Anda di halaman 1dari 9

MINGGU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2 UNIT 1 : NOMBOR BULAT HINGGA SERATUS STANDARD HASIL PEMBELAJARAN KANDUNGAN PENGURUSAN MURID 1.1 Menamakan nombor hingga 100 1.2 Membilang hingga 100 1.3 Menulis angka hingga 100 Murid berupaya : 1.1.1 Menyebut nombor hingga 100 1.1.2 Mengenal pasti angka hingga 100 1.1.3 Murid berupaya : Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan sepuluh-sepuluh, limalima, dua-dua dan satu-satu. Murid berupaya : Menulis angka hingga 100. Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus'. Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus'. Murid berupaya : Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 'seratus'. Murid berupaya : Menyusun nombor hingga 100: a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun. b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun. c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun. d) membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun. Murid berupaya : Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang Murid berupaya Menyusun nombor mengikut urutan dengan: a) membandingkan nombor tersebut, dan b) meletakkan nombor tersebut pada garis nombor. Murid berupaya : Menyebut nombor ordinal daripada kesebelas hingga kedua puluh. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza

1 2

1.4 Mengenal pasti 3 1.5 Menyusun nombor hingga 100

1.6 Membandingkan dua nombor 4 1.7 Menyusun nombor mengikut turutan 1.8 Menyebut dan menggunakan nombor ordinal

RPT NUMERASI TAHUN 2

Page 1

MINGGU

UNIT 2 : TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 STANDARD KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya : Menambah dua nombor tanpa mengumpul semula bagi: a) nombor satu digit dengan nombor satu digit b) nombor dua digit dengan nombor satu digit c) nombor dua digit dengan nombor dua digit Murid berupaya : Menambah dua nombor dengan mengumpul semula bagi: a) nombor dua digit dengan nombor satu digit b) nombor dua digit dengan nombor dua digit Murid berupaya : Menambah tiga nombor satu digit. Murid berupaya : Melengkapkan ayat matematik operasi tambah yang melibatkan dua nombor

5 2.1 Menambah dua nombor tanpa mengumpul semula

6 2.2 Menambah dua nombor dengan mengumpul semula

2.3 Menambah tiga nombor satu digit 7 2.4 Melengkapkan ayat matematik tambah 2.5 Penyelesaian masalah MINGGU

Murid berupaya : Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian. UNIT 3 : TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya : Menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula melibatkan: a) nombor satu digit daripada nombor satu digit b) nombor 1-digit daripada nombor dua digit c) nombor dua digit daripada nombor dua digit Murid berupaya : Menolak sebarang dua nombor dengan mengumpul semula melibatkan: a) nombor satu digit daripada nombor dua digit Page 2

STANDARD KANDUNGAN 3.1 Menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula

3.2 Menolak sebarang dua nombor dengan mengumpul semula

RPT NUMERASI TAHUN 2

9 10

3.3 Menolak sebarang tiga nombor satu digit 3.4 Melengkapkan ayat matematik tolak 3.5 Penyelesaian masalah

b) nombor dua digit daripada nombor dua digit Murid berupaya : Menolak sebarang tiga nombor satu digit. Murid berupaya : Melengkapkan ayat matematik operasi tolak yang melibatkan dua nombor. Murid berupaya : Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam dalam situasi harian. UNIT 4 : DARAB HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya : Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan: a) Bahan konkrit b) Gambar c) Garis nombor Murid berupaya : Menulis ayat matematik tambah berulang: a) Dua-dua b) Lima-lima c) Sepuluh-sepuluh d) Empat-empat Murid berupaya : Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan: a) Menguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks darab. b) Menulis simbolnya. c) Menggunakan simbol bagi menulis ayat matematik darab berdasarkan situasi yang diberi. Murid berupaya : Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan empat-empat berbantukan: a) objek b) gambar c) garis nombor

MINGGU STANDARD KANDUNGAN 11 4.1 (a) Membina dan menyebut kumpulan sama Banyak

4.1 (a) Menulis ayat matematik tambah berulang 12 4.1 (b) Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan

Menulis ayat matematik darab

RPT NUMERASI TAHUN 2

Page 3

13

4.1 (c) Menulis operasi darab 4.2 (a) Membina sifir

14

4.2 (b) Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifar. 4.2 Melengkapkan ayat matematik darab

Murid berupaya : Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarab Murid berupaya : Membina sifir dua, lima, sepuluh dan empat dengan berpandukan: a) Objek konkrit b) Gambar c) Garis nombor Murid berupaya : Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifar. Murid berupaya : Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir dua, empat, lima, 10, satu dan sifar. Murid berupaya : Menyatakan secara spontan sifir dua, lima, 10, empat, satu dan sifar mengikut: a) Tertib menaik b) Rawak c) Salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu Murid berupaya : Menggunakan sifir dua, lima, sepuluh dan empat bagi: a) Mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi. b) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor. UNIT 5 : BAHAGI HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya : Mengkelaskan kepada kumpulan dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan empatempat dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan: a) Objek b) Gambar c) Garis nombor Murid berupaya : Memperkenalkan simbol bahagi dan sama dengan: a) Menguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam Page 4

15 4.3 Menyatakan sifir secara spontan

16

4.4 Menggunakan sifir dua, lima, sepuluh dan empat

MINGGU STANDARD KANDUNGAN 17 5.1 (a) Mengkelaskan kepada kumpulan

5.1 (b) Memperkenalkan simbol bahagi dan sama dengan

RPT NUMERASI TAHUN 2

konteks bahagi. b) Menulis simbolnya. c) Menggunakan simbol bahagi dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi 18 5.1 Menulis ayat matematik Murid berupaya : Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti: i Pengumpulan ii Pengongsian iii Tolak berturut-turut iv Sonsangan operasi darab Murid berupaya : Membentuk ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan dua, lima, sepuluh dan empat berpandukan: a) Objek konkrit b) Gambar c) Garis nombor Murid berupaya : Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu dan sifar Murid berupaya : Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir dua, empat, lima, 10, satu dan sifar. Murid berupaya : Menyatakan secara spontan pembahagian dengan dua, lima, 10, empat, satu dan sifar mengikut: a) Tertib menaik b) Rawak c) Salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu dalam pembahagian apabila disoal Murid berupaya : Menggunakan pembahagian dengan dua, lima, 10 dan empat bagi: a) Mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi. b) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor. UNIT 6 : WANG HINGGA RM100

5.2(a) Membentuk ayat matematik

19

5.2 (b) Menentukan nilai 5.2 Melengkapkan ayat matematik bahagi

20 5.3 (a) Menyatakan secara spontan pembahagian

21 5.4 Menggunakan pembahagian

MINGGU

RPT NUMERASI TAHUN 2

Page 5

STANDARD KANDUNGAN 22 6.1 Menentukan nilai wang 6.2 Menukar Wang

HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya : Menentukan nilai wang dalam RM dan 'sen'. Murid berupaya : Menukarkan: a) duit syiling sehingga RM1. b) wang kertas sehingga RM100.

23 6.3 Menambah wang 6.4 Menolak wang 6.5 Penyelesaian Masalah Murid berupaya : Menambah wang sehingga RM100. Murid berupaya : Menolak wang sehingga RM100. Murid berupaya : Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang dalam MINGGU STANDARD KANDUNGAN 24 7.1 Menyatakan waktu Menuliskan waktu Murid berupaya : Menyatakan waktu dalam gandaan lima minit. Menuliskan waktu dalam gandaan lima minit. 25 7.2 Menggunakan unit bagi waktu Murid berupaya : Menggunakan unit bagi waktu dan mengetahui hubungan di antara: (a) jam dan minit, dan (b) hari dan jam 36 Murid berupaya : Page 6 UNIT 7 : MASA DAN WAKTU HASIL PEMBELAJARAN

7.3 Penyelesaian masalah RPT NUMERASI TAHUN 2

Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu dalam situasi harian. MINGGU STANDARD KANDUNGAN 26 8.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan panjang 8.2 Membandingkan panjang dua objek 27 8.3 Mengukur panjang objek Murid Berupaya : Mengukur panjang objek menggunakan unit bukan piawai. Murid berupaya : Mengukur panjang objek menggunakan unit piawai meter. UNIT 9 : JISIM STANDARD KANDUNGAN 28 9.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan jisim 9.2 Membandingkan jisim dua objek Murid Berupaya : Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan jisim dalam konteks amalan. HASIL PEMBELAJARAN UNIT 8 : UKURAN PANJANG HASIL PEMBELAJARAN Murid Berupaya : Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan panjang dalam konteks amalan.

Murid berupaya : Membandingkan panjang dua objek melalui perbandingan secara langsung.

8.4 Mengukur panjang objek menggunakan unit piawai MINGGU

Murid berupaya : Membandingkan jisim dua objek melalui perbandingan secara langsung. Murid Berupaya : Mengukur jisim objek menggunakan unit Page 7

29 9.3 Mengukur jisim objek RPT NUMERASI TAHUN 2

menggunakan unit bukan 9.4 Mengukur jisim objek menggunakan unit piawai MINGGU STANDARD KANDUNGAN 30 10.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan isipadu

bukan piawai.

Murid berupaya : Mengukur jisim objek menggunakan unit piawai kilogram.

UNIT 10 : ISIPADU CECAIR HASIL PEMBELAJARAN Murid Berupaya : Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan isipadu dalam konteks amalan.

10.2 Membandingkan isipadu dua cecair 31 10.3 Menyukat isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai.

Murid berupaya : Membandingkan isipadu dua cecair melalui perbandingan secara langsung. Murid Berupaya : Menyukat isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai. Murid berupaya : Menyukat isipadu cecair menggunakan unit piawai liter.

10.4 Menyukat isipadu cecair menggunakan unit piawai MINGGU

UNIT 11 : BENTUK TIGA DIMENSI (3D) STANDARD KANDUNGAN 11.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi HASIL PEMBELAJARAN Murid Berupaya : Mengenal pasti bentuk tiga dimensi yang kelihatan secara keseluruhannya.

32

RPT NUMERASI TAHUN 2

Page 8

11.2 Membandingkan dan mengkelaskan bentuk tiga dimensi

Murid berupaya : Membandingkan dan mengkelaskan bentuk tiga dimensi berdasarkan ciri-cirinya. Murid Berupaya : Melabelkan bahagian-bahagian pada bentuk tiga dimensi. Murid berupaya : Mengenal pasti bentuk tiga dimensi berdasarkan huraian.

11.3 Melabelkan bahagianbahagian pada bentuk tiga dimensi.

11.4 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi berdasarkan huraian. MINGGU

UNIT 12 : BENTUK DUA DIMENSI (2D) STANDARD KANDUNGAN 12.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi HASIL PEMBELAJARAN Murid Berupaya : Mengenal pasti bentuk dua dimensi yang kelihatan secara keseluruhannya. Murid berupaya : Membandingkan dan mengelaskan bentuk dua dimensi berdasarkan ciri-cirinya. Murid Berupaya : Melabelkan bahagian-bahagian pada bentuk dua dimensi. Murid berupaya : Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian.

12.2 Membandingkan dan mengkelaskan bentuk dua dimensi 12.3 Melabelkan bahagianbahagian pada bentuk dua dimensi 12.4 Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian.

RPT NUMERASI TAHUN 2

Page 9