medis yang diperlukan untuk pergantian kelamin, dan untuk menyediakan dana bagi perawatan semacam itu, yang sesuai dengan anggaran yang tersedia untuk perawatan medis lainnya yang diperlukan, dan bahwa mereka membuat suatu amendemen untuk legislasi-nya yang memberi ijin bagi seorang transgender untuk mengganti status hukum jenis kelaminnya menjadi yang sesuai dengan identitas gender mereka. Kami mendorong institusi agama dan organisasi kepercayaan untuk menjalankan prinsip-prinsip toleransi dan kesetaraan terhadap individu-individu LGBT di antara kelompok mereka sendiri, dan untuk memberi kontribusinya dalam perjuangan untuk hak asasi manusia LGBT di dunia secara umum. 5. MENCIPTAKAN PERUBAHAN SOSIAL Perubahan-perubahan hukum, politik, dan sosial yang akan memberikan kesetaraan hak kepada individu-individu LGBT tidak hanya untuk melayani kepentingan kami saja. Dalam suatu masyarakat dimana masih ada yang tertindas, tidak ada seorang pun yang dapat bebas dan setara. Untuk membawa perubahan yang kita inginkan, itu haruslah merupakan hasil gabungan dari pergerakan hak asasi manusia LGBT dengan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi lainnya, yang mempunyai visi dan tujuan serupa. Kami mengajak organisasi-organisasi LGBT untuk meneruskan perjuangan untuk hak asasi manusia LGBT di semua negara, serta di tingkat internasional, dengan memobilisasi keanggotaan mereka, memperbesar konstituensi mereka dan meluaskan basis dukungan finansial; mempromosikan kerjasama, koordinasi dan solidaritas yang lebih baik diantara komunitas LGBT dalam negara-negara, dan di seluruh dunia; membuat lebih banyak individu LGBT dan non-LGBT sadar akan kebutuhan untuk aksi global yang lebih lanjut, dan mengajuk rasa solidaritas mereka; membangun aliansi strategis dan kerja sama antara organisasi-organisasi dan institusi-insitusi yang berbeda di dalam dan diluar pergerakan hak asasi manusia LGBT;

memperkuat pengetahuan dan keahlian mereka dan membuat aksi mereka menjadi lebih profesional; Mendorong kegiatan-kegiatan budaya LGBT, untuk menunjukkan sebuah realitas kehidupan dan menggunakan budaya untuk menyampaikan pesan kesetaraan LGBT. Kami menghimbau serikat pekerja, organisasi-organisasi profesional dan LSM yang bekerja untuk hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial untuk berpartisipasi dalam perjuangan kami melawan diskriminasi, untuk memberikan kepada kami dukungan mereka, dan untuk berbagi sumber daya Kami menghimbau perusahaan-perusahaan nasional dan internasional untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pekerja LGBT, melayani kebutuhan pelanggan LGBT mereka, dan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dengan mendukung perjuangan global untuk hak asasi manusia LGBT. Kami menghimbau pemimpin-pemimpin olah raga diseluruh dunia untuk menciptakan ruangan yang aman bagi komunitas LGBT untuk dapat berpartisipasi secara terbuka dan penuh, tanpa diskriminasi apapun juga. Kami menghimbau institusi agama dan organisasi kepercayaan untuk membantu anggota-anggota LGBT mereka untuk mengatasi prasangka tradisional dan melawan homofobia di antara komunitas mereka sendiri maupun di dunia luar. Kami menghimbau pemberi dana untuk menjamin pendanaan program-program yang mendukung LSM dalam bekerja menuju kesetaraan hukum dan sosial untuk orang-orang LGBT, dengan memajukan semua tujuan yang dipaparkan dalam deklarasi ini. Kami menghimbau pemerintahan nasional untuk melindungi hak-hak dan mempromosikan kepentingan-kepentingan dan kesejahteraan semua warga negara, termasuk warga negara LGBT. Kami menghimbau komunitas internasional untuk memasukkan hak-hak asasi LGBT ke dalam agenda internasional hak asasi manusia, dan untuk mendukung dan melindungi pembela-pembela hak asasi manusia LGBT. Dan terakhir tapi bukan paling akhir Kami menghimbau semua negara di dunia, dan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa , untuk mengakui dan mempromosikan tanggal 17 Mei setiap tahun sebagai Hari Internasional Anti Homofobia.

Ini adalah tuntutan-tuntutan kami, yang akan memerlukan semangat yang luar biasa, pengorbanan pribadi yang luar biasa, dan kerja keras yang tak terhingga dari banyak ribuan aktivis LGBT dan teman-teman dari komunitas global LGBT. Akan tetapi tujuan kami, yaitu kesetaraan hak-hak untuk setiap orang LGBT di semua negara di dunia, dapat dicapai dan akan dicapai.

Langkawi Deklarasi
Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas Deklarasi Langkawi mengenai Alam Sekitar adalah suatu akuan yang dikeluarkan oleh Ketua-ketua yang dipasang Kerajaan Komanwel Nations mengenai isu kemampanan alam sekitar. Itu telah dikeluarkan pada 21 Oktober 1989 di Langkawi, Malaysia, semasa Ketua-ketua Komanwel 10 Mesyuarat Kerajaan (CHOGM). Pengisytiharan itu meliputi pelbagai topik yang berkaitan dengan alam sekitar, menyalahkan 'kecuaian yang lalu dalam menguruskan alam semula jadi dan sumber' [1] senarai Ketua-ketua Kerajaan yang dilihat sebagai masalah alam sekitar yang utama: kesan rumah hijau, kerosakan kepada lapisan ozon, hujan asid, pencemaran laut, degradasi tanah, dan kepupusan spesies. Ini, pengisytiharan itu mengesahkan, isu-isu yang melampaui sempadan negara, dan dengan itu memerlukan penglibatan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa seperti Komanwel, untuk menyelaras strategi untuk menyelesaikannya. [1] Satu perjanjian utama dalam penggubalan perjanjian itu adalah ikrar oleh negaranegara maju tidak untuk menyambung bantuan pembangunan antarabangsa masa depan komitmen kepada kemampanan alam sekitar atau memperkenalkan sekatan perdagangan. [2] ini, negara-negara membangun memperdebatkan, akan menghalang pertumbuhan ekonomi (digambarkan sebagai seorang 'keperluan memaksa'), [1] dan seterusnya mengurangkan kemampuan mereka untuk membangunkan persekitaran semulajadi yang mampan. Sebagai pertukaran, negara-negara membangun mengakui kepada ahli-ahli Komanwel maju (terutamanya Australia, Kanada, New Zealand, dan United Kingdom), minat mereka dalam melindungi alam sekitar. [2] Antara komitmen yang dibuat oleh ahli-ahli dalam Deklarasi Langkawi adalah: [1] Menyokong pembangunan mekanisme pembiayaan pembangunan antarabangsa yang mampan. Menyokong Panel Antara Kerajaan mengenai Perubahan Iklim dan mengesyorkan laporan Komanwel sendiri mengenai perubahan iklim.

Menggalakkan kecekapan tenaga. Menggalakkan penanaman semula hutan dan pengurusan hutan yang mampan di negara-negara membangun, dan pemuliharaan hutan dara untuk melindungi biodiversiti. Menyekat bukan-mampan perikanan, termasuk jaring memperkacaukan mengharamkan dan perikanan driftnet pelagik, sebagai sebahagian daripada trend umum di kalangan organisasi antarabangsa. [3] Mencegah pembuangan bahan-bahan toksik atau berbahaya di lautan atau di negara-negara membangun. Meningkatkan kesedaran orang ramai risiko dan isu-isu alam sekitar

Langkawi Deklarasi

elbagai usaha telah dijalankan bagi memastikan kelestarian alam sekitar menjadi suatu perkara yang menjadi perkara yang dititikberatkan oleh seluruh umat manusia. Usaha-usaha ini meliputi pelbagai peringkat baik dari peringkat tempatan, mahupun antarabangsa. Antara usaha yang telah dilakukan oleh pihak antarabangsa adalah melalui Deklarasi Langkawi (1989), Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro (1992), dan Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2009 di Copenhagen.

Deklarasi Langkawi
Pada bulan Oktober 1989, Deklarasi Langkawi telah berjaya dikeluarkan. Ia adalah bersempena Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Negara Komanwel. Hasil deklarasi itu ialah mengakui bahawa pencemaran dan pemusnahan alam sekitar telah bermula sejak zaman penjajah lagi. Sejarawan J.S. Furnivall melaporkan bahawa zaman kolonial telah menyebabkan kemerosotan alam sekitar yang hebat. Negara penjajahan mahukan keuntungan lumayan dari pelaburan modal barat.Keuntungan dari pelaburan itu adalah semata-mata bagi kepentingan negara mereka England- Wikipedia (http://ms.wikipedia.org/wiki/Hutan_tropika)

Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro (1992)


Semasa Sidang Kemuncak Bumi ini diadakan, banyak usaha telah diambil bagi menunjukkan betapa tingginya kesedaran sesetengah pihak dalam memandang isu alam sekitar yang semakin hari semakin tenat disebabkan pencemaran dari pelbagai sudut seperti tanah, air, dan udara. Antara

usaha yang dapat dilihat semasa sidang ini berlangsung adalah melalui Agenda dan 21Protokol Kyoto.

Apa itu Agenda 21? Agenda 21 merupakan perjanjian atau panduan yang dibentuk oleh Persidangan Alam Sekitar dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCED) sewaktu sesi persidangannya di Rio de Janeiro (Sidang Kemuncak Bumi) pada 1992. Agenda ini menggariskan beberapa perkara yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB (yang menerima pakai Agenda ini) seterusnya mengadakan laporan khusus (tahunan) tentang perjalanannya di peringkat negara, dan kemudian diserahkan kepada Majlis Pembangunan Mapan (CSD). Laporan tersebut antaranya mengandungi kegiatan yang dilakukan yang memenuhi hasrat Agenda 21, halangan dan cabaran yang dihadapi, serta isuisu alam sekitar dan pembangunan yang berkaitan atar belakang Agenda 21:

Agenda 21 menekankan alam sekitar dan pembangunan yang seimbang dan mampan; Merupakan program tindakan pembangunan mampan global dan angka 21 menandakan abad ke-21; Ditandatangani oleh lebih 178 wakil kerajaan termasuk Malaysia; dan Agenda 21 mengandungi 40 bab yang kesemuanya berhubung dengan pembangunan mampan; dan bab 28 Agenda 21 bertajuk Usaha Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Dalam Menyokong Agenda 21

Apa Itu Protokol Kyoto? Menurut kenyataan media Program Alam Sekitar PBB: Protokol Kyoto merupakan persetujuan sah oleh negara-negara perindustrian bahawa mereka akan mengurangkan pembebasan gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5.2% berbanding tahun 1990. Enam gas rumah kaca itu ialah karbon dioksida, metana, nitrus oksida, sulfur heksafluorida, kloroflurokarbon/CFC, dan perfluorokarbon/PFC. Manakala tahap pengurangan pembebasan gas rumah kaca mengikut zon pula diperkirakan 8% untuk Eropah, 7% untuk Amerika Syarikat, 6% untuk Jepun, 0% untuk Rusia, dan penambahan yang diizinkan sehingga 8% untuk Australia dan 10% untuk Britain. Protokol Kyoto ialah protokol kepada Persidangan Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang ditubuhkan semasa Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro pada 1992. Hanya pihak yang bersekutu dalam UNFCCC berpeluang menandatangani atau mengesahkan Protokol Kyoto.

Sebahagian besar ketetapan Protokol Kyoto terlebih dahulu dikuatkuasakan oleh negara-negara maju yang disenaraikan dalam Annex I oleh UNFCCC (kerana negara-negara maju yang paling banyak membebaskan gas-gas rumah kaca).

Anugerah Langkawi peringati Deklarasi Langkawi


PENGURNIAAN Anugerah Langkawi kepada warganegara Malaysia adalah merupakan program tahunan yang dianjurkan sempena sambutan Minggu Alam Sekitar Malaysia (MASM) bagi memperingati Deklarasi Langkawi yang telah ditandatangani oleh Ketua-Ketua Negara Komanwel pada tahun 1989. Anugerah ini telah diperkenalkan pada tahun 1991 sebagai menunjukkan komitmen rakyat amnya dan negara khasnya dalam mencapai matlamat pembangunan mapan selaras dengan Deklarasi Langkawi. Anugerah Langkawi adalah merupakan penghargaan dan penghormatan tertinggi negara kepada rakyat negara ini yang telah memberikan sumbangan yang besar dalam bidang alam sekitar. Sumbangan itu adalah sama ada dalam bidang pengurusan, perniagaan, penyelidikan saintifik, akademik, penulisan dan lain-lain bidang yang berkaitan. Ia diberikan kepada mereka yang telah memberikan sumbangan tenaga dan fikiran dalam bidang alam sekitar serta bergiat ke arah: a. Meningkatkan penyertaan orang awam dalam perlindungan alam sekitar; b. Menghasilkan kesan yang penting dan berjaya menyelesaikan masalah perlindungan alam sekitar di peringkat tempatan dan antarabangsa dan c. Berjaya membawa perhatian masyarakat kepada masalah alam sekitar yang ketara atau menggerakkan tindakan semua pihak ke arah penyelesaiannya. Penerima akan menerima sebuah plak penghargaan, sijil dan wang tunai RM10,000. Apa itu Deklarasi Langkawi Deklarasi Langkawi adalah komitmen semua negara-negara Komanwel (negara yang pernah dijajah oleh British) untuk menjaga dan melindungi alam sekitar.

MALTA 1991
WMA Deklarasi Malta pada penyerang Kelaparan

Diterima pakai oleh Perhimpunan Perubatan Dunia 43, St Julians, Malta, November 1991 dan rencana pengarangnya disemak oleh Perhimpunan Perubatan Sedunia 44, Marbella, Sepanyol, September 1992 dan disemak semula oleh Perhimpunan Agung WMA 57, Pilanesberg, Afrika Selatan, Oktober 2006 MUKADIMAH Mogok lapar berlaku dalam pelbagai konteks tetapi mereka terutamanya menimbulkan dilema dalam persekitaran di mana orang ditahan (penjara, penjara dan pusat tahanan imigresen). Mereka sering satu bentuk protes oleh orang-orang yang tidak mempunyai cara lain untuk membuat tuntutan mereka yang diketahui. Dalam enggan pemakanan untuk tempoh yang ketara, mereka selalunya berharap untuk mendapatkan matlamat tertentu dengan mengenakan publisiti negatif terhadap pihak berkuasa. Penolakan makanan jangka pendek atau pura-pura jarang menimbulkan masalah etika. Risiko tulen dan berpanjangan puasa kematian atau kerosakan kekal untuk penyerang kelaparan dan boleh menimbulkan konflik nilai bagi pakar perubatan. Penyerang kelaparan biasanya tidak ingin mati tetapi beberapa ketika mungkin bersedia untuk berbuat demikian untuk mencapai matlamat mereka. Pakar perubatan perlu untuk menentukan niat sebenar individu, terutamanya dalam mogok kolektif atau situasi di mana tekanan dari rakan sebaya boleh menjadi faktor. Dilema etika timbul apabila penyerang kelaparan yang nampaknya telah mengeluarkan arahan yang jelas tidak bangkit mencapai peringkat kemerosotan nilai kognitif. Prinsip kebaikan

menggesa doktor untuk memulihkan mereka tetapi menghormati autonomi individu menahan doktor daripada campur tangan apabila keengganan yang sah dan maklumat yang telah dibuat. Kesukaran yang ditambah timbul dalam tetapan penjara kerana ia tidak selalunya jelas sama ada arahan pendahuluan penyerang kelaparan telah dibuat secara sukarela dan dengan maklumat yang sesuai mengenai akibatnya. Garis panduan ini dan alamat latar belakang kertas apa-apa situasi yang sukar. PRINSIP Kewajipan untuk bertindak secara beretika. Semua doktor terikat dengan etika perubatan dalam hubungan profesional mereka dengan orang-orang yang terdedah, walaupun tidak menyediakan terapi. Walau apa pun peranan mereka, doktor mesti cuba untuk mengelakkan paksaan atau penganiayaan tahanan dan mesti membantah jika ia berlaku. Menghormati untuk autonomi. Doktor harus menghormati autonomi individu. Ini boleh melibatkan penilaian yang sukar kerana ingin benar penyerang kelaparan mungkin tidak jelas kerana mereka muncul. Apa-apa keputusan kurang daya moral jika dibuat secara sukarela oleh penggunaan ancaman, tekanan dari rakan sebaya atau paksaan.Penyerang kelaparan tidak perlu secara paksa diberi rawatan mereka enggan.Memberi makan terpaksa bertentangan dengan keengganan yang berpengetahuan dan sukarela adalah tidak wajar. Susu formula dengan persetujuan eksplisit atau tersirat penyerang kelaparan beretika diterima. 'Manfaat' dan 'bahaya'. Doktor perlu menjalankan kemahiran dan pengetahuan mereka untuk manfaat orang-orang mereka menganggap. Ini adalah konsep 'kebaikan', yang dilengkapi dengan 'bukan sifat terhadapku' atau nocere bukan Primum. Kedua-dua konsep ini perlu berada di dalam keseimbangan. 'Manfaat' termasuk menghormati kehendak individu serta menggalakkan kebajikan mereka. Mengelakkan 'kemudaratan' bermakna bukan sahaja mengurangkan kerosakan kepada kesihatan tetapi juga tidak memaksa rawatan apabila orang yang berwibawa dan tidak memaksa mereka untuk berhenti puasa. Kebaikan tidak semestinya melibatkan memanjangkan hayat di semua kos, tanpa mengira nilai-nilai lain. Mengimbangi kesetiaan dua. Pakar perubatan yang menghadiri penyerang kelaparan boleh mengalami konflik antara kesetiaan mereka kepada pihak berkuasa menggaji (seperti pengurusan penjara) dan kesetiaan mereka kepada pesakit. Doktor dengan kesetiaan dua terikat dengan prinsip-prinsip yang sama etika sebagai doktor lain, yang mengatakan bahawa kewajipan utama mereka adalah untuk pesakit individu. Kemerdekaan klinikal. Doktor mesti kekal objektif dalam penilaian mereka dan tidak membenarkan pihak ketiga untuk mempengaruhi keputusan perubatan mereka. Mereka tidak harus membiarkan diri mereka akan tertekan untuk melanggar prinsip etika, seperti campur tangan perubatan atas sebab-sebab bukan klinikal.

Kerahsiaan. Kewajipan kerahsiaan adalah penting dalam membina kepercayaan tetapi ia tidak mutlak. Ia boleh diatasi jika bukan pendedahan serius membahayakan orang lain. Dengan pesakit lain, kerahsiaan penyerang kelaparan 'perlu dihormati melainkan jika mereka bersetuju kepada pendedahan atau melainkan jika perkongsian maklumat adalah perlu untuk mengelakkan kecederaan serius. Jika individu bersetuju, saudara-mara mereka dan penasihat undang-undang perlu sentiasa dimaklumkan mengenai keadaan. Mendapat amanah. Memupuk kepercayaan di antara doktor dan penyerang kelaparan sering kunci untuk mencapai satu resolusi bahawa kedua-dua aspek hak penyerang kelaparan dan mengurangkan membahayakan kepada mereka. Mendapat amanah boleh mewujudkan peluang untuk menyelesaikan situasi sukar. Amanah adalah bergantung kepada pakar-pakar perubatan yang memberikan nasihat yang tepat dan menjadi menjelaskan dengan penyerang kelaparan tentang batasan apa yang boleh dan tidak boleh lakukan, termasuk di mana mereka tidak dapat menjamin kerahsiaan. GARIS PANDUAN BAGI PENGURUSAN penyerang LAPAR DAN DAHAGA Pakar perubatan perlu menilai keupayaan mental individu. Ini melibatkan mengesahkan bahawa seorang individu yang bercadang untuk berpuasa tidak mempunyai mental yang serius akan melemahkan keupayaan orang itu untuk membuat keputusan penjagaan kesihatan. Individu yang mempunyai keupayaan mental yang serius terjejas tidak boleh dianggap sebagai penyerang kelaparan. Mereka perlu diberi rawatan bagi masalah kesihatan mental mereka dan bukannya dibenarkan untuk berpuasa dalam cara yang risiko kesihatan mereka.

Seawal mungkin, doktor perlu mendapatkan sejarah perubatan yang terperinci dan tepat orang yang berniat untuk berpuasa. Implikasi perubatan mana-mana syarat yang sedia ada perlu dijelaskan kepada individu. Doktor perlu mengesahkan bahawa penyerang kelaparan memahami akibat kesihatan yang berpotensi puasa dan memperingatkan mereka dalam bahasa mudah daripada keburukan. Doktor juga perlu menjelaskan bagaimana kerosakan kepada kesihatan boleh dikurangkan atau ditangguhkan, sebagai contoh, meningkatkan pengambilan cecair. Sejak keputusan orang mengenai mogok lapar boleh menjadi terasa amat berat, memastikan pemahaman pesakit penuh akibat perubatan puasa adalah kritikal. Selaras dengan amalan terbaik untuk persetujuan berpengetahuan dalam penjagaan kesihatan, doktor harus memastikan bahawa pesakit memahami maklumat yang disampaikan dengan meminta pesakit untuk mengulangi kembali apa yang mereka memahami. Pemeriksaan secara menyeluruh penyerang kelaparan hendaklah dibuat pada awal puasa. Pengurusan gejala masa depan, termasuk mereka yang tidak berkaitan dengan puasa, harus dibincangkan dengan penyerang kelaparan. Juga, nilai-nilai orang dan ingin mengenai rawatan perubatan sekiranya puasa yang berpanjangan perlu diperhatikan.

Kadang-kadang penyerang kelaparan menerima pemindahan penyelesaian intravena masin atau bentuk lain rawatan perubatan. Keengganan untuk menerima campur tangan tertentu tidak boleh menjejaskan apa-apa aspek penjagaan perubatan, seperti rawatan jangkitan atau sakit yang lain. Doktor perlu bercakap dengan penyerang kelaparan dalam privasi dan keluar dari jarak pendengaran semua orang lain, termasuk tahanan lain. Komunikasi yang jelas adalah penting dan jika perlu, penterjemah yang tidak berkaitan kepada pihak berkuasa menahan harus disediakan dan mereka juga mesti menghormati kerahsiaan. Pakar perubatan perlu untuk memuaskan hati bahawa keengganan makanan atau rawatan adalah pilihan sukarela individu. Penyerang kelaparan harus dilindungi daripada paksaan. Doktor selalunya boleh membantu untuk mencapai matlamat ini dan harus sedar bahawa paksaan boleh datang daripada rakan sebaya, pihak berkuasa atau orang lain, seperti ahli keluarga. Pakar perubatan atau kakitangan penjagaan kesihatan yang lain mungkin tidak dikenakan tekanan yang tidak wajar apapun yang pada penyerang kelaparan untuk menggantung mogok. Rawatan atau penjagaan penyerang kelaparan mestilah tidak tertakluk kepada penggantungan mogok lapar. Jika doktor adalah tidak dapat atas sebab-sebab hati nurani mematuhi oleh keengganan 1 penyerang kelaparan, rawatan atau susu formula, doktor yang patut membuat ini jelas pada peringkat awal dan merujukkan itu penyerang kelaparan kepada doktor lain yang sanggup mematuhi oleh keengganan itu penyerang kelaparan itu.

Berterusan komunikasi antara penyerang pakar perubatan dan kelaparan adalah kritikal. Doktor perlu memastikan pada setiap hari sama ada individu mahu meneruskan mogok lapar dan apa yang mereka mahu dilakukan apabila mereka tidak lagi mampu untuk berkomunikasi bermakna. Penemuan ini mesti sesuai direkodkan. Apabila doktor mengambil alih kes itu, penyerang kelaparan mungkin telah kehilangan keupayaan mental supaya tidak ada peluang untuk membincangkan hasrat individu berkenaan dengan campur tangan perubatan untuk memelihara nyawa. Pertimbangan perlu diberi kepada mana-mana arahan pendahuluan yang dibuat oleh penyerang kelaparan. Pendahuluan penolakan permintaan rawatan berkenaan jika mereka mencerminkan hasrat sukarela individu apabila kompeten. Dalam tetapan penjara, kemungkinan arahan pendahuluan telah dibuat di bawah keperluan tekanan untuk dipertimbangkan. Di mana pakar perubatan mempunyai keraguan yang serius tentang niat individu, apa-apa arahan yang perlu dirawat dengan berhati-hati. Jika mendapat maklumat dan secara sukarela yang dibuat, bagaimanapun, arahan pendahuluan hanya boleh amnya boleh diatasi jika mereka menjadi tidak sah kerana keadaan di mana keputusan itu dibuat telah berubah secara radikal sejak kecekapan individu yang hilang.

Jika tiada perbincangan dengan individu mungkin dan tiada arahan terlebih dahulu wujud, doktor perlu untuk bertindak dalam apa yang mereka menghakimi untuk kepentingan orang. Ini bermakna mengingati hasrat sebelum ini menyatakan penyerang kelaparan ', nilainilai peribadi dan budaya mereka serta kesihatan fizikal mereka.Dalam ketiadaan apa-apa keterangan hasrat bekas penyerang kelaparan, doktor harus memutuskan sama ada atau tidak untuk menyediakan makan, tanpa gangguan dari pihak ketiga. Doktor mungkin menganggap ia berpatutan untuk pergi terhadap arahan terlebih dahulu enggan rawatan kerana, misalnya, penolakan itu dikatakan telah dibuat di bawah paksaan. Jika, selepas resusitasi dan mempunyai kembali fakulti mental mereka, penyerang kelaparan terus mengulangi niat mereka berpuasa, keputusan yang perlu dihormati. Ia adalah etika untuk membenarkan penyerang kelaparan yang ditentukan untuk mati dalam maruah dan bukannya mengemukakan orang itu untuk campur tangan diulangi terhadap isteri atau kehendak beliau. Susu formula boleh beretika sesuai jika penyerang kelaparan kompeten bersetuju dengannya. Ia juga boleh diterima jika individu yang tidak cekap telah meninggalkan tiada arahan terlebih dahulu unpressured enggan. Pemberian makanan secara paksaan tidak beretika diterima. Walaupun bertujuan untuk manfaat, memberi makan diiringi oleh ancaman, paksaan, kekerasan atau penggunaan sekatan fizikal adalah satu bentuk layanan yang tidak berperikemanusiaan dan menjatuhkan maruah. Sama-sama tidak boleh diterima ialah memberi makan dipaksa beberapa tahanan dalam usaha untuk menakut-nakutkan atau memaksa penyerang kelaparan lain untuk menghentikan puas

Malta Geografi - 1991 http://www.theodora.com/wfb1991/malta/malta_geography.html SUMBER: 1991 CIA World Factbook Kawasan total: 320 km2 keluasan tanah: 320 km2

Kawasan perbandingan: kurang sedikit daripada dua kali ganda saiz Washington, DC

Sempadan Tanah: tiada

Pesisiran pantai: 140 km

Maritim tuntutan: Zon berdampingan: 24 nm Pelantar benua: 200 m (mendalam) atau kedalaman eksploitasi Perikanan zon eksklusif: 25 nm Laut wilayah: 12 nm

Iklim: Mediterranean dengan musim sejuk, hujan dan panas, musim kering yang ringan

Terrain: kebanyakannya rendah, berbatu, rata kepada dataran dibedah; banyak tebing pantai

Sumber asli: batu kapur, garam

Penggunaan tanah: tanah pertanian 38%; tanaman kekal 3%; padang rumput dan padang rumput 0%; hutan dan hutan 0%; 59% lain; termasuk pengairan 3%

Alam Sekitar: teluk banyak menyediakan pelabuhan baik; air tawar yang sangat langka pergantungan meningkat pada penyahgaraman

Nota: lokasi strategik di tengah-tengah Mediterranean, 93 km selatan Sicily, 290 km utara Libya

Malta Orang http://www.theodora.com/wfb1991/malta/malta_people.html SUMBER: 1991 CIA World Penduduk: 356427 (Julai 1991), kadar pertumbuhan

1991 Factbook 0.8% (1991)

Kadar Kadar Kadar Kadar Jangka Kadar

kelahiran: kematian: migrasi kematian hayat

15 8 bersih: bayi: 7 lahir: 2,0 -

kelahiran kematian 1

/ / /

1,000 1,000 1000

penduduk penduduk penduduk hidup

(1991) (1991) (1991) (1991) (1991) (1991) Malta

pendatang kematian 74 tahun /

1,000 79

kelahiran tahun dilahirkan pl.);

semasa

lelaki,

perempuan / wanita -

kesuburan

jumlah: nama

kanak-kanak Malta

yang dan

Warganegara:

kata

(sing.

Adjektif

Bahagian etnik: campuran Arab, Sicily, Norman, Sepanyol, Itali, Bahasa Inggeris Agama: Bahasa: Malta Roman dan Bahasa Katolik Inggeris 98% (rasmi)

Literasi: 84% (lelaki 86%, wanita 82%) berumur 15 dan ke atas boleh membaca dan menulis (1985)

Tenaga buruh: 126135; kerajaan (tidak termasuk kerja kor) 37%, perkhidmatan 26%, pembuatan 22%, program latihan 9%, pembinaan 4%, pertanian 2% (1989) Buruh yang dianjurkan: kira-kira 40% daripada tenaga buruh

Ekonomi Malta - 1991 http://www.theodora.com/wfb1991/malta/malta_economy.html SUMBER: 1991 CIA World Factbook Gambaran keseluruhan: sumber penting adalah batu kapur, lokasi geografi yang menggalakkan, dan tenaga buruh yang produktif. Malta menghasilkan hanya kira-kira 20% keperluan makanan, mempunyai bekalan air tawar yang terhad, dan tidak mempunyai sumber tenaga domestik. Akibatnya, ekonomi sangat bergantung kepada perdagangan dan perkhidmatan asing. Pembuatan dan pelancongan adalah penyumbang terbesar kepada ekonomi. Pembuatan akaun kira-kira 27% daripada KDNK, dengan industri elektronik dan tekstil penyumbang utama. Pada tahun 1989 inflasi telah diadakan rendah 0,9%. KDNK per kapita pada kadar $ 5.500 tempat Malta dalam lingkungan berpendapatan sederhana negara-negara di dunia.

KDNK: $ 1.9 bilion, per kapita $ 5,500 (1988); kadar pertumbuhan sebenar 6.4% (1989)

Kadar inflasi (harga pengguna): 0.9% (1989)

Kadar pengangguran: 3.7% (1989)

Bajet: pendapatan $ 1,020 juta; perbelanjaan $ 1.230 juta, termasuk perbelanjaan modal sebanyak $ 380 juta (1990 est.)

Eksport: $ 866 juta (fob 1989); komoditi - pakaian, tekstil, kasut, kapal; rakan - Itali 30%, FRG 22%, UK 11%

Import: $ 1.328 juta (fob 1989); komoditi - makanan, petroleum, jentera dan semimanufactured barangan; rakan Itali 30%, UK 16%, FRG 13%, AS 4%

Hutang luar negeri: $ 90 juta, sederhana dan jangka panjang (Disember 1987)

Akaun pengeluaran perindustrian: kadar pertumbuhan 19.2% (1989); 27% daripada KDNK

Elektrik: kapasiti 328,000 kW; 1.110 juta kWh yang dihasilkan, 2990 kWj per kapita (1989)

Industri pelancongan, elektronik, pembaikan limbungan kapal, pembinaan, pembuatan makanan, tekstil, kasut, pakaian, minuman, tembakau

Pertanian: akaun bagi 3% daripada KDNK keseluruhan, 20% mampu diri; produk utama kentang, kubis bunga, anggur, gandum, barli, tomato, sitrus, bunga-bungaan, lada hijau, hogs, ayam, telur, bekalan amnya mencukupi sayur-sayuran, ayam, susu produk daging babi, bermusim atau berkala kekurangan padi, makanan ternakan haiwan, buah-buahan, barang makanan asas yang lain

Bantuan ekonomi: komitmen AS, termasuk Ex-Im (FY70-81), $ 172 juta; negara-negara Barat (bukan-AS), BPR dan komitmen uang dua hala (1970-1988), $ 333 juta; OPEC dua hala bantuan (1979-1989), $ 76 juta; negara Komunis (1970-1988), $ 48 juta

Mata Wang: Malta Lira (jamak - liri); 1 Malta Lira (LM) = 100 sen

Kadar pertukaran: liri Malta (LM) bagi setiap US $ 1 - ,3004 (Januari 1991), 0,3172 (1990), 0,3483 (1989), 0,3306 (1988), 0,3451 (1987), 0,3924 (1986), 0,4676 (1985)

Tahun fiskal: 1 April-31 Mac

Deklarasi penyerang Kelaparan (Pengisytiharan Malta)

Diterima pakai oleh Perhimpunan Perubatan Sedunia 43, Malta, November 1991, dan rencana pengarangnya disemak semula pada Perhimpunan Perubatan Sedunia 44, Marbella, Sepanyol, September 1992

MUKADIMAH

1. Dengan doktor yang merawat penyerang kelaparan yang dihadapi dengan nilai-nilai yang bertentangan sebagai berikut:

1.1. Terdapat obligasi moral pada setiap manusia adalah untuk menghormati kesucian hidup. Ini amat jelas dalam kes seorang doktor, yang menjalankan kemahiran untuk menyelamatkan nyawa dan juga bertindak demi kepentingan pesakit (kebaikan).

1.2. Adalah menjadi tugas doktor untuk menghormati autonomi mana pesakit mempunyai lebih dirinya. Seorang doktor memerlukan persetujuan berpengetahuan dari pesakit sebelum memohon mana-mana kemahiran untuk membantu mereka, melainkan keadaan kecemasan telah timbul di mana doktor untuk bertindak dalam apa yang dilihat sebagai kepentingan pesakit.

2. Konflik ini adalah jelas di mana penyerang kelaparan yang telah mengeluarkan arahan yang jelas tidak menjadi luput bangkit dalam keadaan koma dan mati. Tanggungjawab moral menggesa doktor untuk memulihkan pesakit walaupun ia adalah bertentangan dengan hasrat pesakit. Sebaliknya, duti menggesa doktor untuk menghormati autonomi pesakit.

2.1. Yang berkuatkuasa menyokong campur tangan boleh menjejaskan autonomi yang pesakit mempunyai lebih daripada dirinya sendiri.

2.2. Yang berkuatkuasa dalam menyokong campur tangan bukan boleh menyebabkan doktor terpaksa menghadapi tragedi kematian yang boleh dielakkan.

3. Hubungan doktor / pesakit dikatakan wujud apabila doktor berkewajipan, menurut kewajipan untuk pesakit, untuk menggunakan kemahiran kepada mana-mana orang, sama ada dalam bentuk nasihat atau rawatan.

Hubungan ini boleh wujud walaupun hakikat bahawa pesakit mungkin tidak bersetuju dengan beberapa bentuk rawatan atau campur tangan.

Sekali doktor bersetuju untuk hadir kepada penyerang kelaparan, orang itu menjadi pesakit doktor. Ini mempunyai implikasi dan tanggungjawab yang wujud dalam hubungan doktor / pesakit, termasuk persetujuan dan kerahsiaan.

4. Keputusan muktamad mengenai campur tangan atau tidak campur tangan harus dibiarkan dengan doktor individu tanpa campur tangan pihak ketiga yang utama kepentingan tidak kebajikan pesakit. Walau bagaimanapun, doktor dengan jelas hendaklah menyatakan kepada pesakit sama ada atau tidak dia mampu untuk menerima keputusan pesakit untuk menolak rawatan atau, dalam kes koma, susu formula, kematian dan dengan itu mengambil risiko. Jika doktor tidak dapat menerima keputusan pesakit untuk menolak bantuan itu, pesakit akan berhak akan dihadiri oleh pakar perubatan lain.

GARIS PANDUAN BAGI PENGURUSAN penyerang LAPAR DAN DAHAGA

Sejak profesion perubatan berpendapat prinsip kesucian hidup untuk menjadi asas kepada amalan, garis panduan berikut praktikal disyorkan untuk doktor-doktor yang merawat penyerang kelaparan:

1. DEFINISI

Penyerang kelaparan adalah seorang yang sakit kompeten yang telah menyatakan bahawa dia telah memutuskan untuk memulakan mogok lapar dan telah enggan untuk mengambil makanan dan / atau cecair bagi selang yang signifikan.

2. TINGKAHLAKU ETIKA

2.1. Seorang doktor perlu mendapatkan sejarah terperinci perubatan pesakit di mana mungkin.

2.2. Seorang doktor perlu menjalankan pemeriksaan secara menyeluruh pesakit pada permulaan mogok lapar.

2.3. Doktor atau kakitangan penjagaan kesihatan yang lain mungkin tidak dikenakan tekanan yang tidak wajar apapun yang pada penyerang kelaparan untuk menggantung mogok. Rawatan atau penjagaan penyerang kelaparan mestilah tidak bersyarat kepadanya menggantung mogok lapar beliau.

2.4. Penyerang kelaparan mesti profesional dimaklumkan oleh doktor akibat klinikal mogok lapar, dan apa-apa bahaya khusus untuk kes tertentu beliau sendiri. Keputusan yang tepat hanya boleh dibuat atas dasar komunikasi yang jelas. Jurubahasa perlu digunakan jika perlu.

2.5. Sekiranya penyerang kelaparan ingin mempunyai pendapat perubatan kedua, ini patut diberikan. Sekiranya penyerang kelaparan suka mendapat rawatan yang diteruskan oleh doktor kedua, ini harus dibenarkan. Dalam kes penyerang kelaparan menjadi banduan, ini harus dibenarkan oleh perkiraan dan berunding dengan doktor penjara yang ditetapkan.

2.6. Merawat jangkitan atau menasihati pesakit untuk meningkatkan pengambilan oral cecair (atau menerima penyelesaian masin intravena) sering diterima kepada penyerang kelaparan. Keengganan untuk menerima campur tangan itu mestilah tidak menjejaskan apa-apa aspek penjagaan kesihatan pesakit yang lain. Mana-mana rawatan yang diberikan kepada pesakit mestilah dengan kelulusan beliau.

3. Arahan yang jelas

Doktor harus memastikan pada setiap hari sama ada atau tidak pesakit ingin meneruskan mogok lapar beliau. Doktor juga perlu memastikan secara harian hasrat pesakit kepada rawatan dia harus menjadi tidak mampu untuk membuat keputusan yang tepat. Penemuan ini mesti direkodkan dalam rekod peribadi doktor perubatan dan dirahsiakan.

4. MEMBERI MAKAN BUATAN

Apabila penyerang kelaparan telah menjadi keliru dan oleh itu tidak dapat membuat keputusan yang tidak terjejas atau telah luput menjadi koma, doktor hendaklah bebas untuk membuat keputusan untuk pesakit untuk rawatan lanjut yang difikirkannya untuk berada dalam kepentingan terbaik bahawa pesakit, sentiasa mengambil kira keputusan yang dia telah tiba di dalam penjagaan sebelumnya pesakit semasa mogok lapar beliau, dan menegaskan perkara 4 di mukadimah Perisytiharan ini.

5. Paksaan

Penyerang kelaparan perlu dilindungi dari penyertaan paksaan. Ini mungkin memerlukan pemindahan daripada kehadiran penyerang rakan-rakan.

6. KELUARGA

Doktor mempunyai tanggungjawab untuk memaklumkan kepada keluarga pesakit pesakit telah memulakan mogok lapar, kecuali ini khusus dilarang oleh itu patien

Earth Summit
Untuk kegunaan lain, lihat Sidang Kemuncak Bumi (nyahkekaburan). Ketepatan fakta artikel ini boleh dikompromi kerana maklumat out-of-tarikh. Sila membantu meningkatkan artikel dengan mengemas kini. Mungkin terdapat maklumat tambahan pada halaman perbualan. (Jun 2012)

PBB Flag Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan (UNCED), juga dikenali sebagai Sidang Kemuncak Rio, Rio Persidangan, Sidang Kemuncak Bumi (Portugis: Eco '92) adalah persidangan utama Bangsa-Bangsa Bersatu diadakan di Rio de Janeiro dari 3 Jun hingga 14 Jun 1992. Pada tahun 2012, Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengenai Pembangunan Lestari juga akan diadakan di Rio, dan juga biasa dipanggil Rio 20 atau Rio Earth Summit 2012. Ia akan diadakan pada 20 Jun-22. Kandungan [Hide]

1 Gambaran keseluruhan 2 Lihat juga 3 Rujukan 4 Pautan luar

[Sunting] Gambaran keseluruhan 172 kerajaan telah mengambil bahagian, dengan 108 menghantar kepala mereka negeri atau kerajaan. [1] Kira-kira 2,400 wakil pertubuhan bukan kerajaan (NGO) menghadiri, dengan 17,000 orang pada NGO selari "Forum Global" (aka Forum Global), yang mempunyai Perundingan status. Isu-isu ditangani termasuk: - khususnya pengeluaran komponen toksik, seperti plumbum dalam gasolin, atau bahan buangan beracun termasuk bahan kimia radioaktif

dikaitkan dengan perubahan iklim global

asap kenderaan, kesesakan di bandar-bandar dan masalah kesihatan yang disebabkan oleh udara yang tercemar dan smog

Satu pencapaian yang penting adalah perjanjian pada Konvensyen Perubahan Iklim yang kemudiannya membawa kepada Protokol Kyoto. Satu lagi perjanjian adalah untuk "tidak menjalankan apa-apa aktiviti pada rakyat tanah ofindigenous yang akan menyebabkan kemusnahan alam sekitar atau yang akan menjadi budaya yang tidak sesuai". Konvensyen Kepelbagaian Biologi telah dibuka untuk ditandatangani di Sidang Kemuncak Bumi, dan membuat permulaan ke arah pentakrifan semula langkah-langkah yang tidak sememangnya menggalakkan pemusnahan naturalecoregions dan apa yang dipanggil pertumbuhan yang tidak ekonomik. Dua belas bandar-bandar juga telah menerima Anugerah Kepujian oleh Kerajaan Tempatan bagi program-program inovatif alam sekitar tempatan. Ini termasuklah Sudbury di Kanada untuk program yang bercita-cita tinggi untuk memulihkan kerosakan alam sekitar daripada industri perlombongan tempatan, Austin di Amerika Syarikat untuk strategi bangunan hijau, dan Kitakyushu di Jepun untuk menggabungkan pendidikan

antarabangsa dan komponen latihan ke dalam program kawalan pencemaran perbandaran. Sidang Kemuncak Bumi menyebabkan dokumen-dokumen berikut:

Selain itu, dua penting perjanjian yang sah di sisi undang-undang telah dibuka untuk tandatangan: bagaian Biologi [5]

Pengkritik, bagaimanapun, menunjukkan bahawa kebanyakan perjanjian yang dibuat di Rio tidak dapat direalisasikan yang berhubung dengan isu-isu asas seperti memerangi kemiskinan dan membersihkan alam sekitar. Green Cross Antarabangsa ditubuhkan untuk membina atas karya Sidang Kemuncak. [Sunting] Lihat juga

-Bangsa Bersatu mengenai Alam Sekitar Manusia 1972

-Bangsa Bersatu mengenai Pembangunan Lestari juga dikenali sebagai Rio 2012 atau Rio 20, yang dihoskan oleh Brazil di Rio de Janeiro, sebagai 20 tahun susulan kepada bersejarah PBB Tahun 1992 Persidangan Bersatu mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan (UNCED).

-negara Asia Tenggara dan Timur

Bumi dan Sidang Kemuncak Agenda 21/earth summit Mengenai Sidang Kemuncak Bumi Bangsa-Bangsa Bersatu pertama Persidangan Alam Sekitar dan Pembangunan (UNCED Sidang Kemuncak Dunia) telah diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Ia mewakili satu titik perubahan dalam cara kita melihat alam sekitar dan pembangunan. Pada Sidang Kemuncak Dunia, pemimpin-pemimpin dunia telah menerima pakai Agenda 21, cetak biru untuk mengekalkan pembangunan yang mampan di abad ke-21. Agenda 21 termasuk Bab 14, Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar (SARD). Di UNCED, 9 kumpulan utama yang ditetapkan untuk mewakili kebimbangan masyarakat sivil di dalam kerja-kerja itu susulan, dan PBB menubuhkan Suruhanjaya Pembangunan Mampan untuk membimbing dan memantau dengan proses susulan, termasuk 1 utama global pengambilan stok acara setiap lima tahun.

Teks asas Agenda 21 menyediakan program tindakan yang komprehensif untuk mengekalkan pembangunan yang mampan dan menangani isu-isu alam sekitar dan pembangunan secara bersepadu di peringkat global, nasional dan tempatan.

Bab 14 Agenda 21 mengiktiraf dan confirsm kepentingan pertanian mampan dan pembangunan luar bandar (SARD) konsep. Diterima pakai di Sidang Kemuncak Rio Bumi pada tahun 1992, ia menyatakan program dan tindakan tertentu yang diperlukan untuk mempromosikan SARD, dan mewakili komitmen negara-negara anggota PBB untuk melaksanakan program-program ini dan tindakan.

Suruhanjaya Pembangunan Mampan Suruhanjaya PBB mengenai Pembangunan Mampan (CSD) telah ditubuhkan selepas Sidang Kemuncak UNCED di Rio untuk memenuhi setiap tahun di Ibu Pejabat PBB di New York dan susulan dengan memantau dan melaporkan mengenai pelaksanaan perjanjian pada peringkat tempatan, kebangsaan, serantau dan antarabangsa peringkat. Jabatan PBB bagi Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial (UNDESA) menyediakan urusetia bagi Suruhanjaya. FAO berfungsi sebagai Task Manager untuk Bab 14 (SARD) dan adalah bertanggungjawab untuk memantau dan melaporkan kemajuan pada SARD kepada CSD.

Kumpulan Utama Agenda 21 sembilan sektor masyarakat, yang dikenali sebagai CSD Kumpulan Utama, begitu kritikal bagi pembangunan dan pelaksanaan dasar bagi pembangunan lestari. Sembilan kumpulan utama yang bekerja rapat dengan CSD adalah: (i) perniagaan dan industri, (ii) kanak-kanak dan remaja, (iii) petani, (iv) orang asli, (v) pihak berkuasa tempatan, NGO (vi), (vii) masyarakat sains dan teknologi, (viii) wanita, dan (ix) Pekerjapekerja dan kesatuan sekerja. Seperti yang dinyatakan dalam mukadimah kepada seksyen pada pengukuhan peranan Kumpulan Utama dalam Agenda 21:

"23,3 Mana-mana dasar, definisi atau kaedah yang menyentuh akses dan penyertaan oleh pertubuhan bukan kerajaan dalam kerja-kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu institusi atau agensi yang berkaitan dengan pelaksanaan Agenda 21 perlu memohon sama rata kepada semua kumpulan utama." Sidang Kemuncak Dunia + 5 Kemajuan dalam melaksanakan Agenda 21 telah dikaji semula oleh Sesi Khas Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1997 (Sidang Kemuncak Bumi + 5). FAO menyediakan Laporan Bab 14 Petugas Pengurus Sesi ini, dan kesimpulan yang dicapai terkandung dalam Tanah dan keputusan pertanian lestari Sesi Istimewa UNGA, 1997

Di Rio Earth Summit: RINGKASAN PERSIDANGAN PBB ATAS ALAM SEKITAR DAN PEMBANGUNAN

Kita tidak mewarisi bumi ini daripada nenek moyang kami, kita meminjam daripada anakanak kita. (Inuit berkata)

Kita tidak boleh mengkhianati generasi akan datang. Mereka akan menghakimi kita kasar jika kita gagal pada masa kritikal ini. (Gro Harlem Brundtland, Perdana Menteri Norway, UNCED 1992,)

... Kita boleh membazirkan sumber planet untuk beberapa dekad lebih ... kita perlu sedar bahawa satu hari ribut akan memecah ke atas kepala generasi akan datang. Bagi mereka, ia akan menjadi terlalu lewat. (Setiausaha Agung PBB Boutros-Ghali, UNCED 1992,)

Tiap-tiap sedikit bukti yang saya lihat memujuk saya kita berada di kursus yang membawa kepada tragedi. Saya tidak bersetuju dengan mereka yang mengatakan status quo adalah jawapannya. (UNCED Ketua Setiausaha Maurice F. Strong, UNCED, 1992)

PENGENALAN

Dari 3-14 Jun 1992, Rio de Janeiro menjadi tuan rumah Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan (UNCED). Fokus persidangan ini ialah keadaan persekitaran global dan hubungan antara ekonomi, sains dan alam sekitar dalam konteks politik. Persidangan itu diakhiri dengan Sidang Kemuncak Bumi, di mana pemimpin 105 negara berkumpul untuk menunjukkan komitmen mereka kepada pembangunan mampan. Kertas kerja ini akan merumuskan matlamat Persidangan, apa yang telah dicapai, dan apa yang ia bermaksud untuk Kanada.

A. Sejarah Sidang Kemuncak

Pada tahun 1972, Stockholm, Sweden, menjadi tuan rumah 1 Bangsa-Bangsa Bersatu Persidangan Alam Sekitar Manusia, yang dihadiri oleh 113 perwakilan dan dua ketua negara (Olaf Palme Sweden dan Indira Gandhi India). Persidangan ini meningkatkan kesedaran generasi terbitan sehingga sedikit bercakap tentang, persekitaran global. Persidangan Stockholm memperoleh tempat yang kekal untuk alam sekitar dalam agenda dunia dan membawa kepada penubuhan Program Alam Sekitar Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (UNEP). Persidangan dan selepasnya yang dibuat dikenali sifat antarabangsa alam sekitar dan memperkenalkan idea hubungan antara pembangunan dan alam sekitar. Ia telah mengatakan bahawa satu-satunya cara untuk menyatukan negara-negara dunia adalah bagi mereka untuk menghadapi musuh yang sama, mungkin kemusnahan alam sekitar akan menjadi musuh yang.

Sejak persidangan 1972, telah banyak perjanjian alam sekitar antarabangsa, nombor yang telah disahkan oleh Kanada. Ini termasuk tahun 1978 Great Lakes Kualiti Air Perjanjian; Konvensyen 1979 Geneva pada Pencemaran Udara Rentas Sempadan jarak jauh; Perjanjian 1985 Helsinki (komitmen 21 negara untuk mengurangkan pelepasan sulfur dioksida); Protokol 1988 Montreal Mengenai Bahan-Bahan Yang Memusnahkan Lapisan Ozon dan Konvensyen 1989 Basel Mengenai Pergerakan Merentasi Sempadan Buangan Berbahaya (lihat Lampiran) (1) Ia adalah seperti ini kerjasama antarabangsa bahawa persidangan 1992 Rio dicari, tetapi pada skala yang lebih besar.

Pada tahun 1983, Perhimpunan Agung PBB menubuhkan Suruhanjaya Dunia mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan, yang dikenali sebagai Suruhanjaya Brundtland selepas pengerusi, Norway Perdana Menteri Gro Harlem Brundtland. Tujuannya adalah untuk mengaitkan isu-isu alam sekitar kepada penemuan laporan 1980 Brandt hubungan Utara-

Selatan. Laporan Brundtland, diterbitkan pada tahun 1987 sebagai Masa Depan Bersama kami, mengisytiharkan bahawa sudah tiba masanya untuk perkahwinan antara persekitaran dan ekonomi dan menggunakan istilah "pembangunan mampan" sebagai cara untuk memastikan bahawa pembangunan ekonomi tidak akan membahayakan keupayaan masa depan generasi untuk menikmati hasil bumi (2)

Pada ulang tahun ke-20 Persidangan Stockholm mengenai Alam Sekitar Manusia, wakilwakil daripada 178 negara, agensi-agensi bukan kerajaan (NGO) dan pihak-pihak lain yang berminat (kira-kira 30,000 dalam jumlah ahli termasuk media), bertemu di Rio de Janeiro untuk membincangkan alam sekitar global isu-isu yang akan menjadi teras kepada pelaksanaan dasar. Persidangan yang diminta perjanjian mengenai langkah-langkah konkrit untuk mendamaikan aktiviti ekonomi dengan perlindungan planet ini untuk memastikan masa depan yang mapan untuk semua rakyat (3) Ini Persidangan PBB mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan - UNCED pendek, tetapi lebih dikenali sebagai Sidang Kemuncak "Bumi "selepas tiga hari akhir adalah kemuncak dua dan satu setengah tahun perundingan di seluruh dunia yang menunjukkan niat terbaik umat manusia untuk hidup dengan penuh tanggungjawab (4).

B. Menyediakan Kanada untuk Sidang Kemuncak

Persediaan bagi Sidang Kemuncak Bumi Kanada telah diselaraskan oleh Sekretariat Kebangsaan Alam Sekitar Kanada kerjasama dengan Hal Ehwal Luar dan Perdagangan Antarabangsa Kanada (EAITC) dan Agensi Pembangunan Antarabangsa Kanada (CIDA). Persediaan juga menerima input daripada sejumlah besar kumpulan faedah yang berkaitan dengan persekitaran, pembangunan, perniagaan, industri, buruh, gereja, universiti, wanita, asli, dan belia, serta semua peringkat kerajaan. (5)

Sebuah jawatankuasa antara jabatan pada UNCED telah ditubuhkan dan bersama yang dipengerusikan oleh Alam Sekitar Kanada dan EAITC dengan perwakilan daripada 20 jabatan dan agensi persekutuan. Kumpulan ini adalah bertanggungjawab untuk menyelaras persiapan kerajaan persekutuan bagi kedua-dua UNCED dan Antarabangsa Mesyuarat Jawatankuasa Persediaan (PrepComs). Di bawah Agenda tajuk 21, kumpulan telah dianjurkan untuk menangani setiap 21 isu, mensintesis kepentingan jabatan ke draf kedudukan Kanada dan mengenal pasti hasil yang diingini dari UNCED.

C. Pra-Rio cita-cita

UNCED menyelesaikan isu-isu alam sekitar, seperti perlindungan udara, tanah dan air; pemuliharaan kepelbagaian biologi, hutan, dan sumber asli; dan pengurusan sisa dan teknologi yang kukuh. Ia adalah satu peluang yang unik untuk para pemimpin dunia untuk menyekat aktiviti manusia yang mengancam planet kita dan membawa pencemaran tanah, lautan dan atmosfera, kemarau, desertification melalui kemusnahan tanah, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan ancaman laut yang semakin meningkat tahap, dan kepupusan spesis tumbuhan dan haiwan. (6)

Juga termasuk ialah kebimbangan yang telah membawa kepada perbezaan yang serius antara negara-negara Utara dan Selatan: corak pembangunan yang menyebabkan tekanan kepada alam sekitar, kemiskinan di negara-negara membangun, pertumbuhan ekonomi, corak yang tidak lestari penggunaan, dan tekanan demografik dan kesannya terhadap ekonomi antarabangsa.

APA YANG BERLAKU DI RIO?

Di UNCED, lebih daripada 130 negara yang menandatangani Konvensyen mengenai Perubahan Iklim dan Konvensyen Biodiversiti. Para perwakilan juga mencapai persetujuan pada Agenda 21, satu pelan tindakan untuk membangunkan planet mampan melalui abad ke-21, dan pada satu kenyataan umum prinsip-prinsip untuk melindungi hutan (7) Semua negara-negara yang hadir diterima tanpa menukar Deklarasi Rio, bukan mengikat kenyataan prinsip untuk polisi alam sekitar yang luas (lihat ms 19). Antarabangsa yang baru rangkaian, formal dan tidak formal, telah ditubuhkan untuk menjalankan dan menyelia pelaksanaan perjanjian. (8)

Pada akhirnya, rundingan UNCED datang dengan sesuatu perkara yang wang. Negaranegara perindustrian dan negara-negara membangun mahu. Jika negara-negara perindustrian mahu perlindungan alam sekitar, mereka perlu bersedia untuk membayar untuk itu. Ketegangan antara kaya dan miskin dan konflik kewangan yang menjadi asas mereka adalah di tengah-tengah setiap rundingan utama. (9)

Sebelum itu sidang kemuncak, Mr Strong, UNCED Ketua Setiausaha, telah ditakrifkan kejayaan sebagai sekurang-kurangnya 1 1 $ tambahan 10 bilion setahun "wang baru" dari negara-negara Barat untuk membiayai komitmen sidang kemuncak di Dunia Ketiga (10) $ 6 -. $ 7 bilion dicagarkan pada persidangan itu, membayangkan satu permulaan yang baik. Angka ini adalah berdasarkan kepada anggapan bahawa Jepun akan meningkatkan anggaran bantuan sebanyak 50% dalam tempoh lima tahun akan datang, dengan jumlah sebanyak $ 5 bilion.

A. Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim

1. Tinjauan Konvensyen mengenai Perubahan Iklim

Objektif utama konvensyen ini dan mana-mana instrumen berkaitan undang-undang bahawa Persidangan Pihak-Pihak boleh menerima pakai adalah untuk mencapai, selaras dengan peruntukan kedudukan yang berkaitan Konvensyen, menstabilkan kepekatan gas rumah hijau di atmosfera di peringkat yang akan menghalang berbahaya antropogen gangguan dengan sistem iklim. Tahap yang perlu dicapai dalam tempoh masa yang mencukupi untuk membolehkan ekosistem untuk menyesuaikan diri secara semula jadi kepada perubahan iklim, untuk memastikan bahawa pengeluaran makanan tidak terancam dan untuk membolehkan pembangunan ekonomi untuk meneruskan secara mampan. (11)

Prinsip-prinsip utama negara konvensyen ini bahawa dunia maju perlu memainkan peranan utama dalam memerangi perubahan iklim dan kesan buruk. Kanada boleh menjadi pemimpin dalam mencapai komitmen konvensyen itu dengan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau kepada tahap 1990 menjelang tahun 2000. Ia harus diperhatikan bahawa negeri konvensyen prinsip bahawa "mana-mana dasar dan langkahlangkah untuk menangani perubahan iklim perlu kos efektif untuk memastikan faedah global pada kos paling rendah." (12)

Panel Antara Kerajaan mengenai Perubahan Iklim PBB meramalkan bahawa jika trend pelepasan gas rumah hijau terus, suhu purata global akan meningkat sebanyak 1.5-4.5o C menjelang pertengahan abad akan datang. Sesetengah saintis mendakwa ancaman pemanasan global telah diperbesarkan sejak ramalan berdasarkan pemodelan komputer

dan model-model teori suasana begitu kompleks bahawa walaupun mereka amat yakin bahawa pemanasan global akan mengambil tempat merasa analisis yang terlalu dipermudahkan.

Perbincangan mengenai perubahan iklim berlaku dari Februari 1991 hingga Mei 1992 dan diakhiri dengan konvensyen rangka kerja yang dipersetujui oleh lebih daripada 130 buah negara. Elemen penting dalam konvensyen itu ialah: sumber kewangan baru dan tambahan untuk memenuhi matlamat konvensyen; menggalakkan pemindahan teknologi kepada negara-negara membangun; dan mekanisme institusi bagi membolehkan masyarakat antarabangsa untuk menangani masalah perubahan iklim dalam jangka masa panjang, bekerja dengan Panel Antara Kerajaan mengenai Perubahan Iklim.

Terdapat kekecewaan. Konvensyen mengenai Perubahan Iklim kekurangan sasaran dan jadual untuk menstabilkan pelepasan karbon dioksida (CO2) yang telah diingini oleh kebanyakan negara-negara perindustrian. Ia hanya mengandungi garis panduan dan tarikh sasaran adalah "secepat mungkin." Amerika Syarikat menolak untuk kelewatan dalam menentukan tarikh sebenar atau tahap, dengan alasan bahawa negara-negara yang menyokong jadual tidak mempunyai pelan berwibawa untuk menstabilkan pelepasan. AS juga menyatakan ia sudah komited dirinya kepada pelan tindakan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau oleh 7-10% dari apa yang mereka sebaliknya akan berada dalam tahun 2000, ia merasakan adalah tidak bijak untuk menyokong program-program alam sekitar pada perbelanjaan ekonomi domestik.

Amerika Syarikat dan Presiden Bush telah dikritik kerana tidak mengambil peranan utama dalam mengawal pemanasan global yang disebabkan oleh kesan rumah hijau. Menurut beberapa laporan, Amerika Syarikat berdiri di atas sebab-sebab pemanasan global masih tidak menentu. Satu penulis AS telah berkata, "juri masih keluar pada kesan kepada suhu atmosfera karbon dioksida, klorofluorokarbon, dan pelepasan gas lain, terutamanya daripada pembakaran bahan api fosil." (13)

Terdapat tentangan kuat terhadap pengurangan penggunaan bahan api fosil dari Arab Saudi dan negara pengeluar minyak yang lain, yang memberi notis bahawa mereka akan berjuang keras untuk mengekalkan tempat minyak sebagai sumber tenaga utama di dunia. Negara-negara ini dapat sederhana, semua rujukan kepada kecekapan bahan api, sumber tenaga alternatif, dan sekatan terhadap kereta, dalam seksyen di atas atmosfera dalam Agenda 21.

2. Konvensyen mengenai Perubahan Iklim: Apa yang akan Berlaku Sekarang?

Konvensyen mengenai Perubahan Iklim telah ditandatangani dan akan menjadi di sisi undang-undang apabila diratifikasikan oleh 30 negeri. Sidang Kemuncak Munich melakukan semua ahli G-7 untuk mengesahkan menjelang akhir tahun 1993. Konvensyen akan mengambil pada kehidupan yang tersendiri, dengan mesyuarat tetap pihak kerajaan. Pada mesyuarat tahunan kerajaan penandatangan, pada dasarnya akan mungkin untuk penandatangan untuk menerima pakai protokol yang meletakkan inti ke dalam kerangka. Konvensyen mengenai Perubahan Iklim akhirnya akan mempunyai sebuah sekretariat tetap, serta dua badan teknikal yang bertanggungjawab untuk mengumpul data tentang perubahan iklim dan untuk memantau dan menilai rancangan pelbagai negara untuk mereda pelepasan. Beberapa takut bahawa konvensyen iklim akan menjadi satu bentuk semata-mata untuk memberikan kuota pelepasan yang dibenarkan kepada ahli-ahlinya pada masa yang sama mengabaikan tugas sebenar menghentikan gas rumah hijau pada kos yang paling.

3. Konvensyen mengenai Perubahan Iklim dan Kanada

Perubahan iklim menimbulkan ancaman utama kepada Kanada dan ekonomi Kanada. Ia boleh menjejaskan pertanian, perhutanan, pelayaran, infrastruktur, perikanan dan pelancongan. Pada masa yang sama, kerana aktiviti industri, pengangkutan dan berkaitan tenaga menghasilkan sejumlah besar karbon dioksida, mana-mana perjanjian antarabangsa untuk mengurangkan gas rumah hijau juga boleh mempunyai kesan ekonomi. Kerajaan Kanada mesti menangani pemanasan global dengan mengambil kira kepentingan jangka panjang ekonomi dan alam sekitar. (14)

Kanada adalah seorang pemain utama dalam pembangunan Konvensyen ini, dan dalam Panel Antara Kerajaan mengenai Perubahan Iklim yang ditubuhkan di bawah naungan Pertubuhan Kajicuaca Sedunia dan UNEP. Laporannya, dibebaskan pada tahun 1990 dan dikemaskini pada tahun 1992, menyediakan rangka kerja untuk berunding konvensyen itu.

Sepanjang rundingan, Kanada mengejar dua objektif utama: untuk membuat kesimpulan konvensyen rangka kerja sebagai alat untuk tindakan yang konkrit, koperasi antarabangsa

bersetuju dengan bilangan maksimum negara, adil kepada semua pihak, dan boleh dicapai dengan cara yang berkesan kos dan melancarkan mengikuti ke atas pelaksanaan yang sepatutnya dimulakan secepat mungkin. (15) Kanada juga ingin untuk mengekalkan daya saing Kanada, untuk menyediakan peluang perniagaan Kanada dan untuk melibatkan sebagai banyak negara yang mungkin, menggunakan 1 pendekatan umum yang akan membolehkan negara untuk bertindak dalam cara yang berbeza. (16)

Konvensyen mengenai Perubahan Iklim adalah selaras dengan komitmen Kanada dalam Rancangan Hijau untuk mengurangkan karbon dioksida dan lain-lain pelepasan gas rumah hijau kepada paras tahun 1990 menjelang tahun 2000 dan untuk menghapuskan CFC menjelang 1997. Rancangan Hijau mengandungi Strategi Tindakan Kebangsaan mengenai Pemanasan Global yang dibangunkan oleh kerajaan persekutuan kerjasama dengan wilayah-wilayah. Ia menyediakan satu rangka kerja bagi menangani isu pemanasan global dalam Kanada.

B. Konvensyen Kepelbagaian Biologi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

Konvensyen Div Biologi 1. Tinjauan ersity yang

Memulihara kepelbagaian biologi telah menjadi satu isu yang perlu segera ditangani. Ia telah pergi di luar makmal, dan sebagai UNCED menunjukkan, ia telah menjadi satu isu yang dibahaskan dalam arena politik. (17)

Objektif Konvensyen ini, yang harus dikejar dalam selaras dengan peruntukan-peruntukan yang relevan, pemuliharaan kepelbagaian biologi, penggunaan lestari komponen dan perkongsian yang adil dan saksama faedah yang timbul daripada penggunaan sumber genetik, termasuk oleh sesuai akses kepada sumber genetik dan oleh pemindahan sesuai teknologi yang berkaitan, dengan mengambil kira semua hak ke atas sumber-sumber dan kepada teknologi, dan dengan dana yang bersesuaian. (18)

Berunding pasukan dari 100 negara bekerja selama satu tahun untuk menukul persetujuan antarabangsa mengenai biodiversiti yang lagi dibahaskan dan ditandatangani di Rio.

Pemeliharaan dan pemuliharaan biodiversiti adalah lebih daripada isu yang estetik atau moral, ia adalah penting untuk kesihatan dan ekonomi kita. Kehilangan spesis mengancam sumber asli mana pembangunan mampan bergantung. Bahan genetik dari spesies tumbuhan dan haiwan (banyak lagi yang masih belum ditemui) adalah asas untuk industri berasaskan bioteknologi pertanian, farmaseutikal dan lain-lain. Adalah dianggarkan bahawa satu perempat daripada semua produk farmakologi yang digunakan di Amerika Utara mengandungi bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan liar. (19) Biodiversiti adalah penting untuk mengekalkan alam sekitar dan menyokong pembersihan air, pengeluaran tanah, berbasikal karbon dan pengeluaran oksigen.

Konvensyen UNCED ke atas biodiversiti adalah satu percubaan global untuk menangani apa yang patut dilakukan dan pada yang perbelanjaan. Peserta membangunkan strategi global dengan garis panduan bagi tindakan oleh antarabangsa, nasional dan kerajaan tempatan dan institusi untuk menyimpan, memahami, dan menggunakan biodiversiti mampan dan saksama.

Di bawah perjanjian ini, negara-negara membuat komitmen untuk melindungi spesies terancam dan habitat mereka. Langkah itu termasuk penyusunan inventori spesies terdedah dan terancam pada dua peringkat global dan kebangsaan. Konvensyen menetapkan kaedah-kaedah untuk memberi akses kepada tumbuhan dan haiwan tropika, yang kebanyakannya adalah penting untuk jahitan genetik ramuan untuk ubat-ubatan baru, tanaman perosak-tahan, pokok-pokok yang berkembang pesat dan produk-produk lain. Konvensyen itu juga menyeru negara-negara tropika untuk menerima bahagian keuntungan daripada pembangunan produk tersebut dan untuk mendapatkan bantuan kewangan dalam memenuhi obligasi mereka di bawah perjanjian tersebut.

Amerika Syarikat adalah negara yang hanya menghadiri untuk tidak menandatangani perjanjian biodiversiti. Ia bimbang bahawa perjanjian tersebut: mengancam kawalan ke atas dolar pemuliharaan negara-negara maju; menyakiti daya saing industri bioteknologi AS 'dengan memaksa syarikat-syarikat untuk melepaskan maklumat sulit dan hak harta saham dengan negara-negara lain dan akhirnya membawa kepada peraturan antarabangsa industri kejuruteraan genetik, yang menghalang kemajuan dan

membahayakan kepimpinan AS di lapangan. Amerika Syarikat mendakwa konvensyen itu akan melibatkan kos yang banyak tanpa faedah konkrit dan tidak mempunyai keperluan yang kukuh untuk menyelamatkan spesies. Walaupun AS tidak menandatangani perjanjian itu, ia tidak menyokong pengekalan biodiversiti.

2. Konvensyen Kepelbagaian Biologi: Apa Berlaku Sekarang?

Konvensyen Kepelbagaian Biologi akan menjadi di sisi undang-undang apabila diratifikasikan oleh negeri-negeri 30 yang menandatangani, bagaimanapun, Sidang Kemuncak Munich tidak membuat tarikh akhir untuk pengesahan. Konvensyen Kepelbagaian Biologi tidak akan lurus ke hadapan sebagai Konvensyen mengenai Perubahan Iklim, isu-isu tidak jelas. Beberapa orang merasakan bahawa nilai biodiversiti itu sendiri mempunyai lebih ditakrifkan sebagai satu fungsi tempat dan watak. Selain itu, isu dan persoalan yang timbul daripada "biodiversiti" mungkin bukan sahaja teknikal tetapi juga politik, sosial, ekonomi dan undang-undang. Perjanjian Kepelbagaian biologi merupakan satu rangka kerja dari mana perjanjian yang lebih menyeluruh mungkin akan dicapai.

3. Konvensyen Kepelbagaian Biologi dan Kanada

Kanada mengekalkan bahawa pemeliharaan spesies dan ekosistem adalah amat penting kepada kedua-dua alam sekitar dan ekonomi. Biodiversiti mengalami hidup dan menghasilkan kekayaan alam sekitar yang ekonomi kita bergantung. Di Kanada sahaja, 230 haiwan dan spesis tumbuhan, serta ruang semulajadi yang berharga, termasuk pertumbuhan hutan tanah lembap dan lama, dikenali sebagai berisiko. Kanada mengambil kedudukan bahawa tindakan di rumah, serta kerjasama antarabangsa, dikehendaki untuk memastikan perlindungan spesies dikongsi dan ekosistem yang berhijrah, untuk mengawal pengenalan spesies yang berpotensi membahayakan, dan untuk memastikan pemuliharaan sumber di luar bidang kuasa negara. (20 ) Kanada memainkan peranan penting semasa rundingan di mesyuarat PrepCom dan merupakan negara pertama yang menandatangani Konvensyen ini di Rio. Semasa rundingan di Kanada berusaha untuk memastikan biodiversiti yang konsisten diiktiraf bagi sumbangannya kepada penyelenggaraan hidup di planet dan sumber yang boleh mengadakan peruntukan bagi manfaat manusia. (21) Kanada mengulas bahawa Konvensyen Biodiversiti memerlukan segera tindakan susulan dan Perdana Menteri Menteri komited Kanada untuk mengesahkan perjanjian sebelum akhir 1992.

Kanada percaya ia mempunyai peranan sebagai pemimpin dalam isu-isu yang dibangkitkan di UNCED. Melaksanakan langkah-langkah yang dicadangkan memerlukan komitmen yang kukuh untuk pelaksanaan penyata Konvensyen. Kanada ditekan untuk kemasukan awal kuat kuasa Konvensyen Biodiversiti, menggalakkan pembangunan strategi kebangsaan untuk pemuliharaan biodiversiti dan kerjasama yang amat menggalakkan di kalangan semua negara-negara penandatangan.

Kanada mempunyai asas yang kukuh untuk memenuhi objektif Konvensyen ini. Ia adalah pihak kepada Konvensyen Perdagangan Antarabangsa mengenai Spesies Terancam (CITES), yang mengawal perdagangan mempunyai 48,000 spesis tumbuhan dan haiwan dan produk yang berasal dari mereka, dan telah menandatangani beberapa perjanjian antarabangsa untuk melindungi habitat, kunci kepada mengekalkan biodiversiti. Perjanjian-perjanjian ini termasuk: di Konvensyen berkenaan yang Perlindungan Dunia Budaya dan Warisan Asli (yang Dunia Warisan Konvensyen), yang kawasan semula jadi dan sejarah yang kekal dilindungi; Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Biosfera Rizab Inisiatif, yang mengekalkan contoh semua sistem utama bumi ekologi Konvensyen mengenai Tanah Lembap Kepentingan Antarabangsa (Konvensyen Ramsar); Perjanjian Kayu Tropika Antarabangsa, yang menyediakan rangka kerja untuk peraturan dalam perdagangan kayu tropika; Program Tindakan Hutan Tropika, yang menggalakkan amalan perhutanan mampan di negara-negara tropika; dan Tropika Antarabangsa Organisasi Kayu, yang menggalakkan penggunaan mapan dan pemuliharaan hutan tropika dan sumber genetik mereka.

Hidupan Liar Dasar Kebangsaan Kanada, yang diterima pakai oleh Majlis Menteri-menteri Hidupan Liar Kanada pada tahun 1990, bertujuan untuk mengekalkan dan meningkatkan kepelbagaian hidupan liar Kanada dalam memenuhi tanggungjawab kita kepada seluruh dunia dan generasi masa depan orang Kanada. Lain-lain instrumen yang penting adalah: Akta Kanada Hidupan Liar (1985), Akta Permainan Eksport (1984), Peraturan-Peraturan Migrasi Burung (1991) dan Peraturan-Peraturan Hidupan Liar (1990).

C. Agenda 21

1. Satu Gambaran Keseluruhan Agenda 21

Agenda 21 merupakan pelan tindakan alam sekitar bagi abad yang akan datang. Ia tidak sah di sisi undang-undang tetapi membentuk asas bagi perkongsian antarabangsa yang baru bagi pembangunan lestari dan perlindungan alam sekitar di seluruh dunia.

Agenda 21 adalah dokumen utama keseluruhan keluar Rio dan telah dirangka untuk menangani beberapa masalah asas degradasi sumber dan bantuan kepada negara-negara membangun. Ia menangani isu-isu mengenai kemampanan global dan termasuklah bab teras yang berkaitan dengan pembiayaan, pelaksanaan pemindahan teknologi dan institusi susulan kepada UNCED (22) matlamat utama Agenda 21 adalah untuk memastikan hasil pembangunan secara mampan.: "sistem insentif dan penalti yang mendorong kelakuan ekonomi perlu diorientasikan semula untuk menjadi satu kuasa yang kuat untuk kemampanan." (23) Satu lagi matlamat akhirnya untuk menghapuskan kemiskinan di seluruh dunia melalui pengurusan yang lebih baik tenaga dan sumber asli dan peningkatan kualiti hidup dengan memastikan akses kepada tempat tinggal dan air bersih, kumbahan dan rawatan sisa pepejal. Agenda 21 juga cuba untuk mencapai penggunaan lestari sumber global dan serantau seperti atmosfera, lautan, laut dan air tawar, dan organisma marin. Matlamat akhir adalah untuk pengurusan yang lebih baik bahan kimia dan bahan buangan. Adalah dianggarkan bahawa satu pertiga daripada kematian di dunia ketiga adalah disebabkan oleh makanan dan air yang tercemar dengan najis manusia atau perindustrian.

Agenda 21 menangani semua kumpulan-kumpulan dan profesion yang terlibat dalam pencapaian matlamat. Ini akan membawa kepada peningkatan dalam pemindahan teknologi alam sekitar dan sorotan keperluan untuk membiayai dari dunia perindustrian kepada dunia membangun.

Beberapa Agenda perbalahan 21 isu-isu yang tidak dipersetujui sebelum persidangan, termasuk hutan perlindungan, desertification, pembiayaan, dan yang akan menyelia pelaksanaan Agenda 21. Negara-negara membangun mengesyaki bahawa pemeliharaan hutan mereka menyokong sahaja bahawa ini boleh bertindak sebagai singki karbon dioksida yang dihasilkan di Barat. Standoff Utara-Selatan mengenai hal ini telah diselesaikan dengan menukar bahasa untuk membaca, "pihak-pihak akan mempertimbangkan untuk memanggil suatu triti tentang isu-isu hutan."

Desertification menjejaskan satu perempat daripada daratan bumi dan masalah tertentu di Afrika. Lebih 100 buah negara dan kira-kira 800 juta orang yang terjejas olehnya,

dengan Australia, Amerika Syarikat dan Komanwel Negara Bebas mengetuai senarai negara-negara perindustrian. Ia boleh combated oleh penghutanan semula, perhutanan dan pemuliharaan tanah. Kata-kata yang menerangkan isu desertification dibangkitkan pembangkang dari Selatan, yang mahu komitmen untuk berunding perjanjian, manakala Amerika Syarikat disyorkan menyerang punca desertification. Hasil akhir adalah panggilan untuk menerima pakai konvensyen antarabangsa mengenai perkara ini.

Kawasan akhir utama perdebatan berkenaan yang akan menyelia pelaksanaan dan kewangan Agenda 21. Kebanyakan negara mahu penubuhan sebuah agensi pemantauan baru PBB yang dikenali sebagai Suruhanjaya untuk Pembangunan Lestari. Ini akhirnya bersetuju untuk tetapi butir-butir pelaksanaan masih belum ditentukan. Suatu perakuan bahawa pembiayaan akan dikendalikan oleh Kemudahan Alam Sekitar Global (GEF) bertemu dengan tentangan dari Dunia Ketiga, yang kebimbangan yang berdasarkan sambungan kepada Bank Dunia GEF dan seterusnya dunia perindustrian. Rekod alam sekitar Bank Dunia telah miskin dan Dunia Ketiga mempunyai pengaruh yang lebih kurang pada masa lalu. Dalam kompromi yang bersetuju untuk dana akan diarahkan melalui pelbagai entiti yang termasuk GEF, bank-bank serantau dan bantuan dua hala.

Adalah dipercayai bahawa jumlah minimum pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan Agenda 21 tidak dilakukan. Jumlah semasa untuk bantuan pembangunan dari dunia perindustrian adalah $ 55 bilion setahun. Ia telah berharap bahawa dengan bantuan purata akan berjumlah 0,7% produk kasar setiap negara industri, negara (KNK) kepada jumlah AS $ 625 bilion, yang kos anggaran tahunan melaksanakan itu 115 projek Agenda 21 (24) The angka 0.7% adalah asalnya dicadangkan pada Persidangan 1972 di Stockholm. Hanya Norway, Sweden, Denmark dan Belanda telah mencapai matlamat tersebut.

Dalam pengiraan pembiayaan, Mementingkan persekitaran sering dianggap sebagai teknologi dan langkah-langkah yang mahal yang mahal dan melibatkan. Mereka menentang pembiayaan meningkat tidak mengambil kira faedah jangka panjang yang akan diperolehi atau peluang ekonomi dalam bidang alam sekitar; mereka tidak menggalakkan penggunaan pembangunan ekonomi yang lebih mesra alam di negaranegara Barat (25)

Kerajaan bersetuju bahawa penyelesaian yang tahan lama mesti didapati masalah hutang negara-negara berpendapatan rendah dan sederhana. Pemiutang telah diminta untuk

menyediakan pelepasan hutang kepada negara-negara yang banyak terhutang budi termiskin yang mengikuti pengubahsuaian struktur. (26)

Perwakilan sebahagian besarnya dielakkan isu penduduk dan kaitannya dengan kemiskinan dan pembangunan. (27) Dr. George Carey, Ketua Biskop Canterbury, berharap bahawa penyata di atas pembangkang Rom doktrin untuk kawalan kelahiran tiruan akan membantu meletakkan isu agenda di Sidang Kemuncak Bumi, walaupun usaha yang Vatican itu untuk memastikan ia mati (28) The hujah bahawa dengan peningkatan penduduk di Dunia Ketiga adalah tidak lebih merosakkan daripada itu di negara maju mempunyai merit beberapa;. kanak-kanak di barat akan mengambil 18 kali lebih banyak daripada kanak-kanak di negara membangun. Sebaliknya, ia adalah naif untuk mempercayai bahawa krisis penduduk bukan masalah besar dan sebab banyak kemusnahan alam sekitar. Negara-negara membangun perlu memperlahankan pertumbuhan penduduk dan dunia maju mesti menggunakan sumber-sumber yang kurang setiap orang. Kedua-dua pendekatan adalah penting.

Akhir sekali, penggunaan kemusnahan alam sekitar sebagai senjata perang tidak diperiksa, tidak keperluan untuk perdagangan yang lebih terbuka dan kesan alam sekitar dan pembangunan.

2. Kanada Komitmen kewangan kepada Agenda 21

Dalam ucapannya pada Sidang Kemuncak Bumi pada 12 Jun 1992, Perdana Menteri, Brian Mulroney berjanji untuk memberi sokongan penuh Kanada bagi pembiayaan tindakan antarabangsa untuk memenuhi konvensyen alam sekitar yang dipersetujui di Rio. Jumlah wang baru dari Kanada, berbanding tahun lepas $ 2.7 bilion dalam bantuan pembangunan, tidak lagi dikenali.

Kanada menyediakan Kemudahan Alam Sekitar Global dengan jumlah $ 25 juta dan berikrar sendiri untuk mengekalkan tanggungjawabnya. Pembiayaan Kanada kepada Bank Dunia Persatuan Pembangunan Antarabangsa (IDA) kini berjumlah $ 830 juta. Kanada bersetuju untuk mempertimbangkan peningkatan wang baru kepada dana ini untuk menyokong projek-projek alam sekitar di dunia membangun. Encik Mulroney berkata objektif negara adalah untuk meningkatkan tahap bantuan rasmi tahunan Kanada asing daripada 0.45% daripada KNK kami kepada 0.7% secepat mungkin.

Pakej bantuan lain telah diumumkan pada sidang kemuncak itu. Kanada menjanjikan $ 50 juta dalam bantuan kemanusiaan khas kepada mangsa-mangsa kemarau di Afrika Selatan. Ini berjumlah peningkatan $ 20 juta pada komitmen yang dibuat sebulan sebelum Sidang Kemuncak. Lanjut, Kanada bersedia untuk menghapus kira $ 145 juta yang dihutang oleh 10 buah negara Amerika Latin dalam sebarang urusan yang akan menyaksikan dana yang dikeluarkan digunakan untuk projek-projek alam sekitar.

Penyata D. Sumber Tanah: Pembasmian hutan

1. Gambaran Keseluruhan

Keadaan hutan di dunia panggilan untuk tindakan; sebagai hasil eksploitasi, kebakaran, hujan asid dan penggunaan tanah alternatif, mereka mungkin tidak dapat dikekalkan. Penebangan hutan pantas menjadi satu daripada isu-isu alam sekitar yang paling mendesak. Ia menyumbang kepada pemanasan global, kehilangan biodiversiti, hakisan tanah desertification, dan banjir, serta penyusutan sumber yang sebaliknya mampan. Hutan adalah satu fenomena global yang paling tersebar luas di kawasan tropika, di mana tekanan demografik menukar hutan kepada kegunaan tanah lain. (29) Pada tahun 1980, 0.58% daripada hutan tropika telah hilang setiap tahun, mengikut Makanan PBB yang terkini dan Pertubuhan Pertanian (FAO ) anggaran. Ini telah meningkat kepada kerugian tahunan 1.0% pada tahun 1990, sejumlah 17 juta hektar setahun. Negara-negara membangun kehilangan hutan mereka kepada pertanian penjelasan, penyelesaian, bahan api bahan binaan, dan eksport. Walaupun semua ini adalah berharga untuk manusia, pokok-pokok dan hutan menyediakan perkhidmatan penting lain oleh iklim modulasi, bertindak sebagai penyerap karbon, sederhana kitaran air dan menyokong biodiversiti. Kerugian ini tidak terhad kepada kawasan tropika. Satu kajian terkini oleh penyelidik dari Institut Antarabangsa Sistem Gunaan Analisis menunjukkan bahawa menjelang tahun 2010 Eropah boleh kehilangan lebih daripada $ 29 bilion setahun daripada hasil perhutanan kerana kehilangan hutan disebabkan deposisi atmosfera (hujan asid). (30)

Sidang Kemuncak Bumi tidak menghasilkan konvensyen mengenai pengurusan hutan dunia yang dicari oleh Kanada dan beberapa negara lain. Ia tidak bersetuju pada akuan prinsip untuk kemajuan masa depan, sebagai hasil usaha kumpulan-7 G negara-negara perindustrian. Walaupun ia pada asalnya bertujuan untuk menjadi hutan konvensyen yang sah di sisi undang-undang, sesetengah alam sekitar percaya ia begitu disiram bahawa

ia adalah kurang ketat daripada standard Bank Dunia sedia ada. Usaha oleh kerajaan Barat untuk memujuk negara-negara tropika untuk menerima penyeliaan antarabangsa hutan hujan mereka berakhir dengan kegagalan. India, China dan Malaysia adalah lawan yang paling lantang bersuara untuk sebarang cadangan bahawa sumber semula jadi mereka harus (31) Beberapa negara membangun merasakan konvensyen yang sah di sisi undang-undang akan melanggar hak kedaulatan mereka untuk mengeksploitasi sumbersumber mereka "diantarabangsakan."; Mereka mahu apa-apa di sisi undang-undang dokumen untuk meliputi semua bangsa dan sumber hutan yang sama. (32)

Semua yang terselamat adalah satu kenyataan umum mengenai mengimbangi eksploitasi hutan dengan pemuliharaan dan komitmen asas untuk menjaga "prinsip-prinsip hutan di bawah penilaian kecukupan mereka mengenai kerjasama antarabangsa prinsip hutan." Antara prinsip-prinsip yang dimaktubkan adalah pengiktirafan hak negeri-negeri untuk membangunkan hutan mereka untuk memenuhi keperluan sosio-ekonomi mereka, menggalakkan pemindahan teknologi kepada negara-negara membangun untuk membantu mereka mengurus hutan secara mampan dan keperluan untuk semua negara untuk membuat usaha "dunia hijau" melalui penghutanan semula dan pembangunan hutan. (33) Walaupun ia tidak menetapkan kaedah-kaedah bagi pengurusan hutan, pengisytiharan itu menyokong penggubalan "metodologi yang dipersetujui di peringkat antarabangsa dan kriteria" di mana garis panduan masa depan untuk pengurusan mampan mungkin berdasarkan.

Dokumen itu adalah satu kenyataan yang bukan di sisi undang-undang-undang yang berwibawa prinsip-prinsip bagi konsensus global terhadap pembangunan pengurusan, pemuliharaan dan mampan semua jenis hutan. Anggaran kos pembiayaan antarabangsa untuk melaksanakan program ini adalah lebih daripada $ 6 bilion tahun. Lima bidang program adalah seperti berikut:

mendapatkan pelbagai peranan untuk pokok, hutan dan tanah hutan;

melindungi hutan dan menggalakkan penanaman semula hutan dan penanaman semula hutan;

menggalakkan penggunaan yang lebih baik dan nilai pokok, hutan dan kawasan hutan;

penilaian dan pemantauan program yang berkaitan dengan hutan dan proses;

kerjasama antarabangsa dan serantau.

2. Penyata Sumber Tanah dan Kanada

Kanada mempromosikan pembangunan konvensyen di hutan pada tahun 1990-G-7 Houston Sidang Kemuncak Ekonomi. Selepas itu, Kanada memainkan peranan utama dalam membina konsensus mengenai topik ini dengan negara-negara membangun semasa mesyuarat PrepCom. Objektif Kanada untuk kenyataan itu adalah kepada:

menubuhkan prinsip-prinsip pengurusan umum untuk kegunaan pelbagai hutan;

mengukuhkan institusi kebangsaan dan antarabangsa yang berurusan dengan pengurusan dan pemuliharaan hutan;

panduan bantuan antarabangsa mengalir ke sektor hutan;

menjamin masa depan jangka panjang perdagangan antarabangsa dalam produk hutan. (34)

Perhutanan adalah penting kepada ekonomi Kanada. Hutan Kanada 10% aset hutan global dan nilai eksport produk hutan Kanada adalah lebih tinggi daripada mana-mana negara lain. Perhutanan menjana $ 44,3 bilion dalam aktiviti ekonomi dan akaun untuk satu dalam setiap 15 pekerjaan Kanada (35)

Komitmen Kanada untuk penghutanan semula global disalurkan melalui empat organisasi antarabangsa: CIDA, Program Tindakan Perhutanan Tropika, Bank Dunia dan Pertubuhan Kayu Tropika Antarabangsa.

Kanada mengumumkan tiga projek yang bertujuan untuk menggalakkan pengurusan hutan yang mampan.

Kanada menjanjikan $ 10 juta untuk menubuhkan "hutan model" projek-projek di tiga buah negara untuk mempamerkan amalan pengurusan hutan yang mampan. Mereka adalah untuk menunjukkan bagaimana hutan boleh dan patut diuruskan dan akan membantu untuk membina perkongsian antara kerajaan, industri dan masyarakat bahawa usaha ini memerlukan. Melalui CIDA, Kanada akan menyumbang $ 16,6 juta kepada Projek Perintis Hutan Hujan yang dilancarkan oleh negara-negara G-7 dan Brazil untuk melindungi hutan hujan Amazon. Ini termasuk projek $ 10 juta dalam Negeri Ekar, penukaran $ 4.6 juta keterhutangan Brazil, dan geran $ 2 juta kepada dana teras projek. Kanada akan membelanjakan $ 8 juta dalam tempoh lima tahun akan datang untuk menyokong kerja ASEAN (Persatuan Negara-negara Asia Tenggara) Institut Pengurusan Hutan dalam mempromosikan pengurusan hutan mampan di Asia Tenggara. Sumbangan ini adalah sebagai tambahan kepada komitmen yang sedia ada Kanada $ 115 juta dalam bantuan kepada pengurusan hutan di negara-negara membangun. Kanada bertindak nasional dengan insentif banyak perhutanan Pelan Hijau. "Matlamat Kanada adalah untuk mengalihkan pengurusan hutan kita dari perolehan berkekalan kepada pembangunan mampan." (36) The Kanada kerajaan persekutuan dan wilayah telah menjalin kerjasama dengan industri untuk menguruskan sumber hutan Kanada supaya untuk mengekalkan produktiviti masa depan mereka dan kapasiti untuk pertumbuhan semula. Rancangan Hijau menggalakkan keharmonian alam sekitar dan menyandarkan dolar penyelidikan untuk penyelesaian mesra alam untuk kawalan serangga dan penyakit dan amalan hutan. Program untuk mengekalkan stok genetik ekosistem hutan Kanada merancang untuk memulihara kepelbagaian hutan Kanada. (37)

E. Rio Deklarasi

Ia telah berharap bahawa Piagam Bumi digubal lima tahun yang lalu sebagai rangka kerja moral untuk pembangunan alam sekitar akan diguna pakai sebagai dokumen yang sah di sisi undang-undang di Persidangan. Ia mengesahkan hak-hak semua rakyat kepada persekitaran yang bersih dan hak-hak negara-negara membangun untuk meneruskan pembangunan yang mampan. Sebaliknya, Piagam Bumi telah digantikan dengan satu kenyataan 27-fasal prinsip-prinsip yang dikenali sebagai Deklarasi Rio.

Kedudukan Kanada dikemukakan oleh En. Mulroney adalah untuk terus menggesa masyarakat antarabangsa untuk menerima pakai Piagam Bumi benar hak dan tanggungjawab alam sekitar dengan tahun 1995, ulang tahun ke-50 penubuhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), sebagai tarikh siap sasaran. Kanada berharap bahawa Piagam itu akan digunakan untuk menubuhkan beberapa prinsip undang-undang yang lembut untuk menyediakan penanda aras antarabangsa untuk pembangunan mampan yang sesuai.

F. Mesyuarat Sumber Lautan

1. Ketua

Lautan meliputi lebih 70% daripada permukaan bumi dan memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan hayat dan sistem sokongan biosfera. Semua negara-negara yang menghadiri persidangan itu meluluskan satu resolusi yang melakukan diri mereka kepada "pemuliharaan dan penggunaan mapan sumber hidupan marin di laut lepas." Satu sidang susulan yang akan diadakan di St John, Newfoundland, pada tahun 1993. Sidang kemuncak yang ditetapkan lautan sebagai sasaran bagi perlindungan alam sekitar pada tahun 1990-an. Agenda 21 adalah melakukan negara untuk penyelidikan jangka panjang kerjasama untuk meningkatkan kualiti maklumat di lautan dan dengan itu meningkatkan keberkesanan pengurusan mereka. Dokumen yang relevan dalam Agenda 21 bertajuk "Perlindungan Lautan, Semua Jenis-jenis Laut Termasuk Kawasan, Dilampirkan dan SemiDisertakan Pantai dan Perlindungan, Penggunaan Rasional dan Pembangunan Sumber Hidup mereka." Cadangan pusat dalam Agenda 21 adalah Pemerhatian Lautan Global Sistem yang akan mengkaji peranan lautan sebagai sinki untuk pencemaran dan 50% karbon dioksida ke atmosfera, faktor utama dalam peranan lautan dalam perubahan iklim .

2. Mesyuarat Sumber Lautan dan Kanada

Kanada mempunyai pantai terpanjang di dunia, menyediakan lebih daripada 140,000 pekerjaan dan aktiviti ekonomi setiap tahun bernilai $ 8 bilion. Kesihatan lautan secara langsung memberi kesan Kanada dalam pelbagai cara. Lautan tidak boleh menyokong eksploitasi manusia melainkan ia dijalankan secara mampan. Baru-baru ini telah dibawa

pulang ke Kanada melalui implikasi ekonomi dan sosial moratorium ikan kod dan kesan seterusnya ke atas seluruh rantau dan industri.

Kanada telah merangka rangka kerja Kualiti Alam Sekitar Marin Persekutuan (termasuk dalam inisiatif Pelan Hijau) sebelum konvensyen itu. Dokumen ini disokong semua isu-isu yang dipertaruhkan di Rio. Negara ini juga mempromosikan beberapa isu di mesyuarat persiapan dan rundingan akhir di Rio, termasuk pendekatan yang komprehensif untuk pantai-zon pengurusan (CZM) tanpa menjejaskan kedaulatan negara ke atas sumber hidupan marin. Kanada juga mencadangkan strategi global bagi pencegahan, pengurangan dan kawalan degradasi alam sekitar marin daripada aktiviti-aktiviti berasaskan tanah dan satu rangka kerja institusi dalam PBB untuk pertimbangan yang kerap mengenai isu-isu lautan. (38) peserta UNCED mengesahkan mengadakan Mesyuarat Antara Kerajaan untuk membangunkan strategi yang akan termasuk:

Sokongan dan panggilan untuk bergerak ke hadapan jadual waktu untuk mendapat pengesahan dan pelaksanaan Perjanjian London Kepekatan Lambakan dan MARPOL; Pertimbangan dan sokongan untuk Konvensyen Antarabangsa mengenai Minyak Luar Pesisir dan Aktiviti Gas. Ini akan menggalakkan satu sistem yang lebih baik integrasi data dan maklumat dan meningkatkan keupayaan untuk memantau persekitaran marin; Pelaksanaan segera memerhatikan Lautan Global Sistem (GOOS); Penglibatan semua aspek masyarakat Kanada dalam proses. Kanada merasakan isu-isu yang telah disiram dan tidak kukuh seperti yang pada mulanya ditekan untuk di mesyuarat persiapan. (39)

Agenda 21 tegas melakukan negara dengan matlamat dan objektif baru untuk CZM dan kawalan pencemaran marin. Persidangan selama tiga tambahan telah dicadangkan sebagai tambahan kepada pemantauan kerap ke atas isu-isu lautan melalui Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu. Persidangan ini akan berada di CZM, degradasi alam sekitar marin daripada aktiviti berasaskan tanah dan pembangunan mampan di negara kepulauan kecil.

PEMANTAUAN DAN PELAKSANAAN KOMITMEN UNCED

A. Agensi

Bagaimana semua janji-janji ini, idea dan komitmen yang dibuat di Rio akan dilaksanakan? Majlis Bumi dan Suruhanjaya Pembangunan Mampan Antarabangsa telah dicadangkan pada persidangan itu sebagai agensi mengawasi mungkin.

Majlis Bumi adalah untuk menjadi pemerhati bebas operasi di luar sistem PBB. Ia akan merangkumi rangka kerja perundangan dan institusi Perjanjian Antarabangsa dan instrumen, dan menetapkan piagam hak dan kewajipan bagi pemain dalam alam sekitar dan proses pembangunan di peringkat antarabangsa, kebangsaan dan serantau. (40)

Suruhanjaya Pembangunan Mampan Antarabangsa kemungkinan besar akan muncul sebagai sebuah organisasi yang tetap seperti Suruhanjaya Brundtland di Geneva. Ia akan mencontohi negara 53 Suruhanjaya Hak Asasi Manusia PBB dan akan melaporkan kepada Majlis Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ia akan menggunakan tekanan moral dan pendapat awam untuk memujuk negara-negara mengikut dasar-dasar yang digariskan di Persidangan Rio dan akan bergantung kepada maklumat dan bukti yang dibekalkan oleh kerajaan, bukan kerajaan, pertubuhan antara pembangunan dan kumpulan alam sekitar. Tugasnya termasuk pemantauan, penilaian dan laporan mengenai kemajuan selepas-Rio.

Walaupun Suruhanjaya tidak mempunyai kuasa penguatkuasaan, ia akan dijangka untuk mempengaruhi peristiwa melalui pembujukan moral. Ia akan perbuatan intipati sebagai pemerhati untuk memastikan kerajaan disimpan janji mereka. Ia seterusnya mencadangkan bahawa perwakilan dalam Suruhanjaya di peringkat menteri, dengan mesyuarat pertamanya akan diadakan tidak lewat daripada tahun 1993. Sementara itu, laporan mengenai pentadbiran struktur Suruhanjaya, dan perjawatan supaya disediakan bagi Perhimpunan Agung, berdasarkan kerja awal yang perlu dilakukan oleh sekretariat UNCED. (41)

B. Negara

Walaupun kedudukan yang dirundingkan 154 kerajaan yang mengambil bahagian di UNCED didokumenkan dengan baik dalam lima perjanjian utama, kedudukan kerajaan individu tidak. Lima negara yang paling berpengaruh di UNCED mungkin meringkaskan sikap mereka seperti berikut: Kanada, "melakukannya"; Amerika Syarikat, "melambatkan"; Jerman, "mengawal selia ia"; Jepun, "menyelesaikannya"; dan India, "menjualnya. "(42)

Kanada mengambil bahagian dalam semua perbincangan, berjanji untuk meratifikasi konvensyen dengan cepat, dan membuat usaha yang tulen untuk membuat Sidang Kemuncak Bumi berjaya. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini Malaysia telah melaksanakan pelbagai inisiatif dalam menyokong komitmen kepada alam sekitar, contohnya di Jadual Kebangsaan Pusingan Alam Sekitar itu dan Ekonomi, Program Pilihan Alam Sekitar dan yang Protokol Pembungkusan Negara. (43) Satu komitmen utama adalah Pelan Hijau Kanada, dilancarkan pada tahun 1990. Serupa dalam semangat kepada Agenda 21, maklumat sasaran dan jadual bagi pelbagai aktiviti. Pelaksanaan inisiatif Pelan Hijau setakat ini menyokong anggaran persekutuan bahawa Kanada akan mencapai Agenda 21 objektif menjelang tahun 2000. (44)

Di Rio Perdana Menteri mengumumkan pelan tindakan lima mata untuk Kanada untuk melaksanakan perjanjian UNCED:

Sebagai sebahagian daripada Rancangan Hijau Kanada, Kanada akan membantu negaranegara membangun merangka pelan kemampanan negara. Kanada akan meratifikasi Konvensyen mengenai Perubahan Iklim dan Biodiversiti sebelum akhir 1992. Kanada akan mengambil tindakan bagi tiga sudut yang berkaitan bantuan, perdagangan dan hutang - melalui sumbangan kewangan dan pembiayaan. Kanada akan berusaha untuk menjadikan institusi pelbagai hala yang lebih menyokong matlamat pembangunan lestari, termasuk Amerika yang baru diwujudkan Bangsa-Bangsa Suruhanjaya Pembangunan Mampan dan pengembangan mandat daripada IDRC. Kanada mencadangkan bahawa negara-negara bekerjasama untuk mencapai Piagam Bumi oleh 1995, ulang tahun ke-50 penubuhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Kedudukan AS pada persidangan itu adalah paradoks; Presiden dan delegasi beliau berada di bertentangan dengan satu sama lain dalam banyak isu. Mereka melemahkan Konvensyen Perubahan Iklim dan lambat menandatangani Konvensyen Biodiversiti;

namun AS telah menjadi pemimpin dunia dalam persekitaran bagi 20 tahun yang lalu, dengan mantap pelepasan penurunan karbon monoksida, sulfur dioksida dan pepejal terampai. Peningkatan ini akan terus melalui inisiatif seperti Akta Udara Bersih Pindaan 1990, yang menggunakan mekanisme berasaskan pasaran dalam program alam sekitar. Di samping itu, Amerika Syarikat telah melabur AS $ 2.6 bilion dalam penyelidikan perubahan iklim global dan peraturan pencemaran yang sukar dan penguatkuasaan. (45)

Jerman menghadapi masalah alam sekitar yang menarik, terutamanya dalam menghadapi pencemaran dipenuhi bekas Republik Demokratik Jerman Timur Jerman (GDR) dan kerana ekonomi yang sangat industri. Ia telah menunjukkan dirinya sebagai pemimpin dunia dalam bidang peraturan-peraturan alam sekitar yang berdasarkan tindakan berjaga-jaga dan program-pay pengotor. Jepun akan mengetuai cara dalam teknologi alam sekitar dan akan menjadi pemain penting dalam pemindahan teknologi. India, sebagai suara negaranegara membangun, memberi jaminan persidangan komitmen mereka untuk mendapat pembiayaan bagi sumber asli dan perlindungan alam sekitar.

Ke tahap yang besar, kejayaan UNCED akan bergantung kepada apa yang berlaku seterusnya dan Rio jentera telah digerakkan. (46)

Persidangan Rio telah diberi keutamaan kepada isu-isu alam sekitar dalam agenda politik. Ia dieja soalan, walaupun ia tidak mempunyai semua jawapan dan memaklumkan seluruh generasi pembuat dasar, pegawai kerajaan, industri dan rakyat mengenai isu-isu. Di samping itu, ia mengulangi panggilan untuk kerjasama antarabangsa mengenai isu-isu alam sekitar yang telah didengar pertama kali pada tahun 1972.

Saya meninggalkan persidangan ini mempercayai bahawa kami mempunyai peluang yang lebih baik menyelamatkan dunia daripada kita apabila kita datang ke sini. (John Adams Majlis Sumber Pertahanan Negara, UNCED 1992,)

Undang-undang adalah satu kaedah penguatkuasaan di peringkat kebangsaan. Di peringkat antarabangsa, komitmen politik adalah perkara yang penting kerana aliran instrumen undang-undang dari komitmen politik. (UNCED Ketua Setiausaha Maurice F. Strong, UNCED, 1992)

Apa yang kekal adalah bagi kerajaan untuk menyediakan kepimpinan dunia yang sangatsangat memerlukan. Marilah kita mencari itu dan akan menggembleng bahawa kepimpinan kepada kerja-kerja di tangan bagi pihak 5000000000 orang yang kami wakili. Anak-anak kita, generasi Rio akan menjadi hakim dan penerima manfaat kami. (Perdana Menteri YAB Brian Mulroney, UNCED, 1992).

MEMBACA TAMBAHAN

Persekitaran Kanada. Negeri Alam Kanada. 1992.

Kerajaan Kanada. Pelan Hijau Kanada. 1990.

Meja Bulat mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan. Laporan Tahunan. 1992.

Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan. Laporan Nasional Kanada. Brazil, Jun 1992.

Suruhanjaya Dunia mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan. Kami Masa Depan Bersama. 1987.

Lampiran: TERPILIH kronologi ALAM

1909 - Antarabangsa Bersama Suruhanjaya ditubuhkan

1919 - Konvensyen bagi Perlindungan Burung Migrasi

1971 - Kanada negara kedua untuk mewujudkan Jabatan persekutuan Alam Sekitar

1972 - Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Alam Sekitar Manusia, Stockholm, Sweden

1972 - Penubuhan Syarikat Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNEP)

1972 - Perjanjian Great Lakes Kualiti Air (dirunding semula tahun 1978, 1987)

1979 - Konvensyen Geneva pada Range Long Udara Pencemaran Rentas Sempadan

1980 - Brandt Laporan

1983 - Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menubuhkan suruhanjaya dunia Alam Sekitar dan Pembangunan (Suruhanjaya Brundtland)

1984 - Laporan Jawatankuasa Tetap Senat: "Tanah di Risiko"

1985 - Suruhanjaya Macdonald: "Laporan Suruhanjaya DiRaja bagi Kesatuan Ekonomi dan Prospek Pembangunan bagi Kanada"

1985 - Konvensyen Vienna bagi Perlindungan Lapisan Ozon

1985 - Perjanjian Helsinki

1985 - Siasatan Persekutuan Dasar Air: "Arus Perubahan"

1987 - Pasukan Petugas Khas mengenai Alam Sekitar dan Laporan Ekonomi

1987 - Laporan Brundtland: "Masa Depan Bersama kami"

1988 - Protokol Montreal Mengenai Bahan-Bahan Yang Memusnahkan Lapisan Ozon

1988 - Toronto Persidangan Atmosfera Menukar

1989 - Sidang Kemuncak Ekonomi Toronto, The Hague Deklarasi, Noordwijk Deklarasi, Sidang Kemuncak Paris, Deklarasi Langkawi

1988 - Akta Perlindungan Alam Sekitar Kanada

1989 - Konvensyen Basel Mengenai kawalan Pergerakan Sisa Berbahaya Merentasi Sempadan

1989 - Akta Perhutanan yang ditubuhkan oleh Perhutanan Kanada

1990 - Houston Sidang Kemuncak, Dakar Resolusi mengenai Alam Sekitar

1990 - Penubuhan Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Mampan di Winnipeg, Manitoba

1990 - Dewan Rakyat Jawatankuasa Tetap (HCSC) pada Laporan Alam Sekitar: "Atmosfera Perubahan kami"

1990 - Sidang Kemuncak G-7 Houstan, Texas. Encik Mulroney panggilan bagi instrumen untuk menggalakkan pembangunan mapan dan pemuliharaan hutan

1990 - Rancangan Hijau Kanada (11 Disember 1990)

1990 - CCME (Kanada Majlis Menteri-menteri Alam Sekitar): Negara Pembungkusan Protokol dan Fasa 1 Pelan Pengurusan bagi Oksida Nitrogen dan meruap Sebatian Organik

1991 - London Sidang Kemuncak

1991 - Ringkasan Aktiviti Perikanan Mapan di Kanada

1991 - HCSC pada Laporan Alam Sekitar: "Atmosfera kami Menukar

1991 - Kanada-Amerika Syarikat Air Quality Accord

1992 - Senat Kelulusan Rang Undang-Undang C-78 (C-13) Akta Penilaian Alam Sekitar Kanada

1992 - Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan (UNCED): Konvensyen mengenai Perubahan Iklim, Konvensyen Kepelbagaian Biologi, Agenda 21, Deklarasi Rio, Perhutanan Perjanjian, Persidangan Lautan

ESD dan Media

Lembar fakta bagi praktisi media untuk memajukan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan Juni 2005

Umum 1. Apa itu ESD? Bagi Yuichi Morimoto, murid lelaki usia 13 tahun`di Okayama, Jepang, Education for Sustainable Development (ESD, Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan) itu menyangkut upaya membuat orang dewasa sadar akan arti penting menjaga jangan sampai Bumi ini menjadi bak sampah kita bersama.

ESD merupakan konsep dinamis yang mencakup sebuah visi baru pendidikan yang mengusahakan pemberdayaan orang segala usia untuk turut bertanggungjawab dalam menciptakan sebuah masa depan berkelanjutan.ESD merupakan bagian integral dalam mencapai tiga pilar pembangunan manusia sebagaimana diusulkan Progam Pembangunan PBB (UNDP) dan dikukuhkan dalam KTT Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg 2002. Tiga pilar itu ialah pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Lebih jauh unsur budaya juga diidentifikasi sebagai tema dasar

esensial ESD mengingat pentingnya ESDmenyentuh para pemangku kepentingan dan mitra baru dalam kerangka lokal yang relevan.

ESD tidak bermakna sama dengan pendidikan tentang pembangunan berkelanjutan atau sekedar transfer pengetahuan. ESD berurusan dengan upaya mengubah perilaku dan gaya hidup kita bagi transformasi masyarakat yang positif. Lebih jauh, ESD tidaklah sama dengan pendidikan lingkungan hidup (environmental education, EE). EE hanyalah salah satu komponen saja ESD yang mencakup ragam tema seperti pendidikan untuk penanggulanan kemiskinan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, demokrasi dan pemerintahan baik.

2. Apa itu Pembangunan Berkelanjutan? Chaerudin memperlihatkan muka kosong ketika ditanya apa arti istilah pembangunan berkelanjutan. Tetapi tani pisang Jakarta ini menawarkan jawaban bermakna pas saat ditanya apa falsafah kerjanya. Alam bukan warisam nenek moyang tapi titipan anak cucu, ia menjawab. Anak dan cucunya haruslah dapat menikmati buah-buahan yang tumbuh dan burung-burung yang berkicau di kebun pisangnya, petani kecil itu menjelaskan. Pola pikir Chaerudin tak pelak berada dalam panjang gelombang sama dengan definisi yang disediakan sebuah komisi internasional tokoh-tokoh terhormat.

Komisi Dunia bagi Lingkungan dan Pembangunan dalam Laporan Brundtland 1987, Masa Depan Kita Bersama, mengartikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan masa kini tanpa menghilangkan kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Gagasan itu berseru untuk memperbaiki kehidupan manusia masa kini dan mendatang tanpa mempertinggi pemakaian sumber daya alam melebihi daya dukung bumi.

Pada 1992 Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan, KTT Bumi I, di Rio de Janeiro mengeluarkan Agenda 21, sebuah tonggak rancangan besar mengenai pembangunan berkelanjutan bagi semua bangsa dalam memasuki abad ke-21. Naskah 500 halaman tersebut menjabarkan setiap masalah dalam keprihatinan bersama manusia dan menyarankan langkah tindak untuk menjamin

kelangsungan hidup umat manusia: dari air bersih ke hutan; dari wisata berkelanjutan ke Negara-negara Berkembang Kepulauan Kecil. Tetapi ketika KTT Bumi II bertemu di Johannesburg 2002, sebuah dokumen PBB berjudul Melaksanakan Agenda 21mengakui kemajuan menuju sasaran Rio lebih lamban dari yang diperkirakan, dan dalam beberapa hal keadaannya nyatanya lebih buruk dibandingkan 10 tahun silam.

Kurangnya aksi ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan ketrampilan kita. Inilah alasan mengapa ESD melangkah ke depan dengan sebuah desakan untuk membanting stir arah perkembangan abad lalu yang merisaukan dengan mengubah sikap dan perilaku orang. Konsep pembangunan berkelanjutan bersifat dinamis dan terus berkembang.

3. Apa itu DESD? Pada 1 Maret 2005 Direktur Jenderal UNESCO Koichiro Matsuura meluncurkan Dasawarsa ESD PBB (DESD) di New York. Dalam peluncuran itu, Matsuura menyatakan:

Tujuan akhir Dasawarsa ini ialah bahwa pendidikan pembangunan berkelanjutan haruslah menjadi lebih daripada sekedar sebuah semboyan. Ia harus merupakan kenyataan konkret bagi kita semua perorangan, organisasi, pemerintahan- dalam segala keputusan dan tindakan harian kita, sehingga terpenuhilah janji adanya sebuah planet yang berkelanjutan dan dunia yang lebih aman bagi anak, cucu, dan keturunan mereka. Para pelaku utama pembangunan berkelanjutan haruslah menempatkan peran mereka dalam pendidikan anak-anak, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal dan dalam kegiatan pembelajaran berbasis masyarakat. Ini berarti pendidikan haruslah berubah sehingga ia mampu menanggapi masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup yang kita hadapi dalam Abad ke-21.

Visi dasar Dasawarsa ESD ialah sebuah dunia di mana semua orang memiliki kesempatan memperoleh keuntungan dari pendidikan bagi transformasi masyarakat. Salah satu sasaran Dasawarsa ESD ialah untuk mengembangkan strategi-strategi di setiap tingkat untuk memperkuat kapasitas dalam ESD. Dasawarsa ESD memperkokoh prakarsa PBB lain yang sedang berjalan,

khususnya gerakan Pendidikan untuk Semua (Education for All, EFA) dan Sasaran Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals, MDG).

Pasal 36 Agenda 21 menggarisbawahi perlunya reorientasi pendidikan menuju pembangunan berkelanjutan. Seruan itu mencakup semua aliran pendidikan formal dan nonformal dan semua isu kunci sehubungan dengan pendidikan untuk pembangunan manusia berkelanjutan..

Sebagian besar masalah lingkungan hidup kita berakar dari kurangnya pendidikan kita tentang lingkungan hidup dan tentang cara-cara menuju perikehidupan yang berkelanjutan. Arti penting pendidikan untuk memajukan pembangunan berkelanjutan ditegaskan kembali di Johannesburg. Arti penting itu memperoleh makna isi Desember 2002 ketika Sidang ke-58 Majelis Umum PBB menyetujui resolusi untuk mencanangkan Dasawarsa Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan PBB mulai 2005.

Resolusi itu menunjuk Organisasi Pendidkan, Sains, dan Budaya PBB (UNESCO) sebagai lembaga pelaksana utama Dasawarsa ESD. UNESCO telah bekerjasama secara erat bersama para mitranya termasuk dengan Program Lingkungan PBB (UNEP) dan Universitas PBB (UNU).

Beberapa dasar Dasawarsa ESD adalah kemitraan, kepemilikan, dan kepemimpinan. Kemitraan ialah kerjasama dan seruan terwujudnya jejaring antarperorangan dan lembaga dengan latar berbeda guna memprakarsai dan melaksanakan ESD`secara berhasil. Kepemilikan menggarisbawahi kenyataan bahwa ESD milik semua karena menyentuh semua orang di masa kini dan mendatang. Kepemimpinan di semua tingkat dan semua bidang merupakan penggerak untuk memobilisasi orang, mengubah pola pikir mereka dan untuk menghasilkan karya-karya berarti.

4. Apa itu IIS? Rencana Pelaksanaan Internasional (International Implementation Scheme, IIS) adalah perangkat pembantu untuk mewujudkan DESD. Ia merupakan

dokumen yang dimintakan kepada UNESCO untuk disusun berdasarkan konsultasi serangkaian lembaga PBB dan internasional, pemerintahan, organisasi nonpemerintah, kalangan muda, cendikiawan, dan pemangku kepentingan lain. Melalui proses konsultasi ini, IIS mempertimbangkan pandangan dan pengalaman semua mitra ini.

Lebih penting lagi, Rencana Pelaksanaan itu menyertakan ragam prakarsa pendidikan internasional yang sudah berjalan guna memperkokoh hubungan antara pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. IIS menempatkan manusia di pusat sasaran-sasaran Dasawarsa ESD, dan berbicara tentang peran para pemangku kepentingan dari tingkat lokal hingga global. IIS menggariskan tujuh panduan dasar untuk memajukan Dasawarsa ESD dan pendekatan bagi pelaksanaan:

Advokasi dan pembangunan visi Konsultasi dan kepemilikan Kemitraan dan jaringan Membangun kapasitas dan pelatihan Penelitian dan inovasi Teknologi informasi dan komunikasi, dan Pemantauan dan evaluasi

5. Apakah itu Strategi Regional? Strategi Regional Asia Pasifik bagi Dasawarsa Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan merupakan panduan yang menyarankan gerak langkah ke depan bagi kegiatan-kegiatan DESD di kawasan ini. Dikembangkan Kantor UNESCO Asia Pasifik, Biro Regional untuk Pendidikan, di Bangkok, disertai sejumlah masukan dari sebuah lokakarya Februari 2005, strategi tersebut merupakan dokumen terbuka yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan Dasawarsa ESD yang berubah-ubah di kawasan ini.

Untuk menyiapkan strategi tersebut, UNESCO memesan sebuah telaah keadaan ESD di kawasan Asia Pasifik. Temuan awal para peneliti di lima subwilayah dari Asia Barat hingga Pasifik menunjukkan ESD masih secara dominan dikonseptualkan dalam konteks pendidikan lingkungan hidup oleh banyak pemangku kepentingan kunci dan pengambil keputusan.

Strategi itu mengidentifikasi tantangan-tantangan yang diangkat dalam telaah keadaan dan bertindak memfasilitasi kemitraan dan program ESD. Ia memberikan kemampuan para pemangku kepentingan di semua bidang untuk memajukan prakarsa ESD mereka. Unsur sentral strategi regional itu ialah 11 isu inti.

6. Apa isu-isu inti tersebut? Para peneliti di lima subwilayah (Asia Barat, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik) yang melakukan telaah keadaan mengidentifikasi 10 isu tematis inti yang dapat menjadi fokus strategi regional: 1. Informasi dan Kesadaran (media lingkungan, melek media, ICT) 2. Sistem Pengetahuan (belajar dari pengetahuan masyarakat lokal; memadukan teknologi tradisional dan modern) 3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (keanekaragaman hayati, perubahan iklim, sumber daya alam, konservasi) 4. Perdamaian dan Kesetaraan (penyelesaian konflik, perdamaian, kesetaraan, pembangunan tepat, demokrasi) 5. Konteks Lokal (pembangunan masyarakat, pemberdayaan) 6. Transformasi (transformasi desa, urbanisasi, pemukiman berkelanjutan, air, kebersihan dan prasarana umum lain) 7. Budaya (kemajemukan dan pengertian antarbudaya) 8. Isu dan Tema Lintasbidang (hak asasi manusia, kewargaan negara, kesetaraan gender, masa depan berkelanjutan, pendekatan menyeluruh, inovasi, disiplin lintasbidang, kemitraan, produksi dan konsumsi berkelanjutan, pemerintahan) 9. Kesehatan (HIV/AIDS, malaria) 10. Pendidikan Lingkungan Hidup Lokakarya strategi regional di Bangkok Februari 2005 mengusulkan isu inti ke-11: Penyertaan Pemimpin (dalam mengubah pola pikir untuk merealisasi komitmen publik dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan)

7. Siapa para pemangku kepentingan?

Lokakarya strategi regional mengidentifikasi tujuh kelompok pemangku kepentingan yang dapat melaksanakan ESD: Pemerintah dan Komisi Nasional UNESCO, masyarakat, sektor swasta, lembaga pendidikan formal, masyarakat adab (civil society), media dan lembaga internasional.

Pemerintah bisa jadi adalah penggerak utama karena ia melaksanakan perundangundangan dan kebijakan bangsa. Komisi-Komisi Nasional UNESCO merupakan lembaga utama di tingkat nasional. Komisi-Komisi itu, umumnya berpusat di kementerian pendidikan suatu negara, mempunyai peran yang diperlukan, yaitu mereka melakukan kerja koordinasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah lain dan menyiapkan mekanisme untuk kegiatan-kegiatan ESD.

Sementara itu masyarakat merupakan sasaran yang harus dijangkau ESD. Unsur masyarakat seperti kaum perempuan, muda, dan kelompok beragama adalah tempat ESD ditanamkan dan disemaikan. ESD harus diakarkan di masyarakat lokal karena dampak pembangunan berkelanjutan dan pembangunan tidak berkelanjutan dirasakan langsung di tingkat lokal.

Sektor swasta merupakan mesin pertumbuhan dan, dengan dihayati tanggung jawab sosial perusahaan, memainkan peran penting. Ia dapat menyertakan sumber daya profesional dan keuangan untuk mendukung ESD. Bagi lembaga pendidikan formal, ESD hendaklah tidak dianggap sebagai tambahan satu mata ajaran lagi dalam kurikulum yang sudah sesak. Selayaknya gagasan pembangunan berkelanjutkan diintegrasikan dalam konteks semua mata ajaran dalam sebuah pendekatan sekolah menyeluruh. Dalam masyarakat adab, organisasi nonpemerintah khususnya terlibat dalam advokasi, kampanye dan lobi. Mereka juga menjadi perantara antara pemerintah dan warga masyarakat, khususnya di akar rumput. Sementara itu media beroperasi untuk mengkomunikasikan pesan ESD kepada masyrakat secara luas. Dengan demikian warga masyarakat yang sudah memperoleh informasi akan memiliki indera tanggung jawab sosial bahwa tindak tanduk mereka juga berdampak terhadap kehidupan orang. Akhirnya lembaga-lembaga internasional berfungsi memperluas kerjasama dalam ESD pada tingkat kawasan dan global. Mereka juga berperan dalam mempengaruhi arah politik dan program pendidikan nasional di dunia.

Setiap pemangku kepentingan memainkan peran kritis untuk kebaikan semua. Oleh karenanya keseluruhan tindakan mereka seharusnya berdampak lebih besar daripada usaha individual.

8. Situs ESD apa saja dapat dikunjungi? Contoh-contoh situs adalah:


Education for Sustainable Development, UNESCO: www.unesco.org/education/desd ESD Asia-Pacific, UNESCO Bangkok: www.unescobkk.org/esd United Nations Environment Network, UNEP: www.unep.net Frameworks and Strategies for Sustainable Development: www.undp.org/fssd Institute of Advanced Studies, UNU: www.ias.unu.edu/research/educationsd.cfm 360 Ways Sustainable Development Voyage: www.360ways.org A Better World for All: www.paris21.org/betterworld/home.htm Agenda 21: www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm Communication for Sustainable Development: www.comminit.com/ma2004/sld-9999.html DEPweb Explore Sustainable Development: www.worldbank.org/depweb Education for Sustainable Development Toolkit: www.esdtoolkit.org Sustainability Street: www.sustainabilitystreet.org.au Sustainable Development Networking Programme: www.sdnp.undp.org Teaching and Learning for a Sustainable Future: www.unesco.org/education/tlsf/index.htm National Strategies for Sustainable Development: www.nssd.net Atkisson Sustainability Consulting: www.atkisson.com AZAM development communication NGO, Sarawak: www.azam.org.my

Media 1. Apa peran media dalam ESD?

Sebagai pengganda pesan, media sepatutnya menyadari peran krusialnya untuk memajukan kesadaran publik secara luas dan rasa kepemilikan yang diperlukan untuk memastikan ESD mencapai dampak luas pada skala global. Peningkatan kesadaran publik bertautan dengan berbagi informasi dan pengetahuan, penggalangan dukungan, pengubahan sikap, dan penggantiaan kebijakan. Media melibatkan unsur media masa cetak dan elektronik, perusahaan periklanan, kantor hubungan masyarakat, kelompok teater, industri hiburan, asosiasi dan pusat pembelajaran media.

2. Bagaimanakah media dapat memajukan kesadaran publik tentang ESD secara efektif? Satu cara media harus upayakan ialah membangun jaringan dengan semua pemangku kepentingan. Dalam berhubungan dengan sektor swasta, misalnya, media melaporkan perusahaan-perusahaan sukses yang mematuhi ketentuan tiga serangkai (triple bottom line) untuk membujuk perusahaan-perusahaan yang belum patuh untuk memenuhi akuntabilitas keuangan, sosial, dan lingkungan hidup. Sebuah kemitraan dengan organisasi nonpemerintah akan membantu wartawan mencari dan menemukan bagian-bagian terpinggirkan dalam masyarakat yang kurang diliput, atau tidak sama sekali. Sementara itu kerjasama media masa dengan perusahaan periklanan selayaknya menghasilkan pengumumanpengumuman pelayanan masyarakat yang berisi pesan ESD.

3. Apakah pesan ESD itu? Sebuah pesan ESD ialah sebuah gagasan mendesak yang dikomunikasikan kepada orang dengan cara yang dapat dipercaya dan meyakinkan supaya penerima pesan itu sadar akan arti pentingnya masa depan berkelanjutan dan bersedia turut bertanggungjawab bersama untuknya. Pesan tersebut dapat berupa semboyan atau sebuah tulisan utuh. Pesan-pesan ESD mengandung tema seperti: (i) Perubahan orang menuju kehidupan lebih baik; (ii) Perubahan orang secara positif dalam sikap, perilaku, gaya hidup, pikiran, dan tindakan mereka; (iii) Tanggapan terhadap isu-isu masyarakat hidup nyata seperti kemiskinan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, demokrasi, dan pemerintahan baik; (iv) Keprihatinan-keprihatinan berjangka panjang generasi kini dan mendatang.

4. Media dapat melakukan apa lagi?

Organisasi-organisasi media dengan kerjasama UNESCO selayaknya dapat mengembangkan program pelatihan terstruktur, bahan/perangkat informatif, dan kegiatan terkait yang berfokus pada peliputan isu-isu pembangunan berkelanjutan secara filosofis dan praktis. Para pemilik media, pemimpin umum, penerbit, pemimpn redaksi dan produsen sedapatnya dibuat peka tentang isuisu ESD sehingga mereka dapat menawarkan kepemimpinan kritis dalam advokasi ESD. Para pendekar (champions) seperti pemenang Hadiah Nobel dan selebriti selayaknya direkrut dan dimotivasi untuk mengembangkan dan memajukan pesan ESD.

5. Proyek ESD bagi media apa yang praktis? Lokakarya strategi regional DESD di Bangkok Feb 2005 mendata setidaknya tiga proyek prioritas layak jalan yang dapat dilakukan media untuk memajukan ESD: 1) Pelatihan sejumlah massa kritis praktisi media pekaESD; 2) Menyelenggarakan paparan tingkat tinggi bagi para pemimpin media dengan menyertakan menteri kabinet, pendekar atau pemuka berpengaruh lain; 3) Mengembangkan alat dan bahan. Alat dapat berupa modul dan panduan untuk pelatihan dalam organisasi maupun pelatihan terbuka luas. Bahan dapat mencakup produk-produk untuk pemakaian publik seperti contoh tulisan, klip video, pesan radio, poster, dan kartun.

6. Apakah alat dan bahan media sudah tersedia? Di Okayama, Jepang, Agustus 2004, organisasi nonpemerintah lokal dan UNESCO menyelenggarakan sebuah lokakarya yang mengembangkan paket-paket multimedia dan alat ICT (teknologi informasi dan komunikasi) untuk ESD. Hasilnya mencakup pesan-pesan ESD dan contoh artikel, sebuah kerangka desain kreatif untuk menghasilkan sebuah paket pembelajaran elektronik, sebuah berkas pendidikan masyarakat multimedia, dan sebuah templat situs DESD nasional. Anda dapat memeriksa alat dan materi ini di situs ESD UNESCO Bangkok: www.unescobkk.org/esd

7. Adakah kelompok-kelompok masyarakat yang perlu diperhatikan media? Media hendaklah melatih kaum muda untuk sadar akan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Sebuah usaha media lokal, misalnya, selayaknya membuka halaman kaum muda atau menyediakan waktu udara bagi anak-anak guna mendorong anak usia sekolah mau menyumbangkan karya dan komentar sehubungan dengan ESD.

Lebih jauh, media dapat berhubungan dengan unsur masyarakat lebih luas seperti para pendidik, penyelenggara pemerntahan, pemuka agama dan pemimpin lokal lainnya.

8. Bagaimana dengan pemantauan? Pemantauan dan evaluasi akan keluaran media secara sinambung dapat membantu mengidentifikasi peliputan, kualitas, jangkauan, dan dampak. Kekurangankekurangan yang ada perlu dibenahi dengan pelatihan ulang. UNESCO bersama mitra lokal dan regional layaknya menyelenggarakan pelatihan dan pemantauan tersebu